Od čega živi Srpska kraljevska porodica?

Neno

Elita
Poruka
21.329
Karadjordjevići danas žive u Topoli..


Kako se finansira kraljevska Srpska porodica i od čega konkrerno žive?
Da li imaju odredjene apanaže ili se snalaze shodno rangu koju imaju, kao što su humanitarni koncerti, akcije.. ili možda od nasledstva koja su impozantna koje su nekad posjedovali.
Šta je sa tim brojnim kraljevskim imanjima, da lu su im vraćena i ko danas konkretno ima neke koristi od njih?
 
16. Kakav je imovinski status Kraljevskih Dvorova na Dedinju?

Imovinski status Kraljevskog Dvora i Belog Dvora u Beogradu (Dedinje) je sledeći. Nakon smrti Njegovog Visočanstva Kralja Aleksandra I i tokom Namesništva Nj.K.V. Kneza Pavla, dr Radenka Stankovića i dr Ive Perovića, Okružni sud Grada Beograda koji je bio nadležan za ostavinsku raspravu iza blaženopočivšeg Kralja Aleksandra I, izdao je 27. oktobra 1938. godine rešenje broj O.428/34, kojim se određuje ukupna nepokretna i pokretna imovina Kralja Aleksandra I, opisana detaljno u gore pomenutom rešenju beogradskog Okružnog suda.

Rešenje navodi u tačkama 1-7 svu nepokretnu imovinu na Dedinju, navodeći brojeve parcela iz zemljišnih knjiga, uključujući Dvor sa okolnim zemljištem i šumom, kao i zgradu Belog Dvora sa pratećim objektima. Gore pomenutim rešenjem Okružnog suda Grada Beograda proglašeni su za naslednike celokupne privatne nepokretne i pokretne imovine blaženopočivšeg Kralja Aleksandra I Ujedinitelja njegovi maloletni sinovi Nj.V. Kralj Petar II, Nj.K.V. Princ Tomislav i Nj.K.V. Princ Andrej u jednakim delovima.

Ovo rešenje postalo je pravosnažno 4. marta 1939. godine. Sva ova imovina, kao i ostala imovina Kraljevske porodice konfiskovana je na osnovu dekreta Predsedništva prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije pov. br. 1433 od 2. avgusta 1947. godine, koji u tački 6, član A, navodi da su ”Dvor na Dedinju i Beli Dvor registrovani u zemljišnim knjigama Grada Beograda br. 7 na ime Petra, Tomislava i Andreja Karađorđevića, izvodi iz zemljišnih knjiga br. 82, 86 i 89 za 9 parcela”.

Gore navedeni dekret stavljen je van snage Zakonom o stavljanju van snage dekreta o konfiskaciji imovine i oduzimanju državljanstva porodici Karađorđević iz 2001. godine. Ovaj zakon odredio je da će uslovi za povraćaj konfiskovane imovine biti određeni posebnim zakonom. Ovakvo stanje ostalo je nepromenjeno do danas.


Ikona globalnog veba

The Royal Family of Serbia
https://royalfamily.org/lat/faq
 
Добијају божјаци сваке године паре од државе. Па од њих не плате струју и не изврше поправке, него глуме ројалити. А оне паре од наших дедова су код кумова у Јенглеској.
 
Али то не могу да једу, а нису навикли да раде. Част Томиславу Карађорђевићу, једини нормалан човек био међу њима.
Lokali se mogu izdati, zemlja dati u arendu, obveznica su sigurno dobili maksimum (500.000 evra). Šta im je sve vraćeno od nekretnina ne znam.
 

Back
Top