Poreklo albanskog jezika

Jedna on najvećih prepreka za naše razumevanje sa susednim albanskim narodom je njihov jezik koji je veoma različit od svih ostalih evropskih jezika. Ustvari, taj jezik nije naučno do kraja identifikovan - kada je i gde nastao, odakle je i kad potekao.

Kako premostiti ovaj problem iz perspektive prosečnog Srbina koji danas zahvaljujući kaskadi kršenja međunarodnog prava i nasilja živi daleko od albanskih suseda? Zaista teško.

Zato ćemo ovde pitati onog ko nešto o tome zna - a to moj poznanik iz Vojske koji je inače albanski lingvista i koji danas radi u Kanadi.

Kako sa njim budem vodio intervju, ovde ću zapisivati moja pitanja i njegove odgovore. Ono što je opšte mesto iskopiraću iz stručne literature, da ne bi on morao da o tome piše. Ono što mi nije jasno, njega ću pitati za mišljenje i to preneti ovde.

Pa da počnemo.
 
На кој албански језик мислиш, званични (службени) или народни језик?
Odlično pitanje. Više želim da raspravljam o organskom jeziku, o dijalektima albanskog jezika nego o standardizovanom konstruktu. Mislim da je svaki standardizovani jezik u većom meri sintetički i da mnas udaljava od pitanja koe mi je u ovoj temi suštinsko: poreklo i nastanak tog jezika. Znači, svaka inženjerska intervencija nad jezikom maskira njegovu suštinu, pa ću pokušati, iako nisam vičan albanskom i ne mogu da obećam, pokušati da se bavim upravo narodnim dijalektima Albanaca.

Odmah da dam neke resurse za standardni jezik, da bismo znali kako se čitaju albanska slova, a posle ću dati i skrinšot tih stranica:

  1. The Albanian Language/ Gjuha shqipe for Invitees Albanian is an inflected language, which means that grammatical endings play an indispensable role in the language grammatical system. • Nouns can have ... files.peacecorps.gov
  2. The Albanian Linguistic Journey from Ancient Illyricum to EU Dialects are important sources of words and their vocabulary is not only important for the understanding of the origin of certain words, but ... liu.diva-portal.org
  3. An Introduction to Language and Linguistics This accessible new textbook is the only introduction to linguistics in which each chapter is written by an expert who teaches courses on that topic, ensuring ... repository.bbg.ac.id
  4. How to Learn Albanian — Resources to Get You Speaking Shqip All of the book's audio is available online for free. For students of Albanian looking for a free grammar reference book, Standard Albanian is ... www.alllanguageresources.com
  5. Albanian language Albanian is an Indo-European, Paleo-Balkan language and an independent branch of that language family. It is the official language of Albania and Kosovo, ... en.m.wikipedia.org
 
1685369950485.png

1685369989844.png

1685370055770.png

1685370108186.png
 
Ja sam ga pitao sa kojim jezikom, pored ostalih albanskih dijalekata, albanski jezik ima najviše zajedničkih ili sličnih reči.

On kaže - sa cincarskim.

Aromunski jezik ima najviše reči sličnih albanskom (tj. osim dijalekta arvanitika koji ima 62% istih reči a govori ga albanska zajednica u grčkoj). Arumunski, takođe poznat kao makedonsko-rumunski ili cincarski ima mnogo sličnosti sa albanskim zbog njihove geografske blizine i istorijskih interakcija. Oba jezika su bila pod uticajem latinskog i starogrčkog, kao i slovenskih i turskih jezika. Evo nekih primera sličnih reči između albanskog i arumunskog:

- albanski "mik" (prijatelj) i aromunski "miklu" (prijatelj)
- albansko "djalë" (dečak) i aromunsko "djal" (dečak)
- albansko "femër" (žena) i aromunsko "femé" (žena)


Treba napomenuti da iako postoje sličnosti između albanskog i arumunskog, oni nisu međusobno razumljivi jezici. Govornici jednog jezika ne bi nužno mogli da razumeju drugi bez prethodnog učenja.
 
Poslednja izmena:
Tajni cilj Orjolovog etimološkog rečnika albanskog jezika, objavljenog u predvečerje bomardovanja Srbije, bio je da se podmetne što više (ničim izazvanih) veza albanskog jezika sa baltskim jezicima kako bi se prisustvo slovenskih reči u tzv. ilirskom jeziku, onih posvedočenih na prostoru današnjeg Slovenskog Juga u antičkom dobu pripisale nadri-naučnoj teoriji da tzv. ilirski jezik (a u istini srpski trojanski=ilirski jezik) pripada "baltičkoj grupi jezika" kako bi se otklonila mogućnost srpskog starosedelaštva na Slovenskom Jugu u antici.

Evo notornog primera, a mogu da navedem na desetine sličnih, ako treba kažite:

1685380855299.png
 
Poslednja izmena:
Tajni cilj Orjolovog etimološkog rečnika albanskog jezika, objavljenog u predvečerje bomardovanja Srbije, bio je da se podmetne što više (ničim izazvanih) veza albanskog jezika sa baltskim jezicima kako bi se prisustvo slovenskih reči u tzv. ilirskom jeziku, onih posvedočenih na prostoru današnjeg Slovenskog Juga u antičkom dobu pripisale nadri-naučnoj teoriji da tzv. ilirski jezik (a u istini srpski trojanski=ilirski jezik) pripada "baltičkoj grupi jezika" kako bi se otklonila mogućnost srpskog starosedelaštva na Slovenskom Jugu u antici.

Evo notornog primera, a mogu da navedem na desetine sličnih, ako treba kažite:

Pogledajte prilog 1350246
Sta je to srpski trojanski jezik? Nijesam nasao na gugl znacenje tog pojma
 
Ja sam ga pitao sa kojim jezikom, pored ostalih albanskih dijalekata, albanski jezik ima najviše zajedničkih ili sličnih reči.

On kaže - sa cincarskim.

Aromunski jezik ima najviše reči sličnih albanskom (tj. osim dijalekta arvanitika koji ima 62% istih reči a govori ga albanska zajednica u grčkoj). Arumunski, takođe poznat kao makedonsko-rumunski ili cincarski ima mnogo sličnosti sa albanskim zbog njihove geografske blizine i istorijskih interakcija. Oba jezika su bila pod uticajem latinskog i starogrčkog, kao i slovenskih i turskih jezika. Evo nekih primera sličnih reči između albanskog i arumunskog:

- albanski "mik" (prijatelj) i aromunski "miklu" (prijatelj)
- albansko "djalë" (dečak) i aromunsko "djal" (dečak)
- albansko "femër" (žena) i aromunsko "femé" (žena)


Treba napomenuti da iako postoje sličnosti između albanskog i arumunskog, oni nisu međusobno razumljivi jezici. Govornici jednog jezika ne bi nužno mogli da razumeju drugi bez prethodnog učenja.
Chechenia--Ichqeria Albania--Shqiperia

Chechen:aakharkho Shiptar:katundar English-peasant
Chechen:alsamoo Shiptar:me shume English:more

C:aagan S:eker E:wild
C:aara dalan S:jashte dal E:get out
C:aaradaqqa S:terhoqa E:withdrow
C:aaradovlilla S:rrugedale E:exit
C:aare S:rafsh E-plain
C:arzha S:zeze E:black
C:aaz S:ze E:voice
C:baarz S:varr E:grave
C:banka S:burre E:man
C:baar S:arre E:nut
C:bashkhan S:shkelqyer E:excellent
C:bekhka S:borxh E:debt
C:bil ma S:fal me E:im sorry
C:besan S:zbehte E-pale
C:buha S:buf E-owl
C:cham S:shijshem E:tasty
C:yalla S:eja E:come here
C:chu S:hyj E:get in
C:daago S:djeg E:burn
C:dahiita S:dergoj E:send
C:dehndi S:gjedhe E:cattle
C:dain S:drite E:light
C:daakhkan S:gjendem E:located
C:delqa S:dreke E:lunch
C:dowgha S:djeges E:hot
C:duq S:aq E:so many
C:dyelkhs S:kerkoj E:to cry
C:eskar S:ushtri E:army
C:ghaighanii S:hidheroj E:make sad
C:ghaala S:kala E:castle
C:gaalat S:gabim E:mistake
C:ghishto S:ngrehime E:building
C:gharlima S:ngrirje E:freezing
C:goola S:gju E:knee
C:hakkha S:terheq E:draw
C:hoqa S:kete E:this
C:hostam S:gozhde E:nail
C:khalkhar S:kercej E:dance
C:khan S:kohe E:time
C:kasbesh S:kopesht E:garden
C:keeda S:qetem E:cut
C:khena S:kohe E:weather
C:khila S:qene E:been
C:khilam S:kam E:have
C:kho S:koqeve E:egg
C:kog S:kembe E:leg
C:nana S:nene E:mother
C:ysh S:ishin E:they were

Chechen=aagan,Albanian=eker,English=wild

Chechen=aara dalan,Albanian=jashte dal,English=get out

Chechen=aaradaqqa,Albanian=terhoqa,English=withdra w

Chechen=aaradovlilla,Albanian=rrugedalje,English=e xit

Chechen=aare,Albanian=rrafsh,English=plain

Chechen=arzha,Albanian=zeze,English=black

Chechen=aaz,Albanian=ze,English=voice

Chechen=baarz,Albanian=varr,English=grave

Chechen=banka,Albanian=burre,English=man

Chechen=baar,Albanian=arre,English=nut

Chechen=bashkhan,Albanian=shkelqyer,English=excell ent

Chechen=bekhka,Albanian=borxh,English=debt,obligat ion

Chechen=bil ma,Albanian=fal me,English=im sorry

Chechen=besan,Albanian=zbehte,English=pale

Chechen=buha,Albanian=buf,English=owl

Chechen=cham,Albanian=shijshem,English=tasty

Chechen=yaalla,waala,Albanian=eja,English=come here

Chechen=chu,Albanian=hyj,English=get in

Chechen=daago,Albanian=djeg,English=burn

Chechen=dahiita,Albanian=dergoj,English=send

Chechen=dehndi,Albanian=gjedhe,English=cattle

Chechen=dain,Albanian=drite,English=light

Chechen=daakhkan,Albanian=gjendem,English=located

Chechen=delqa,Albanian=dreke,English=lunch

Chechen=dowgha,Albanian=djeges,English=hot

Chechen=duq,Albanian=aq,English=so many

Chechen=dyelkha,Albanian=kerkoj,English=to cry

Chechen=eskar,Albanian=ushtri,English=army

Chechen=ghaighanii,Albanian=hidheroj,English=make sad

Chechen=ghaala,Albanian=kala,English=castle

Chechen=gaalat,Albanian=gabim,English=mistake

Chechen=ghishto,Albanian=ngrehine,English=building

Chechen=gharlima,Albanian=ngrirje,English=freezing

Chechen=goola,Albanian=gju,English=knee

Chechen=hakkha,Albanian=terheq,English=draw

Chechen=hoqa,Albanian=kete,English=this

Chechen=hostam,Albanian=gozhde,English=nail

Chechen=khalkhar,Albanian=kercej,English=dance

Chechen=khan,Albanian=kohe,English=time

Chechen=khasbesh,Albanian=kopesht,English=garden

Chechen=keeda,Albanian=qetem,English=cut

Chechen=khena,Albanian=kohe,English=weather

Chechen=khila,Albanian=qene,English=been

Chechen=khilam,Albanian=kam,English=have

Chechen=kho,Albanian=koqeve,English=egg

Chechen=kog,Albanian=kembe,English=leg,foot

Chechen=Iighana,Albanian=Inatosur,English=Angry

Chechen=nana,Albanian=nene,English=mother

Chechen=Ysh,Albanian=Ishin,english=they were

Chechen=shu,Albanian=ju,English=you

Albanian is classified as an non-IE(Indo-European) language because no one has been able to classify it into any group, and this is because no one has yet studied all the Caucasian languages. As soon as linguisists begin to study the Cucasians languages they will realize the similarities with Albanian. Albanian might have IE sounding words, but its basic structure and syntax are more similar to Chechen and Udish than to any IE language. Many Albanian words do sound Indo- European, because Albanian has borrowed over 80% of its vocabulary, more than any other European language.

The Chechen language is strikingly similar to Albanian. They both have similar grammar and similar sounds such as SQ, PSHQ, which are not common in any IE languages, but are very common in caucusus languages like Chechenian.
 

Back
Top