Osećanja iskazana muzikom

icu.

Muzika govori univerzalnim jezikom,koji svi narodi i nacije,razumeju.Muzikom se mogu iskazati bukvalno,sva osecanja,koja ljudi poseduju.Muzikom se moze
izraziti ljubav,nada,zabrinutost,ljutnja...jednostavno sva osecanja,koja stoje na raspolozenju ljudskom bicu.Zbog te osobenosti,muzika je moze se rci,od svih
umetnosti,najcenjenija i najprihvatljivija,sirokim masama.
 

Back
Top