Opseg adresiranja

Klasa A: 1.x.x.x do 126.x.x.x
Klasa B: 128.1.x.x do 191.254.x.x
Klasa C: 192.0.1.x do 223.255.254.x
Klasa D je namenjena za multikast saobracaj

Specijalni slučajevi adresa su:

127.0.0.1 - adresa lokalne petlje (local loop)
0.0.0.0 - ne koristi se ni za šta, može da označava da hostu još nije dodeljena adresa
255.255.255.255 - broadcast poruka, namenjena svim hostovima u mrezi

Za upotrebu u lokalnim mrežama rezervisani su sledeći opsezi:

10.0.0.0/8
172.16.0.0/12
192.168.0.0/16

Što se literature tiče... preporuka za Računarske mreže od autora Andrew S.Tanenbaum, imas je u Mikroknjizi
 

Back
Top