Quantcast

Postoji li softver da kompjuter glasno čita PDF koji je napisan na čirilici?

Poruka
3.070
Znači ima PDF knjiga na ćirilici, koju bih hteo da čujem kao da je audio book, i znam da postoje neki programi koji mogu da čitaju PDF-ove, ali neznam koji program može da čita ćirilicu. Postoji li tako nešto?

edit: ćirilica a ne čirilica
Ono sto pokusavam da shvati m ali mi nikako ne ide-ako SLUSAS-a ne citas-yasto mora biti cirilica a ne latinica...?Nemoj mi reci da taj PDF ne postoji na latinici..?
 

N3Wz

Domaćin
Poruka
4.452
Znači ima PDF knjiga na ćirilici, koju bih hteo da čujem kao da je audio book, i znam da postoje neki programi koji mogu da čitaju PDF-ove, ali neznam koji program može da čita ćirilicu. Postoji li tako nešto?

edit: ćirilica a ne čirilica
Uf... Cirilica auto-convert... Postoji nesto sto slepi ljudi koriste, a ovo znam jos iz vremena kada sam radio u soc. sluzbi... To je kao software koji prevodi ono sto ukucas. TTS software.

Probaj u svakom slucaju sa https://anreader.alfanum.co.rs/

Verzija 4.2.8 upravo izašla!
Novost: Slepa i slabovida lica ponovo mogu ostvariti pravo na anReader preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da se govorni softver za srpski jezik za slepa lica u skladu sa važećim Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima opet obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. To znači da slepe osobe mogu ostvariti pravo na dobijanje govornog softvera za srpski jezik potpuno besplatno.
Prema ovom pravilniku pravo na govorni softver za srpski jezik za slepa lica anReader imaju sledeća slepa osigurana lica:
učenici – počev od petog razreda osnovne škole
studenti
zaposlena lica
lica kojima posedovanje softvera može pomoći oko konkretnog radnog angažovanja, a poseduju kompjuter odgovarajuće konfiguracije.
Da bi navedena lica ostvarila pravo na ovo pomagalo, neophodno je da pribave:
Potvrdu Saveza slepih Srbije neophodnu da bi slepi osiguranik ostvario pravo na govorni softver
Obrazac za propisivanje pomagala - OPP
Za izdavanje Potvrde Saveza slepih Srbije neophodno je Savezu lično ili poštom dostaviti sledeću dokumentaciju:
Potvrdu da je slepo lice učenik, student, zaposleno lice ili lice kome govorni softver pomaže u radnom angažovanju:
ako je osiguranik učenik, potrebno je da dostavi fotokopiju đačke knjižice ili potvrdu škole koju pohađa
ako je osiguranik student, potrebno je da dostavi fotokopiju indeksa ili potvrdu fakulteta koji pohađa
ako je osiguranik zaposleno lice, potrebno je da dostavi potvrdu od poslodavca kod koga je zaposlen
ako je osiguranik lice kome govorni softver pomaže u radnom angažovanju, potrebno je dostaviti potvrdu organizacije, ustanove ili preduzeća u kome je radno angažovan
Izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da osiguranik poseduje računar odgovarajuće konfiguracije (najmanje pentium 3) i da u poslednjih pet godina nije dobio govorni softver anReader, pri čemu istu ovu izjavu za maloletna lica daju roditelji ili staratelji navedenog lica
Fotokopiju zdravstvene knjižice
Za izdavanje Obrasca za propisivanje pomagala OPP koji popunjava lekar specijalista neophodno je da osiguranik pribavi:
Izveštaj lekara specijaliste oftalmologa
Potvrdu Saveza slepih Srbije
Osigurano lice vrši overu i evidentiranje Obrasca za propisivanje pomagala - OPP i potvrde Saveza slepih Srbije u matičnoj filijali Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje koja mu je izdala zdravstvenu knjižicu. Overeni Obrazac za propisivanje pomagala - OPP i Potvrdu Saveza slepih Srbije osigurano lice mora da dostavi u roku od 90 dana od dana izdavanja Obrasca lično ili poštom preduzeću „AfaNum d.o.o.“, Bulevar Vojvode Stepe 40, 21000 Novi Sad. Molimo vas da prispeće Obrazaca poslatih poštom najavite na telefon 021-475-02-04. Po preuzimanju ispravno popunjenog Obrasca za propisivanje pomagala - OPP i Potvrde Saveza slepih Srbije preduzeće „AfaNum d.o.o.“ će isporučiti softver podnosiocu dokumentacije u skladu sa ugovorom zaključenim 25.08.2011. godine sa Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje.
Ako nesto uspes, uspeo si. :ok:
 
Top