Quantcast

Pasoš Bosne i Hercegovine

adriana555

Početnik
Poruka
15
pozz za sve.........da li neko zna da li postoji sansa da izvadim dvojno drzavljanstvo...tj.zivim u bg gde sam i rodjena,a cale mi je iz bosne..u bosanskoj ambasadi u beogradu sam dobila informaciju da sam zakasnila za dobijanje bosanskog drzavljanstva jer imam 24god. kao daju do 23 god:(:(:(:(:(:(:(ne mogu da verujem koliki sam baxuz........i te kako mi treba to drzavljanstvo.........neka mi neko da neki savet sta da radim i kome da se obratim.........da li postoji sansa da ga uopste dobijem? kakve veze ima sto imam 24 god.? helpppppppppp! adriana
 

nana131

Početnik
Poruka
20
pozz za sve.........da li neko zna da li postoji sansa da izvadim dvojno drzavljanstvo...tj.zivim u bg gde sam i rodjena,a cale mi je iz bosne..u bosanskoj ambasadi u beogradu sam dobila informaciju da sam zakasnila za dobijanje bosanskog drzavljanstva jer imam 24god. kao daju do 23 god:(:(:(:(:(:(:(ne mogu da verujem koliki sam baxuz........i te kako mi treba to drzavljanstvo.........neka mi neko da neki savet sta da radim i kome da se obratim.........da li postoji sansa da ga uopste dobijem? kakve veze ima sto imam 24 god.? helpppppppppp! adriana
Ja se samo pitam kako su mogli usvojiti taj zakon:rtfm: takvu besmislicu
 

Marko BL

Domaćin
Poruka
4.065
Da li neko zna koji su uslovi za dobijanje bosanskog pasosa? Ja sam ziveo i radio 5 god u Sarajevu,ali nisam bio prijavljen...da li mi to moze pomoci u dobijanju dvojnog drzavljanstva?
Bosanski pasoš ne postoji. Ako si mislio na onaj plavi sa zvjezdicama i trokutićima, taj se zove - pasoš BiH, ali bolje da ni ne pomišljaš na to jer njime možeš samo obrisati .... A kao drugo kad vide to čudo od pasoša, odmah si im sumnjiv, idu provjere uobičajne kod sumnje u bijelu alkaidu ... Ja sam to čudo davno bacio. Samo crvendać dolazi u obzir. Hrvati izvadili svoj kockasti a muslimane nek trkeljišu satima na granicama, ko ih hebe kad su doveli alkaidu i razbili Jugoslaviju
 
Poslednja izmena:

Zvornicanin

Zainteresovan član
Poruka
485
Bosanski pasoš ne postoji. Ako si mislio na onaj plavi sa zvjezdicama i trokutićima, taj se zove - pasoš BiH, ali bolje da ni ne pomišljaš na to jer njime možeš samo obrisati .... A kao drugo kad vide to čudo od pasoša, odmah si im sumnjiv, idu provjere uobičajne kod sumnje u bijelu alkaidu ... Ja sam to čudo davno bacio. Samo crvendać dolazi u obzir. Hrvati izvadili svoj kockasti a muslimane nek trkeljišu satima na granicama, ko ih hebe kad su doveli alkaidu i razbili Jugoslaviju
:hahaha:
 

SelmaD

Početnik
Poruka
23
I ja sam to htela, pa sam poslala email advokatu koji se time bavi http://www.advokat-prnjavorac.com

Ovo je odgovor da bi dobio pasos moras bit drzavljanin, a uslovi su ti - pogledaj da li sta uspunjavas:

STICANJE DRŽAVLJANSTVA PORIJEKLOM
Član 6.

Dijete rođeno nakon stupanja na snagu Ustava stiče državljanstvo BiH porijeklom:
1. čija su oba roditelja bili državljani BiH u vrijeme rođenja djeteta, bez obzira na mjesto njegovog rođenja;
2. čiji je jedan roditelj bio državljanin BiH u vrijeme rođenja djeteta i dijete je rođeno na teritoriji BiH;
3. čiji je jedan roditelj bio državljanin BiH u vrijeme djetetovog rođenja, a dijete je rođeno u inostranstvu, ako bi ono inače bilo bez državljanstva;
4. Ako je rođeno u inostranstvu, a čiji je jedan roditelj bio državljanin BiH u vrijeme djetetovog rođenja, pod uslovom da do vremena kada navrši 23 godine podnese prijavu za evidentiranje državljanstva BiH nadležnom organu.

Sticanje državljanstva rođenjem na teritoriji BiH
Član 7.

Državljanstvo BiH biće dodijeljeno djetetu koje je rođeno ili nađeno na teritoriji BiH nakon stupanja na snagu Ustava i čija su oba roditelja nepoznata ili nepoznatog državljanstva ili bez državljanstva, ili ako je dijete bez državljanstva.

Sticanje državljanstva naturalizacijom

Član 9.
Stranac koji je podnio zahtjev za sticanje državljanstva BiH može steći državljanstvo naturalizacijom ako ispunjava sljedeće uslove:
1. da je napunio 18 godina starosti;
2. da ima odobren stalni boravak na teritoriji BiH najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva.
3. da dovoljno poznaje pismo i jezik jednog od konstitutivnih naroda BiH.
4. da mu nije izrečena mjera bezbjednosti protjerivanja stranaca iz zemlje ili zaštitna mjera udaljivanja stranaca sa teritorije BiH od strane organa čiji je legalitet uspostavljen Ustavom i da je ova odluka još uvijek na snazi;
5. da nije osuđivan na izdržavanje kazne za krivična djela sa predomišljajem na duže od tri godine u periodu od 8 godina od podnošenja zahtjeva;

6. da se odreknu ili na neki drugi način izgube svoje ranije državljanstvo prije sticanja BiH državljanstva, osim ako bilateralni sporazum iz člana 14. ne predviđa drugačije. Odricanje ili gubitak ranijeg državljanstva se neće zahtijevati ako ovo nije dozvoljeno ili se ne može razumno zahtijevati.
7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak, osim ako se dokaz o ispunjavanju ovog uslova ne može razumno zahtijevati;
8. da ne predstavlja prijetnje po bezbjednost BiH;
9. da ima obezbijeđen stalni izvor prihoda u iznosu koji omogućava egzistenciju ili da je u stanju da obezbijedi pouzdan dokaz o finansijskim izvorima za sopstveno izdržavanje;
10. da je izmirio sve poreske ili druge finansijske obaveze;
11. da potpiše izjavu da prihvata pravni sistem i ustavni poredak BiH i
12. da ima važeću garanciju o sticanju državljanstva BiH.
Naturalizacija se neće odobriti, čak ako podnosilac zahtjeva ispunjava opšte uslove za naturalizaciju, ukoliko postoje osnovani razlozi za sumnju da bi se odobrenjem naturalizacije toj osobi ugrozila bezbjednost BiH i javni red i mir, ili ukoliko naturalizacija nije u skladu sa interesima BiH iz nekog drugog razloga utvrđenog na osnovu cjelokupne procjene stanja podnosioca zahtjeva.
Sticanje državljanstva olakšanom naturalizacijom

Član 10.
Bračni drug državljanina BiH - stranac, može steći državljanstvo BiH pod slijedećim uslovima:

1. da je brak trajao najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva i da još uvijek traje u momentu podnošenja zahtjeva;
2. da se odrekne ili na neki drugi način izgubi svoje ranije državljanstvo prije sticanja BiH državljanstva, osim ako to nije drugačije riješeno bilateralnim sporazumom iz člana 14. Odustajanje ili prestanak ranijeg državljanstva se ne zahtijeva ako to nije dopušteno ili se ne može razumno zahtijevati;
3. da ima odobren stalni boravak na teritoriji BiH.
4. da ne predstavlja prijetnje po bezbjednost BiH.

Član 11.
1. Dijete mlađe od 18 godina čiji je jedan roditelj stekao državljanstvo Bosne i Hercegovine ima pravo da dobije državljanstvo BiH naturalizacijom ako ono ima odobren privremeni ili stalni boravak na teritoriji BiH.
2. Roditelj koji ima državljanstvo BiH može tražiti sticanje državljanstva BiH u ime maloljetnog djeteta u skladu sa stavom 1. ovog člana. Ako je dijete starije od 14 godina, zahtijeva se njegov pristanak.

Član 11a.
1. Lice bez državljanstva i lice koje ima status izbjeglice može steći državljanstvo BiH, bez ispunjavanja uslova iz člana 9. stav 1. tač. 2., 3., 6., 9. i 10. samo ako u statusu lica bez državljanstva ili izbjeglice ima neprekidan boravak na teritoriji BiH u trajanju od pet godina prije podnošenja zahtjeva.
2. Malodobno dijete lica koje je steklo državljanstvo BiH na osnovu stava 1. ovog člana, ima pravo da dobije državljanstvo BiH, bez ispunjavanja uslova iz člana 9. stav 1. tač. 1., 2., 3., 6., 9. i 10., ako ima status izbjeglice ili odobren privremeni boravak na teritoriji BiH, bez obzira na dužinu borvka.
3. Ako je dijete starije od 14 godina, zahtijeva se njegov pristanak.

Član 12.
Slijedeća lica imaju pravo da dobiju državljanstvo BiH na osnovu zahtjeva bez ispunjavanja uslova iz člana 9. st. 2 i 6.

1. emigranti koji su se vratili u Bosnu i Hercegovinu,
2. prva i druga generacija potomaka lica navedenih u stavu 1. koje su se vratile u Bosnu i Hercegovinu.
Bračni drug lica navedenog u stavu 1. ovog člana, ima pravo na sticanje državljanstva BiH na osnovu molbe bez ispunjavanja zahtjeva iz člana 9. stav 2. ukoliko ispuni uslove člana 10. st. 1. i 2.
Član 12a.
Lice kojem je državljanstvo BiH, radi sticanja ili zadržavanja državljanstva druge države, prestalo odricanjem ili otpustom, može podnijeti zahtjev za ponovno sticanje državljanstva BiH, ako ispunjava uslove iz člana 9., osim uslova iz stava 1. tač. 1. i 2.., samo ako ima odobren privremeni boravak najmanje posljednju godinu na teritoriji BiH ili odobren stalni boravak.
Član 13.
Ako se u pojedinačnim slučajevima naturalizacija lica smatra od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu, lice može steći državljanstvo bez ispunjavanja zahtjeva iz člana 9. st. 1., 2. i 6.
Član 14.
U svim slučajevima gdje ovaj zakon propisuje gubitak ranijeg državljanstva osobama koje stiču BiH državljanstvo, takvim osobama će biti dozvoljeno da i dalje zadrže državljanstvo ranije države gdje god je to omogućeno bilateralnim sporazumom između BiH i te države koji je odobrila Parlamentarna skupština u skladu sa članom IV 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine.

Cijeli zakon o drzavljanstvu bosne i hercegovine
 

tali bali

Aktivan član
Poruka
1.168
:hahaha: :hahaha::hahaha: Jedino sa njim moze Bosnu i u Tursku da ode
Zemlje šengenskog prostora
Zemlje za koje su ukinute vize: Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Litvanija, Letonija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska i Švajcarska.

- - - - - - - - - -

:hahaha: :hahaha::hahaha: Jedino sa njim moze Bosnu i u Tursku da ode
Zanimljivo je da su vize za srpske državljane ukinule Zambija, Bocvana,Trinidad i Tobago, Zapadna Samoa, Jermenija, Peru, ali da naša država to nije recipročno učinila. Ali je zato Srbija ovaj režim ukinula Meksiku i Boliviji, koje nisu uzvratile reciprocitetom.
Bez vize ili sa pribavljanjem iste na granici, sa srpskim pasošem se još može ući u Kirgistan, Fidži, Istočni Timor, Burundi, Mozambik, DŽibuti, Šri Lanku, Liban, Keniju i Ekvador. sretan put
 
Top