Otkaz kapitalizmu a ne radnicima!

SSSR_

Ističe se
Poruka
2.056
Otpuštanje trećine radnike Duvanske industrije Niš jasno ukazuje da kapitalisti sav teret svetske ekonomske krize žele da prebace na pleća radničke klase. Iako je svetska ekonomska kriza direktna posledica kapitalističkog društvenog sistema koji je nesposoban da reši aktuelne probleme sa kojim se suočava čovečanstvo, buržoaske gazde u želji da i dalje izvlače profit koji krvlju i znojem stvara proletarijat smanjuju broj zaposlenih čime direktno ugrožavaju egzistenciju radnih ljudi i njihovih porodica. Sa druge strane, buržoaska vlada u Srbiji ne pokazuje ni najmanju želju da pomogne radnicima što opet jasno ukazuje da zastupa interese stranog i domaćeg kapitala čime radi protiv interesa širokih narodnih masa.

Pokušaji Vlade Srbije da postojeće ekonomsko-društvene probleme, ne ukazujući na pravu suštinu njihove pojave za koje je i sama kriva zbog neoliberalnog koncepta ekonomske politike koju sprovodi, svede na izolovane slučajeve predstavlja sraman pokušaj buržoaskih vlasti da se stišaju sve veći socijalni nemiri i nezadovoljstvo radničkih masa koje izražavaju sve veći stepen klasne svesti. Narodu Srbije postalo je jasno da su sva obećanja buržoaskih stranaka o raju koji kapitalizam donosi prazna priča. Srpska buržoazija koristi razne trikove da smiri rastuće nezadovoljstvo međutim radnički pokret je sve manje spreman na trule kompromise sa poslodavcima i otvoreno istupa protiv reakcionarnog procesa privatizacije koji je našu zemlju vratio 100 godina unazad.

Širom Srbije radnici organizuju proteste jer su njihova radna mesta i opstanak njihovih porodica ugroženi sveopštim katastrofalnim stanjem. Uprkos svojoj brojnosti i učestalosti, radničke inicijative još uvek nemaju snagu da izdejstvuju značajnije promene, a njihovi povremeni uspesi isključivo se svode na iznuđivanje isplate otpremnina i nadnica. Ovakvi povremeni uspesi neprimereni su dubini problema sa kojim se radnici u Srbiji danas suočavaju, i jasno je da su za očuvanje radnih mesta potrebna odlučnija i jedinstvenija akcija radničke klase. Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) poručuje “Otkaz kapitalizmu a ne radnicima”.

Odlučujući uticaj radničke klase na društvena zbivanja moguće je ostvariti samo jedinstvom i solidarnošću. Radnička klasa ne može da pasivno da čeka i posmatra kako se buržoazija surovo obračunava sa njihovom braćom i sestrama koji mesecima štrajkuju zbog neizmirenih ličnih dohodaka . SKOJ smatra da zbivanja traže smišljenu i aktivniju ulogu radničke klase. Proletarijat mora da zbije svoje redove i da digne glas protiv svakog otpuštanja, protiv svakog zakidanja zarade i protiv svake nepravde koju kapitalističke gazde učine protiv radnog čoveka. Samo ujedinjena radnička klasa može pobediti jer praksa pokazuje da je razjedinjeni proletarijat laka meta gazdi i buržoaskih političara. Stoga SKOJ diže svoj glas protiv otpuštanja radnika DIN –a i poziva na solidarnost sa našom otpuštenim radnicima. Ne dozvolimo da bilo ko više bude otpušten a da ostatak radničke klase to mirno posmatra i ništa ne preduzima.

Danas su otpušteni radnici DIN-a a ista sudbina sutra može da zadesi i druge radne ljude u Srbiji. Zato nam je potrebno jedinstvo, ujedinjeni radnički front čiji je SKOJ integralni deo. Stoga će kao i do sada članovi i simpatizeri SKOJ-a biti u prvim redovima borbe za radnička prava spremni da zajedno sa radnicima istrajemo u predstojećoj borbi.

Stop otpuštanjima!
Za ujedinjeni radnički front!
Živela radnička solidarnost i jedinstvo!

Sekretarijat SKOJ-a
 

Back
Top