Opasnost po život zbog nebrige vlasti

Ribar

Poznat
Poruka
9.164
U našoj se zemlji legalno prodaju tehnički proizvodi koji nisu izrađeni u skladu sa propisima pa su, samim tim, nebezbedni za upotrebu – sve do opasnosti za ljudski život.
Jedna grupa tih proizvoda su i elementi vodovodnih instalacija ili celine kao tuš kabine za kupatila. Naime, čak i ako u kupatilu uopšte nema elektroinstalacije niti struje, zbog neispravne elektroinstalacije u istoj ili nekoj obližnjoj zgradi, osoba koja se tušira može doživeti strujni udar!
Da bi se to sprečilo propisi predviđaju da svaki metalni deo u kupatilu obavezno bude povezan sa uzemljenjem. Ovo je naročito važno tamo gde su vovodna i kanalizaciona instalacija izvedene plastičnim cevima! Zato je neophodno da svaki metalni deo ima odgovarajući priključak za uzemljenje.
Ovoga trenutka u našoj zemlji ni jedan jedini metalni deo za kupatila nema takav priključak!
Kao i obično, potrošači kao pojedinci, pa čak ni kao grupa, ne mogu prinuditi proizvođače da rade u skladu sa propisima – to može samo vlast!
Pošto je naša vlast nezainteresovana za sudbinu potrošača u prodaju se može pustiti baš sve!
 

Back
Top