Quantcast

NOTAFILIJA - diskusije i prikazivanje kolekcija

dilce

Zainteresovan član
Poruka
225
izmenio: speedster

Tema za sve notafiliste; saveti, iskustva, prikazivanje kolekcija i sve ostale diskusije oko
papirnog novca izuzev oglasa.
Za početnike koji žele da bliže upoznaju novčanice sa naših prostora, mogu pogledati
deo u sklopu teme "Virtuelni katalog" klikom ovde, a sva dodatna pitanja mogu postaviti
na ovoj temi.

Hvala.
Jugoslavija, 5000 1985, Tito, greška 1930

Kod ove greške u štampanju u stvari ne radi se o grešci kod gravure, nego se na levom delu osmice pojavio neki delić metala ili nečeg drugog, pa se osmica u godini 1980 nije odštampala pravilno nego izgleda kao trojka .
U zadnje vreme se pojavljuju na trgu falsifikati ove greške pa sam objavio povečanu sliku
prave greške, da se vidi kako izgleda i da se može usporedjivati za falsifikatima.
Novčanica je štampana u ZIN-u sa početkom izmedju 20. i 25.11.1985 god., u promet je zvanično puštena 9.12.1985. Dnevno je štampano od 9000000 do 1 milijona komada, ZIN je radio i subotom. Greška je u novinama objavljena 12.12.85 što znači, da je ustanovljena-opažena najkasnije dan pre, 11.12.85. Po izjavi direktora ZIN-a, do tada je naštampano oko 14 milijoma komada. Poznato je, da je štampano 18 novčanica na jednu polu papira, greška "1930" nastala je samo na jednom klišeju, a to znači, da je naštampano oko 5,5% procenata novčanica za greškom od ukupnih 14 milijona. Do sada je utvrdjeno, da je greška odštampana na serijama AA,AB,ZA, a odnedavna mojom zaslugom, pronadjena je i novčanica AC serije sa tom greškom. Da ne bude nesporazuma, ovo važi samo za okolinu u kojoj ja živim. Da li u Srbiji i drugde postoji novčanica sa AC ili kojom drugom kasnijom serijom sa greškom 1930, molim Vas, dragi prijatelji sa oog foruma, da to objavite u ovoj temi.
Isto tako molim, da objavite ser. brojeve, barem slova plus tri prve brojke/ AA 123XXXX/ vaših novčanica sa ovom greškom.
 

Prilozi

Poslednja izmena od moderatora:

dilce

Zainteresovan član
Poruka
225
Ziros-hvala, Notafilista-hvala, sliku ne treba da mi šalješ, ali ok, biće tema zanimljivija.
Još nekolko podataka.
Prvo štampanje izvršeno je od 20. ili 25.11.85 do kraja decembra 85, štampane su serije od AA do do AE sa brojevima do 5.000.000, nešto početnih serija AF( oko pola mlijona) ZA
serija do najmanje 2.500.000.
-sigurnostna nit je tip Z1,
-na prednjoj strani novčanice,na desnoj strani nalazi se napis
"falsifkovanje se kažnjava po zakonu", koji je deblje odštampan( isto je kod drugog štampanja. Novčanice, štampane posle kraja aprila 1986, maju tanji i svetliji taj napis.
- prva strana novčanice je gladka, druga strana je hrapavija. Nemojte to prstim proveravati, jer ćete zaprljati novčanicu. Razlika u hrapavosti papira može se primetiti vizuelno, kad novčanicu pogledate pod pravlnim uglom i pravilnim svetlom.

Drugo štampanje izvršeno je od 22.2.1986, možda koji dan pre, pa do kraja aprila. Štampane su serije od AF do AL do približno 5.000.000, AM do približno 4.000.000.

- prva strana novčanice hrapavija je od zadnje(prvo štampanje obrnuto).
 
Poslednja izmena:

goga1952

Početnik
Poruka
28
Kod ove greške u štampanju u stvari ne radi se o grešci kod gravure, nego se na levom delu osmice pojavio neki delić metala ili nečeg drugog, pa se osmica u godini 1980 nije odštampala pravilno nego izgleda kao trojka .
U zadnje vreme se pojavljuju na trgu falsifikati ove greške pa sam objavio povečanu sliku
prave greške, da se vidi kako izgleda i da se može usporedjivati za falsifikatima.
Novčanica je štampana u ZIN-u sa početkom izmedju 20. i 25.11.1985 god., u promet je zvanično puštena 9.12.1985. Dnevno je štampano od 9000000 do 1 milijona komada, ZIN je radio i subotom. Greška je u novinama objavljena 12.12.85 što znači, da je ustanovljena-opažena najkasnije dan pre, 11.12.85. Po izjavi direktora ZIN-a, do tada je naštampano oko 14 milijoma komada. Poznato je, da je štampano 18 novčanica na jednu polu papira, greška "1930" nastala je samo na jednom klišeju, a to znači, da je naštampano oko 5,5% procenata novčanica za greškom od ukupnih 14 milijona. Do sada je utvrdjeno, da je greška odštampana na serijama AA,AB,ZA, a odnedavna mojom zaslugom, pronadjena je i novčanica AC serije sa tom greškom. Da ne bude nesporazuma, ovo važi samo za okolinu u kojoj ja živim. Da li u Srbiji i drugde postoji novčanica sa AC ili kojom drugom kasnijom serijom sa greškom 1930, molim Vas, dragi prijatelji sa oog foruma, da to objavite u ovoj temi.
Isto tako molim, da objavite ser. brojeve, barem slova plus tri prve brojke/ AA 123XXXX/ vaših novčanica sa ovom greškom.

Dilce.
@goga1952

Pozvao si me da napišem nešto vezano za novčanicu 5.000 1985 - Tito, i kao malo ozbiljniji kolekcionar to sam shvatio ozbiljno pa ću iznijeti čitavu naučnu disertaciju o ovoj novčanici samo neznam nigdje nisam vidio po pravilima Foruma Krstarice koliko smijem biti opširan to jest da me neopomenu ili ukinu zbog dužine teksta:

Kad su novine najavile da se priprema izdavanje najveće novčanice od 5.000 din. (pola starog miliona) izazvala je različite komentare Za i Protiv izdavanja.
Nakon dugog očekivanja konačno se pojavila , ali strasti se nisu stišale ali sada zbog štamparske omaške, jer je umjesto 1980. god. , godine smrti Predsjednika Tita na dijelu štampe otisnuto 1930. god.
Službeno tumačenje i opravdanje ZIN ( zavod za izradu novčanica ) " da je kriv slab rad stroja za nanošenje boja ", ali ovo opravdanje ne stoji, jer je vidljivo golim okom da nije u pitanju slabo nanešena boja već krivo otisnuta brojka.
Neoprostivo je da novčanica (cijela serija ) nije povučena iz opticaja, jer je Vojislav Bogosavljević , generalni direktor ZIN, izjavio da je 14 miliona (?) štanpani novčanica SAMO 4% sa pogreškom , za njega je to beznačajna brojka a sa numizmatičkog gledanja to je strahovita i neoprostiva greška , jer se u opticaju (kolanju) nalazi ništa manje nego 560 hiljada komada ove novčanice.

Po međunarodnim propisima koji važe za štampanje papirnog novca , država koja pusti u upticaj više od jednog promila štampani novčanica sa vidljivom greškom dužna je čitavu količinu povuči iz opticaja.

Sama istorija ove novčanice je zanimljivost svoje vrste, već u septembru 1985. god, objavljena je fotografija nove novčanice u Ljubljanskoj "JANI" i ta se veoma razlikuje od ove koju mi danas poznajemo.
I zato krenimo sa nepobitnim utvrđenim činjenicama:

1. postupak za odobrenje i štanpanje novca ide ovim redom,
a) prvo se u službenom listu SFRJ objavi rješenje ili zakon o izradi, štampanju i
puštanju nove novčanice u optjecaj,
b) propisu o izradi nove novčanice moraju biti navedeni sci značajni elementi koji
se na nju odnose: opis njenoga izgleda sa lica i naličja, vrijednost, potpisi njenog
guvernera i njegovog zamjenika, kao i imena tvoraca nove novčanice.
c) obavezan podatak kolika je vrijednost novca sa novom novčanicom puštena u optjecaj
( broj komada novčanica i njihova ukupna vrijednost:( 14.000.000 (?) X 5.000 din.)
d) datum puštanja u optjecaj nove novčanice.

2. Kod ove novčanice od 5.000 din. postupak nije odgovarao gore navedenom (pod br. 1.)
Jer fotografija nove novčanice je objavljena u dnevnim novinama "JANI" mnogo prije
njene najave u sl. listu SFRJ.
- u Sl. listu uopšte nije dat podatak kolika se vrijednost novca sa novom novčanicom
pušta u optjecaj
- a nije dat ni podatak datum kad se pušta u optjeca (c i d iz prve tačke nije ispoštovan)
- izgled i opis potpuno je različit od fotografije objavljene u "JANI"
- još jedna anomalija u vezi nje koja je u Sl. listu uočljiva: Odluka o štmpanju novčanise
nosi datum 15.8.1985. a objavljena je u Sl. listu SFRJ br. 52/85 od 4.10 1985. sa
napomenom da Odluka stupa na snagu osam dana os dana objavljivanja u Sl. listu.
- Konačno je puštena u optjecaj: 9.12. 1985. godine.
Budući da je objavljena fotografija u dnevnim novinama "JANA" u septembru, a uzevši u
obzir sve već pomenute datume koji su pratili ovu novčanicu, nije potreban komentar.

3.Objavljena fotografija u dnevnim novinama "JANI" je slikana odštampana novčanica od
5.000 din. Tito ( šta li se sa njom desilo i koliko je komada odštampano - gdje su) ima
ove glavne karakteristike:
a) veličina novčanice je 75X164,50 ( kao i ova koju mi danas imamo), graveri su Nusret
Hrvanović ( lik Tita ) i Dragiša Antić ( motiv grada Jajca ), štampana u ZIN - u, Beograd
Potpisnici guverner NB jugoslavije Radovan Makić i njegov zamjenik Slobodan
Stanojević i datum 1.5.1985. god.
b)A v e r s na lijevoj strani novčanice portret Tita je mnogo stariji od sadašnje novčanice
iznad državnog grba napisano odozgo prema dolje:NARODNA BANKA JUGOSLAVIJE
(latinica ) Hrvatski i Slovenski, ispod toga isti natpis (ćirilaca) srbski, ispod Srbskoga,
NARODNA BANKA NA JUGOSLAVIJA ( ćirilica ) makedonski.
seriska oznaka ima dva slova i osam brojeva (AB 00000000 ), na sredini bijelog polja
na desnoj strani vodo - znak poprsje Tita, bez sigurnosne niti.

Sadašnja novčanica, ova koju mi imamo danas:

- Lik Tita je mnogo mladolikiji
- Natpis NARODNA BANKA JUGOSLAVIJE na latinici i ćirilici je zamjenila mjesta
- Seriska oznaka ima sedam brojeva (AB 0000000 )
- ima sigurnosnu nit

c)R e v e r s u gornjem lijevom ćošku prve novčanice, rozeta u kojoj je otisnuta velika
brojka 5.000 je ovalnog oblika, na desnoj strani novčanice isti natpis na obe novčanice
SFR JUGOSLAVIJA ( latinica ) ispod toga isti natpis (ćirilica), ali ispd velikog broja
5.000 PET TISOČ ( latinica ) Slovenski, i ispod toga PET ILJADI DINARI (ćirilica)
Makedonski.

Sadašnja novčanica, ova koju mi imamo danas:

- rozeta u kojoj je otisnuta brojka 5.000 je vijugava oblika
- na desnoj strani novčanice ispod velike brojke 5.000 je natpis PET HILJADA DINARA
( ćirilica ) Srbski, u produžetku PET TISUĆA DINARA (latinica ) Hrvatski a ispod toga
PET TISOČ DINARJEV ( latinica)Slovenski u produžetku PET ILJADI DINARI (ćirilica)

4. Prva vijest da se pojavila novčanica sa greškom 5.000 Tito to jest sa krivom godinom
smrti objavile su sedmične Ljubljanske novine " Nedeljski dnevnik" 15.12.1985. kako
piše u njima: "Tomo Polanec dobijo je u utorak 10. 12. 1985. u pošti Kranj novčanicu
5.000 din. s numizmatičkim kuriozitetom, jer godina smrti 1980, nije tačno otisnuta
već 1930.god", dalje piše," brojku smo provjeravali na sve moguće načine ali je očito
( bar kod nekih novčanica ) da je ipak najveća štamparska greška u Jugoslaviji, koja
zagigurno ima veliku numizmatičku vrijednost."

5. Za numizmatičari veoma zanimljiva pitanja ali bez odgovora nadležnih:

- zašto je novčanica objavljena u dnevnim novinama prije nego ju je odobrilo vijeće
guvernera NBJ ?
- ko je donio odluku da se prvobitni oblik novčanice mijenja i zašto ?
- zašto u Sl listu nije objavljen podatak koliko je ukupno pušteno u optjecaj ovog novca
odnosno komada novčanica i zašto je taj podatak objavljen tek 25.12. 1985 u "Areni".
kao i zašto nije objavljen datum puštanja novčanice u optjecaj ?.
- Tko je donio odluku da se tako veliki broj 560 hiljada primjeraka novčanice sa greškom
ostavi u optjecaju i ako se to protivi svim međunarodnim propisima o izdavanju i
štampanju novca ?
- da li je podatak G.Bogopsavljevića da je u optjecaj pušteno 14 miliona komada ili je dat
odoka ?

I na kraju svega možemo zaključiti da će sva pitanja koja zanimaju numizmatičare ostati bez odgovora, a ko ima novčanicu PRVOGA izdanja onu koja je objavljena u novinama da ima biser naše numizmatike, pa bilo bi lijepo ako je neko ima a ima sigurno jer je postojala da je poslika i objavi u nekom od foruma ili da je katalogizira jer kažem sigurno na numizmatičkom polju ima karakter recimo novčanica : 1.000 d./4.000 kruna.

pozdrav!
 

dilce

Zainteresovan član
Poruka
225
Goga1952, hvala, da ste si uzeli toliko vremena, a za dužinu teksta se ne trebate bojati, ima na forumu dovoljno mesta. Ja sam u svojem tekstu uglavnom naveo sve tvoje datume, a isto mislim, da je greška ustanovljena najkasnije 11.12.85, jer je u novinama 12.12.85 objavljena ta vest. Generalni direktor ZIN-a bio je verovatno veoma uzbuđen i rastresen kad je izneo podatak, da je sa greškom odštampano 3-4 % novčanica. To nije tačno, odštampano je 5,5 % novčanica sa greškom jer su štampane 18 komada na jednoj poli. 100% : 18=5,5%, a to bi značilo, da je sa greškom naštampano 770.000 novčanica.

Oko novčanice iz novina Jana /objavljena je po tvojm podacima skoro tri mesece pre izdavanja novčanice/ ja mislim, da se tu radi verovatno o jednom od mnogih predloga koji su bili poslati na konkurs, možda je to neki kasnije neusvojeni probni otisak ?. Ne dugo toga, kolega iz Pule javio mi je, da njegov prijatelj poseduje novčanicu, ovakvu kakvu danas poznajemo, ali nema vodoznaka. Nek na ovom mestu ponovim, da je moje mišljenje, da u numizmatiku spada samo ona novčanica, koja je izdata na osnovi objave u službenom listu.

Goga1952, nisi mi napisao tvoje serijske brojeve novčanica sa ovom greškom. Da li je tebi
poznata AC ili možda neka kasnija serija??
 

Vito13

Početnik
Poruka
26
Novčanica objavljena u Jani bila je samo jedno neusvojeno likovno rešenje i nije stvarna novčanica.

U vezi greške na novčanici 5000 dinara 1985 trebam još malo dopuniti ono što je već izneo Goga1952.

Novčanica je bila u prvom navratu štampana od oko 20. novembra (možda dan ili dva ranije) do kraja decembra 1985. U to vreme bilo je odštampano od prilike 25 miljuna novčanica u serijama ZA do broja negde između 2500000 i 3000000, AA, AB, AC, AD, AE sve ispod broja 5000000 i nekoliko početnih brojeva serije AF.
U opticaj je puštena 9. decembra 1985, znači još "vruča". Već prvog dana je otkrivena greška i o tome su obaveštene novine i naravno Narodna banka.

Do tog momenta (10. decembra), po rečima Vojislava Bogosavljevića bilo je odštampano oko 14 miljuna novčanica. To odgovara serijama ZA do dva i po ili 3 miljuna, AA i AB do 5 i AC do 1 ili 1,5 miljuna. Pošto su novčanice bile štampane u polama po 18 komada i jedna u poli je imala grešku, to znači 5,5% (1/18) novčanica sa greškom, ili u komadima oko 770.000.

Prva runda štampanja se nastavila do kraja decembra uz to, da su od ovog momenta sve novčanice sa greškom povučene. Ako netko ima novčanicu serija AC, AD, AE ispod broja 5000000 ili AF sa početnim brojem 0 i čiji serijski broj odgovara donjoj formuli (gledaj niže), bilo sa greškom, bilo bez nje, neka javi. Ja još nisam naišao na novčanicu sa odgovarajučim brojem, što znači, da su najverovatnije izbacivane.

Kad je prva runda štampanja krajem decembra završena, ukupno je bilo odštampanih oko 25 miljuna novčanica, a u tom momentu onih 770000 novčanica sa greškom iznosilo je več samo nekoliko više od 3% ukupne mase.

Druga runda štampanje počela je 22. februara 1986 i završila se krajem aprila. Od prve runde se razlikuje po nekim sitnicama. U to vreme bilo je odštampanih sledećih 60 miljuna novčanica i to je % novčanica sa greškom u opticaju opet smanjilo. Ova druga runda štampanja obuhvata serije ZA od 2500000 ili 3000000 do kraja, početne brojeve serije ZB, serije AF, AG, AH, AK, AL do 5000000, AM do 4000000, kao i brojeve serija AA, AB, AC, AD, AE, AF od 5000000 do kraja. U rasponu ovih serija opet se pojavljuju novčanice sa serijskim brojem (donja formula), koji odgovara položaju novčanica sa greškom, ali ovog puta bez greške, što znači, da je kliše več ispravljen.

Pošto se novčanica sa greškom pojavljuje na jednom mestu u poli od 18 novčanica, ona je numerisana po ključu, koji odgovara serijskom broju na tom mestu. Kod svih novčanica sa greškom serijski broj počinje sa: 001 019 037 055 073 091 109 127 145 163 181 199 217 235 253 271 289 307 325 343 361 379 397 415 433 451 469 ili 487.
To znači, da se prva tri mesta serijskog broja povečavaju za 18, počev od 001 (drugo mesto u poli, prvo počinje sa 000). A to odgovara formuli (n*18+1).

Štampanje treće runde počelo je u junu 1986, ali ovog puta več sa novim pločama na papiru većih dimenzija po 28 novčanica na poli. Sva sledeča štampanja smanjila su % novčanica sa greškom ispod promila.
 

dilce

Zainteresovan član
Poruka
225
ja posedujem takvu novcanicu, broj je ZA 0189750 i hteo bih da je prodam, ako ima zainteresovanih neka se jave

http://img255.imageshack.us/f/95262573.jpg/
http://img574.imageshack.us/f/49704204.jpg/
Ako ste pročitali ovu temu od početka do kraja, onda ste saznali, kako je greška nastala i koji brojevi serija mogu imati tu grešku. Vaša novčanica počinje brojevima 018 i to znači, da ona nije odštampana sa tom greškom. Pogledajte malo novčanicu pod jačom lupom, možda ćete opaziti, da je neko nešto, možda, nekada, " sredjivao", pa se sada broj osam čita kao broj 3.
 

dilce

Zainteresovan član
Poruka
225
falsifikat napake.jpg
napaka 1930.jpg


Teško je ovako na daljinu govoriti da li je nešto original ili ne. Ja sam svoju sumnju izneo na osnovi dosada utvrdjenog oko greške "1930", a najbolje bi bilo imati u ruci vašu novčanicu.
Ako imate vremena i volje, slikajte mesto greške na vašoj novčanici, objavite ovde sliku pa da pogledamo.
Gore sam stavio dve slike, leva je falsifikat greške, desna je original greška. Nadam se, da se vide razlike kod osmice. Na levoj slici su ivice mesta gde je greška krive,nejasne, za prekrivanje mesta brisanja upotrebjena je svetlija plava boja. Na desnoj slici, original greška, ivice greške su ravne, ostre, tačno se vidi, gde je stajao delič metala ili nečeg dugog što je prouzrokovalo, da osmica nije pravilno odštampana, nego izgleda kao trojka.
 

woody

Zainteresovan član
Poruka
212
Ovako, ja posedujem dve novacnice CG serije i obe imaju pomerene sigurnosne niti u desno takodje i vodene zigove(nalaze se tik uz ljubicasto polje),takodje imam jednu novcanicu iz serije AL i CC gde je nit takodje pomerena u desno al vodeni zig je na mestu i nije pomeren i imam po jednu novcanicu iz AA i BG serije serije gde je nit pomerena u desno i nalazi se tik uz broj 5 gotovo ga dodiruje i tu je vodeni zig takodje na svom mestu.Evo kako izgleda jedna od novcanica iz CG serije, nit se vidi al na zalost ne vidi se vodeni zig.
 

Prilozi

Vito13

Početnik
Poruka
26
Aha, sad vidim. Mislio sam, da nit ide kroz sam portret.
Vaša novčanica je u granicama tolerancije. Nit se obićno kreče od desnog ugla naočala do petice.

Treba znati, da kod svakog stepena proizvodnje postoji neka tolerancija. Prvo kot izrade papira i ugrađivanja niti, drugo kod štampanja (pa i vaš domaći printer ne uzme papir svaki put do milimetra...), a treće kod obrezivanja novčanica.
Kad se sva pomeranja sastave, može doći do takvih odstupanja.
Ali to je sasvim normalno. Pogledajte i sadašnje dinare, pa D-marke, ako jih još negde nađete, pa i sadašnje eure. Kod svih nađete takve sitne razlike.
 

Top