Ogranicenost matematike I, II i III

kumarevo

Obećava
Poruka
57
postaviću vam tri povezana zadatka, kojim se pokazuje koliko je sadašnja matematika ograničena:

1.Dva štapa (prvi štap dužine 5m(plave boje), drugi štap 2m(žute boje) spojeni su kao na slikama
(1,2,3,4,5,6). Kolike su dužine spojenih štapova:1,2,3,4,5,6,i kao skup-celina(1,2,3,4,5,6)

2.Mesto spajanja štapova se odbacuje, ostatak štapova izgleda kao na slikama (7,8,9,10,11,12). Kolike
su dužine ostatka štapova:7,8,9,10,11,12, i kao skup-celina (7,8,9,10,11,12)

3.Mesto spajanja štapova ostaje kao na slikama (13,14,15,16,17,18), ostatak se odbacuje.Kolike su dužine
mesta spajanja štapova:13,14,15,16,17,18, i kao skup-celina(13,14,15,16,17,18)

7tzssiae9d7jjpiddtlz.png


Sadašnja matematika ima rešenja za 6)a+b=c , 5m+2m=7m ,10)a-b=c, 5m-2m=3m, ostalo nema rešenja.

ukoliko želite da se upoznate sa proširenom matematikom download
http://www.2shared.com/document/oOGpvvdv/ms_math_1.html
matematika koja ima rešenja za sve probleme. Napomena : proširena matematika se postepeno popunjava. Hvala

Postavite ovaj problem svojim učiteljima,nastavnicima,profesorima, i drugim ličnostima koji kreiraju obrazovanje.
 
Što ja ljudi volim kad neko izmišlja toplu vodu ili otkriva rupu na saksiji. Naravno, vidim ja u čemu je problem, i šta je pisac hteo da kaže. Međutim ono nepoznato našem istraživaču, a poznato malo bolje obrazovanim matematičarima je da je na istu temu mislio i Anri Lebag, pa uveo u upotrebu Lebagovu meru koja služi upravo ovde postavljenom cilju: da izmeri dužinu nekog intervala. Pošto je odsečak skupa realnih brojeva duž ograničena sa dva broja, odnosno intreval, odnosno podskup skupa realnih brojeva, koji je i sam uređen skup jer mu je svaki naredni član veći od od onog prethodnog, ja ne vidim nikakav problem da te šarene štapove predstavim preko intervala, i primenim definicije unije, razlike i preseka skupova, kao i Lebagovu meru i sigma aditivnost za unije disjunktivnih skupova, od kojih ću druge dve predstaviti, jer su osnovne operacije nad skupovima poznate i osnovcima:

Mera Lebaga nad intervalom [a,b] je definisana kao:

μ([a,b])=b-a

σ-aditivnost se može predstaviti jednostavno kao:

0588816c744a5aed2505235d902839d1.png


Gde su sa E označeni disjunktni intervali ponaosob merljivi u smislu Lebaga.

Predstavićemo štapove preko intervala, tako da oni odgovaraju postavljenom zadatku.


1. μ([0,5]U[0,2])= μ([0,5]) = 5-0=5
2. μ([0,5]U[1,3])= μ([0,5]) = 5-0=5
3. μ([0,5]U[2,4])= μ([0,5]) = 5-0=5
4. μ([0,5]U[3,5])= μ([0,5]) = 5-0=5
5. μ([0,5]U[4,6])= μ([0,6]) = 6-0=6
6. μ([0,5]U[5,7])= μ([0,7]) = 7-0=7


7. μ(([0,5]\[0,2])U([0,2]\[0,5]))= μ([2,5]) = 5-2=3
8. μ(([0,5]\[1,3])U([1,3]\[0,5]))= μ([0,1]U[3,5]) = (1-0)+(5-3)=3
9. μ(([0,5]\[2,4])U([2,4]\[0,5]))= μ([0,2]U[4,5]) = (2-0)+(5-4)=3
10. μ(([0,5]\[3,5])U([3,5]\[0,5]))= μ([0,3]) = 3-0=3
11. μ(([0,5]\[4,6])U([4,6]\[0,5]))= μ([0,4]U[5,6]) = (4-0)+(6-5)=5
12. μ(([0,5]\[5,7])U([5,7]\[0,5]))= μ([0,7]) = 7-0=7

1. μ([0,5]∩[0,2])= μ([0,2]) = 2-0=2
2. μ([0,5]∩[1,3])= μ([1,3]) = 3-1=2
3. μ([0,5]∩[2,4])= μ([2,4]) = 4-2=2
4. μ([0,5]∩[3,5])= μ([3,5]) = 5-3=2
5. μ([0,5]∩[4,6])= μ([4,5]) = 5-4=1
6. μ([0,5]∩[5,7])= μ({ø}) = 0

Očito da ova domaća i uhodana matematika rešava ovaj posao, kao i verovatno svaki drugi koji ste u stanju da zamislite, pa vam predlažem da se manete ćorava posla i upotrebite intelekt na neki korisniji način. U namanju ruku da prvo dobro savladate ono što matematika kaže o skupovima. Pozdrav!

p.s.
Lepo je što mislite o matematici, i to je pozitivan pomak.
 
Kao "školovani matematičar" ponudili ste ovo rešenje.Ja kao obrazovan matematičar smatram da je sadašnja matematika ograničena, ima grešaka. Rešenja zadatka (8,9,11,12) nije broj (duž) već praznina brojevi(dve duži razdvojene prazninom). Rešenja (1,2,3,4,5,6) prestavlja unutrašnjo kompletno sabiranje sa svim pojedinačnim rešenjima .Rešenja (7,8,9,10,11,12) prestavlja unutrašnje kompletno oduzimanje sa svim pojedinačnim rešenjima.Rešenja (13,14,15,16,17,18) prestavlja kompletno unutrašnji presek sa svim pojedinim rešenjima.Ovo je revizija sadašnje matematike. Download http://www.2shared.com/document/nHQTsWAe/ms_math_2.html ,proučite i nađite greške ove matematike, ovde je samo deo koji će svakim danom proširivati.
 
Možete vi da smatrate i da je nebo zeleno i da kišne glistei maju razvijen smisao za humor pa to ne menja na činjenici da Lebagova mera i sigma aditivnost nisu ništa novo ni revolucionarno već nekih 110 godina.

Možda se vama ne sviđa ali rupa na saksiji već postoji.
 
Kao "školovani matematičar" ponudili ste ovo rešenje.Ja kao obrazovan matematičar smatram da je sadašnja matematika ograničena, ima grešaka. Rešenja zadatka (8,9,11,12) nije broj (duž) već praznina brojevi(dve duži razdvojene prazninom). Rešenja (1,2,3,4,5,6) prestavlja unutrašnjo kompletno sabiranje sa svim pojedinačnim rešenjima .Rešenja (7,8,9,10,11,12) prestavlja unutrašnje kompletno oduzimanje sa svim pojedinačnim rešenjima.Rešenja (13,14,15,16,17,18) prestavlja kompletno unutrašnji presek sa svim pojedinim rešenjima.Ovo je revizija sadašnje matematike. Download http://www.2shared.com/document/nHQTsWAe/ms_math_2.html ,proučite i nađite greške ove matematike, ovde je samo deo koji će svakim danom proširivati.

duž nije broj niti su operacije sabiranja i oduzimanja definisane nad skupovima. Ali zato unija, presek i razlika jesu, kao i Lebagova mera i pravilo sigma aditivnosti nad unijama međusobno diskunktnih intervala. Još da dodam, pogledao sam fajl sa "novom matematikom" i sem gomile konfuznog smeća, nečeg što liči na različite brojevne sisteme, tragova matrica i još ponečeg nisam video ništa vredno pažnje.

pošto vi kao obraovan matematičar koji meša sabiranje i uniju, ja vas molim da meni kao "školovanom matematičaru" objasnite gde ste stekli to obrazovanje, i koja matematička škola zzna za sabiranje skupova, pošto je ne znam za takvu.

Postoji gomila grana u matematici koje su nastale kada je neko rekao: "a šta ako uzmemo da ovo ne važi?" Tu spadaju neglatka i frakciona analiza, geometrija Lobačevskog i sijaset sličnih stvari. Naprimer, prva relaksira definicuju funkcije, i omogućava preslikavanje jednog argumenta u više slika, druga proširuje stepene izvoda funkcije na skup realnih brojeva. Geometrija Lobačevskog menja V Euklidov postulat, itd... Sve ove grane matematike su kasnije negde našle praktičnu primenu.
Šta je poenta priče? Poenta priče je da u matematici nije sve zdravo za gotovo. Možda neko jednom opet nešto proširi ili redefiniše, ali prvo mora da odgovori na pitanej "šta ja dobijam time?" i "da li to donosi nešto novo?". Ako su ovi odgovori potvrdni, onda ima smisla to raditi. u suprotnom sav posao je jalov i svodi se na mlaćenje prazne slame.
 
Da stvar bude još interesantnija znatiželjnim čitaocima, u prilici sam da ponudim još jedno elegantno rešenje ovakvog problema, koje zahteva čak i manje poznavanje matematičkog aparata. Ono što stvar čini još boljom je da ovo rešenje ne nalikuje po izvedbi prvom jer su štapovi predstavljeni na potpuno drugačiji način.

Predstavićemo štapove pomoću skupa sa samo dva elementa koji predstavljaju koordinate početka i kraja štapa. Ograničićemo se na pozitivni deo realne ose, bez gubitka na opštosti, jer bi uz rad sa apsolutnim vrenostima bez problema mogli postaviti štap i na negativni deo realne ose, s tim što onda pojam dužine štapa gubi fizički smisao. Dakle, ovo rezonovanje je sasvim opravdano.

Štapovi su obeleženi sa A i B gde su:

A = {a[SUB]1[/SUB],a[SUB]2[/SUB]}
B = {b[SUB]1[/SUB],b[SUB]2[/SUB]}

Sada ćemo se koristi osnovnim matematičkim operacijama kao i definicijama miimuma i maksimuma koje je nepotrebno navoditi posebno, obzirom na opštu poznatost istih.

Definisaćemo neke potrebne veličine kao:

r = {a[SUB]2[/SUB]-a[SUB]1[/SUB]+b[SUB]2[/SUB]-b[SUB]1[/SUB]}
s = max(a[SUB]1[/SUB],a[SUB]2[/SUB],b[SUB]1[/SUB],b[SUB]2[/SUB])-min(a[SUB]1[/SUB],a[SUB]2[/SUB],b[SUB]1[/SUB],b[SUB]2[/SUB])
t=min(r,s)

sada se zadaci tipa 1-6 svode na formulu:

d = t

zadaci tipa 7-12

d = 2t-r

i zadaci tipa 13-18

d = r - t

Rešenja pojedinčnih slučajeva ostavljam znatiželjnicima u vidu lake vežbe.

p.s.

i veovatno ću naći još par mogućnosti da se ovo reši, već mi neke ideje padaju na pamet....
 
Matematiku kakvu poznajete je ograničena, ima greške.

Prva greška matematike:dužina (površina,zapremina) se sastoji od tačaka.
Pogledajte dokaze gde se vidi da dužina sastoji od dužine, površina od površine, zapremine od zapremine. Onda se pitate šta je tačka.

mb5et9m1ni90vprokn_thumb.png


Ja sam inovator matematičar. Moja osnova jedan aksiom (definisanost tačke, prirodna duž).
Sve ostalo se dokazuje u prostoru, upoznajte moju matematiku, proširite svoje znanje.
MS.0.Osnovni aksiom.Definisanost tačke.Prirodna duž.
Početak (kraj) prirodne duži je tačka.Prirodna duž ima dve tačke, dužinu između tačaka.
Prirodna duž je osnovna mera dužine.

mb5et9m1ni90vprokn_thumb.png


Da biste shvatili moju matematiku pročitajte sve članke sa oznakom MS.(broj dokaza).
kumarevo.ms@gmail.com
 
I tako kada bi naš inovator matematičar znao makar nešto malo višedimenzione matematičke analize, mogao bi da primeti da koncept diferencijalno malih duži, površina i višedimenzionih zapremina (3 i više) postoji u matematici već nekih, hm, 400 godina, još od Njutna i Lajbnica pa na ovamo.
 
Namenjeno "školovanom matematičaru" Paganko
"Množenje skupova" rešenje ćeš naći za dve nedelje na jednom drugom forumu .
Paganko napiši ovo u skraćenom obliku (puno ja znam o matematici,ali ja vidim i puno grešaka koje ima sadašnja matematika, i nalazim rešenja, vidimo se na drugom forumu):
{6}U{6}
{6}U{6}U{6}
{6}U{6}U{6}U{6}
{6}U{6}U{6}U{6}U{6}
.....
 
Namenjeno "školovanom matematičaru" Paganko
"Množenje skupova" rešenje ćeš naći za dve nedelje na (tamo sam prešao, tu ću objavljivati svoje dokaze) drugom forumu
Paganko napiši ovo u skraćenom obliku (puno ja znam o matematici,ali ja vidim i puno grešaka koje ima sadašnja matematika, i nalazim rešenja, vidimo se na drugom forumu):
{6}U{6}
{6}U{6}U{6}
{6}U{6}U{6}U{6}
{6}U{6}U{6}U{6}U{6}
.....

idi pričaj sa patkicom. samo kad ću da mlatim praznu slamu s tobom. Papir u šake, pa izmišljaj nove matematike. Okači radove da se nasmejem ponekad...
 
Svi vi ste učili matematiku u školi. Ja vas pitam da li se ta vaša znanja mogu proširiti.
Ja ću vam pomoći da proširite vaša znanja.

Matematika kaže da dužina (površina , zapremina ) sastoji iz tačaka. Ja kažem da to nije tačno i prilažem dokaz koji pokazuje da se dužina sastoji od dužine (ma koliko mala bila ta dužina, teži ka tački ali nije tačka), površina se sastoji iz površine, zapremina od zapremine.
999.jpg

Imam samo jedan aksiom, sve ostalo su dokazi u prostoru.
MS.0.Osnovni aksiom.Tačka.Prirodna duž.
Početak (kraj) prirodne duži je tačka.Prirodna duž ima dve tačke (AB) ,dužinu izmedu tačaka
(AB).Prirodna duž je osnova dužine.Prirodna duž je osnova prirodne dimenzije
998.png

MS.1. Spajanje prirodnih duži.
Prirodne duži se spajaju tačkama. Vrste spajanja: (2.1),(3.1),(4.1).....
997.jpg

MS.2.Ciklusi spajanja prirodnih duži.Prirodno dužna linija.
Jednobrazni ( konačni,beskonačni) ciklusi, oblici (2.1),(3.1),(4.1),....
996a.jpg

Kombinovani (konačni, beskonačni) ciklusi, kombinacije spajanje prirodnih duži.
primer:
996b.jpg

Svi ovi ciklusi su prirodne dužne linije.
 
Poslednja izmena:
MS.3.Ciklus spajanja (2.1) smer AB.Duž.
Ciklus spajanja (2.1(konačni,beskonačni)) u smeru AB.
995.jpg


Duž je oblik prirodne dužne linije (ciklus spajanja (2.1) smer AB), može biti konačan ili beskonačan
( sadašnja poluprava).
MS.4.Ciklusni znakovi.Osnovni skup brojeva-prirodni brojevi.Brojevna duž.
Prva tačka (A), tačke spajanja(B,C,D,...) u cilkusu (2.1(smer AB,beskonačni (brojevna duž)))
zamenićemo za ciklusnim zakovima :( 0,1),(0,1,2),(0,1,2,3),(0,1,2,3,4),(0,1,2,3,4,5),(0,1,2,3,4,5,6),
(0,1,2,3,4,5,6,7),(0,1,2,3,4,5,6,7,8), (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9),(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A),
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B),.... ,ciklusni znakovi zvaćemo brojevima,osnovni skup(N) su svi brojevi
sastavljeni od ciklusnih znakova. Mi cemo koristiti (ciklus 2.1-smer AB-beskonačni-ciklusni znakovi
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9).N={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...}.
994a.png

MS.5.Kopiranje iz osnovnog skupa brojeva u drugi skup.Reskupacija skupa.
Iz osnovnog skup se kopiraju brojevi ((; )sa ponavljanjem, bez ponavljanja, konačno, beskonačno,
kombinovano) u drugi skup. Reskupacija(;; ) je oslobađanje skupa brojeva zagrade(oznaka skupa,
znaka =) u drugi oblik opisa skupa.Reskupacija skupa sa jednim brojem, samo se uklone zagrade
(oznaka skupa, znak =).
993.jpg

MS.6.Reskupacija skupa-ucestalost.Znak povezivanja _(minimum 2) reskupiranih skupova.
Skup istih brojeva(minimum 2) se reskupacijom u ucestalost.Oblik: a(broj), f(oznaka ucestalosti),
b (koliko ima istih brojeva), b.(kraj učestalosti).Prost oblik.
992.png


MS.7.Reskupacija skupa-srcko.
Skup brojeva(minimum 2) gde je udaljenost krajnih tacka ista se reskupacijom u srcko.Oblik:
a(pocetni broj),b(rastojanje),c(krajni broj,ukoliko postoji srcko je konacan, ukoliko ne postoji srcko
je beskonacan).Prost oblik.
991.png

Da biste shvatili moju matematiku pročitajte sve članke sa oznakom MS.(broj dokaza).
kumarevo.ms@gmail.com
 
Poslednja izmena:
MS.8.Reskupacija skupa-srcko+privezak
Reskupiranom skupu (srcko) pridružuju se broj(ili dva broja sa leve i desne strane) koji nisu reskupirani u srcko,
nemaju isto rastojanje(b) sa brojevima srcka. Oblik: a(početni broj), b(rastojanje), c(krajni broj, ukoliko
postoji srcko je konačan, ukoliko ne postoji srcko je beskonačan), d (privezak-broj).e (privezak- broja) Prosti oblik.
990.png

MS.9.Reskupacija skupa- srcko+učestalost(nemaju zajednički broj).
Reskupirani skupovi (srcko, učestalost) nemaju zajednički broj.Oblik:a(početni broj), b(rastojanje),
c(krajni broj, ukoliko postoji srcko je konačan, ukoliko ne postoji srcko je beskonačan), d(broj),
f(oznaka učestalosti),e(koliko ima istih brojeva e.(kraj učestalosti). Prosti oblik.
989.png

MS.10.Reskupacija skupa- srcko+učestalost(imaju zajednički broj).
Reskupirani skupovi (srcko, učestalost) imaju zajednički broj.Oblik:a(početni broj), b(rastojanje),
c(krajni broj, ukoliko postoji srcko je konačan, ukoliko ne postoji srcko je beskonačan), d(zajednički
broj),f(oznaka učestalosti),e(koliko ima istih brojeva ), e.(kraj učestalosti) . Prosti oblik.
988.jpg

MS.11.Uporedljivost dva broja (a,b).
Broj a je uporedljiv sa brojem b.Prosti oblik
1.krajna tačka broja a je udaljenija od krajne tačke broja b, od polazne tačke. a>b
2.krajna tačka broja a krajna tačka broja b su jednako udaljene, od polazne tačke. a=b
3.krajna tačka broja b je udaljenija od krajne tačke broja a, od polazne tačke. a<b

MS.12.Tačke brojeva, brojevne duži(N).
Polazna tačka svakog broja je tačka gde se nalazi broj 0.Krajna svakog broja je tačka gde se
nalazi broj (osim broja 0, gde je polazna,krajna tačka na istom mestu). Ostale tačke broja su
tačke izmedu polazne,krajne tačke (osim broja 1, koji ima samo polaznu, krajnu tačku).
987.png

MS.13.Broj a je statičan, broj b se kreće po brojevnoj duži(tačkama N) polaznom tačkom.Unutrašnje
računske operacije (a odnos,b odnos ne postoji u prirodnim brojevima), praznina brojevi.
Ovaj odnos objasniću pomocu broja a (broj 5) I broja b (broj 2)
986.jpg

Oznaka praznina brojeve: a(broj a),c(praznina izmedu brojeva a(b)), b(broj b). Prosti oblik.
a.(c).b 4.(5).3
 
MS.14.Unutrašnja računska operacija-sabiranje a+b
Sabiranje je rezultat spajanje broja a(koji je statičan) broja b(koji postoji po tačkama broja a
svojom polaznom tačkom), može biti:
- kompletno (broj b postoji po svim tačkama broja a)
-delimično (broj b postoji na 2,više tačkama broja a, manje za 1 od kompletnog)
-pojedinačno (broj b postoji na jednu tačku broja a)
Oznake unutrašnje računske operacije (.c.),c(tačka(tačke) na brojevnoj duži broja a gde se vrši
unutrašnja računska operacije,zadaje se brojem-srcko+privesci-srcko)
Opšte rešenje-kompletno a=b,a<b,a>0 c(krajna tačka broja spajanja(polazna tačka b,nalazi se na
krajnoj tački broja a),d(može biti broj a ili broj b)
984.png


Opšte rešenje-kompletno a>b,a>1 c(a-b+1 sadašnje oduzimanje, sabiranje), d(krajna tačka broja
spajanja(polazna tačka b, nalazi se na krajnoj tački broja a), e(broj tačaka broja a,broj a+1=e)
983.jpg

Prikazacu pojedinacno sabiranje za a=5, b=2
982.jpg

MS.15.Spoljna računska operacija-sabiranja a+b.
Brojevi a(b) su ujedno skupovi brojeva sa jednim članom.Brojevi se sabiraju (sadašnja unija skupa).
Ako su brojevi jednaki njihov rezultat je učestalnost, ako su brojevi razlićiti njihov je rezultat srcko.
Prosti oblik
981.png

MS.16.Praznina brojevi+privezak(učestalost,srcko,praznina brojevi).
Praznina broja se pridržuje privezak(učestalost,srcko,praznina brojevi).Prosti oblk.
980.png
 
Sine nema u Matematici gresaka vec ih ima u tvom znanju ;)
Ovo sve sto ti piskaras ovde sam i kontao pre 11-tak godina dok sam bio 1 srednje a onda kad sam malo zagrejao stolicu i poducio se nekim stvarima bilo me sramota od samog sebe kako sam bio glup. . .
Ako stvarno hoces da ides i da trazis greske uzmi radove iz poslednjih 10-20-30 godina i baci se u citanje i dokazivanje svakog detalja pa ces pre ili kasnije natrcati na neku gresku (najverovatnije pre) ali da sedis i da trazis gresku u necemu sto je vec uradjeno kako uzduz tako i popreko ko zna koliko puta i nesto sto se uci iz dana u dan vec 4000 godina. . . Jedino sto ces uspeti da dokazes bice da si zrreo za psihijatriju ;)
 
Paganko ne citiraj druge matematičare(naučnike, ne budi reproduktor, budi kreativan), već kaži ja sam otkrio tu grešku (otkrio novu stvar).Otvaram "školicu" za matematiku.
Operacije dva skupa su:unija,presek,razlika, ja ću ti dati 3 zadatka sa skupom(samo jedan skup)
1.U tanjir imaš 3 pomoranđe,6 šargarepa,5 dugmeta.Paganko ti uzmeš 2 dugmeta i 3 šargarepe. Koju ćeš računsku operaciju primeniti na skup.
2.U tanjir imaš 4 šargarepe i 8 jabuke. Paganko i Patrik podele na tanjiru linijom tako da svaki ima po 2 šargarepe i 4 jabuke. Koju ćeš računsku operaciju primeniti na skup
3.U tanjiru imaš jabuku i 3 dugmeta i 5 šargarepe. Paganko Patrik Sunđer Bob podele na tanjiru linijom tako da Paganko(jabuka) Patrik(5 šargarepe) Sunđer Bob(2 šargarepe). Koju ćeš računsku operaciju primeniti na skup
MS.17.Unutrašnja racunska operacija-oduzimanje a-b.
Osnova je unutrašnja racunska operacija sabiranja, mesta gde se spajaju brojevi a(b) se oduzima
( briše), ono što ostane je rezultat oduzimanja
a22.jpg

ima dosta oblika opšteg rešanja oduzimanja
a23.png
 
Svi vi ste učili matematiku u školi. Ja vas pitam da li se ta vaša znanja mogu proširiti.
Ja ću vam pomoći da proširite vaša znanja.

Matematika kaže da dužina (površina , zapremina ) sastoji iz tačaka. Ja kažem da to nije tačno i prilažem dokaz koji pokazuje da se dužina sastoji od dužine (ma koliko mala bila ta dužina, teži ka tački ali nije tačka), površina se sastoji iz površine, zapremina od zapremine.
Pogledajte prilog 164295
Imam samo jedan aksiom, sve ostalo su dokazi u prostoru.
MS.0.Osnovni aksiom.Tačka.Prirodna duž.
Početak (kraj) prirodne duži je tačka.Prirodna duž ima dve tačke (AB) ,dužinu izmedu tačaka
(AB).Prirodna duž je osnova dužine.Prirodna duž je osnova prirodne dimenzije
Pogledajte prilog 164296

Prvo pitanje sta je tacka za tebe? To nisi definisao i sta je duz? Skup tacaka ti kazes da je to nesto sto ima dve tacke i duzinu izmedju njih, dakle duzj je trojka A, B i L gde je L neki broj koji oznacava duzinu tacke koju racunas kako? Sta je Prirodna dimenzija?! To nigde nisi definisao niti objasnio.


MS.1. Spajanje prirodnih duži.
Prirodne duži se spajaju tačkama. Vrste spajanja: (2.1),(3.1),(4.1).....
Pogledajte prilog 164297

Kad spojis duzi sta dobijes? Peglu, usisivac ili novu duz? Nigde nisi rekao sta je ko domen tog tvog preslikavanja. . . Imas funkciju, imas domen ali ne i kodomen.

MS.2.Ciklusi spajanja prirodnih duži.Prirodno dužna linija.
Jednobrazni ( konačni,beskonačni) ciklusi, oblici (2.1),(3.1),(4.1),....
Pogledajte prilog 164298
Kombinovani (konačni, beskonačni) ciklusi, kombinacije spajanje prirodnih duži.
primer:
Pogledajte prilog 164299
Svi ovi ciklusi su prirodne dužne linije.
Sta je prirodna duzina linije? Kako se to racuna?
Kao sto rekoh vec ranije, uhvati se knjige i teorije skupova, preko Algebarskih struktura, Euklidove geometrije i sl. pa ces videti gde su zapravo greske i rupe ;)
 
namenjeno školovanim matematičarima i paganku
Teorema: dokazati da svaki realan broj je rezultat delenja dva cela broja
Da bismo ovu teoremu dokazali uvešću pojam (jednocifarski,dvocifaski,trocifarski,...realni brojevi), oni pokazuju koliko ima cifara iza prirodnog(celog) broja posle zapete (tačke)
R=Z : (10^x), x različito od broja nule
b={1,2,3,4,5,6,7,8,9} a={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} moguće vrednosti a(b)
R- realni brojevi , Z- celi brojevi

x=1 , Z : (10^1)={Z,Z.b}
x=2 , Z : (10^2)={Z,Z.b,Z.ab}
x=3 , Z : (10^3)={Z,Z.b,Z.ab,Z.aab}
x=4 , Z : (10^4)={Z,Z.b,Z.ab,Z.aab,Z.aaab}
x=5 , Z : (10^5)={Z,Z.b,Z.ab,Z.aab,Z.aaab,Z.aaaab}
....
kada je vrednost x beskonačna , kao rezultat se dobijaju svi realni brojevi

Ovim dokazom se dokazuje da su realni i racionalni brojevi jedni te isti brojevi, da iracionalni brojevi ne postoje, postavite ovu teoremi svojim predavačima matematike, odnosno ovo pokazuje da je sadašnja matematika ograničena i da ima greške ( ovo je jedna od grešaka ).Sva rešenja nisu prikazan jer za to nam potrebno sva beskonačna stanja, već je dat uzorak ( isto kao i prirodnim (celi ) brojevi se ne pišu svi već se daje uzorak.Mislite drugačije od onog što vam se daje u školi.
 
namenjeno školovanim matematičarima i paganku
Teorema: dokazati da svaki realan broj je rezultat delenja dva cela broja
Da bismo ovu teoremu dokazali uvešću pojam (jednocifarski,dvocifaski,trocifarski,...realni brojevi), oni pokazuju koliko ima cifara iza prirodnog(celog) broja posle zapete (tačke)
R=Z : (10^x), x različito od broja nule
b={1,2,3,4,5,6,7,8,9} a={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} moguće vrednosti a(b)
R- realni brojevi , Z- celi brojevi

x=1 , Z : (10^1)={Z,Z.b}
x=2 , Z : (10^2)={Z,Z.b,Z.ab}
x=3 , Z : (10^3)={Z,Z.b,Z.ab,Z.aab}
x=4 , Z : (10^4)={Z,Z.b,Z.ab,Z.aab,Z.aaab}
x=5 , Z : (10^5)={Z,Z.b,Z.ab,Z.aab,Z.aaab,Z.aaaab}
....
kada je vrednost x beskonačna , kao rezultat se dobijaju svi realni brojevi

Ovim dokazom se dokazuje da su realni i racionalni brojevi jedni te isti brojevi, da iracionalni brojevi ne postoje, postavite ovu teoremi svojim predavačima matematike, odnosno ovo pokazuje da je sadašnja matematika ograničena i da ima greške ( ovo je jedna od grešaka ).Sva rešenja nisu prikazan jer za to nam potrebno sva beskonačna stanja, već je dat uzorak ( isto kao i prirodnim (celi ) brojevi se ne pišu svi već se daje uzorak.Mislite drugačije od onog što vam se daje u školi.

Tako to obično biva kad mozak pojede rakija ljuta... Ljudima se priviđaju razne stvari pa i ovakvi "dokazi"
 
Poslednja izmena:

Back
Top