Quantcast

POLIMEDEL ( čudo -traka protiv bolova ) vojna tajna SSSR-a

jovandro

Zainteresovan član
Poruka
375
U V O D

Šta znači sama reč POLIMEDEL?

POLIMEDEL se dešifruje kao POLImerni MEDicinski Elektret.

POLIMERAN, zbog toga, što je napravljen od polimernog materijala – medicinskog fluoroplasta F4A. Ovaj materijal ima unikalna svojstva i mnogo se koristi, kako u medicini, tako i u najraznovrsnijim oblastima ljudske delatnosti.

.
MEDICINSKI: POLIMEDEL je fizioterapeutsko sredstvo. Poseduje zvanični sertifikat Ministarstva zdravlja i socijalnog razvoja RF, a ranije je imao i sertifikat Ministarstva zdravlja SSSR. POLIMEDEL je medicinsko sredstvo za lečenje i može se koristiti u bilo kojim ustanovama za lečenje. POLIMEDEL je prošao klinička ispitivanja i višekratno zvanično je potvrdio svoju kliničku efikasnost. Elektrokondezatorski aplikator POLIMEDEL je atestiran kod SNIIMT (Sveruski naučno-istraživački institut medicinske tehnike) Ministarstva zdravlja RF, a izvršena su i klinička ispitivanja na katedri za unutrašnje bolesti drugog fakulteta za lečenje Moskovske medicinske akademije „I. M. Sečenova“, u Ruskom naučnom centru za rehabilitaciju i fizioterapiju, u 1-oj Gradskoj bolnici (Moskva), u Moskovskom stomatološkom institutu „Semaško“, u Sankt-Peterburškom institutu za traumatologiju i ortopediju „Vreden“ i mnogim drugim.
Objašnjenje
Traka je dozvoljena i odobrena od strane Ministarstva zdravlja, unesena u Državni registar medicinskih sredstava: Ministarstvo zdravlja RF dozvoljava primenu (protokol 1, od 10. 01. 1994.g.). Unesen je u registar medicinskih sredstava, KPL 010/020 od 08. 04. 1994.g. Potvrđen je sertifikatom Gosstandarda RF ROSS RV. IM 2. C00671. Unesen u državni registar sredstava medicinske namene i medicinskih sredstava pod No FS 01011993/3169-06. Uputstvo za upotrebu je overeno od strane Uprave za naučna istraživanja Ministarstva zdravlja RF od 01. 12. 1994.g.
U poslednje vreme POLIMEDEL je dobio uspešnu sertifikaciju i u Republici Belorusiji, vrši se sertifikacija i u Ukrajini i nizu drugih zemalja.
Na osnovu rezultata kliničkog ispitivanja možemo zaključiti da je POLIMEDEL visoko efektivno sredstvo, a na osnovu velikog praktičnog iskustva, možemo zaključiti da POLIMEDEL ima pozitivan efekat kod velikog broja patoloških stanja.
ELEKTROKONDEZATOR: POLIMEDEL je napravljen od materijala, koji ima elektrokondezatorska svojstva. Elektrokondezatorima zovemo materijale, koji su sposobni da zadrže u sebi električni naboj i, prema tome, da stvore oko sebe električno polje. Naime, osobine električnog polja i omogućuju princip delovanja POLIMEDELA. Električno polje POLIMEDELA slobodno i dobro prodire kroz bilo koji prirodni materijal (tkaninu, papir, drvo, karton, kožu, staklo, gips), a loše kroz sintetički (kapron, lavsan, plastične mase, celofan) i kroz metale. To moramo imati u vidu kada koristimo traku.

Šta je, ustvari POLIMEDEL?
POLIMEDEL je opna (traka) od medicinskog fluorplasta F4a, veličine 9 x 30 cm, debljine 10 – 50 mikrona (što je tri do pet puta tanje od čovečije vlasi), u koju je uveden normirani električni naboj velike gustine, 10 kulona na jedan kvadratni santimetar. Tehnologija obrade opne (trake) punjenjem na temperaturi od 200 stepeni celzijusa, patentirana je i nema analognih. Stabilnost punjenja trake u uslovima vlažnosti 98% i 45 stepeni celzijusa traje najmanje tri do pet godina. Pri normalnim uslovima (60% vlažnosti i 20 celzijusovih stepeni) nekoliko desetina godina.

Istorija stvaranja POLIMEDELA.
POLIMEDEL je stvoren 1989.g. po naredbi Ministarstva odbrane SSSR u jednom od krupnih preduzeća Lenjingrada, kao sredstva za primenu u traumatologiji i ortopediji, i, kako se kasnije pokazalo, za brzo i efikasno skidanja bola. Tehnologiju proizvodnje POLIMEDELA je razradio naučnik fizičar Mihail Aleksejevič Kopišev. Kopišev je otac, tvorac celog niza fizioterapeutskih sredstava, a takođe i sredstava za vojne potrebe. Mihail Aleksejevič i danas živi i radi u Sankt-Peterburgu kao naučni konsultant NPF (naučno proizvođačka firma) „Elmet“. Naučno-proizvođačka firma „Elmet“ evo već 23 godine proizvodi medicinsko elektronski aplikator POLIMEDEL, koji ni danas, po nizu svojstava i karakteristika nema analoga u svetu.
Za vreme SSSR POLIMEDEL se proizvodio u veoma velikim količinama (po nekoliko miliona komada godišnje) po državnim narudžbinama. Opnu (traku) su masovno upotrebljavali vojni lekari u medicini, prilikom katastrofa, lekari zdravstvenih ustanova u preduzećima odbrambenog kompleksa i dobila je najveće ocene i najpozitivnije kritike lekara specijalista. Naime, baš su vojni lekari prvi otkrili da, osim svoje direkne namene – skidanje bola i ubrzavanje zarašćivanja rana, traka može vrlo mnogo i spektar njene primene je daleko širi, nego što se na početku smatralo. Svake godine spisak zdravstvenih problema, koje može da otkloni POLIMEDEL, postojano raste. Stalno se pojavljuju sve novije oblasti primene ovog čudesnog sredstva.
Posle raspada SSSR, pošto više nije bilo državnih porudžbina i jadnog stanja državne odbrane, POLIMEDEL je bio prinuđen da samostalno traži sebi put do onih kome je potreban. Bilo je pokušaja da se traka distribuira preko apoteka, ali proizvođač nije imao sredstava za reklamu i, naravno, nije bilo masovnih porudžbina, kao ranije. Nije bilo sredstava ni za značajnija klinička ispitivanja. Situacija bi bila znatno jednostavnija, kada bi za POLIMEDEL znali lekari običnih reonskih i gradskih bolnica, ali godine „tajnosti“ učinelu su svoje. Zbog toga mnogobrojni lekari, nažalost, nikada nisu koristili ovo sredstvo u svojoj praksi, što znači, nisu videli svojim očima rezultate primene čudo-trake.
Međutim, u inostranstvu, dobro su znali za tako veličanstveno sredstvo, jer su uvek pažljivo pratili sve, što izlazi iz sovjetskog VIK (vojno industrijski kompleks). Stvoritelju POLIMEDELA i firmi-proizvođaču mnogo puta su stizale ponude za kupovinu licence, „zajedničkoj“ proizvodnji ili prodaji tehnologije, od niza firmi iz SAD, Nemačke, Japana, Izraela, Kine i drugih. Samo principijelan stav državnog proizvođača je spasao POLIMEDEL od sudbine ogromnog broja razrada i tehnologija naše nauke – dezertiranja na zapad, u službi zapadnih interesa. Moguće je da je to sačuvalo naš inikalni izum od smišljenog zaborava. Kako se to dogodilo sa celim nizom sredstava i sprava, koje su, takođe, stvarno pomagala u spasu od raznih bolesti, a nekada su predata anatemi ili, jednostavno, nekuda iščezla, čak i zajedno sa svojim stvaraocima. Jednostavno zbog toga što su prešle put svemogućim i moćnim farmaceutskim korporacijama, koje imaju astronomske prihode od prodaje preparata, koji uopšte NE LEČE od bolesti, već samo godinama i desetlećima jedino što SKIDAJU SIMPTOME tih bolesti. Pa na bolesnom čoveku se može zaraditi mnogo više , nego na zdravom.
Na sreću POLIMEDEL je uspeo da preživi, između ostalog, zahvaljujući saradnji sa kompanijom „Argo“, koja se bavi usavršavanjem tog izvanrednog proizvoda, praktično, na celoj teritoriji SND (Savez Nezavisnih Država) i drugih zemalja. Postepeno o POLIMEDELU saznaje sve više i više ljudi, čak, bez obzira na otsutstvo reklame i širih obaveštenja preko SMI (sredstva masovnog informisanja). Danas polimedel znaju i uspešno ga koriste hiljade ljudi, koji žive na prostorima naše Domovine i izvan njenih granica.

U čemu je unikalnost POLIMEDELA?

Čime se to razlikuje POLIMEDEL od mnoštva drugih sredstava u fizioterapiji, između ostalog, i na bazi elektreta, koji se primenjuju u medicini? Njegova unikalnost se sastoji u tome što je polimerna opna napunjena istosmernim električnim nabojom negativnog predznaka, to jest, ona je monoelektret – elektret sa električnim poljem, koji ima u celom naboju isti smer struje. U isto vreme, kada svi drugi elektreti , koji se koriste u medicini, imaju dipolni naboj, to jest, oni poseduju kako pozitivne, tako i negativne naboje.
Na taj način, oko opne se pojavljuje stalno negativno naelektrisano električno polje, koje, slobodno prodirući u tkiva našeg organizma, izazivaju niz posebnih fizioloških efekata, o kojima ćemo govoriti u nastavku.
 

jovandro

Zainteresovan član
Poruka
375
* Polimedel ne mora prijanjati uz telo ili papir!
* Iz zaštitnog koverta obavezno ga uzimati!
* Polimedel može da se gužva!
* Foliju možemo uzimati rukama za bilo koji deo!
* Rok upotrebe Polimedela je prosečno 1,5-3 godine!
* Polimedel se može seći!
* Može se stavljati direkno na kožu!
* Istovremeno ga možemo stavljati na razne delove tela!
* U toku celog dana možemo ga stavljati na razne delove tela!
* Možemo ga stavljati sa bilo koje strane!
* Osnovni princip aktivnosti Polimedela je magnetno polje!
* Sintetički materijali ne propuštaju magnetno polje!
* Polimedel je zvanično registrovano medicinsko sredstvo!
* Polimedel se proizvodi već više od 20 godina!
* Gde boli – tamo ga stavljamo!
* Prilikom korišćenja Polimedela, u zoni gde ga stavljamo, bilo
kakvih oseta i reakcija, u najvećem broju slučajeva, ne treba da bude.
* Polimedel efikasno pomaže kod umanjenja bola, otoka, upale!
* Polimedel efikasno poboljšava mikrocirkulaciju krvi na mestima
gde ga stavite!
* Polimedel efikasno poboljšava procese razmene na mestima gde
ga položite, isceljuje!
* Osim toga, Polimedel pozitivno utiče na organizam u celosti!
* U nekim slučajevima Polimedel može da bude jedino dostupan
način pomoći! Poželjno je da vam Polimedel uvek bude pri ruci!
* Prvih dana primene može doći do pogoršanja bolesti!
* Vreme korišćenja praktično je neograničeno!
* Polimedel je izvanredan artikal za biznis!
* I, na kraju, Polimedel je praktično najsigurniji, najjednostavniji i
najjeftiniji način izlečenja!
 

jovandro

Zainteresovan član
Poruka
375
Malo o istoriji elektreta.
Rusija je, bezuslovno zemlja, gde su začeta prva eksperimentalna istraživanja pojave električnih, magnetnih
polja u čovekovom organizmu. Visoka efektivnost delovanja negativnih naboja stalnog električnog polja
dokazana je različitim postupcima: svetlosnom i električnom mikroskopijom, histohemijom, metodom
prosvetljenih sekcija, rentgenskim metodom.
To, da negativno naelektrisani naboji blagotvorno utiču na zdravlje čoveka i životinja, dokazao je ruski
naučnik Aleksandar Leonidovič Čiževski. U Memorandumu međunarodnog kongresa biološke fizike i biološke
kosmologije u Njujorku (avgust, 1939.g.) se kaže: „Našem počasnom predsedniku, profesoru Čiževskom
pripada čast za otkriće 1919.g. biološkog i fizičkog dejstva unipolarnih aerojona i zatim, sledećih godina,
svestrano razradio ovo otkriće, primenljivo u medicini, veterini, poljoprivredi i t. d. On je prvi dokazao dejstvo
pozitivnih i negativnih unipolarnih aerojona na funkcionalno stanje nervnog, kardiovaskularnog, endokrinog
sistema, na krvoprenosne organe, na morfologiju, fiziku i hemiju krvi, procenat hemoglobina, oksidacionoregeneracione
procese, razmenu materija i drugo. Prilikom tih istraživanja ispostavilo se da aerojoni negativne
polarnosti pokreću sve funkcije u povoljnom smeru, a aerojoni pozitivne polarnosti često utiču nepovoljno. Ova
istraživanja su omogućila profesoru Čiževskom da prodre duboko unutar žive ćelije i prvi dokaže kakav značaj
imaju negativni naboji u njenom životu.
Više od četrdeset godina, A. L. Čiževski izvodio je duge serije naučnih eksperimenata, kojima je utvrđeno da
je organizmu dovoljno u toku nekoliko minuta da dobija delovanje negativnog naboja, i odmah, električni
potencijal svih ćelija organizma počinje rasti i zatim dugo zadržava dostignuti nivo. A. L. Čiževski došao je do
zaključka da negatvni naboji poboljšavaju sastav krvi, normalizuju disanje, razmenu tvari, stimulišu rast,
hormonalnu aktivnost, nervno-psihičko stanje, stimulišu mobilizaciju životne snage i povratak organizma u
dinamičnu ravnotežu. Kao rezultat najdelikatnijih i najsloženijih teoretskih istraživanja, Čiževski je stvorio
teoriju organske elektrorazmene i otkrio je dinamički uravnoteženu strukturu žive krvi, uslovljenu negativnim
nabojem eritrocita.
U specijalno pokrenutim eksperimentima sa inkubacijom prepeličjih jaja, Čiževski je pronašao da, pod
dejstvom negativnog električnog naboja u organizmu, naglo raste procenat vezanog molekularnog azota, t. j.,
ubrzava se stvaranje belančevina, koje su azotna jedinjenja.
Ceo svet je priznao važnost otkrića Čiževskog. Sada mi možemo da koristimo luster Čižovskog, koji stvara
negativni naboj u vazduhu. Za pojačavanje i koncetrisanje dejstva negativnih naboja stvoren je POLIMEDEL.
Prva oblast primene – traumatologija i ortopedija. Ali, kliniočka medicinska istraživanja su pokazala da
POLIMEDEL deluje kao analgetik – skida bol kod raznih patologija: neuralgija, kardialgija, bubrežnih i jetrenih
grčeva, zubnog, zglobnog, mišićnog bola, migrena.
 

jovandro

Zainteresovan član
Poruka
375
Polimedel vrši dejstvo na obolele organe, tkiva, ćelije, međućelijski
prostor, na unutarćelijske organe i, čak, na određene supstance
(belančevine, fermente, hormone i t. d.). Zbog svega toga vrši se
obnavljanje kapilarnog krvotoka, normalizuje se dotok kiseonika i
hranljivih supstanci ćelijama, distribuiraju se supstance tkivima, vrši
se upijanje i izbacivanje supstanci, skida se otok (izbacuje se suvišna
tečnost iz tkiva), otklanjaju se upale i mnogo toga drugog. U suštini,
magnetno polje Polimedela obnavlja normalno funkcionisanje
organa, tkiva, ćelija. Baš zbog toga, oblast korišćenja Polimedela je
izvanredno široka!
 

jovandro

Zainteresovan član
Poruka
375
Međutim, u inostranstvu, dobro su znali za tako veličanstveno
sredstvo, jer su uvek pažljivo pratili sve, što izlazi iz sovjetskog VIK
(vojno industrijski kompleks). Stvoritelju POLIMEDELA i firmiproizvođaču
mnogo puta su stizale ponude za kupovinu licence,
„zajedničkoj“ proizvodnji ili prodaji tehnologije, od niza firmi iz SAD,
Nemačke, Japana, Izraela, Kine i drugih. Samo principijelan stav
državnog proizvođača je spasao POLIMEDEL od sudbine ogromnog
broja razrada i tehnologija naše nauke – dezertiranja na zapad, u
službi zapadnih interesa. Moguće je da je to sačuvalo naš inikalni
izum od smišljenog zaborava. Kako se to dogodilo sa celim nizom
sredstava i sprava, koje su, takođe, stvarno pomagala u spasu od
raznih bolesti, a nekada su predata anatemi ili, jednostavno, nekuda
iščezla, čak i zajedno sa svojim stvaraocima. Jednostavno zbog toga
što su prešle put svemogućim i moćnim farmaceutskim
korporacijama, koje imaju astronomske prihode od prodaje preparata, koji uopšte NE LEČE od bolesti, već samo godinama i
desetlećima jedino što SKIDAJU SIMPTOME tih bolesti. Pa na
bolesnom čoveku se može zaraditi mnogo više , nego na zdravom.
 
stanje
Ova tema je zatvorena zbog neaktivnosti. Molim objavite novu temu i pridružite se diskusiji.

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.