O muškarcu i ženi - da sagledamo istinu koju je Platon hteo reći

louiskrstic

Domaćin
Poruka
3.021
Prvo što trebamo znati da Platon, kao ni njegov učitelj Sokrat, nije govorilo o životu iz pozicije filozofije već iz pozicije duhovnog znanja, tj. duhovnosti.
Sami ljudi, pre svega oni učeni, njih su proglasili isključivo filozofima a gotovo nimalo duhovnim učiteljima iako su pripadali jednom najvišem redu duhovnih učitelja kojem su pripadali i Zaratustra (Zoroaster), Qvetzalkoatl, Pitagora i još mngo drugih koji nisu bili poznati javnosti.

Mi, kao muškarci i žene, u ranijim stadijumima svoje duhovne zrelosti vidimo sami sebe isključivo kao fizička bića a sa time kao bića koja se nastoje hraniti, razmnožavati i boriti sa slavu i prestiž u ovom svetu. Otuda, može se reći da smo kao takvi samo seksualno poralizovana bića. Tako je bilo ranije, tako je i danas. Međutim, mi smo nešto mnogo više nego to što ovde napisah i cilj našeg bivanja ovde i našeg bivanja i zajednici, jedno sa drugim, je m,nogo uzvišeniji.
Da ne bi ovo bio blog u kojem se nema šta diskutovati i iznositi svoje razumevanje nas samih, ja vas pozivam na konstruktivnu diskusiju a ja ću polako iznositi moja saznanja i razumevanja po pitanju ove teme - verovatno i nešto malo šire, ako moderatori nađu da se to može uključiti kako bismo malo šire saznali o nama i našem stvarnom cilju življenja u ovom svetu.
Izvolite!
 

louiskrstic

Domaćin
Poruka
3.021
Је л' платон 'ебо некад нешто?

Nije...iz principa.

И ја се држим тих принципа.

Додуше, ја невољно.

Pitanje je koliko je to kod njega bilo voljno, a koliko je uticaj sredine (recimo nedostatak zainteresovanih za te aktivnosti sa njim iz bilo kog razloga) ili neki hormonalni dizbalans.
Vaši komentari nisu u skladu sa postavljenom temom, ali i oni kao takvi zavređuju odgovor.
U procesu naših života (inkarnacija), na samom početku tog izuzetno dugog lanca mi se uglavnom ispoljavamo po pitanju emocionalnih energija uglavnom kroz majmižu, sakralni odnosno seksualnu čakru. Ovo kaže da u ranijim životima uglavnom smo najviše opterećeni ovim izražavanjem, seksom. Čakre iznad toga još nisu dovoljno razvijene i otvoprene da bismo pokrenutu energiju sa prvog narednog sveta, Emocionalnog ili Astralnog, mogli i skazati i preko viših čakri. To je razlog da imamo ljude kako muškarce tako i žene koji su uglavnom opterećeni samo ovim načinom izražavanja svojih emocija.
Tokom mnogih života, kako teče naš razvitak a sa time i otvaranje stomačne i srčane čakre naše ispoljavanje se sada podiže tako da seksualni nagon opada. Mimo toga, čak i u samo jednom životu seksualnost je najviše izražena u mladosti. Sa godinama opada zbog unutarnjeg balansiranja ovih izražavanja.
Obično se odnos muškarac-žena najviše veže za seksualnost, istina je da to nije osnovni cilj našeg življenja ovde.
Zato, kada pratimo ljude preko njihovih diskusija vrlo lako se vidi ko je dokle otišao u svom progresu. Nije neophodno uopšte voditi neko posebno istraživanje da bismo otkrili gde su u svom progresu.

Međutim, tema je pokrenuta sa ciljem da bolje razumemo odnos između muškarca i žene sa pozicije njihovih unutarnjih različitosti od samog starta kada imamo na umu da su kreirani sa određenim specifičnostima.
Kojim?
Mnogi već znaju o Yinu i Yangu ali malo njih je zalazilo dublje i otkrilo šta je to po čemu su ova dva principa različita i kako oni utiču na oba pola.
Podsetimo se, pod uslovom da je svima poznata činjenica da je ženskom otelovljenju dat određeni nagon da se žena treba ostvariti kao majka. Iz ne znanja za ovu ugrađenost u ženskom otelovljenju na ženu mnogi gledaju kao na tražiteljku nekog ko je sebe ostvario u postizanju ovekovečenja u fizičkom svetu na nekom od polja života i rada.
Činjenica je da smo svi mi pre svega duhovna Bića, Duše, i da smo kao takvi kompletni baš onako kao što je i naš Kreator ili Stvoritelj, Bog, kompletan. Međutim, ON je našem ženskom otelovljenju dao polovinu svojih kvaliteta, intuiciju, odmor i pasivnost, instinkt za povlačenjem, samo-kontemplaciju i ljubav. Našem muškom telu dao je drugu polovinu svojih principa, aktivnost, agresivnost, podsticaj za ekspanziju i iskustva u vičnosti ili kreativnosti.
Muško telo ima ključ za duhovnu transformaciju dok žensko telo zna tajnu fizičkog manifestovanja.
Muškarac u samom startu ima spoj sa duhovnim tokom dok žena njega neme i mora naučiti da ga dobije od muškarca, svog supruga ili od sina. Muškarac, iz neznanja, ovaj duhovni tok koristi uglavnom za nadmetanja, međusobnim borbama i ratovanjima. Zato se i kaže da kada ne bi bilo žena muškarci bi ratovali međusobno sve do poslednjeg muškarca.
Sagledavanje ovih različitosti među muškarcima i ženama nama daje dovoljno materijala da bolje shvatimo da su oni uslovljeni da se ponašaju na izvesni način onako kako se ponašaju. Pa ipak, ono što treba pojasniti je, da, iako smo mi kao Duhovna Bića, Duše, kompletni, kada smo u ženskom otelovljenju dolaziće do izražaja samo naša polovina - ženskih principa - zbog našeg otelovljenja. Isto važi i za muškarca samo obrnuto.
Ova razlika ne kaže da mi jedno drugo trebamo gledati sa nipodaštavanjem ili omalovažavanjem baš zato što svakih nekoliko života menjamo pol u koji inkarniramo. To je neophodno da bismo mi, kao Duše, imali izbalansirani razvoj i kako bismo težili izbalansiranju unutarnjih principa tako da posle više stotina hiljada života ostvarili ovaj neophodni balans. Vidi se da ove početne razlike su činile da smo uek podsticani da duhovno izrastamo u svojoj svesti preko nastopjanja da izbalansiramo unutarnje muško-ženske principe.
Kada bi se ovo dovoljno shvatalo, moglo bi se uočiti da imamo oko sebe i muškarce koji su sa jače razvijenim ženskim osobinama (principima) ali i žene sa jače razvijenim muškim osobinama (principima).
Malo Forumaša voli ovde saznavati nešto i pristupiti konstruktivnoj diskusiji, ali, niko od nas ne može pristupiti svesnom radu na duhovnom progresu i u tome uspeti ako ne nauči nešto više o ovim detaljima.
Jedan od detalja koji je ovde uključen je i sami proces zaljubljivanja između muškaraca i žena.
Budući da svako od nas iznutra ima težnju za postizanjem unutarnje celovitosti (imati izbalansirane sve principe, muške i ženske) to ćemo se zaljubljivati u one osobe koje imaju jače razvijene one principe koji su kod nas slabije izraženi ili su potisnuti.
Detaljno razmatranje ovoe oblasti zahteva mnogo pisanja, što ovde nećemo moći ostvariti, ali ova tema će podstaći neke od Forumaša da krenu u istraživanje i počnu bolje sagledavati svoje trenutno stanje i nastojati da svesno rade na njegovom balansiranju.
Da nevolja bude veća, svaka porodica kao i svaka zajednica ima tendenciju da pojedine principe potiskuje kod ženskog pola a pojedine podstiče ili ih nastoji jače izražavati. Slično se nastoji činiti i kod muškarca.
Zato se mlade devojčice uče da služe i dvore muškarcima umesto da se i kod njih podstiču oni isti principi koji se već jasno oslikavaju u muškarcu. Suprotno ženi, muškarcu se nameće pristup da treba izrazizi samo dominaciju još od samog odrastanja a da pažnju i ljubav potisne.
Da se videti da pojedine porodice tradicionalno imaju jedan ili drugi pristup u odgoju muške i/ili ženske dece.
Ovaj problem se oslikava čak ni cele države i narode. Mnogi posmatraju Zapadni svet kao osvajački i dominantni a Istočni kao više okrenut religiji i/ili kontemplaciji odnosno povlačenju. Krajnji polovi ovih istaknuća su Amerika i Indija. Prva je ta koja ispoljava u velikoj dominaciji svoje muške principe a ddruga ima dominantne svoje ženske principe.
To je razloig da mnogi ljudi gledaju svoju zajednicu ili državu i kažu da su večito bili žrtve drugih osvajača a da ne znaju da je krivica u njihovom nesagledavanju da se moraju početi okretati boljem razumevanju sebe i raditi na tome da se oni menjaju preko insistiranjem da se te promene malo jače ističu kod dece od sasmog detinjstva. To je da kod sebe u populaciji podstaknu muške principe, ako su razvijeniji
ženski i da podtsknu razvitak ženskih principa ako su dominantniji muški.
Vekovima unzad bilo je osvajačkih ratova baš zbog nepoznavanja ovih unutarnjih principa. Danas smo na ivici kada će ljudi pojedinačno a to znači i čovečanstvo u celini porati da shvate da je problem pre svega u svakom od nas.
Uistinu, ovde treba razumeti mnogo bolje i način kako i zašto treba ovladati svojim čulim, emocijama i svojim umom, odnosno otkriti koje pasije su kod nas izraženije i korigovati ih.
To što ja imam neki problem kod sebe ne treba biti briga ikog drugog već da svako drugi pogleda šta on/oina treba korigovati kod sebe. Svakako, važi i obrnuto.
Ne znam da li sam uspeo reći ono što sam zamislio, ali, ako neko pita nastojaću doreći sebe. Sa naglaskom, da biti na Forumu bez prilike da pokažemo interesovanje da nešto iznesemo ili nešto naučimo je samo gubljenje vremena.
Pa ipak, neka svako radi po svom nahođenju ili svojim POTREBAMA!
Prijatno!
 

louiskrstic

Domaćin
Poruka
3.021
Ti si izmešao i religiju i filozofiju pa budizam i šamanizam i psihologiju i bapske vračke… još ti samo vremenska prognoza fali :lol:
Iz nespremnosti da sagledaju celovitost znanja, ljudi, koji su sebe zvali naučnicima, filozofima i još kojekako, secirali su sve po raznim, njima imenovanim, oblastima, da bi oni drugi, još manje spremni da progutaju to ogromno znanje, mogli da žvaću manje porcije. Danas imamo one naslednike koji su sve to prihvatili zdravo za gotovo, i bez volje da razmišljaju, učine sebe onesposoblčjenim za obimnije sagledavanje života i tako prođu kroz život verujući da su mnogo toga naučili.
Šta je onda istina?
Kao što rekoh, ocenjujući i procenjujući druge oko nas i ono što od njih dolazi, mi samo i jedino govorimo o sebi.
Dakle, onaj ko želi znati i razumeti život to nikada neće postići grickajući mrvice iz pojedinih oblasti koje si ovde nabrojala. Povrh svega, religija, kakvom je znaš i nije religija već nešto sasvim drugo, nešto što ne daje nikakvo znanje. Filozofija se samo deklariše kao oblast u kojoj se može ili treba naći istina ne shvatajući da je filozofija samo mentalisanje a ne traženje istine.
Zašto?
Zato što je istina tek u svetovima koje filozofi i religijski lideri nazivaju nesaznajnim.
Zašto?
Zato što čovekov um nema pristupa u svetovima čiste svesti i ljubavi.
O šamanizmi, gotovo sam siguran da ništa i ne znaš, mada ni ja nisam zalazio u te oblasti budući da pripadaju raznim učenjima i praksama sa nižih svetova gde i nema istine.
Psihologija bi bila divna nauka kada bi malo više znali o načinu funkcionisanja čoveka kao kompletnog bića, kao sklop fizičkog tela sa čulima i nagonima, emocionalnog tela te Kauzalnog ili Semenog tela gde bi otkrivali uzroke raznih poremećaja a onda i Mentalnog tela, gde neizostavno treba poznavati sve negativne pasije koje aberiraju čovekov um. Ne bi trebalo izostaviti ni Podsvesno ili Eteričko telo gde se smeštaju automatske radnje i još po nešto. Kao vrh svega neizostavno treba znati i ono što mi jesmo - Duša.
Otuda, poštovana Forumašice, ja ne kritikovah tvoj komentar a ti skoči odmah sa sabljom u rukama, zašto?
I evo što ću reći; Svako ko želi znati nešto o sebi i o polovima ili o samom životu u celini, ne može saznati iz onoga što je ponudila nazovi nauka niti iz samo jedne oblasti. Pa ipak, postoji duhovna nauka koja je oduvek bila prisutna na ovoj planeti iako najvećim delom u ilegali, bar je tako bilo posldenjih 5000 godina. Tako do pre oko pet ipo decenija kada su ova učenja iznešena u javnost za one koji žele znati istinu. Znati i reakizovati je i to više i snažnije nego što se može želeti išta drugo.
Imaš moj pozdrav i hvala za komentar koji mi je dao podstrek i inspiracijhu za ovaj komentar.
Od mene toliko!
 

marzivu

Primećen član
Poruka
918
U procesu naših života (inkarnacija), na samom početku tog izuzetno dugog lanca mi se uglavnom ispoljavamo po pitanju emocionalnih energija uglavnom kroz majmižu, sakralni odnosno seksualnu čakru. Ovo kaže da u ranijim životima uglavnom smo najviše opterećeni ovim izražavanjem, seksom. Čakre iznad toga još nisu dovoljno razvijene i otvoprene da bismo pokrenutu energiju sa prvog narednog sveta, Emocionalnog ili Astralnog, mogli i skazati i preko viših čakri. To je razlog da imamo ljude kako muškarce tako i žene koji su uglavnom opterećeni samo ovim načinom izražavanja svojih emocija.
ljudi toliko danas razmisljaju o razmnozavanju da me cudi sto su im i malo otvorene gornje cakre (od srcane i dalje).
Zato, kada pratimo ljude preko njihovih diskusija vrlo lako se vidi ko je dokle otišao u svom progresu. Nije neophodno uopšte voditi neko posebno istraživanje da bismo otkrili gde su u svom progresu.
pa i dalje nemamo citavu sliku, ni razvijeni nisu na kraju puta, mozemo samo otprilike da procenjujemo, ali to ne moze biti, ajde da upotrebim termin "100% tacno"
Muškarac u samom startu ima spoj sa duhovnim tokom dok žena njega neme i mora naučiti da ga dobije od muškarca, svog supruga ili od sina. Muškarac, iz neznanja, ovaj duhovni tok koristi uglavnom za nadmetanja, međusobnim borbama i ratovanjima. Zato se i kaže da kada ne bi bilo žena muškarci bi ratovali međusobno sve do poslednjeg muškarca
Pa ne bih rekao da muskarac ima spoj sa duhovnim tokom, oba pola imaju nesto sto drugi nema. Pretpostavljam da je prednost muskaraca u tome sto je evolucija planete zemlje muski-polarizovana.
.Ova razlika ne kaže da mi jedno drugo trebamo gledati sa nipodaštavanjem ili omalovažavanjem baš zato što svakih nekoliko života menjamo pol u koji inkarniramo. To je neophodno da bismo mi, kao Duše, imali izbalansirani razvoj i kako bismo težili izbalansiranju unutarnjih principa tako da posle više stotina hiljada života ostvarili ovaj neophodni balans. Vidi se da ove početne razlike su činile da smo uek podsticani da duhovno izrastamo u svojoj svesti preko nastopjanja da izbalansiramo unutarnje muško-ženske principe.
ne znam koliko u ovo mogu da verujem. Neka mesta tvrde da to jeste, a drugo mesto, koje je inace otislo najvise u detalje sto se tice duhovne evolucije coveka, kaze da je to nemoguce. Sam iz svog iskustva ne mogu da tvrdim ni jedno ni drugo. Onaj primer koji tvrdi da se ne menja pol iz jednog u drugi zivot kaze da se procenat prisutnosti polova POSTEPENO menja. To meni zvuci logicnije. Ali ne znaci da je to tako. Kazem, ne mogu nista da tvrdim sa sigurnoscu.
Malo Forumaša voli ovde saznavati nešto i pristupiti konstruktivnoj diskusiji, ali, niko od nas ne može pristupiti svesnom radu na duhovnom progresu i u tome uspeti ako ne nauči nešto više o ovim detaljima.
To je moj bol. Ne samo na forumu, nego uopste. Ljudi zive na jako povrsnim slojevima egzistencije i svesti. Vecina je donekle predvidljiva, negativna, potcenjivacki-nastrojena, ismeva stalno, proziva, provocira, voli da se raspravlja i nabedjuje, nadmece (a ne da diskutuje i da se cuje druga strana u prepirci)...
Budući da svako od nas iznutra ima težnju za postizanjem unutarnje celovitosti (imati izbalansirane sve principe, muške i ženske) to ćemo se zaljubljivati u one osobe koje imaju jače razvijene one principe koji su kod nas slabije izraženi ili su potisnuti.
Ovo je mozda malo ekstremno iskazano. Ako na primer imam neku finocu u sebi, a krmaca nema, ne znaci da ce me ta suprotnost privuci, kao i neka razlika u vrstama. Ali onda, kaze se osobe... Koja je garancija da ce bilo koja osoba koja postoji imati bas ono sto suprotnost mojoj "vrlini" i tendenciji?
To je razloig da mnogi ljudi gledaju svoju zajednicu ili državu i kažu da su večito bili žrtve drugih osvajača a da ne znaju da je krivica u njihovom nesagledavanju da se moraju početi okretati boljem razumevanju sebe i raditi na tome da se oni menjaju preko insistiranjem da se te promene malo jače ističu kod dece od sasmog detinjstva. To je da kod sebe u populaciji podstaknu muške principe, ako su razvijeniji
Samo je pitanje cemu tezimo, i zasto trebamo jedni drugima, i zasto nas je vise, i zasto nismo jedna celina, bez unutrasnje podeljenosti
 
Da biste mogli da kreirate nove teme, trajno koristite svoje ime i ne pogađate stalno slike - kliknite ovde da se registrujete.

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.