Novi "non-pejper": Posledice po Beograd i Prištinu ako ne prihvate predlog EU

pop80

Iskusan
Poruka
5.641
To sto si ziveo kako si ziveo ne znaci da je bolje.

I meni je bilo bolje kad sam imao 20.
Zal za mladoscu.
brate ne možeš nas uceniti sankcijama.. nismo mi dupelsici ko naši susedi da pevamo Danke Dojčland.. ok imaš političare koji su spremni na sve al ja ti za narod pričam.. oni bombarduju mi pevamo druže.. kakve sankcije???
 

ziltoid

Iskusan
Poruka
5.860
Није теби лако с толиком мржњом. :lol:
1675086648696.png

z:D z:D z:D z:D
 

ziltoid

Iskusan
Poruka
5.860

Šta je sve predviđeno statutom ZSO koji je predstavila nemačka fondacija: Novo ime, zastava, grb i Skupština


Šta je sve predviđeno statutom ZSO koji je predstavila nemačka fondacija: Novo ime, zastava, grb i Skupština 1
Bilbord sa obeležjem ZSO na severu Kosovske Mitrovice; foto: Vojin Radovanović/Danas

Fondacija Fridrih Ebert (FES) predstavila je u Prištini nacrt statuta Zajednice srpskih opština, odnosno kako je to navedeno u statutu koji je FES izradio u saradnji sa Evropskim institutom za mir (EIP), „Asocijacije opština u kojima je zajednica kosovskih Srba većina“. Asocijacija bi imala svoj grb i zastavu, formirana bi bila po kosovskom Ustavu i zakonima.

Nacrt statuta navodi da će biti pravno lice osnovano u skladu sa kosovskim Ustavom i pravnim sistemom, kao i da će imati svoje zvanične simbole – grb i zastavu. Njih će dizajnirati Upravni odbor Asocijacije/Zajednice, takođe, u skladu sa kosovskim Ustavom i Zakonom o lokalnoj upravi.
Statut Asocijacije prema nacrtu je njen najviši pravni akt, a njega će, dodaje se, odobriti glasanjem osnivačka Skupština, sastavljena od članova skupština opština, kako stoji, u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Prvog sporazuma i Ustavom Republike Kosovo.

Statut će biti usvojen pravnim aktom Vlade Kosova i preuzima snagu uredbe Vlade u skladu sa pravnim sistemom Kosova nakon razmatranja od strane Ustavnog suda.
Nacrtom se utvrđuje da je Skupština Asocijacije/Zajednice organ nadležan za izmene Statuta.
„Asocijaciju/Zajednicu čini sledećih deset opština i zastupa njihove interese i interese svojih stanovnika. Članstvo u Asocijaciji/Zajednici je dobrovoljno. Procedure za dodatno članstvo, isključenje iz članstva i raspuštanje Asocijacije/Zajednice utvrđuju se ovim Statutom. Zajednica neće zameniti niti umanjiti prava i interese zajednica u Republici Kosovo, kako je to predviđeno njenim Ustavom i predviđeno pravnim sistemom“, dalje se navodi u tačkama koje čine Nacrt.
Prema ovom nacrtu, aktivnosti Asocijacije/Zajednice zasnivaju se na principima dobrovoljnog učešća njegovih članova, unapređenja demokratije i lokalne samouprave, kao i poštovanja odredbi o zaštiti i zastupanju prava i interesa zajednica koje su deo Ustava i zakona Kosova.

U Nacrtu se navodi da opštinske vlasti pristupaju Asocijaciji/Zajednici na osnovu odluke svojih skupština opština u skladu sa zakonskim odredbama koje regulišu odlučivanje ovog opštinskog organa.

Prema ovom nacrtu, Asocijacija/Zajednica se može raspustiti samo odlukom njene Skupštine koju je usvojila 2/3 većine njenih članova, dok u slučaju da odluku o raspuštanju donese Skupština Asocijacije/Zajednice, raspuštanje Asocijacije/Zajednice vrši Vlada.

Takođe, prema ovom nacrtu, Asocijacija/Zajednica ima pravo na sopstveni integralni budžet, bankovne račune i ima pravo da poseduje imovinu i da se bavi finansijskim transakcijama.

Ciljevi Asocijacije/zajednice

Član 3

U skladu sa Prvim ratifikovanim sporazumom i Ustavom, Zajednica će imati glavne ciljeve u pružanju javnih funkcija i usluga:

O – Jačanje lokalne demokratije. Asocijacija/Zajednica obavlja ovu funkciju tako što omogućava saradnju između opština učesnica, podržavajući opštine učesnice u izradi politika koje unapređuju lokalnu demokratiju, omogućavajući, finansirajući ili promovišući aktivnosti koje unapređuju građansko učešće i demokratske prakse, kao i predstavljanjem važnih interesa za lokalnu demokratiju sa centralnim vlasti.

B – Promovisanje i zaštita etničke pripadnosti, jezika, vere i drugih oblika kulturnih identiteta zastupljenih među stanovništvom opština učesnica. U obavljanju ove funkcije, Asocijacija/Zajednica će olakšati saradnju između opština koje učestvuju i podržaće ih u osmišljavanju projekata, politika i mera koje podržavaju, promovišu i štite kulturni izraz i identitet zastupljen među njihovim stanovnicima. Ovo može uključivati olakšavanje i/ili finansiranje projekata koji se odnose na kulturu i kulturno nasleđe na teritoriji opština učesnica, kao i na održavanje, rehabilitaciju ili izgradnju objekata kulturnog nasleđa. Asocijacija/Zajednica takođe može finansirati ili organizovati događaje, kampanje i druge oblike javnih manifestacija koje se odnose na promociju kulture i kulturne raznolikosti zastupljene u opštinama učesnicama.

Asocijacija/Zajednica takođe može pružiti tehničke, pravne i stručne savete opštinama i centralnim vlastima koje učestvuju u radu u vezi sa zakonodavstvom, politikama, aktivnostima i javnim angažovanjem u sferi kulture i kulturne raznolikosti.

U obavljanju ovih funkcija, Asocijacija/Zajednica će poštovati kulturnu raznolikost zastupljenu među stanovnicima opština učesnica i norme različitosti sadržane u Ustavu i zakonskom sistemu..

C – Ostvaruje pun uvid u razvoj lokalne ekonomije. Asocijacija/Zajednica obavlja ovu funkciju tako što olakšava saradnju između opština učesnica, podržava ih u osmišljavanju projekata, politika i mera kojima se razvija njihova lokalna ekonomija ili pomaže u angažovanju finansijskih i ljudskih resursa važnih za privredu, usluge, finansiranje i promociju aktivnosti za povećanje ekonomskog razvoja, investicija i poslovnog povezivanja i zastupanje interesa opština učesnica i privrednih aktera koji se nalaze na njihovoj teritoriji u odnosima sa centralnim vlastima i privrednim subjektima u regionu i šire, uključujući i one iz Republike Srbije. Za obavljanje ovih funkcija, /Zajednica će redovno dobijati dokumente koje izrađuju ekonomske, finansijske i budžetske vlasti opština učesnica i imaće pravo da od opština učesnica zahteva dodatne informacije kao važne za obavljanje ovih funkcija.

Takođe ima pravo da traži zvanične informacije od relevantnih centralnih organa za obavljanje ovih funkcija.

d. Kompletan pregled vežbi iz oblasti obrazovanja. Asocijacija/Zajednica ispunjava ovaj cilj obavljajući sledeće funkcije:
– Omogućavanje saradnje svojih članica u cilju unapređenja obrazovnih standarda na lokalnom nivou.

– Zastupanje interesa obrazovne politike članova i njihovih stanovnika kod centralnih vlasti.

– Sprovođenje istraživanja i praćenje obrazovnih trendova među svojim članovima, na Kosovu iu inostranstvu, i pružanje smernica za unapređenje obrazovnih standarda, politika i tehničkih veština.

– Pruža pravnu, naučnu, finansijsku podršku svojim članovima u ostvarivanju njihovih nadležnosti u oblasti obrazovanja, uključujući i visoko obrazovanje u skladu sa zakonom.
– Pružanje savetodavne uloge centru i vlastima opština koje učestvuju u razvoju i realizaciji srpskog nastavnog plana i programa kao što je regulisano kosovskim zakonom.

– Pružanje pravnih, tematskih i istraživačkih saveta centralnim vlastima i opštinama učesnicama u vezi sa određivanjem broja i plata nastavnog osoblja za obrazovni sistem u opštinama učesnicama.
– Pružanje pravnih, materijalnih i istraživačkih saveta centralnim vlastima u vezi sa upravljanjem obrazovnim sektorom na teritoriji opština učesnica.

– Finansiranje inicijativa u vezi sa obrazovanjem – uključujući stipendije, obuku nastavnika, grantove za istraživanje, akademsku razmenu, letnje programe i druge – u korist unapređenja obrazovanja među opštinama učesnicama.
– Finansiranje građevinskih i infrastrukturnih projekata koji se odnose na pružanje obrazovanja u opštinama učesnicama, kao i pružanje finansijske podrške za održavanje obrazovnih i relevantnih objekata (sportske hale, IT laboratorije, itd.).

– Omogućavanje i/ili finansiranje transporta i distribucije obrazovnih tekstova koji se odnose na srpski obrazovni program u skladu sa kosovskim zakonom. Skupština/Zajednica će ponuditi istu uslugu za kurikularno obrazovanje Kosova na albanskom i drugim jezicima ako postoji potreba za bilo kojom grupom stanovnika opština koja učestvuje u tome.

– Povezivanje sa drugim stranama, uključujući prosvetne vlasti Republike Srbije, radi ispunjenja ovog cilja.
 

ziltoid

Iskusan
Poruka
5.860
– Pružanje saveta centralnim vlastima o promjenama u zakonodavstvu o obrazovanju.


2. Za obavljanje gore definisanih funkcija, /Zajednica će redovno dobijati dokumenta od strane obrazovnih vlasti opština učesnica i imaće pravo da zahteva dodatne informacije od opština učesnica za obavljanje ove funkcije. Takođe će imati pravo da od centralnih organa traži zvanične informacije u vezi sa obavljanjem ovih funkcija.

3. U sprovođenju kompletne revizije u oblasti obrazovanja, Asocijacija/Zajednica će se u potpunosti pridržavati Ustava i pravnog sistema Republike Kosovo. Administrativno preispitivanje opštinskih akata od strane centralnih vlasti u oblasti njihovih nadležnosti, ograničeno na obezbeđivanje usklađenosti sa Ustavom Republike Kosovo i zakonom, kako je definisano u članu 124.7 Ustava, sprovodi se uz „neophodne promene“ u odnosu na odluke Asocijacije/Zajednice.

e. Iskoristite holistički pogled na poboljšanje lokalne primarne i sekundarne zdravstvene zaštite i socijalne zaštite. Asocijacija/Zajednica ispunjava ovaj cilj obavljajući sledeće funkcije:

– Omogućavanje saradnje između svojih članica u cilju unapređenja primarne i sekundarne zdravstvene i socijalne zaštite na lokalnom nivou.

– Zastupanje interesa zdravstvene i socijalne politike članova i njihovih stanovnika pred organima vlasti

– Sprovođenje istraživanja i praćenje trendova u zdravstvu i socijalnoj zaštiti među svojim članovima, na Kosovu iu inostranstvu, i pružanje smernica za unapređenje zdravstvenih i socijalnih odredbi, politika i istraživanja.

– Pruža pravnu, naučnu, finansijsku i sekretarsku podršku svojim članovima u ostvarivanju nadležnosti u oblasti zdravstva i socijalne zaštite, predviđenih zakonom.

– Pružanje pravnih, predmetnih i istraživačkih saveta centralnim vlastima u vezi sa upravljanjem zdravstvenim sektorom na teritoriji opština učesnica. – Pružanje savetodavne uloge centru i opštinskim vlastima koje učestvuju u vezi sa bilo kojim specifičnim zdravstvenim i socijalnim potrebama njihovih stanovnika.

– Pružanje pravnih, tematskih i istraživačkih saveta centralnim vlastima i opštinama učesnicama u vezi sa imenovanjem profesionalaca u zdravstvenom sektoru, brojem rukovodećeg i pomoćnog osoblja i platama u opštinama učesnicama.

– Finansiranje i olakšavanje izgradnje kapaciteta i profesionalne obuke medicinskog i socijalnog osoblja opština učesnica, u korist poboljšanja zdravstvene i socijalne zaštite među opštinama učesnicama.

– Finansiranje građevinskih i infrastrukturnih projekata koji se odnose na pružanje zdravstvene zaštite, nege i socijalne zaštite među opštinama učesnicama. Skupština/Zajednica takođe pruža finansijsku podršku za održavanje zdravstvenih ustanova.

– Finansiranje socijalnog stanovanja u opštinama učesnicama, poštujući etničku raznolikost stanovništva i odredbe kosovskog zakona u vezi sa odabirom korisnika.

– Finansiranje objekata, opreme i materijalnih troškova u vezi sa bilo kojim specifičnim zdravstvenim ili socijalnim potrebama u opštinama učesnicama, kao što su one koje se odnose na mobilno zdravstveno osiguranje, osobe sa invaliditetom ili zdravstvenu zaštitu starih.

– Finansiranje i/ili prikupljanje sredstava za podršku socijalnoj zaštiti stanovnika opština učesnica, poštujući njihovu etničku raznolikost.

– Promovisanje, omogućavanje i finansiranje kampanja podizanja svesti o javnom zdravlju i mera za unapređenje standarda javnog zdravlja, pored onih koje redovno pruža zdravstvena zaštita prema relevantnim zakonima.

– U vreme pandemije ili krize javnog zdravlja, Asocijacija/Zajednica podržava sprovođenje mera javnog zdravlja koje obezbeđuje vlada od strane opština učesnica.

– U vreme pandemije ili kada je na drugi način potrebno, finansira i/ili olakšava nabavku lekova, vakcina i medicinske opreme za potrebe stanovnika opština učesnica.

– Povezivanje sa drugim stranama, uključujući organe zdravstvene i socijalne zaštite Republike Srbije, radi ispunjenja ovog cilja.

– Finansiranje nabavke specijalizovane medicinske opreme prema potrebama opština(a) učesnica i stavljanje kupljene opreme u upravljanje zdravstvenim ustanovama predviđenim zakonom.

– Savetovanje centralnih vlasti u vezi sa primarnom i sekundarnom i socijalnom zdravstvenom zaštitom u opštinama učesnicama, kao iu pogledu promena u zakonodavstvu za primarnu i sekundarnu opštinsku i socijalnu zaštitu.
– Kroz zajedničku komisiju koja je osnovana sa centralnim vlastima, olakšava isplatu novčane pomoći socijalne zaštite iz Republike Srbije korisnicima sa prebivalištem u opštinama učesnicama.


Član 3:

Da obavlja gore definisane funkcije Asocijacija/Zajednica će redovno dobijati dokumente koje izdaju organi zdravstvene i socijalne zaštite opština učesnica i imaće pravo da od opština učesnica zahtevaju dodatne informacije, relevantne za obavljanje ove funkcije. Takođe će imati pravo da traži zvanične informacije od centralnih vlasti u vezi sa obavljanjem ovih funkcija.

5. U celom pregledu u oblasti primarne i sekundarne zdravstvene i socijalne zaštite, Asocijacija/Zajednica će se u potpunosti pridržavati Ustava i pravnog sistema Republike Kosovo. Administrativno preispitivanje opštinskih akata od strane centralnih vlasti u oblasti njihovih nadležnosti, ograničeno na obezbeđenje usaglašenosti sa Ustavom Republike Kosovo i zakonom, definisanim u članu 124.7 Ustava, biće sprovedeno „uz neophodne izmene“ povodom odluka Asocijacije/Zajednice. str. Kompletan pregled vežbe za koordinaciju urbanih, ruralnih i planskih područja. Asocijacija/Zajednica ispunjava ovaj cilj obavljajući sledeće funkcije:
– Omogućavanje saradnje između svojih članova za međuopštinske, urbane, ruralne i planske svrhe.

– Zastupanje interesa opština.

– Sprovođenje istraživanja i praćenje trendova u zdravstvu i socijalnoj zaštiti među svojim članovima, na Kosovu iu inostranstvu, i pružanje smernica za unapređenje zdravstvenih i socijalnih odredbi, politika i istraživanja.

– Pruža pravnu, naučnu, finansijsku i sekretarsku podršku svojim članovima u ostvarivanju nadležnosti u oblasti zdravstva i socijalne zaštite, predviđenih zakonom.

– Pružanje pravnih, predmetnih i istraživačkih saveta centralnim vlastima u vezi sa upravljanjem zdravstvenim sektorom na teritoriji opština učesnica.

– Pružanje savetodavne uloge centru i opštinskim vlastima koje učestvuju u vezi sa bilo kojim specifičnim zdravstvenim i socijalnim potrebama njihovih stanovnika.

– Pružanje pravnih, tematskih i istraživačkih saveta centralnim vlastima i opštinama učesnicama u vezi sa imenovanjem profesionalaca u zdravstvenom sektoru, brojem rukovodećeg i pomoćnog osoblja i platama u opštinama učesnicama.

– Finansiranje i olakšavanje izgradnje kapaciteta i profesionalne obuke medicinskog i socijalnog osoblja opština učesnica, u korist poboljšanja zdravstvene i socijalne zaštite među opštinama učesnicama.

– Finansiranje građevinskih i infrastrukturnih projekata koji se odnose na pružanje zdravstvene zaštite, nege i socijalne zaštite među opštinama učesnicama.

Skupština/Zajednica takođe pruža finansijsku podršku za održavanje zdravstvenih ustanova.
 

ziltoid

Iskusan
Poruka
5.860
– Finansiranje i/ili prikupljanje sredstava za podršku socijalnoj zaštiti stanovnika opština učesnica, poštujući njihovu etničku raznolikost.

– Promovisanje, omogućavanje i finansiranje kampanja podizanja svesti o javnom zdravlju i mera za unapređenje standarda javnog zdravlja, pored onih koje redovno pruža zdravstvena zaštita prema relevantnim zakonima.

– U vreme pandemije ili krize javnog zdravlja, Asocijacija/Zajednica podržava sprovođenje mera javnog zdravlja koje obezbeđuje vlada od strane opština učesnica.

– U vreme pandemije ili kada je na drugi način potrebno, finansira i/ili olakšava nabavku lekova, vakcina i medicinske opreme za potrebe stanovnika opština učesnica.

– Povezivanje sa drugim stranama, uključujući organe zdravstvene i socijalne zaštite Republike Srbije, radi ispunjenja ovog cilja.

– Finansiranje nabavke specijalizovane medicinske opreme prema potrebama opština(a) učesnica i stavljanje kupljene opreme u upravljanje zdravstvenim ustanovama predviđenim zakonom.

– Savetovanje centralnih vlasti u vezi sa primarnom i sekundarnom i socijalnom zdravstvenom zaštitom u opštinama učesnicama, kao iu pogledu promena u zakonodavstvu za primarnu i sekundarnu opštinsku i socijalnu zaštitu.

– Kroz zajedničku komisiju koja je osnovana sa centralnim vlastima, olakšava isplatu novčane pomoći socijalne zaštite iz Republike Srbije korisnicima sa prebivalištem u opštinama učesnicama.

Član 3: Da obavlja gore definisane funkcije

Asocijacija/Zajednica će redovno dobijati dokumente koje izdaju organi zdravstvene i socijalne zaštite opština učesnica i imaće pravo da od opština učesnica zahtevaju dodatne informacije, relevantne za obavljanje ove funkcije. Takođe će imati pravo da traži zvanične informacije od centralnih vlasti u vezi sa obavljanjem ovih funkcija.

5. U celom pregledu u oblasti primarne i sekundarne zdravstvene i socijalne zaštite, Asocijacija/Zajednica će se u potpunosti pridržavati Ustava i pravnog sistema Republike Kosovo. Administrativno preispitivanje opštinskih akata od strane centralnih vlasti u oblasti njihovih nadležnosti, ograničeno na obezbeđenje usaglašenosti sa Ustavom Republike Kosovo i zakonom, definisanim u članu 124.7 Ustava, biće sprovedeno „uz neophodne izmene“ povodom odluka Asocijacije/Zajednice.

str. Kompletan pregled vežbe za koordinaciju urbanih, ruralnih i planskih područja.

Asocijacija/Zajednica ispunjava ovaj cilj obavljajući sledeće funkcije:

– Omogućavanje saradnje između svojih članova za međuopštinske, urbane, ruralne i planske svrhe.

– Zastupanje interesa opština

baveći se centralnim vlastima za međuopštinsko urbano i ruralno planiranje.

– Izvođenje istraživanja i drugih tehničkih oblika i podrška opštinama koje učestvuju u sprovođenju zakonskih ovlašćenja u urbanističkom i ruralnom planiranju.

– Pravno, naučno, finansijsko i sekretarsko obezbeđenje kao i podrška svojim članovima u sprovođenju njihovih nadležnosti u pravnoj oblasti urbanističkog i ruralnog planiranja.

– Finansiranje i/ili omogućavanje programa izgradnje kapaciteta u oblasti urbanog i ruralnog planiranja.

– Za međuopštinske infrastrukturne projekte koji se odnose na opštine učesnice. Davanje uputstava za opštinu učesnicu

– Pitanja u vezi sa njihovim zakonskim ovlašćenjima u pogledu urbanog razvoja i zonskih mapa.

– Pružanje smernica i podrške učesnicima/opštinama za zaštitu i promociju kulturnog nasleđa.

– Davanje saveta centralnim vlastima o izmenama i dopunama zakona koji se odnose na opštine za urbano i ruralno planiranje.

– Pružanje pravnih saveta zasnovanih na istraživanju centralnim vlastima i nadležnim organima/opštinama u vezi sa procesima eksproprijacije na svojim teritorijama ili opštinama učesnicama.


6. Za obavljanje gore definisanih funkcija, Asocijacija/Zajednica će redovno dobijati dokumente koje izrađuju urbanistički i ruralni organi opština učesnica i imaće pravo da od opština učesnica zahteva dodatne informacije u skladu sa značajem za obavljanje ove funkcije. Takođe će imati pravo da od centralnih organa traži zvanične informacije u vezi sa obavljanjem ovih funkcija.

7. U sprovođenju kompletnog pregleda u oblasti ruralnog i urbanog planiranja, Asocijacija/Zajednica će se u potpunosti pridržavati Ustava i pravnog sistema Republike Kosovo. Administrativno preispitivanje akata opština od strane centralnih vlasti u oblasti njihovih nadležnosti, ograničeno na obezbeđivanje usklađenosti sa Ustavom Republike Kosovo i zakonom, kako je predviđeno članom 124.7 Ustava, primenjuje se „sa neophodnim promene“ u odnosu na odluke Asocijacije/Zajednice.

Preduzeti mere za poboljšanje lokalnih uslova života za povratnike na Kosovu. Asocijacija/Zajednica ispunjava ovaj cilj obavljajući sledeće funkcije:

Omogućavanje saradnje između opština učesnica u korist povratničke zajednice.

– Finansiranje stambenih rešenja za one koji se vraćaju na Kosovo u opštinama učesnicama.

– Povezivanje sa raseljenom zajednicom i identifikovanje specifičnih potreba koje treba rešiti u kontekstu povratka i drugih održivih rešenja i saveta za opštine učesnice u smislu ispunjavanja ovih potreba u okviru njihovih zakonskih nadležnosti.

– Veza i saradnja sa Ministarstvom za zajednice i povratak i drugim centralnim institucijama u vezi sa sprovođenjem relevantnih strategija i regulatornih dokumenata za povratak, koji su relevantni za sprovođenje od strane opština učesnica.

– Davanje saveta i uputstava opštinama učesnicama u vezi sa politikama i merama za socio-ekonomsku integraciju povratnika.

– Finansiranje programa socijalno-ekonomske integracije za povratnike u opštinama učesnicama. Skupština/Zajednica takođe nudi i druge oblike finansijske i materijalne pomoći povratnicima, uključujući i opštine izvan učesnica.

– Pružanje saveta opštinama koje ne učestvuju u procesu u vezi sa njihovim politikama i merama povratka.

– Pružanje saveta centralnim vlastima u vezi sa zakonodavstvom, politikama, strategijama i merama za podršku povratku.

– Omogućavanje povratka i nuđenje drugih oblika održivih rešenja u vezi sa povratkom raseljenih lica u opštine učesnice iz drugih oblasti Kosova.

8. Za obavljanje gore definisanih funkcija, Asocijacija/Zajednica će redovno dobijati dokumente koje izdaju nadležni organi u vezi sa povratkom opština učesnica i imaće pravo da od opština učesnica zahtevaju dodatne informacije u vezi sa obavljanjem ove funkcije. . Takođe će imati pravo da od centralnih organa traži zvanične informacije u vezi sa obavljanjem ovih funkcija.


Član 3 – br.9

U ispunjavanju ovog cilja, /Zajednica će se u potpunosti pridržavati Ustava i pravnog sistema Republike Kosovo. Administrativno preispitivanje akata opština od strane centralnih vlasti u oblasti njihovih nadležnosti, ograničeno na obezbeđivanje usklađenosti sa Ustavom Republike Kosovo i zakonom, kako je predviđeno članom 124.7 Ustava, primenjuje se „sa neophodnim izmenama “ odlukama Asocijacije/Zajednice.

h) Sprovođenje, koordinacija i omogućavanje istraživačkih i razvojnih aktivnosti.

U ispunjavanju ovog cilja i pored istraživačko-razvojnih aktivnostikako je gore opisano, /Zajednica će sprovoditi bilo koju drugu istraživačku i razvojnu aktivnost koju opštine učesnice smatraju neophodnim, a koja može biti važna za njihove individualne potrebe ili one koje se odnose na međuopštinske.

i). Da promoviše, širi i brani pitanja od zajedničkog interesa svojih članova i predstavlja ih, uključujući centralne vlasti. U ispunjavanju ovog cilja i pored nacrta aktivnosti u skladu sa gore navedenim ciljevima, Asocijacija/Zajednica će promovisati i zastupati pitanja od zajedničkog interesa svojih članova i zastupati ih u blizini centralnih vlasti, na zahtev članova. U ispunjavanju ove funkcije, Asocijacija/Zajednica neće kršiti niti zaobilaziti Ustavom i zakonom predviđena ovlašćenja i kanale komunikacije, izveštavanja i saradnje opštine između opština i centralnih vlasti ili između stanovnika i centralnih vlasti.

j). Svojim članovima pruža usluge u skladu sa zakonom Kosova. U ispunjavanju ovog cilja i pored usluga opisanih gore, Asocijacija/Zajednica će pružati i druge usluge koje mogu zahtevati njeni članovi ili Asocijacije lokalnih zajednica opština učesnica, u skladu sa zakonima pravnog sistema Kosova i bez prekršena ili zaobiđena Ustavom i zakonom propisana ovlašćenja i kanali komunikacije, izveštavanja i saradnje između opština i centralnih vlasti ili između stanovnika i centralnih organa.

k). Da evaluiraju pružanje javnih usluga svojim članovima i stanovnicima, da podrže Asocijacija/Zajednicu u formiranju stavova od zajedničkog interesa, za učešće u radu centralnih vlasti. Za obavljanje ove funkcije, Asocijacija/Zajednica ima pravo da zatraži zvanične informacije od relevantnih opština i centralnih organa za ocenu pružanja javnih usluga. Ove evaluacije će se koristiti kao smernice opštinskim vlastima i centralnim institucijama, u vezi sa unapređenjem pružanja javnih usluga, kao i za formulisanje stavova od zajedničkih interesa njenih članova ili njihovih stanovnika u učešću u radu centralnih organa. u vezi sa pitanjima vezanim za javne usluge.
 

ziltoid

Iskusan
Poruka
5.860
Član 4

1. U ispunjavanju svojih ciljeva, Asocijacija/Zajednica neće kršiti niti zaobilaziti ovlašćenja i ovlašćenja predviđena Ustavom i zakonom opština učesnica i neće ni na koji način zameniti ili narušiti odnose predviđene Ustavom i zakonom između centralne i lokalne vlasti u Republici Kosovo.

Član 5

1. Asocijacija/Zajednica će vršiti druga dodatna ovlašćenja koja mogu biti delegirana od strane centralnih vlasti u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova.

III. Organizaciona struktura

Član 6

1. Asocijacija/Zajednica će imati sledeće

Tela:

– Skupština Asocijacije/Zajednice;

– predsednik Asocijacije/Zajednice;

– potpredsednik Asocijacije/Zajednice;

– Savet Asocijacije/Zajednice;

– Odbor Asocijacije/Zajednice;

Kancelarija za žalbe i prefiks Asocijacije/zajednice.

2. Organi Asocijacije/Zajednice će promovisati suživot i mir među građanima svojih opština članica i podsticati izgradnju odgovarajućih uslova koji će omogućiti svim zajednicama da izraze, sačuvaju i razvijaju svoj nacionalni, etnički, kulturni, verski i jezički identitet.


Član 7

1. Skupština Asocijacije/Zajednice je njen vrhovni organ sastavljen od predstavnika koje imenuje svaka skupština opština učesnica iz reda svojih izabranih članova i odražava sastav skupština opština.

2. Broj predstavnika Skupštine određen je brojem predstavnika u skupštinama opština učesnica u odnosu 10 prema 1. Svaka opština učesnica delegira po jednog predstavnika u Skupštinu Asocijacije/Zajednice, za svaku od skupštine opština iz deset zemalja.

3. Delegate u Skupštinu Asocijacije/Zajednice bira nadležna skupština opštine na predlog predsednika opštine.

4. U predlogu i izboru, gradonačelnik i skupštine opštine će poštovati princip obezbeđivanja etničke raznolikosti svoje opštine. Na ovaj način će se etničke proporcije zastupljene u skupštini opštine odraziti na sastav njenih delegata u Skupštini Asocijacije/Zajednice.

U ovom procesu, gradonačelnici opština i skupštine opština će poštovati norme prava zajednica uključene u Ustav i pravni sistem Republike Kosovo.

5. Mandat Skupštine biće povezan sa mandatom skupština opština opština učesnica. Na svakim lokalnim izborima, u roku od mesec dana od osnivanja skupština opština, osnovane skupštine opština podležu postupku birajući svoje predstavnike u Skupštini Asocijacije/Zajednice po gore opisanim procedurama iu skladu sa zakonom.

6. Mandat delegata Skupštine prestaje istekom njihovog mandata u skupštini dotične opštine. Svi zakonom predviđeni oblici za prestanak mandata odbornika Skupštine opštine primenjivaće se do isteka mandata u Skupštini Asocijacije/Zajednice. U slučaju ponovljenih ili djelimičnih izbora u određenoj opštini učesnici, predstavnicima te opštine u Zajednici/Zajednici prestaje mandat i zamjenjuju ih delegati skupštine opštine uspostavljeni putem ponovljenih ili djelimičnih izbora prema gore definisanim procedurama i u skladu sa zakonom.

7. Skupština svake opštine učesnice ima pravo da oduzme mandat jednom ili više svojih delegata u Skupštini Asocijacije/Zajednice. Oduzimanje mandata mora biti opravdano u smislu usaglašenosti sa ovim Statutom i pravnim sistemom Kosova. Zamenjujući svoje delegate u Skupštini, skupštine opština će poštovati gore opisano načelo etničke raznolikosti. Inicijativu za zamenu delegata u Skupštini može preduzeti predsednik opštine, potpredsednik za zajednice, potpredsednik Skupštine opštine za zajednice ili bilo koji odbornik Skupštine opštine. Odluke o oduzimanju mandata i njegovoj zamjeni donosi skupština opštine dotične opštine.

8. Delegati Skupštine Asocijacije/Zajednice imaju pravo na novčanu naknadu za rad u Skupštini. Finansijska nadoknada će biti utvrđena Pravilnikom o radu Skupštine i biće u skladu sa finansijskim standardima javne službe regulisane zakonom Kosova.

Član 8

1. Sastanke Skupštine Asocijacije/Zajednice poziva i vodi predsednik Asocijacije/Zajednice. U njegovom odsustvu, sastanke poziva i vodi potpredsednik Asocijacije/Zajednice. Ukoliko su oni odsutni ili spriječeni, najstariji raspoloživi delegat može sazvati i voditi odgovarajuću sednicu Skupštine.

2. Sednice Skupštine se sazivaju na inicijativu predsednika Asocijacije/Zajednice, odbora Asocijacije/Zajednice ili sa 1/3 delegata Skupštine/Zajednice.

3. Nakon inauguracije iu roku od tri meseca, Skupština će izraditi Poslovnik o sistemu glasanja i drugim proceduralnim pitanjima. Pravilnik o radu biće u skladu sa Statutom i pravnim sistemom Kosova. Poslovnik će što bliže odražavati poslovnik skupština opština Kosova. Poslovnik zahteva saglasnost 2/3 Skupštine i d-elegata.

4. Skupština se sastaje najmanje dva puta godišnje i može održavati druge redovne ad hoc sastanke. Imenovanje ostalih procedura sednica Skupštine reguliše se Poslovnikom.

Član 9

1. Skupština usvaja Statut Asocijacije/Zajednice, u skladu sa gore navedenim odredbama.

2. Skupština razmatra i usvaja izmene Statuta Asocijacije/Zajednice, u skladu sa gore navedenim odredbama.

3. Skupština usvaja svoj Poslovnik o radu, u skladu sa gore navedenim odredbama.

4. Skupština odlučuje o prihvatanju i razrešenju svojih delegata, u skladu sa navedenim odredbama.

5. Bira i razrešava predsednika, zamenika predsednika i upravni odbor Asocijacije/Zajednice.

6. Ispituje i odobrava budžet Asocijacije/Zajednice.

7. Na preporuku predsednika ili odbora Asocijacije/Zajednice, Skupština razmatra i usvaja dokumente strateške politike relevantne za rad Asocijacije/Zajednice ili za sprovođenje ciljeva Asocijacije/Zajednice, kada se tiču svi članovi. Asocijacije/Zajednice.

8. Razmatra, ispituje i utvrđuje prioritete politike za sprovođenje ciljeva Asocijacije/Zajednice.

9. Ispituje i odobrava sporazume o saradnji sa centralnim vlastima ili trećim licima, domaćim ili stranim, u vezi sa ciljevima ili Asocijacijom/Zajednicom u celini.

10. Razmatra i odobrava građevinske projekte, infrastrukturne i druge investicije u vrednosti preko 50.000 evra, na predlog predsednika i Upravnog odbora Asocijacije/Zajednice.

11. Razmatra i usvaja propise i druge administrativne odluke u vezi sa ciljevima Asocijacije/Zajednice u skladu sa Statutom i pravnim sistemom Kosova.

12. Sve odluke Skupštine u skladu sa gore navedenim tačkama važe za njene članove. Kada je to neophodno i određeno Ustavom i zakonima Kosova, opštine učesnice će sprovoditi odluke Skupštine kroz pravne, administrativne, budžetske procedure i druge postupke koji se odnose na delokrug nadležnosti opština na Kosovu. Svaki član Asocijacije/Zajednice ima jelenada službeno izrazi drugu odluku ili na drugi način da ne usvaja odluke Skupštine kroz njenu proceduru predviđenu Ustavom i zakonom.
 

ziltoid

Iskusan
Poruka
5.860
13. Kao najviši organ Asocijacije/Zajednice, Skupština može odlučiti da promeni ovlašćenja bilo kog drugog organa Asocijacije/Zajednice, po potrebi, kroz izmene Statuta.


Član 10

Predsednik i potpredsednik Asocijacije/Zajednice 1.

1. Asocijacija/Zajednica će imati predsedavajućeg kojeg biraju članovi skupština opština učesnica i gradonačelnici opština. Procedure za razrešenje predsedavajućeg utvrdiće se Poslovnikom o radu Skupštine.

2. Asocijacija/Zajednica će imati potpredsednika koji će pomagati predsedniku u obavljanju njegovih dužnosti. Potpredsednika bira Skupština iz redova članova skupština opština i njihovih gradonačelnika. Postupak za razrešenje potpredsednika utvrdiće se Pravilnikom Skupštine.

3. Mandati gradonačelnika i potpredsednika povezani su sa njihovim odgovarajućim mandatima u opštinama učesnicama. U svakom izbornom ciklusu, nakon konstituisanja, Skupština će birati novog predsednika i potpredsednika. Neće biti ograničenja za ponavljanje usluge u ove dve funkcije. Ukoliko predsedniku i potpredsedniku prestane mandat na bilo koji zakonski način, Skupština će ih razrešiti i izabrati nove.

4. Predsedavajući će predstavljati jedinstvo Asocijacije/Zajednice pred lokalnim vlastima i trećim licima, domaćim ili stranim.

5. Predsednik predsedava sednicama Skupštine i jedan je od stranaka ovlašćenih da sazivaju sednice u Skupštini.

6. Predsednik nadgleda rad Asocijacije/Odbora, a uprava Zajednice rukovodi radom Asocijacije/Zajednice, sprovođenjem ciljeva Asocijacije/Zajednice i odlukama Skupštine.

7. Uz pomoć Odbora Asocijacije/Zajednice i Administracije, predsednik upravlja Asocijacijom, Budžetom i troškovima Zajednice, u skladu sa odredbama Statuta i zakonskih normi Kosova.

8. Uz pomoć Odbora, predsednik je ovlašćen kao subjekat Asocijacije/Zajednice da vodi svoje bankovne račune, dokumentaciju u vezi sa imovinom, ugovore o saradnji, zastupanje u sudu i druge administrativne poslove i druge oblike administrativnog i drugog oblika formalna prepiska neophodna za funkcionisanje Asocijacije/Zajednice. Pri tome, predsednik će slediti procedure definisane statusom i pravnim sistemom Kosova.

9. Predsednik inicira preispitivanje i usvajanje smernica strateške politike i drugih dokumenata, gore opisanih, u okviru ovlašćenja Skupštine Asocijacije/Zajednice.

10. Zamenik predsednika pomaže predsedavajućem u svim gore opisanim funkcijama, predstavlja Asocijacija/Zajednicu u konsultaciji sa predsedavajućim i zamenjuje predsedavajućeg u obavljanju njegovih/njenih dužnosti, kada je to potrebno. Predsednik može privremeno delegirati bilo koju od navedenih funkcija na potpredsednika.

Član 11

Savet asocijacije/zajednice

1. /Zajednica će imati Savet koji se sastoji od najviše 30 članova među stanovnicima opština učesnica, uključujući sve gradonačelnike opština učesnica.

2. Sastav Saveta će odražavati etničku raznolikost opština učesnica i poštovaće ustavne i zakonske odredbe za predstavljanje zajednica na Kosovu.

3. Na mandat Saveta gradonačelnika primenjivaće se gore definisana pravila za mandat odbornika i gradonačelnika u organima Asocijacije/Zajednice.

4. Izbor i kriterijume za članstvo u Savetu za njegove članove koji nisu gradonačelnici ili odbornici skupštine opštine utvrdiće Skupština Asocijacije/Zajednice posebnim propisima u skladu sa ovim Statutom i pravnim sistemom Kosova.

5. Učestalost i raspored sastanaka, odlučivanja i druga pitanja koja regulišu rad Saveta utvrđuje Skupština Asocijacije/Zajednice posebnim propisom u skladu sa ovim Statutom i pravnim sistemom Kosova.

6. Članstvo u Savetu za negradonačelnike opština odražavaće etničku raznolikost opština koje učestvuju i na drugi način će poštovati ustavne i zakonske norme predviđene za predstavljanje zajednica na Kosovu.

7. Savet Asocijacije/Zajednice je savetodavno telo koje daje smernice za rad Asocijacije/Zajednice.

8. Savet daje savete drugim organima Asocijacije/Zajednice i njegovi članovi se mogu direktno angažovati u istraživanju, analizi, formulisanju strateških smernica i stručnih kolegijuma u vezi sa sprovođenjem Ciljeva Asocijacije/Zajednice.

9. Savet daje preporuke predsedniku, potpredsedniku, upravnom odboru i skupštini Asocijacije/Zajednice u svim aspektima njihovog rada.

10. Članovi imaju pravo da posmatraju sednice Skupštine Asocijacije/Zajednice i podnose pismene predloge na razmatranje i odobrenje Skupštini.

11. Savet daje savetodavno mišljenje o svim oblicima odluka Skupštine Asocijacije/Zajednice.

11. Savet daje savetodavno mišljenje o svim oblicima odluka Skupštine Asocijacije/Zajednice.

Član 12

Odbor Asocijacije/zajednice

1. Asocijacija/Zajednica će imati odbor koji se sastoji od 7 članova koje bira Skupština iz reda gradonačelnika opština i stanovnika opština učesnica.

2. Sastav odbora odražavaće etničku raznolikost opština koje učestvuju i poštovaće ustavne i zakonske odredbe za predstavljanje zajednica na Kosovu.

3. Upravni odbor bira Skupština Asocijacije/Zajednice na predlog predsednika. Za izbor Odbora potrebna je prosta većina delegata Skupštine.

4. U formulisanju svog/njenog predloga za Odbor, predsednik će se konsultovati sa rukovodstvom svih opština učesnica, Kancelarijom premijera Kosova, Savetom Asocijacije/Zajednice, civilnim društvom i liderima nevećinskih zajednica iz opštine učesnice. U najvećoj mogućoj meri, stavovi konsultovanih sagovornika biće odraženi u predlogu predsednika za članove Odbora Asocijacije/Zajednice.

5. Za gradonačelnike koji mogu biti birani za članstvo u Odboru, njihov mandat u Odboru se odnosi na njihov mandat gradonačelnika, u skladu sa relevantnim odredbama definisanim gore u Statutu.

6. Skupština može izabrati bilo kog drugog stanovnika opština učesnica za članstvo u Odboru. U ovom izboru i pored poštovanja normi zastupljenosti nevećinskih zajednica, Skupština se rukovodi vrednostima profesionalizma, ličnih i predmetnih kompetencija, istorije službe i institucionalne i društvene zastupljenosti.

7. Odbor će izabrati svog predsednika, koji će koordinirati njegove aktivnosti i izveštavanje Skupštine i predsednika Asocijacije/Zajednice.

8. Pod nadzorom predsednika, Odbor rukovodi sprovođenjem ciljeva Skupštine, relevantnih odluka Skupštine i administracije Asocijacije/Zajednice.

9. U svom radu, članove Odbora će podržavati stručni kolegiji sastavljeni od stručnjaka iz oblasti obuhvaćenih Ciljevima Asocijacije/Zajednice.

10. Odbor će osnovati stručne škole u sledećim oblastima:

Razvoj lokalne privrede;

– Obrazovanje;

– primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu;

– Socijalna zaštita;

– Urbanističko i ruralno planiranje;

– Stabilni uslovi i rešenja za povratnike;

– Javne službe;

– Pravna, administrativna i proceduralna pitanja;

– Prava nevećinskih zajednica.


11. Odbor može odlučiti o osnivanju drugih stručnih koledža u skladu sa ciljevima Asocijacije/Zajednice.

12. Rad koledža je ograničen na istraživanje, stručne i tehničke savete u vezi sa sprovođenjem Ciljeva Asocijacije/Zajednice, što se tiče nadležnosti Odbora.

13. Pod opštim nadzorom predsednika, rad kolegijuma nadgleda Upravni odbor, uz koordinaciju njegovog predsednika.

14. U izboru profesionalnih koledža, Odbor će poštovati odredbe o etničkoj raznolikosti definisane Ustavom i zakonima Kosova.
 
Poruka
6.177

Šta je sve predviđeno statutom ZSO koji je predstavila nemačka fondacija: Novo ime, zastava, grb i Skupština


Zastava, ime, grb.

https://www.srbija.gov.rs/tekst/45627/simboli-srbije.php

Грб
Грб Републике Србије
Грб Републике Србије утврђен је Законом о грбу Краљевине Србије 16. јуна 1882. године. Чувени двоглави орао је симбол преузет из Византије. Тумачи се као да једна од његових глава представља усмереност ка небеском, док је друга окренута ка земаљском царству.


Застава​

Застава Републике Србије
У народу се верује да црвена боја на застави Србије представља крв проливену за земљу, плава слободу и бескрај коме се тежи, док бела представља мајчино млеко које храни јаку српску децу.

Проучаваоци застава верују да симболика боја није везана за наше конкретно подручје и национално искуство, већ су значења универзална. Они нуде објашњење по коме je плава симбол верности и оданости, а бела чистоте и искрености.

Застава Републике Србије користи се као:

  • државна застава,
  • народна застава, са размерама 3:2 (дужина према висини),
  • стандарта: државна застава квадратног облика коју користе председник Републике и председник Народне скупштине.

На основу овлашћења из Закона о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије, Влада је 2010. године донела Уредбу о утврђивању изворника Великог и Малог грба, изворника заставе и нотног записа химне Републике Србије.

Изворнике грба и заставе Републике Србије и графичке стандарде приказивања Народне заставе, Државне заставе, стандарте председника Народне скупштине и председника Републике можете погледати овде.Химна​

Химна Републике Србије је свечана песма „Боже правде”, за коју је текст написао Јован Ђорђевић 1872. године, на музику Даворина Јенка.

Прихваћена је као званична химна Србије 8. новембра 2006. године.

 

ziltoid

Iskusan
Poruka
5.860

Otvoreno pismo Predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću: Otreznite vaše glasače oko Kosova

Radoje Stefanović danas 15:51

Otvoreno pismo Predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću: Otreznite vaše glasače oko Kosova 1


Gospodine predsedniče,

Odazivam se Vašem pozivu na učešće u javnom razmatranju situacije posle zahteva koji su Vam, radi postizanja sporazuma o Kosovu, postavili izaslanici Evropske unije i SAD. Verujem da su mišljenja građana o tome korisnija od podaničkih aplauza.

Da bi većina ljudi u Srbiji mogla da razume situaciju u koju su dovedeni, važno je da budu valjano informisani ne samo o tome šta piše u predloženom sporazumu nego i o značajnim okolnostima koje su tom predlogu prethodile, kao i o tome kako predlagači vide Srbiju i zašto nas tako vide. Ako ih ne razumemo ili ako samo umišljamo da nas mrze, uslovi za pregovaranje će biti nepovoljniji.

Uveren sam da je Vašim sagovornicima iz Evropske unije i SAD poznato šta se u južnoj srpskoj pokrajini događalo posle nasilnog ukidanja autonomije i zašto kosovski Albanci ne prihvataju nikakav oblik reintegracije pod vlast Srbije.

Verujem da im je jasno da ni Vi nemate bez rata ostvarljiv predlog za vraćanje Kosova i Metohije u državne okvire Srbije. Siguran sam da im najave odlaganja rešenja, sve dok Rusija i Kina ne zavladaju svetom i ne omoguće da se Srbija silom vrati u svoju južnu pokrajinu, ne liče na pristup koji bi trebalo uzeti u obzir.

Nema sumnje da su Vam prethodno iznete konstatacije dobro poznate, kao i da Vam je jasno zašto ih ne zna ili neće da zna veliki broj građana Srbije.

Vašeg poznavanja istine na jednoj i zablude građana Srbije na drugoj strani svesni su i inostrani pregovarači koji zaključuju da nemate argumenata da im se oduprete, a da jedino Vi imate mogućnosti da utičete na postepeno otrežnjenje svojih glasača.

Nije Vam lako, jer ste zaslužni za političko opijanje građana Srbije i za njihovu višedecenijsku podršku pogrešnoj politici koja nas je dovela u današnju situaciju.
Dodatnu nevolju izaziva rat u Ukrajini u kojem specijalna operacija ruskog predsednika mnoge srpske patriote podseća na specijalne operacije iz ratova koje Srbija tobož nije vodila ni u Hrvatskoj, ni u Bosni i Hercegovini, ni na Kosovu.

Imajući u vidu broj glasova koje ste dobili na prošlogodišnjim predsedničkim izborima i neprikosnovenu vlast nad saradnicima i vodećom strankom, slobodan sam da iznesem nekoliko predloga koji bi, ako ih usvojite, mogli da pomognu prevazilaženju rasprostranjenog nerazumevanja, a time i nevolja u kojima se nalazi naša Srbija.
Predlažem:

– da zatražite da se u velikom tiražu štampaju knjiga Dimitrija Tucovića „Srbija i Arbanija“ i knjiga Radeta Radovanovića „Smeh pod vešalima“;

– da izdate nalog da listovi pod Vašom kontrolom počnu da objavljuju feljtone istinitog sadržaja o srpskoj upravi nad južnom srpskom pokrajinom u periodu 1989 – 1999. godine i da se na televizijama sa nacionalnom frekvencijom počnu da prikazuju emisije sličnog sadržaja;

– da nađete način da se stariji građani podsete, a mlađi obaveste, o zbivanjima koja su prethodila NATO intervenciji: miran otpor kosovskih Albanaca nametnutom aparthejdu, postepena promena stava međunarodne zajednice prema OVK (prvo viđena kao teroristička, a zatim kao narodnooslobodilačka formacija), zahtev da se međunarodni posmatrači priključe i da sarađuju sa srpskim vlastima na Kosovu i Metohiji, pretnja vojnom intervencijom u oktobru 1998. godine koja je tada izbegnuta prihvatanjem međunarodne verifikacione misije, zahtev da se na Kosovo i Metohiju upute međunarodne vojne snage koje bi sarađivale sa srpskom vojskom i policijom, referendum u februaru 1999. godine na kojem se, posle snažne propagande državnog vrha, ogromna većina građana Srbije izjasnila protiv prisustva stranih vojnika na Kosovu i Metohiji, pregovori u Rambujeu i Parizu na kojima je kosovska strana prihvatila predloge međunarodne zajednice, a srpska strana ih odbila uz prkosni poziv Slobodana Miloševića da nas NATO bombarduje ako sme, a zatim Kumanovski sporazum kojim su naknadno prihvaćeni svi zahtevi iz Rambujea i Pariza;

– da pri svojim javnim nastupima ne zaboravite da Republika Kosovo nije čedo zapadnih mentora, već da je proistekla iz mirnog otpora, a zatim iz narodnooslobodilačke borbe i velikih žrtava kosovskih Albanaca čije rezultate je međunarodna zajednica morala da prizna;

– da zamolite srpske tužioce i sudove da odgovorno i efikasno postupaju prema osumnjičenima za zločine protiv kosovskih Albanaca i da obezbedite da tok i rezultati takvih postupaka budu dostupni javnosti;

– da omogućite da se ispuni Vaša najava da će se Srbija suočiti sa teškom istinom o ubistvu srpskih mladića u kafiću „Panda“ u Peći, da izdejstvujete da srpski organi utvrde ko je odgovoran za ubistvo braće Bitići i da obezbedite da se konačno krene u postupak utvrđivanja ko je ubica Olivera Ivanovića, a ko su nalogodavci tog ubistva;

– da pokrenete inicijativu da se u Batajnici na dostojan način obeleži mesto na koje su prevezene i ukopane stotine pobijenih Albanaca i Albanki, da prvom prilikom podsetite srpsku javnost da su u toj grobnici nađeni dečji leševi sa cuclama i priborom za osnovnu školu, da to pomenete kada govorite o srpskoj devojčici koju je nedaleko od te grobnice usmrtila NATO bomba i da položite venac na spomen-obeležje albanskih žrtava u Batajnici.
Inicijalni predlog sporazuma o kojem pregovarate potiče iz Nemačke i Francuske čiji državnici su dali primer međusobnog pomirenja i suprotstavljanja nacionalizmu svog naroda.

Francuski predsednik De Gol, koji je bio na meti francuskih nacionalista i koji je od njih morao da se skloni u francusku vojnu bazu u Nemačkoj, ostao je poznat u istoriji po tome što je, prihvatajući za mnoge Francuze bolnu istinu da Alžir nije prekomorska Francuska, doprineo da u borbi konstituisana lažna država Alžir dobije međunarodno priznanje.

Nemački kancelar Vili Brant je ostao poznat u istoriji po klečanju pred spomenikom žrtava nemačkih fašista u Varšavi.

Pokušajte, gospodine predsedniče, da se ugledate na te primere i da, posle svih zabluda, nevolja i patnji, osvetlate obraz srpskom narodu i vratite mu bar deo ugleda kojeg je do pre 30 godina imao u svetu.

Mnogo će značiti ako odustanete od kupovine vremena, pa to učinite dok traju pregovori o Kosovu.
 

pop80

Iskusan
Poruka
5.641

TUČA U SPLITU ZA GRAH!!! Nakon mirnog starta, gladni građani su počeli da se guraju i tuku zbog bolje pozicije, pa je na kraju morala da reaguje i policija​

Na splitskom Marjanu organizovan je uranak i u okviru te manifestacije je besplatno podeljeno oko 2.000 porcija graha. Nakon mirnog starta, gladni građani su počeli da se guraju i tuku zbog bolje pozicije, pa je na kraju morala da reaguje i policija kako bi rastavila "zaraćene strane" i omogućila da se skup održi do kraja!

mi se tukli za hleb 90 te a ovi indijanci za tanjir pasulja 2017 te :)
 

Sanovnik

Buduća legenda
Poruka
35.269

radeta62

Buduća legenda
Poruka
41.798
Ko te ucenjuje, Vucic?
Slusam prvog Vucicevog prknoduvaca Orlica kod Marica retarda, poziva na jedinstvo.On je od tog silnog duvanja Vucicu u prkno pomanito.Oni pregovarali srbi na Kosovu i Metohiji i Srbija izgubili sve sad bi da dele odgovornost.Na to samo srbijanac i retard mogu da pristanu.Sta ste izasrali sad to i copajte.
 

ziltoid

Iskusan
Poruka
5.860

Ko sve ide na sastanak o formiranju ZSO kod Hovenijera i koja su pravila razgovora?

Ko sve ide na sastanak o formiranju ZSO kod Hovenijera i koja su pravila razgovora? 1
Foto: U.S. Embassy in Kosovo

Na sutrašnji okrugli u organizaciji ambsadora Sjedinjenih Američkih Država u Prištini Džefa Hovenijera predstavnike će, koliko je za sada poznato, kabinet kosovske predsednice Vjose Osmani, a svoje predstavnike će imati i kabinet premijera Kurtija, kao i Vlada Kosova, Građanska inicijativa „Srpski opstanak“, nevladina organizacija „Nova društvena inicijativa“, Demokratski savez Kosova, Demokratska partija Kosova, Alijansa za budućnost Kosova.

S druge strane premijer Aljbin Kurti naveo je da nije dobio poziv za diskusiju, ali su ubrzo iz ambasade SAD u Prištini to demantovali, rekavši da su iz kabineta Kurtija dobili potvrdu o učešću.
„Naš cilj je da se međusobno uskladimo oko pitanja uspostavljanja Zajednice opština sa srpskom većinom“, navodi se u odgovoru portparolke američke ambasade Ketrin Džad upućenom Radiju slobodna Evropa.

Američka ambasada je, kako prenosi Koha, saopštila da diskusija o ZSO ima za cilj da se „unapredi integracija Kosova u evropske i evroatlantske strukture“ i da je to „odraz dugogodišnjeg prijateljstva Amerike i podrške narodu Kosova“.
Aktuelni ministar za zajednice i povratak Nenad Rašić za RSE rekao je da očekuje „dobar sastanak“ o formiranju ZSO, koji je ranije najavio specijalni izaslanik Stejt departmenta za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar.
Rašić, koji je za ministra imenovan u decembru, posle povlačenja Srba iz kosovskih institucija, navodi da je njegov stav da sporazumi ne mogu da budu ignorisani i da treba analizirati preporuke Ustavnog suda iz 2015. godine o usklađivanju formiranja ZSO sa Ustavom i zakonima Kosova.

Ko sve ide na sastanak o formiranju ZSO kod Hovenijera i koja su pravila razgovora? 2
Nenad Rašić; foto (BETAPHOTO/ARMENIJA ZAJMI BEŠEVIĆ/MO)

Rašić ukazuje da on i drugi u Vladi Kosova pokušavaju da pred Kurtija stave ZSO „kao tehničko pitanje, a ne političko“, i dodaje da postoje dva sporna elementa oko formiranja ZSO, naziv i pravni status.

„Mislim da naziv nije toliko bitan, koliko je bitan pravni status“, kazao je Rašić i dodao da u sporazumu iz 2015. piše da će on biti usklađen sa Ustavom Kosova.

Naveo je da Vlada Kosova može da izradi dokument kojim bi bile zadovoljene preuzete obaveze iz Briselskog sporazumoma o formiranju Zajednice, a koji bi istovremeno bio u skladu sa kosovskim zakonima.

NVO „Nova društvena inicijativa“ predstavljaće Milica Andrić Rakić. Ona je govoreći o predstojećoj diskusiji rekla da bi to trebalo da postane forum koji će roditi razumevanje.

„Da to postane forum gde će biti ozbiljnih, suštinskih kontakata i ozbiljne, suštinske razmene informacija i stavova različitog spektra i političara i civilnog društva iz srpske zajednice ali i većinske i nadam se da će tu moći da se rađa neko razumevanje jer, opet, ne osećam da može gore od ovoga“.

Ko sve ide na sastanak o formiranju ZSO kod Hovenijera i koja su pravila razgovora? 3
Milica Andrić Rakić; foto: Printscreen/YouTube/Danas.rs

Njen sugrađanin Aleksandar Arsenijević, lider Građanske inicijative „Srpski opstanak“, takođe će biti deo sutrašnje diskusije.
Arsenijević nije hteo preterano da govori o samom okruglom stolu, rekavši samo da se nada da će debata biti konstruktivna, odnosno u pravcu izgradnje ZSO koja će biti na dobrobit srpske zajednice.

Srpska lista se povodom ovog sastanka nije oglašava, pa nije poznato hoće li njihovi predstavnici biti na sastanku.
Ministarka spoljnih poslova Kosova Donika Gervala, iz stranke „Smelo (Gudžo)“, izjavila je u sredu da je predlog o osnivanju Zajednice srpskih opština (ZSO) „mrtav i da ne može oživeti“ zato što je kosovski Ustavni sud odlučio da bi formiranje takve zajednice bilo neustavno. Poput premijera Aljbina Kurtija i mnogih kosovskih zvaničnika, Gervala je ZSO uporedila sa Republikom Srpskom, ocenjujući da je to mehanizam izvršne vlasti jednog naroda i primer kako jedna država ne funkcioniše, te da neće dozvoliti da se tako nešto uradi na Kosovu.

Sličnih je stavova i kosovska predsednica Osmani koja je i inicijatorka osnivanja Gervaline stranke, a da će kabinet predsednice imati svog predstavnika medijima je rekao savetnik za medije Bekim Kupina.

Kako će se za okruglim stolom naći i predstavnici kosovske opozicije, iz Demokratskog saveza Kosova (DSK – LDK) poručili su pred sastanak da je osnivanje ZSO odgovornost vlasti.

„Demokratski savez Kosova će na ovom sastanku još jednom potvrditi podršku procesu dijaloga uz posredovanje EU i uz puno učešće SAD. Orijentacije DSK za konačni, pravno obavezujući sporazum, sa uzajamnim priznavanjem u osnovi, ostaju nepromenjene“, navodi se u saopštenju.

Što se tiče Zajednice srpskih opština, DSK ocenjuje da je to pitanje nadležnosti i ustavne odgovornosti institucija Kosova, pre svega Vlade.
„Ustavne nadležnosti i odgovornosti nemaju alternativu, stoga DSK, u svojoj opozicionoj ulozi, nema načina da ih koristi. Opozicija ne može da preuzme odgovornost većine, niti Vlade ove većine. Stoga je učešće državnih institucija u ovom procesu nezamenljiva neophodnost“, navodi se u saopštenju.
DSK je pozvao Vladu Kosova da se ne krije iza populističkih optužbi na račun opozicije, već da izvrši svoju odgovornost kao većina i reši ovo pitanje u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova, kao i u bliskoj saradnji sa kosovskim saveznicima.

Učešće na ovom sastanku potvrdili su i Demokratska partija Kosova (PDK). Šef poslaničke grupe PDK Abelard Tahiri rekao je da će na ovaj sastanak poslati svog predstavnika.

Predsednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj rekao je da razgovori i konsultacije za Asocijaciju, odnosno Zajednicu srpskih opština, imaju samo jedan cilj, uklanjanje poslednjih prepreka ka velikom sporazumu sa Srbijom za međusobno priznanje.

Poručio je da je to obaveza koja mora da se sprovede u skladu sa ustavom Kosova i tu je stvar zatvorena.

„Dakle, svi oni koji Asocijaciju predstavljaju kao problematično pitanje, nemaju problem sa Asocijacijom, već žele da iskoriste Asocijaciju kao ‘pokriće’ da se suprotstave velikom sporazumu“, napisao je Haradinaj na Fejsbuku.
Haradinaj je naglasio da to radi Srbija i „nažalost to radi i premijer Kosova“ Aljbin Kurti.

Ovaj okrugli sto dolazi nakon inteziviranja razgovora o francusko-nemačkom, tačnije evropskom predlogu za novi okvir briselskog dijaloga, koji uživa podršku i SAD.

Kao „crvena linija“ Srbije iskristalisao se i zahtev da se u potpisivanje novog sporazuma uđe nakon što obaveza iz prethodnog, Briselskog, bude ispunjena, a to je formiranje Zajednice srpskih opština, s toga su primetni i veći pritisci na Prištini da to učini.

Kakva su pravila?

U pozivu koji je upućen strankama, SAD su navele da imaju za cilj da „direktno čuju od različitih akcionara o njihovoj posvećenosti Asocijaciji, u podršci dijalogu Kosova i Srbije uz pomoć EU“.

„Organizujemo ovu diskusiju u skladu sa našim dugoročnim ciljevima da unapredimo integraciju Kosova u evropske i evroatlantske strukture i kao odraz našeg dugogodišnjeg prijateljstva i podrške građanima Kosova. Događaj će biti održan po pravilu ‘četam hausa’“, navodi se u pismu.

Prema pravilu „Četam haus“ učesnici mogu slobodno da koriste informacije iz diskusije, ali im nije dozvoljeno da saznaju ko je dao koji komentar, prenosi Koha.

Dan pre rasprave, Derek Šole, savetnik američkog Stejt departmenta, i Gabrijel Eskobar, specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan, u ekskluzivnoj kolumni za „Tajm“, rekli su da Asocijacija odnosno Zajednica ne znači novi sloj izvršne i zakonodavne vlasti.

Takođe, Fondacija Fridrih Ebert u Prištini predstavila je nacrt statuta „Asocijacije opština u kojoj je zajednica kosovskih Srba većina“, koju je izradila ova organizacija u partnerstvu sa Evropskim institutom za mir (EIP).
Ovaj nacrt statuta koji je predložio FES navodi da će Asocijacija biti pravno lice osnovano u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Kosova. Ističe se da će Asocijacija/Zajednica imati svoje zvanične simbole, uključujući grb i zastavu, koje će dizajnirati Upravni odbor Asocijacije/Zajednice u skladu sa Ustavom Republike Kosovo i Zakonom o Lokalna samouprava.
 

Top