Отказ

Обилић

Iskusan
Poruka
6.217
Сутра ми шеф спрема два посла која сам већ одбијао.

Очигледно хоће да ме стави у "или-или" ситуацију
или прихвати или купи пинкле !

Каже ми другар да имам као отпуштен право на нека примања на бироу или тако нешто ...

Са друге стране да бих се запослио у некој другој фирми
важно је да овде не будем отпуштен, зар не ?
 

Marko_smt

Primećen član
Poruka
946
Strašno je koliko ima kapitalističkih gadova, da li će da te prijavi, pa ako te prijavi onda na minimalac, ne plaćaju prekovremeni rad, radiš i tuđe poslove, da ne pričam o uvlakušama i aferama itd.

Ne poštujem ih ni malo, da je narod pametniji i da se ne oduševljava kad mu se ispuni osnovno pravo kao što je prijava, nego da to zahteva u startu vodili bi drugačiju priču.
 

Zgibnjev

Zainteresovan član
Poruka
369
Иако је у овом односу послодавац тај који је објективно јачи, из угла права ви сте потпуно једнаки. Стога, ако нешто не желиш да потпишете, не мораш.
Отказ без икаквог образложења је забрањен, послодавац је по правилу дужан да спроведе одређену процедуру.
Разлози када послодавац може отказати уговор о раду запосленом изричито су предвиђени законом
Право на накнаду штете – ако дође до незаконитог отказа имаш право на накнаду штете, а износи варирају од ситуације.

Споразумни раскид радног односа (што је илегално са стране послодавца), и истина је, ако добије отказ, због споразумног раскида не може да тражи паре од бироа
На биро може да се пријави ако те фирма отпусти као технолошки вишак, међутим у том случају фирма нема право x месеци (мислим да је 6 месеци) да запосли неког другог на исту позицију, већ уколико се покаже потреба посао се мора понудити прво том што је отпуштен као технолошки вишак
 

Alter_Ego_

Legenda
Poruka
59.799
Сутра ми шеф спрема два посла која сам већ одбијао.

Очигледно хоће да ме стави у "или-или" ситуацију
или прихвати или купи пинкле !

Каже ми другар да имам као отпуштен право на нека примања на бироу или тако нешто ...

Са друге стране да бих се запослио у некој другој фирми
важно је да овде не будем отпуштен, зар не ?

Примања на бироу имаш ако радни однос није престао твојом вољом.

Ако даш отказ, или ако споразумно раскинете радни однос, нема ништа од примања на бироу.

Или да сачекаш истек уговора, ако је на одређено време, или да ти газда да отказ чији основ није твоја кривица.
 

Alter_Ego_

Legenda
Poruka
59.799
Ево литературе за читање.

Član 66

Obavezno osigurano lice ima pravo na novčanu naknadu ako je bilo osigurano najmanje 12 meseci neprekidno ili s prekidima u poslednjih 18 meseci.

Neprekidnim osiguranjem iz stava 1. ovog člana smatra se i prekid obaveznog osiguranja kraći od 30 dana.

Član 67

Nezaposleni ima pravo na novčanu naknadu u slučaju prestanka radnog odnosa ili prestanka obaveznog osiguranja, po osnovu:

1. prestanka radnog odnosa otkazom od strane poslodavca, u skladu sa propisima o radu, i to:

1) ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla, u skladu sa zakonom, osim lica koja su se, u skladu sa odlukom Vlade o utvrđivanju programa rešavanja viška zaposlenih, svojevoljno opredelila za novčanu naknadu ili posebnu novčanu naknadu - u većem iznosu od visine otpremnine utvrđene Zakonom o radu,

2) ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi;

2. prestanka radnog odnosa na određeno vreme, privremenih i povremenih poslova, probnog rada;

3. prestanka funkcije izabranih, imenovanih i postavljenih lica, ukoliko nije ostvareno pravo na mirovanje radnog odnosa ili naknadu plate, u skladu sa zakonom;

4. prenosa osnivačkih prava vlasnika, odnosno člana privrednog društva;

5. otvaranja stečaja, pokretanja likvidacionog postupka i u drugim slučajevima prestanka rada poslodavca, u skladu sa zakonom;

6. premeštaja bračnog druga, u skladu sa posebnim propisima;

7. prestanka radnog odnosa u inostranstvu, u skladu sa zakonom, odnosno međunarodnim sporazumom.

Nezaposleni kome je radni odnos, odnosno osiguranje prestalo njegovom voljom ili krivicom, odnosno ako je radni odnos prestao svojevoljnim opredeljivanjem za otpremninu, novčanu naknadu ili posebnu novčanu naknadu po odluci Vlade o utvrđivanju programa rešavanja viška zaposlenih, u većem iznosu od visine otpremnine utvrđene Zakonom o radu, može ostvariti pravo na novčanu naknadu ako ponovo ispuni uslove iz člana 66. ovog zakona.

Član 68

Novčana naknada pripada nezaposlenom od prvog dana od dana prestanka obaveznog osiguranja, ako se prijavi i podnese zahtev Nacionalnoj službi u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa ili prestanka osiguranja.

Nezaposlenom koji podnese zahtev iz stava 1. ovog člana po isteku roka od 30 dana, novčana naknada pripada od dana podnošenja zahteva.

Pravo na novčanu naknadu nema nezaposleni koji podnese zahtev po isteku vremena za koje bi mu pravo na novčanu naknadu pripadalo, u skladu sa ovim zakonom.

U rok iz st. 1-3. ovog člana ne računa se vreme za koje je nezaposleni po propisima o zdravstvenom osiguranju bio privremeno sprečen za rad.

2.1. Visina novčane naknade

Član 69

Mesečni iznos novčane naknade predstavlja proizvod dnevne novčane naknade i broja kalendarskih dana u mesecu za koji se ostvaruje pravo i vrši isplata.

Dnevna novčana naknada utvrđuje se množenjem osnovice dnevne novčane naknade sa ličnim koeficijentom.

Osnovica dnevne novčane naknade u sebi sadrži pripadajuće doprinose za zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje i iznosi 1.000 dinara.

Lični koeficijent iz stava 2. ovog člana predstavlja odnos ukupne zarade, odnosno naknade zarade, osnovice osiguranja i visine ugovorene naknade u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome je prestao radni odnos, odnosno prestalo osiguranje i prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike u trenutku ostvarivanja prava na novčanu naknadu.

Mesečni iznos novčane naknade utvrđuje se srazmerno broju kalendarskih dana u mesecu za koji se ostvaruje pravo i vrši isplata novčane naknade, s tim da za ceo kalendarski mesec ne može biti niži od 22.390 dinara, niti viši od 51.905 dinara.

Član 70

Osnovica dnevne novčane naknade, kao i najniži i najviši mesečni iznos novčane naknade iz člana 69. ovog zakona usklađuju se sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Usklađene iznose iz stava 1. ovog člana objavljuje Nacionalna služba na svom veb sajtu, najkasnije u roku od sedam dana od dana objavljivanja indeksa iz stava 1. ovog člana.

Usklađeni iznosi iz stava 2. ovog člana primenjuju se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tih iznosa.

Član 71

Novčana naknada se isplaćuje za mesec koji prethodi mesecu u kojem se vrši isplata.

2.2. Trajanje prava na novčanu naknadu

Član 72

Novčana naknada isplaćuje se nezaposlenom:

1. tri meseca, ako ima staž osiguranja od jedne do pet godina;

2. šest meseci, ako ima staž osiguranja od pet do 15 godina;

3. devet meseci, ako ima staž osiguranja od 15 do 25 godina;

4. dvanaest meseci, ako ima staž osiguranja duži od 25 godina.

Godinom staža osiguranja, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se navršenih 12 meseci za koje je obveznik doprinosa bio obavezno osiguran.

Izuzetno, novčana naknada pripada nezaposlenom u trajanju od 24 meseca, ukoliko nezaposlenom do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, nedostaje do dve godine.

Ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na penziju, po osnovu staža osiguranja, nezaposleni dokazuje pojedinačnim aktom organizacije nadležne za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Korisnik novčane naknade dužan je da se lično javlja Nacionalnoj službi radi obaveštavanja o mogućnostima i uslovima zaposlenja i posredovanja u zapošljavanju svakih 30 dana, u skladu sa individualnim planom zapošljavanja.

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zaposljavanju_i_osiguranju_za_slucaj_nezaposlenosti.html
 

Војвода

Aktivan član
Poruka
1.341
Ако си радио годину дана, имаш права три месеца од бироа добијаш ја мислим 60 посто од плате. Преко две године ако радиш, онда од бироа добијаш пола године. Ја мислим да тако иде.
 

Umri_muski

Buduća legenda
Poruka
45.054
Pa reci cu ti iz prakse kako to izgleda...
9 njih mrzi sebe sto pristaju da rade sve, ali takva su psiha, a onda pocnu da napadaju u ime gazde onog ko ne pristaje na sve, kao , sta si ti pametniji i hrabriji od nas , e sad ces da vidis..

Jedan od razloga zasto su sindikati nikakvi u Srbiji je i mentalitet da gnjida i slabic nece da se to vidi pa lomi za interes gazde onog ko ima svoje kriterijume...

Pravilan odnos bi bio , pusti takvog gazdu takvim zaposlenima.
Takodje pravilan odnos bi bio i da na svakog radnika dolaze tri slobodna radna mesta....tj da je ponuda 3x veca od potraznje, tek onda se formira slobodno trziste rada, do tada je to sve cedjenje robova...

Mi u BG sad imamo jako cudnu situaciju, imamo skoro 1,6x vise radnih mesta za zene nego sto je ponude....ali imamo manjak posla sa muskarce...
Sa druge strane imamo tradicionalizam koji je jos ekstremizovan, da muskarac mora da obezbedjuje porodicu , pa tu ima dosta problem u porodicnom zivotu.
To se dalje odnosi i na radne odnose...
 

Обилић

Iskusan
Poruka
6.217
Pitanje je kakav je ugovor potpisao. Svašta može nešto da piše tamo kao npr stavka može da mu da otkaz zbog odbijanja posla .Samo to ko retko čita jer su ljudi navikli da ćute i rade sve.

Ма леп сам Уговор потписао,
запослен сам на неодређено,
Уговор је код мене и све је то у реду,
мада ме нервира да се у Уговору послодавац често позива на оснивачки акт фирме
који ја нисам видео, а Уговором о раду се обавезујем да поштујем његове одредбе.

Нормалан сам човек и углавном се ослањам на интуицију
која ми је изграђена током цивилизованог живота и углавном не греши.
Све што осећам као исправно - на крају се и испостави као такво.

Нисам напустио фирму, некако смо се договорили,
они знају колико им значим када се сложе све коцкице.

Сада ме брине нешто друго:
Плата касни !
Није се то дешавало годинама, с рање у Украјини се шири !

Матор сам и пун ми је курат партизанштине и немаштине.
Хоћу своју малу плату и да имам за пар литара горива (и да тог горива има на пумпама !)
и да могу да одем на реку и уживам.

Наравно у повратку да могу да свратим у продавницу и искупујем слаткише и сокиће
дођем кући и уживам испред компа.

Јел много тражим ?
Онај има онолику земљу, а кренуо да отме још пар квадрата Украјини, е па је би га Путине !
 
Poslednja izmena:

gospodja čuknuta

Primećen član
Poruka
529
Ма леп сам Уговор потписао,
запослен сам на неодређено,
Уговор је код мене и све је то у реду,
мада ме нервира да се у Уговору послодавац често позива на оснивачки акт фирме
који ја нисам видео, а Уговором о раду се обавезујем да поштујем његове одредбе.

Нормалан сам човек и углавном се ослањам на интуицију
која ми је изграђена током цивилизованог живота и углавном не греши.
Све што осећам као исправно - на крају се и испостави као такво.

Нисам напустио фирму, некако смо се договорили,
они знају колико им значим када се сложе све коцкице.

Сада ме брине нешто друго:
Плата касни !
Није се то дешавало годинама, с рање у Украјини се шири !

Матор сам и пун ми је курат партизанштине и немаштине.
Хоћу своју малу плату и да имам за пар литара горива (и да тог горива има на пумпама !)
и да могу да одем на реку и уживам.

Наравно у повратку да могу да свратим у продавницу и искупујем слаткише и сокиће
дођем кући и уживам испред компа.

Јел много тражим ?
Онај има онолику земљу, а кренуо да отме још пар квадрата Украјини, е па је би га Путине !
Drago mi je što si se na kraju dogovorio a za platu ne znam,jbg,možda je trenutno tako,dešava se,zbog praznika možda.Samo nemoj da čekaš platu mesecima jer ti što im plata kasni par meseci izvise. A za pitanje da li tražiš mnogo,setim se ponekad izjave Lepe Brene,nešto u stilu kad tražiš malo ostaneš često bez ičega a kad tražiš puno dobiješ barem nešto.Jbg,skromnost nije vrlina,šta da ti kažem.
 

Обилић

Iskusan
Poruka
6.217
Drago mi je što si se na kraju dogovorio a za platu ne znam,jbg,možda je trenutno tako,dešava se,zbog praznika možda.Samo nemoj da čekaš platu mesecima jer ti što im plata kasni par meseci izvise. A za pitanje da li tražiš mnogo,setim se ponekad izjave Lepe Brene,nešto u stilu kad tražiš malo ostaneš često bez ičega a kad tražiš puno dobiješ barem nešto.Jbg,skromnost nije vrlina,šta da ti kažem.

Скромност је једна од највећих врлина које постоје, само је не треба истицати као своју особину.
Треба ћутати о њој, а бити скроман !
 

Обилић

Iskusan
Poruka
6.217
Razumem te,samo kažem kako se danas gleda na skromnost,kao na manu a ne vrlinu.I ne tražiš mnogo kad smo kod toga.

Скромне, а нарочито сиромашне - нико не воли !

Зато то могу бити само баш јаки и искусни појединци
који су свесни предности и мана свакаквих људских стања ...
 
Da biste mogli da otvarate nove teme i trajno koristite svoje ime - kliknite ovde da se registrujete.

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.