Poslednje vreme..

Meni je skroz ne bitno preko koga je Bog delovao i na koje sve načine da pismo dođe do nas..

Bitno mi je ko se drži onog što se od nas traži, a što je u njemu zapisano...jer to traži Bog.

A ni jedan čovek sa tim što se traži nema veze...
Čekaj ali evo promisli na ovaj način. Naveo si Stari Zavjet. Bog Se prilikom čuvanja sveštenih spisa Starog Zavjeta nije služio nikakvim paganima već je to bilo u isključivoj nadležnosti pravovjernog Božjeg naroda Izrailja. E sad pošto znamo da su Sv. Oci Crkve bili ti koji su čuvali i određivali sveštene spise Novog Zavjeta jedini zaključak je da su ti Sv. Oci bili pripadnici pravovjernog novozavjetnog Božjeg naroda a ne nekakvi pagani koji su ubacivali lažna učenja u hrišćanstvo.
 
Čekaj ali evo promisli na ovaj način. Naveo si Stari Zavjet. Bog Se prilikom čuvanja sveštenih spisa Starog Zavjeta nije služio nikakvim paganima već je to bilo u isključivoj nadležnosti pravovjernog Božjeg naroda Izrailja. E sad pošto znamo da su Sv. Oci Crkve bili ti koji su čuvali i određivali sveštene spise Novog Zavjeta jedini zaključak je da su ti Sv. Oci bili pripadnici pravovjernog novozavjetnog Božjeg naroda a ne nekakvi pagani koji su ubacivali lažna učenja u hrišćanstvo.
Bežiš od onog što je bitno.

Bitna je sadržina nečeg a ne taj ko je učestvovao u prenošenju toga.
Bog garantuje za sadržinu a ne za one koji prenose...
Često vidimo i kod Jevreja da su padali i ostavljali Boga, ali sadržina je kasnije generacije vraćala na pravi put..
Isto je i danas.

Imamo pismo za koje se Bog pobrinuo da dođe do nas, a imamo i mozak pa da vidimo šta nam Bog (a ne prenosilac) preko njega govori...
 
Bežiš od onog što je bitno.

Bitna je sadržina nečeg a ne taj ko je učestvovao u prenošenju toga.
Bog garantuje za sadržinu a ne za one koji prenose...
Često vidimo i kod Jevreja da su padali i ostavljali Boga, ali sadržina je kasnije generacije vraćala na pravi put..
Isto je i danas.

Imamo pismo za koje se Bog pobrinuo da dođe do nas, a imamo i mozak pa da vidimo šta nam Bog (a ne prenosilac) preko njega govori...
I opet dolazimo do toga da nema smisla da su Sv. Oci bili nepogrešivi u određivanju Sv. Pisma a potpuno profulali u svemu ostalom.
 
I opet dolazimo do toga da nema smisla da su Sv. Oci bili nepogrešivi u određivanju Sv. Pisma a potpuno profulali u svemu ostalom.
Nema čovek tu nikakve zasluge, već Bog.

A Bog nije odgovoran za ono što je moralo doći...On samo zna i proriče...
Pa i Hrist kaže da neće proći mnogo vremena a da će se među njih uvući lažna braća i vuci u odelu ovčijem...oni su i zaslužni što imamo vremena neznabožaca...

Ako bih bio direktniji, povredio bih tvoja verska osećanja...a to ne želim...

Zato kažem. Ni jedno predanje od 'Božijeg Sina' ne može napraviti 'Boga Sina'...jer ako to uradi, nije od Boga jer se suproti onom što nam Bog preko Hrista u Pismu govori.
 
Biblijski opisi poslednjeg vremena u kome će se sve pokvariti, vrlo su
uopšteni. To što se tamo navodi uvek je i postojalo, u nama poznatoj
istoriji. Uvek je bilo onih koji ne veruju, koji proganjaju vernike, koji čine
loše stvari.
Da li ima perioda u istoriji u kojoj je neko mogao o poslednjem vremenu
da čita, a da mu ne izgleda kao da se sve to upravo u njegovo vreme
dešava?

kada je stvoreno vreme i zašto ?
 
Nema čovek tu nikakve zasluge, već Bog.

A Bog nije odgovoran za ono što je moralo doći...On samo zna i proriče...
Pa i Hrist kaže da neće proći mnogo vremena a da će se među njih uvući lažna braća i vuci u odelu ovčijem...oni su i zaslužni što imamo vremena neznabožaca...

Ako bih bio direktniji, povredio bih tvoja verska osećanja...a to ne želim...

Zato kažem. Ni jedno predanje od 'Božijeg Sina' ne može napraviti 'Boga Sina'...jer ako to uradi, nije od Boga jer se suproti onom što nam Bog preko Hrista u Pismu govori.
Pa i jesu se uvukla lažna braća. Imaš bruku jeresi iz prvih vijekova hrišćanstva. Gnosticizam, doketizam, markionizam, evionizam itd.
 
Ne samo oni, imaš mnogo ranije one koji su bili nazovi Hrišćani i koji su delovali među braćom...Pavle ti piše o njima...
Pa to su ti prvi jeretici. Naravno tu imaš još. Nikolaiti recimo koje i apostol Jovan pominje u Otkrivenju. Svi su se oni nazivali pravim hrišćanima. To je ono što vama fali kao paradigma: istorijska slika. Biblija koju vi i mi imamo i poštujemo je pravoslavno Sveto Pismo. Sve te druge grupe su imale svoje sveštene spise koji se razlikuju.
 
Pa to su ti prvi jeretici. Naravno tu imaš još. Nikolaiti recimo koje i apostol Jovan pominje u Otkrivenju. Svi su se oni nazivali pravim hrišćanima. To je ono što vama fali kao paradigma: istorijska slika. Biblija koju vi i mi imamo i poštujemo je pravoslavno Sveto Pismo. Sve te druge grupe su imale svoje sveštene spise koji se razlikuju.
Ne fali meni ništa ako slušam Hrista i radim ono što je zapovedio...
Šta je to nego Hristov put...?!
I to put bez i jedne primese...izvorno Hrišćanstvo..
 
Preko Sv. Otaca. Da nije bilo Sv. Otaca koje vi toliko osporavate ne bi bilo ni Pisma na koje se toliko pozivate.
Da nije danas Jehovinih Svedoka i da nema niko da svedoči za Jehovu...kamenje bi progovorilo...

Jer proroštvo kaže da će zemlja biti puna poznanja o Jehovi, kao što je more puno vode...

Tako da veoma lako možemo znati čija je zasluga za ispunjenje ovog proročanstva...
 
Poslednja izmena:
ne bih da se mešam pošto sam statusno neutralan ali ovo ti je uveda za svakog ko je u toj religiji...sad bi Maki mogao da ti odgovori naprimer da Bog nikad nije ni bio prisutan u organizaciji JS...ne postiže se ništa pljujući po drugim denominacijama i vernicima koji tu pripadaju.......
Kako može biti uvreda ako kažem istinu?

Jel' poštuju Jehovu prema prvoj zapovesti koju je i sam Hrist ponovio?
Ne.

Šta onda i koga vređam...?
Nikad mi to nije bio cilj niti to želim...
 
Kako može biti uvreda ako kažem istinu?

Jel' poštuju Jehovu prema prvoj zapovesti koju je i sam Hrist ponovio?
Ne.

Šta onda i koga vređam...?
Nikad mi to nije bio cilj niti to želim...
ko si ti da procenjuješ gde Boga ima a gde nema? jel poznaješ Boga pa ti rekao gde više ne boravi? ne možeš tako đonom na druge vernike...nije u redu...

ja bih se recimo kladio da Jehova kakav je opisan u SZ ništa sa pravim Bogom nema...vi ste onda svedoci nekog entiteta koji se lažno predstavlja kao Bog...
ET svedoci... :p
 

Back
Top