Okončan rat

1918 - Sklopljeno primirje između pobedničke Antante i nemačke vojske u Kompijenjskoj šumi (Francuska), čime je okončan Prvi svetski rat.
Maršal Jozef Pilsudski proglasio je nezavisnu republiku Poljsku.

1941 - S teritorije Sovjetskog Saveza u Drugom svetskom ratu počelo je emitovanje programa radio stanice „Slobodna Jugoslavija“.

1942 - Nemačke trupe su u Drugom svetskom ratu zaposele i neokupirani deo Francuske, pod kontrolom kvislinške vlade u Višiju. Istog dana nemačke i italijanske trupe su okupirale i francusko ostrvo Korzika.

1944 - Počela je Batinska bitka u kojoj su jedinice sovjetske Crvene armije i Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije u Drugom svetskom ratu, posle teških borbi 23. novembra porazile nemačke snage.

1945 - Održani su prvi posleratni izbori u Jugoslaviji na osnovu kojih je konstituisana Ustavotvorna skupština Demokratske Federativne Jugoslavije.

1952 - Džon Mulin i Vejn Džonson u Los Anđelesu su prvi put prikazali svoj izum - video rekorder.

1958 - Na Klinici „Kiri” u Parizu, izvršeno prvo uspešno presađivanje koštane srži.

1961 - Sovjetski grad Staljingrad je preimenovan u Volgograd.
 

Slične teme


Back
Top