Pogrešne predstave o ljubavi

1. "Ljubav je smisao života"
2. "Prava ljubav se stalno osjeća"
3. "U pravoj ljubavi nema konflikata i ljutnje"
4. "U pravoj ljubavi ne smije biti ni trenutka ravnodušnosti"
5. "Prava ljubav je stalna sreća"
6. "Prava ljubav je vječita zaljubljenost"
7. "Ljubav uvijek počinje zaljubljivanjem"
8. "U pravoj ljubavi seks je fantastičan"
9. "Prava ljubav je ljubav bez seksa"
10. "Ljubav je strast"
11. "Samo jednom se ljubi"
12. "Prava ljubav traje do kraja života"
13. "Prava ljubav je bezuslovna"
14. "Prava ljubav će voljenu osobu potpuno izmijeniti"
15. "U pravoj ljubavi se žrtvuje najvažnije"
16. "Prava ljubav je neprestana pažnja"
17. "Prava ljubav je potpuno predavanje drugome"
18. "Prava ljubav je potpuno razumijevanje"
19. "Prava ljubav je potpuno iskrena"
20. "Prava ljubav je bol"
21. "Prava ljubav je potpuna ravnopravnost"
22. "Može se voljeti samo jedna osoba"
23. "Ljubav ne postoji"
24. "Što je veća ljubav, veća je i ljubomora"
25. "Vrijedi samo onaj ko je voljen"
26. "Niko me ne može voljeti"
27. "Svi me moraju voljeti"
28. "Telepatija je česta u pravoj ljubavi"


Ovo su imena naslova tj. pogrešne predstave o ljubavi, iz knjige "Formule ljubavi" Zorana Milivojevića.


Da li se negdje pronalazite sada?
Vidite li predstave koje ste imali nekada?
Nijedno od ovih nije tacno
Jer je svaka izjava jedna krajnost
 
1. "Ljubav je smisao života"
2. "Prava ljubav se stalno osjeća"
3. "U pravoj ljubavi nema konflikata i ljutnje"
4. "U pravoj ljubavi ne smije biti ni trenutka ravnodušnosti"
5. "Prava ljubav je stalna sreća"
6. "Prava ljubav je vječita zaljubljenost"
7. "Ljubav uvijek počinje zaljubljivanjem"
8. "U pravoj ljubavi seks je fantastičan"
9. "Prava ljubav je ljubav bez seksa"
10. "Ljubav je strast"
11. "Samo jednom se ljubi"
12. "Prava ljubav traje do kraja života"
13. "Prava ljubav je bezuslovna"
14. "Prava ljubav će voljenu osobu potpuno izmijeniti"
15. "U pravoj ljubavi se žrtvuje najvažnije"
16. "Prava ljubav je neprestana pažnja"
17. "Prava ljubav je potpuno predavanje drugome"
18. "Prava ljubav je potpuno razumijevanje"
19. "Prava ljubav je potpuno iskrena"
20. "Prava ljubav je bol"
21. "Prava ljubav je potpuna ravnopravnost"
22. "Može se voljeti samo jedna osoba"
23. "Ljubav ne postoji"
24. "Što je veća ljubav, veća je i ljubomora"
25. "Vrijedi samo onaj ko je voljen"
26. "Niko me ne može voljeti"
27. "Svi me moraju voljeti"
28. "Telepatija je česta u pravoj ljubavi"


Ovo su imena naslova tj. pogrešne predstave o ljubavi, iz knjige "Formule ljubavi" Zorana Milivojevića.


Da li se negdje pronalazite sada?
Vidite li predstave koje ste imali nekada?
22...moze se voleti samo jedna osoba, ostalo su kompromisi...nazalost...
 
1. "Ljubav je smisao života"
2. "Prava ljubav se stalno osjeća"
3. "U pravoj ljubavi nema konflikata i ljutnje"
4. "U pravoj ljubavi ne smije biti ni trenutka ravnodušnosti"
5. "Prava ljubav je stalna sreća"
6. "Prava ljubav je vječita zaljubljenost"
7. "Ljubav uvijek počinje zaljubljivanjem"
8. "U pravoj ljubavi seks je fantastičan"
9. "Prava ljubav je ljubav bez seksa"
10. "Ljubav je strast"
11. "Samo jednom se ljubi"
12. "Prava ljubav traje do kraja života"
13. "Prava ljubav je bezuslovna"
14. "Prava ljubav će voljenu osobu potpuno izmijeniti"
15. "U pravoj ljubavi se žrtvuje najvažnije"
16. "Prava ljubav je neprestana pažnja"
17. "Prava ljubav je potpuno predavanje drugome"
18. "Prava ljubav je potpuno razumijevanje"
19. "Prava ljubav je potpuno iskrena"
20. "Prava ljubav je bol"
21. "Prava ljubav je potpuna ravnopravnost"
22. "Može se voljeti samo jedna osoba"
23. "Ljubav ne postoji"
24. "Što je veća ljubav, veća je i ljubomora"
25. "Vrijedi samo onaj ko je voljen"
26. "Niko me ne može voljeti"
27. "Svi me moraju voljeti"
28. "Telepatija je česta u pravoj ljubavi"


Ovo su imena naslova tj. pogrešne predstave o ljubavi, iz knjige "Formule ljubavi" Zorana Milivojevića.


Da li se negdje pronalazite sada?
Vidite li predstave koje ste imali nekada?

Shvatio na vreme da je Ljubav samo reč...
 
Screenshot_20231117-211612.png
 

Back
Top