Quantcast

Nemam pojma...

jerohinac

Buduća legenda
Poruka
48.246
Koncept besmrtne duše podrazumeva da ona takva duša ne nastaje tokom života, već nastaje u samom trenutku začeća, složićemo se.
Složili smo se.

Dakle, još u majčinskoj utrobi, beba poseduje besmrtnu dušu.
I ta duša će bez problema, sama po sebi, nakon smrti nadživeti telo.
Upravo tako.

U tom slučaju, takvoj duši nije potreban Hristos da bi nastavila svoje postojanje nakon telesne smrti, zar ne?
Upravo tako. Besmrtnoj duši nakon telesne smrti čovekove, nije potreban Isus da bi ona egzistirala i nakon telesne smrti. Medjutim, Isus je potreban da bi kroz Vaskrsenje, vaskrsnulo fizičko telo koje je umrlo, da bi se nakon toga besmrtna duša ponovo sjedinila sa telom. Ako samu smrt definišemo kao razdvajanje duše i tela, onda bi bilo da je Vasksenje ponovno sjedinjenje duše sa ...vaskrslim novim telom.

Postanak 35:18... ''A kad se rastavljaše s dušom te umiraše, nazva ga Venonija; ali mu otac nadede ime Venijamin.''
 

jerohinac

Buduća legenda
Poruka
48.246
Slažem se s obojenim delom. Čovek, kao duša živa, jeste celina, jedinstvo materijalnog i duhovnog.
Iskreno, ne znam baš kako ovo citirano mesto iz Propovednika ide u prilog tezi o besmrtnoj duši.
To je reč o životnom dahu Božijem, pokretačkoj životnoj sili, tako da kažem.
Mislim da mi nije najasnije šta si mi kazao. Da li mi to kaza da u živom čoveku postoji životni dah Božiji kao neka pokretačka sila pa da taj životni dah Božiji odlazi Bogu nakon smrti...

To nije besmrtna duša, s kojim je, čini mi se poistovećuješ (zbog ovog "ili ti" u "duh u telu čoveka ili ti duša čovekova"). Jer da jeste, zar ne bi bilo vrlo čudno da i u starozavetno vreme ta besmrtna duša odlazi Bogu nakog smrti?
Voleo bih kada bi mi u najkraćem i veoma konkretno objasnio...šta je to taj životni Božiji dah u čoveku a šta je ono...duša živa...

Ako je u biblijskom smislu, umiranje rastavljanje sa dušom...

Postanak 35:18... ''A kad se rastavljaše s dušom te umiraše, nazva ga Venonija; ali mu otac nadede ime Venijamin.''

da li bi zvučalo nekako slično kada bi pisalo...A kada se rastavljaše sa dahom Božijim...


Tu se onda postavlja pitanje: Ko je onda bio u Šeolu? Koga je Hristos izbavljao iz Šeola?
Pravo pitanje bi bilo..kako je Isus bio u Šeolu...kada je telesno bio mrtav a još nije bio telom vaskrsao... :whistling:

Malo asociram na ono nešto...što je besmrtno...

A šta misliš o ovom...

Jovan 8:56... ''Avraam, otac vaš, bio je rad da vidi dan moj; i vide, i obradova se.''
 

jerohinac

Buduća legenda
Poruka
48.246
Ok, čitam.
I ako ostavim po strani pretpostavljenu tezu o besmrtnosti duše, a uzmem u obzir značenje u kojima se "duša" biblijski koristi, citat razumem na sledeći način:
Prvi deo je "hoću da se nauživam", a drugi: "Ovu noć uzeće život tvoj od tebe" tj. "večeras ćeš umreti"
U vezi sa tim drugim a u vezi sa stihovima...

Luka 12:19.20...''I kazaću duši svojoj: Dušo! Imaš mnogo imanje na mnogo godina; počivaj, jedi, pij, veseli se. A Bog njemu reče: Bezumniče! Ovu noć uzeće dušu tvoju od tebe; a šta si pripravio čije će biti''

razumeo si samo u smislu...večeras češ umreti...Ja pak mislim da je tu poenta u nečem drugom. Ko će uzeti...dušu njegovu...Obrati pažnju ne piše...uzeću...piše...uzeće...

Nije poenta u onom...večeras češ umreti...već u onom od koga li će duša njegova biti uzeta... :whistling:
 

De_Sisti

Buduća legenda
Moderator
Poruka
31.182
Crkao mi laptop, pišem s mobilnog pa ću biti sažetiji


Razmisli o tome da je Isus kazivao o tome, da će verujući vasksenjem dobiti nova...tela...fizička tela...a sa kojim će se sjediniti njihove ... besmrtne duše. Mislim da Isus nikada nije kazivao o vasksenju...smrtne duše.
Hristos je govorio o vaskrsenju ČOVEKA
Ako pogledamo najupečatljiviji slučaj čuda vaskrsenja (Lazarevo), možemo videti da Hristos kaže "Vaskrsnuće brat tvoj".
Govori o čoveku, celini, ne o delovima.


Da im je Pavle kazivao samo o besmrtnosti duše a bez vaskrsenja fizičkog tela...čemu bi se oni nadati mogli...

Pozdrav tebi...
Ali kako i sam Pavle kaže "svima sam bio sve".
U tom smislu sasvim je razumno pretpostaviti da bi on s Atinjanima mogao u konceptu besmrtnosti duše mogao naći bar duplo bolju osnovu za propoved, nego što je to bila statua "nepoznatom bogu".
A opet, vidimo da to nije učinio...
 

De_Sisti

Buduća legenda
Moderator
Poruka
31.182
Mislim da nije ne samo vrlo teško, već da je veoma jednostavno.

1 Korićanima 15:14... ''A ako Hristos ne usta, uzalud dakle propovedanje naše, a uzalud i vera vaša.''

Matej 22:32...''Ja sam Bog Avraamov, i Bog Isakov, i Bog Jakovljev! Nije Bog Bog mrtvih, nego živih. ''

Ako Hrist nije ustao, vaskrsao fizičkim telom vera uzaludna biva. Suština vaskrsenja je u vaskrsenju fizičkog tela, koje se sjedinjuje sa njegovom prethodnom dušom, koja ne vaskrsava a što bi značilo da je...besmrtna...

A da bi Bog bio Bog živih, preduslovom biva da vaskrsne fizičko telo u kojem će ponovo obitavati duša umrlog.
Opet, iz citiranog mesta kod Mateja ne proizlazi besmrtna duša.
To je Hristov dijalog sa sadukejima, ljudima koji nisu verovali ni u duše, ni u aktivan zagrobni život, ni u vaskrsenje mrtvih, tj. po njima, smrt je bila definitivni i konačni kraj.
Nasuprot njima, fariseji jesu verovali u vaskrsenje mrtvih, tj. da smrt nije kraj. Ali ni oni nisu verovali u duše i zagrobni život.
I u toj debati sa Sadukejima, Isus ponavlja mesto iz Starog Zaveta koje daje za pravo veri u vaskrsenje mrtvih.
Na pitanje o ženi i muževima Isus ne pominje nikakav međuperiod od smrti do vaskrsenja. Niti ga oni za to pitaju. Niti On nalazi za shodno da to pomene, iako ga ne pitaju.

p.s. citirani deo iz Mateja ima i dodatno značenje... da ga ne načinjem trenutno... ostaje za kasniju fazu diskusije
 
Poslednja izmena:

De_Sisti

Buduća legenda
Moderator
Poruka
31.182
Složili smo se.Upravo tako.Upravo tako. Besmrtnoj duši nakon telesne smrti čovekove, nije potreban Isus da bi ona egzistirala i nakon telesne smrti. Medjutim, Isus je potreban da bi kroz Vaskrsenje, vaskrsnulo fizičko telo koje je umrlo, da bi se nakon toga besmrtna duša ponovo sjedinila sa telom. Ako samu smrt definišemo kao razdvajanje duše i tela, onda bi bilo da je Vasksenje ponovno sjedinjenje duše sa ...vaskrslim novim telom.

Postanak 35:18... ''A kad se rastavljaše s dušom te umiraše, nazva ga Venonija; ali mu otac nadede ime Venijamin.''
Poćiću od citiranog dela iz Postanja...
Opet, to čitam kao "a kad se rastavljaše sa životom...."

Ako smrt definišemo kao rastanak duše i tela, pri čemu telo trune, a duša nastavlja da živi.
U kom stanju je ona?
Sve oseća, vidi, čuje?
Ako je sve to tako, kao i da ima telo, onda život i dalje postoji i to u popriličnom kapacitetu
Time ponuđena definija smrti nije baš zadovoljavajuća.

Zašto ap.Pavle u 1.Korinćanima, glava 15 govori o preobraženu i telu duševnom i telu duhovnom? Po tezi o besmrtnoj duši koja nadživljava telo, pravednik koji je umro, recimo krajem 1.veka, već 1900 godina bivstvuje u formi duše, bez tela, zar ne? Zašto, onda, Pavle ne govori o vremenu kada postoji samo duša van tela, nego govori jedino o prelasku "seje se telo duševno, ustaje telo duhovno"?
 

jerohinac

Buduća legenda
Poruka
48.246
Crkao mi laptop, pišem s mobilnog pa ću biti sažetiji
Hristos je govorio o vaskrsenju
Da, Isus je govorio o vaskrsenju čoveka, ali... o vaskrsenju fizičkog tela umrlog čoveka.


Ako pogledamo najupečatljiviji slučaj čuda vaskrsenja (Lazarevo), možemo videti da Hristos kaže "Vaskrsnuće brat tvoj".
Govori o čoveku, celini, ne o delovima.
Da, Isus jednoj od Lazarevih sestri Marti, kaza...

Jovan 11:23-25... ''Isus joj reče: Brat će tvoj ustati. Marta Mu reče: Znam da će ustati o vaskrsenju, u poslednji dan. A Isus joj reče: Ja sam vaskrsenje i život; koji veruje mene ako i umre živeće. ''

I naravno da nema veze sa nikakvim vaskrsenjem u nekim delovaima. Ima samo ...vaskrsenje tela. Naznači mi jedan jedini stih iz ...Jovan 11...iz kojeg se može zapaziti da se radi i o...vaskrsenju duše Lazareve...

A u vezi sa besmrtnošću duše, pogledaj ovo...

Luka 16:19-31... ''Čovek neki, pak, beše bogat, koji se oblačaše u skerlet i u svilu, i življaše svaki dan gospodski i veseljaše se. A beše jedan siromah, po imenu Lazar, koji ležaše pred njegovim vratima gnojav, I željaše da se nasiti mrvama koje padahu s trpeze bogatog; još i psi dolažahu i lizahu gnoj njegov.A kad umre siromah, odnesoše ga anđeli u naručje Avraamovo; a umre i bogati, i zakopaše ga.I u paklu kad beše u mukama, podiže oči svoje i ugleda izdaleka Avraama i Lazara u naručju njegovom, I povikavši reče: Oče Avraame! Smiluj se na me i pošlji mi Lazara neka umoči u vodu vrh od prsta svog, i da mi rashladi jezik; jer se mučim u ovom plamenu. A Avraam reče: Sinko! Opomeni se da si ti primio dobra svoja u životu svom, i Lazar opet zla; a sad se on teši, a ti se mučiš. I preko svega toga postavljena je među nama i vama velika propast, da ovi koji bi hteli odovud k vama preći, ne mogu, niti oni otuda k nama da prelaze. Tada reče: Molim te dakle, oče, da ga pošalješ kući oca mog, Jer imam pet braće: neka im posvedoči da ne bi i oni došli na ovo mesto mučenja. Reče mu Avraam: Oni imaju Mojsija i proroke, neka njih slušaju. A on reče: Ne, oče Avraame! Nego ako im dođe ko iz mrtvih pokajaće se. A Avraam reče mu: Ako ne slušaju Mojsija i proroke, da ko i iz mrtvih ustane neće verovati.''

Ja u ovom vidim kazivanje o...besmrtnoj duši...Kako ti shvataš predočene stihove... :whistling:
 

jerohinac

Buduća legenda
Poruka
48.246
Ali kako i sam Pavle kaže "svima sam bio sve".
U tom smislu sasvim je razumno pretpostaviti da bi on s Atinjanima mogao u konceptu besmrtnosti duše mogao naći bar duplo bolju osnovu za propoved, nego što je to bila statua "nepoznatom bogu".
A opet, vidimo da to nije učinio...
Mogao si postaviti celovit stih...

1 Koričanima 9:22...''Slabima bio sam kao slab, da slabe pridobijem; svima sam bio sve, da kakogod spasem koga.''

A odatle bi proizilazilo da nikoga ne bi spasio samom pričom o besmrtnoj duši ...A kazivanjem o vaskrsenju tela umrlih, bivala je neka druga prića.

Razmisli o ovom Pavlovom kazivanju...

1 Korićanima 15:51-53...''Evo vam kazujem tajnu: jer svi nećemo pomreti, a svi ćemo se pretvoriti. Ujedanput, u trenuću oka u poslednjoj trubi; jer će zatrubiti i mrtvi će ustati neraspadljivi, i mi ćemo se pretvoriti. Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost, i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost.''
 

jerohinac

Buduća legenda
Poruka
48.246
Opet, iz citiranog mesta kod Mateja ne proizlazi besmrtna duša.
Dobro. To je tvoje mišljenje.

No reci mi, da li besmrtnost duše proizilazi iz ovog...

Matej 10:28... ''I ne bojte se onih koji ubijaju telo, a dušu ne mogu ubiti; nego se bojte Onog koji može i dušu i telo pogubiti u paklu''

Jov 24:12... ''Ljudi u gradu uzdišu, i duše pobijenih viču, a Bog ne ukida to''

Otkrivenje 6:9-10... ''I kad otvori peti pečat, videh pod oltarom duše pobijenih za reč Božiju i za svedočanstvo koje imahu. I povikaše glasom velikim govoreći: Dokle, Gospodaru Sveti i Istiniti! Ne sudiš i ne kaješ krv našu na onima što žive na zemlji?''
 

jerohinac

Buduća legenda
Poruka
48.246
Poćiću od citiranog dela iz Postanja...
Opet, to čitam kao "a kad se rastavljaše sa životom...."

Ako smrt definišemo kao rastanak duše i tela, pri čemu telo trune, a duša nastavlja da živi.
U kom stanju je ona?
Sve oseća, vidi, čuje?
Ako je sve to tako, kao i da ima telo, onda život i dalje postoji i to u popriličnom kapacitetu
Time ponuđena definija smrti nije baš zadovoljavajuća.

Zašto ap.Pavle u 1.Korinćanima, glava 15 govori o preobraženu i telu duševnom i telu duhovnom? Po tezi o besmrtnoj duši koja nadživljava telo, pravednik koji je umro, recimo krajem 1.veka, već 1900 godina bivstvuje u formi duše, bez tela, zar ne? Zašto, onda, Pavle ne govori o vremenu kada postoji samo duša van tela, nego govori jedino o prelasku "seje se telo duševno, ustaje telo duhovno"?
Stičem utisak da ne zalaziš dublje u ono što je Pavle kazao u ...

1 Korićanima 15:44... ''Seje se telo telesno, a ustaje telo duhovno. Ima telo telesno, i ima telo duhovno. ''

ali...imajući u vidu i stihove iznad tog...počevši od 1 Korićanima 15:35...Razmisli malo o metaforičnosti tog Pavlovog kazivanja...

A posebno obrati pažnju na ovo...

1 Korićanima 15:51-53...''Evo vam kazujem tajnu: jer svi nećemo pomreti, a svi ćemo se pretvoriti. Ujedanput, u trenuću oka u poslednjoj trubi; jer će zatrubiti i mrtvi će ustati neraspadljivi, i mi ćemo se pretvoriti. Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost, i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost.''
 

De_Sisti

Buduća legenda
Moderator
Poruka
31.182
Mislim da mi nije najasnije šta si mi kazao. Da li mi to kaza da u živom čoveku postoji životni dah Božiji kao neka pokretačka sila pa da taj životni dah Božiji odlazi Bogu nakon smrti...
Voleo bih kada bi mi u najkraćem i veoma konkretno objasnio...šta je to taj životni Božiji dah u čoveku a šta je ono...duša živa...
Ako je u biblijskom smislu, umiranje rastavljanje sa dušom...
Postanak 35:18... ''A kad se rastavljaše s dušom te umiraše, nazva ga Venonija; ali mu otac nadede ime Venijamin.''
da li bi zvučalo nekako slično kada bi pisalo...A kada se rastavljaše sa dahom Božijim...
Upravo ono što si i rekao, "pokretačka životna sila" (npr. Jov 27.3, pa 33.4, 34.14-15)

"Duša živa" je živo biće.
"I posta čovek duša živa" = posta čovek živo biće.

"Duše žive" iz prvog poglavlja postanja
1:20 Potom reče Bog: Neka vrve po vodi žive duše ...
1:21 I stvori Bog kitove velike i sve žive duše što se miču ...
1:24 Potom reče Bog: Neka zemlja pusti iz sebe duše žive po vrstama njihovim, stoku i sitne životinje i zveri zemaljske po vrstama njihovim ...
1:30 A svim zverima zemaljskim i svim pticama nebeskim i svemu što se miče na zemlji i u čemu ima duša živa, dao sam svu travu da jedu


Pravo pitanje bi bilo..kako je Isus bio u Šeolu...kada je telesno bio mrtav a još nije bio telom vaskrsao... :whistling:
Malo asociram na ono nešto...što je besmrtno...
A šta misliš o ovom...
[/QUOTE]
Dobro, hajde neka bude da ja iznosim tumačenje koje u to vreme nije bila biblijska vera.
Hajde da pretpostavimo da je i u Hristovo i pred Hristovo vreme, biblijska vera bila u besmrtnu dušu.
Koji su konkretno starozavetni obredi postojali s tim u vezi?
Ima li kakvih molitvi za besmrtnu dušu, parastosi, pomeni i slično?

Strahotu smrti pre Hrista, najbolje je opisao David u 115.psalmu:
17 Neće Te mrtvi hvaliti, Gospode, niti oni koji siđu onamo gde se ćuti.

I Propovednik
9:4 Jer ko će biti izabran? U živih svih ima nadanja; i psu živom bolje je nego mrtvom lavu.
9:5 Jer živi znaju da će umreti, a mrtvi ne znaju ništa niti im ima plate, jer im se spomen zaboravio.
9:6 I ljubavi njihove i mržnje njihove i zavisti njihove nestalo je, i više nemaju dela nikada ni u čemu što biva pod suncem.Jovan 8:56... ''Avraam, otac vaš, bio je rad da vidi dan moj; i vide, i obradova se.''
Ovo čitam drugačije, pričaćemo kasnije o tome
 

De_Sisti

Buduća legenda
Moderator
Poruka
31.182
Da, Isus je govorio o vaskrsenju čoveka, ali... o vaskrsenju fizičkog tela umrlog čoveka.
Može neki neko mesto iz Jevanđelja koje potvrđuje tu specifikaciju?Da, Isus jednoj od Lazarevih sestri Marti, kaza...

Jovan 11:23-25... ''Isus joj reče: Brat će tvoj ustati. Marta Mu reče: Znam da će ustati o vaskrsenju, u poslednji dan. A Isus joj reče: Ja sam vaskrsenje i život; koji veruje mene ako i umre živeće. ''

I naravno da nema veze sa nikakvim vaskrsenjem u nekim delovaima. Ima samo ...vaskrsenje tela. Naznači mi jedan jedini stih iz ...Jovan 11...iz kojeg se može zapaziti da se radi i o...vaskrsenju duše Lazareve...
Isus ne govori ni posebno o telu ni posebno o duši, nego o čoveku.
A taj čovek je Lazar, brat Marijin i Martin: "vaskrsnuće brat tvoj".
Čovek je i duša i telo.
Baš kao što kaže Justin Filosof u "Fragmentu o Vaskrsenju":
Zar je duša sama po sebi čovek? Ne, to je čovekova duša.
A zar se telo može nazvati čovekom. Ne, ono se naziva telom čovekovim.
Ako ni jedno ni drugo pojedinačno posmatrano, ne čine čoveka, već se čovekom naziva samo biće sačinjeno iz jedinjenja jednog i drugog, a Bog je čoveka prizvao na život i vaskrsenje, onda je on prizvao celinu, odnosno i dušu i telo, odnosno dušu i telo, a ne jedan deo...

....
I kako je On vaskrsavao mrtve? Da li duše njihove ili tela? Očigledno i jedno i drugo. Kada bi vaskrsenje bilo samo duhovno, onda bi Sam Vaskrsli morao odvojeno da pokaže telo gde leži i odvojeno dušu koja bituje...
A u vezi sa besmrtnošću duše, pogledaj ovo...
Luka 16:19-31... ''Čovek neki, pak, beše bogat, koji se oblačaše u skerlet i u svilu, i življaše svaki dan gospodski i veseljaše se. A beše jedan siromah, po imenu Lazar, koji ležaše pred njegovim vratima gnojav, I željaše da se nasiti mrvama koje padahu s trpeze bogatog; još i psi dolažahu i lizahu gnoj njegov.A kad umre siromah, odnesoše ga anđeli u naručje Avraamovo; a umre i bogati, i zakopaše ga.I u paklu kad beše u mukama, podiže oči svoje i ugleda izdaleka Avraama i Lazara u naručju njegovom, I povikavši reče: Oče Avraame! Smiluj se na me i pošlji mi Lazara neka umoči u vodu vrh od prsta svog, i da mi rashladi jezik; jer se mučim u ovom plamenu. A Avraam reče: Sinko! Opomeni se da si ti primio dobra svoja u životu svom, i Lazar opet zla; a sad se on teši, a ti se mučiš. I preko svega toga postavljena je među nama i vama velika propast, da ovi koji bi hteli odovud k vama preći, ne mogu, niti oni otuda k nama da prelaze. Tada reče: Molim te dakle, oče, da ga pošalješ kući oca mog, Jer imam pet braće: neka im posvedoči da ne bi i oni došli na ovo mesto mučenja. Reče mu Avraam: Oni imaju Mojsija i proroke, neka njih slušaju. A on reče: Ne, oče Avraame! Nego ako im dođe ko iz mrtvih pokajaće se. A Avraam reče mu: Ako ne slušaju Mojsija i proroke, da ko i iz mrtvih ustane neće verovati.''

Ja u ovom vidim kazivanje o...besmrtnoj duši...Kako ti shvataš predočene stihove... :whistling:
Pa, nije baš sve to tako jasno, iako može delovati na prvi pogled.
Da bih ti dalje odgovorio, moraš mi ti reći, da li ovu Isusovu priču razumemo kao priču-parabolu ili kao doslovni opis stanja nakon smrti
 

jerohinac

Buduća legenda
Poruka
48.246
Upravo ono što si i rekao, "pokretačka životna sila" (npr. Jov 27.3, pa 33.4, 34.14-15)
I šta biva sa tom ''pokretačkom životnom silom'' nakon smrti čovekove...

"Duša živa" je živo biće.
"I posta čovek duša živa" = posta čovek živo biće.
A onda bi moglo da se kaže i ovako...I posta čovek krv živa...A to na okolnost ovog stiha...

Levitski 17:14...''jer je duša svakog tela krv njegova, to mu je duša. Zato rekoh sinovima Izrailjevim: Krv ni jednog tela ne jedite, jer je duša svakog tela krv njegova. Ko bi je god jeo, da se istrebi.

Inače, ovo je omiljen stih jednog protestantskog učenja...

Dobro, hajde neka bude da ja iznosim tumačenje koje u to vreme nije bila biblijska vera.
Hajde da pretpostavimo da je i u Hristovo i pred Hristovo vreme, biblijska vera bila u besmrtnu dušu.
Koji su konkretno starozavetni obredi postojali s tim u vezi?
Ima li kakvih molitvi za besmrtnu dušu, parastosi, pomeni i slično?
Nema starozavetnih obreda u vezi sa besmrtnom dušom. Medjutim, u Novom Zavetu ima stihova koji jasno ukazuju da duša i telo nisu jedno te isto...

2 Korićanima 1:23... ''A ja za svedoka Boga prizivam na svoju dušu da štedeći vas ne dođoh više u Korint.''

Rimljanima 2:9... ''Nevolja i tuga na svaku dušu čoveka koji čini zlo, a najpre Jevrejina i Grka;''

Uočljivo biva, da je Pavle veoma konkretno razdvajao dušu od tela...To je suština o kojoj pričam. A ono da ima i stihova u kojima se čovek naznačuje kao ...duša...to je neka druga priča.

A u narodu ima ono za umrlog čoveka...ispusti svoju plemenitu dušu...
 

jerohinac

Buduća legenda
Poruka
48.246
Može neki neko mesto iz Jevanđelja koje potvrđuje tu specifikaciju?
Zašto ne bi moglo...izvoli...

Marko 112:18-25... ''I dođoše k Njemu sadukeji koji kažu da nema vaskrsenja, i zapitaše Ga govoreći: Učitelju! Mojsije nam napisa: Ako kome brat umre i ostavi ženu a dece ne ostavi, da brat njegov uzme ženu njegovu i da podigne seme bratu svom. Sedam braće beše: i prvi uze ženu, i umre bez poroda. I drugi uze je, i umre, i ni on ne ostavi poroda; tako i treći. I uzeše je sedmorica, i ne ostaviše poroda. A posle svih umre i žena. O vaskrsenju dakle kad ustanu koga će od njih biti žena? Jer je za sedmoricom bila. I odgovarajući Isus reče im: Zato li se vi varate što ne znate pisma ni sile Božje? Jer kad iz mrtvih ustanu, niti će se ženiti ni udavati, nego su kao anđeli na nebesima.''

Marko 12:25... ''Jer kad iz mrtvih ustanu, niti će se ženiti ni udavati, nego su kao anđeli na nebesima.''
 

jerohinac

Buduća legenda
Poruka
48.246
Pa, nije baš sve to tako jasno, iako može delovati na prvi pogled.
Da bih ti dalje odgovorio, moraš mi ti reći, da li ovu Isusovu priču razumemo kao priču-parabolu ili kao doslovni opis stanja nakon smrti
To iz Luka 16:19-31...nije ono prića-parabola Isusova. Kada Isus u Bibliji nešto kazuje u pričama, to je ...naznačeno...

Matej 13:3... ''I On im kaziva mnogo u pričama govoreći: Gle, iziđe sejač da seje.''

Matej 13:24... ''Drugu priču kaza im govoreći: Carstvo je nebesko kao čovek koji poseja dobro seme u polju svom,''

Marko 12:1...''I poče im govoriti u pričama: Posadi čovek vinograd, i ogradi plotom, i iskopa pivnicu, i načini kulu, i dade ga vinogradarima, pa ode.''

A u Luka 16:19-31...nije naznačeno da je onako ...priča-parabola...

Nemam pojma, zašto nisam iznenadjen takvim pitanjem...To iz Luka 16:19-31 sledbenici nekih protestantskih učenja pokušavaju osporiti upravo na taj način...Naravno ima toga još, pa neću biti iznenadjen ako mi nešto slično predočiš.

Budi ti meni pozdravljen.
 

De_Sisti

Buduća legenda
Moderator
Poruka
31.182
To iz Luka 16:19-31...nije ono prića-parabola Isusova. Kada Isus u Bibliji nešto kazuje u pričama, to je ...naznačeno...

Matej 13:3... ''I On im kaziva mnogo u pričama govoreći: Gle, iziđe sejač da seje.''

Matej 13:24... ''Drugu priču kaza im govoreći: Carstvo je nebesko kao čovek koji poseja dobro seme u polju svom,''

Marko 12:1...''I poče im govoriti u pričama: Posadi čovek vinograd, i ogradi plotom, i iskopa pivnicu, i načini kulu, i dade ga vinogradarima, pa ode.''

A u Luka 16:19-31...nije naznačeno da je onako ...priča-parabola...

Nemam pojma, zašto nisam iznenadjen takvim pitanjem...To iz Luka 16:19-31 sledbenici nekih protestantskih učenja pokušavaju osporiti upravo na taj način...Naravno ima toga još, pa neću biti iznenadjen ako mi nešto slično predočiš.

Budi ti meni pozdravljen.
Ako ćemo priču o bogatašu i Lazaru čitati kao doslovni opis stanja nakon smrti, onda se tu provlače neki čudni sporedni zaključci.

Zašto ne bi moglo...izvoli...

Marko 112:18-25... ''I dođoše k Njemu sadukeji koji kažu da nema vaskrsenja, i zapitaše Ga govoreći: Učitelju! Mojsije nam napisa: Ako kome brat umre i ostavi ženu a dece ne ostavi, da brat njegov uzme ženu njegovu i da podigne seme bratu svom. Sedam braće beše: i prvi uze ženu, i umre bez poroda. I drugi uze je, i umre, i ni on ne ostavi poroda; tako i treći. I uzeše je sedmorica, i ne ostaviše poroda. A posle svih umre i žena. O vaskrsenju dakle kad ustanu koga će od njih biti žena? Jer je za sedmoricom bila. I odgovarajući Isus reče im: Zato li se vi varate što ne znate pisma ni sile Božje? Jer kad iz mrtvih ustanu, niti će se ženiti ni udavati, nego su kao anđeli na nebesima.''

Marko 12:25... ''Jer kad iz mrtvih ustanu, niti će se ženiti ni udavati, nego su kao anđeli na nebesima.''
Jeroh, ne možeš koristiti Isusov dijalog sa sadukejima kao potvrdu svoje teze da Isus govori isključivo o vaskrsenju tela.
Naime, svrha tog dijaloga bila je da je Isus pokazao da ima vaskrsenja mrtvih.

Kao što rekoh, fariseji i sadukeji razlikovali su se, između ostalog, po stavu o vaskrsenju. Prvi su tvrdili da ima, drugi da nema, a obe grupe nisu verovale u samostalni (van tela) život duše nakon smrti.
I šta biva sa tom ''pokretačkom životnom silom'' nakon smrti čovekove...A onda bi moglo da se kaže i ovako...I posta čovek krv živa...A to na okolnost ovog stiha...

Levitski 17:14...''jer je duša svakog tela krv njegova, to mu je duša. Zato rekoh sinovima Izrailjevim: Krv ni jednog tela ne jedite, jer je duša svakog tela krv njegova. Ko bi je god jeo, da se istrebi.

Inače, ovo je omiljen stih jednog protestantskog učenja...Nema starozavetnih obreda u vezi sa besmrtnom dušom. Medjutim, u Novom Zavetu ima stihova koji jasno ukazuju da duša i telo nisu jedno te isto...

2 Korićanima 1:23... ''A ja za svedoka Boga prizivam na svoju dušu da štedeći vas ne dođoh više u Korint.''

Rimljanima 2:9... ''Nevolja i tuga na svaku dušu čoveka koji čini zlo, a najpre Jevrejina i Grka;''

Uočljivo biva, da je Pavle veoma konkretno razdvajao dušu od tela...To je suština o kojoj pričam. A ono da ima i stihova u kojima se čovek naznačuje kao ...duša...to je neka druga priča.

A u narodu ima ono za umrlog čoveka...ispusti svoju plemenitu dušu...
Nije uputno svako pominjanje "duše" u Svetom Pismu koristiti kao prilog u tezi o besmrtnoj duši. Jer ona to ne znači nužno ni na grčkom, a kamoli na hebrejskom.

Aluziju i asocijaciju na jehoviste i njihovo učenje o krvi, preskočio bih ovde. Pisao sam o tome na Arijaninoj temi.


Upravo je dobro što smo se našli oko zaključka molitvene prakse Jevreja Hristovog vreme u vezi sa mrtvima tj.da uopšte ne poznaje učenje o besmrtnoj. I u Starom i u Novom Zavetu važi ono "zakon molitve je zakon vere". Hristos je tadašnje Jevreje o mnogo čemu u njihovim izvitoperenim verovanjima (nerazumno prepoštovanje subote, licemerne molitve i život, gubitak iz vida proroštva o stradalnom Mesiji, itd), ali ih nije ispravljao u pogledu učenja o stanju nakon smrti. Ono što ih je poučavao o tome jeste PROMENA, tj NOVINA koja nastupa, ali nastupa s Njim i Njime a to je (jedan od seta stihova iz Jovana koje sam više puta ponavljao ovde): nego je prešao iz smrti u život

Veliki pozdrav. :)
 

De_Sisti

Buduća legenda
Moderator
Poruka
31.182
Sale, sv. Maksim je gromada bogoslovske misli, ali on ovde nudi filosofski dokaz besmrtnosti duše, aktuelan u misli tog i vremena koje mu prethodi: Time što je duša prosta, to znači da je besmrtna


Да ли је душа проста?
Да је душа проста показује се, углавном, оним чиме је доказано да је бестелесна. Ако она није тело, јер је свако тело састављено, а оно што је састављено сложено је из делова, а она (душа) није многоделна. Будући бестелесна она је проста, јер није састављена из делова.
Да ли је душа бесмртна?
Ја мислим да ономе што је просто (по својој природи) следује бесмртност. А на који начин долазимо до таквог закључка? Слушај. Ниједно од постојећих бића није пропадљиво само од себе, будући да у почетку тога није било. Јер оно што је пропадљиво пропада деловањем нечега супротног њему. Због тога све што је пропадљиво, то је растављиво. А растављиво је сложено. А сложено је многоделно. Оно што је из делова састављено, јасно је да се састоји из различитих делова. А оно што је различито, то није истоветно.
Према томе, будући да је душа проста и није састављена из различитих делова, те будући да је несложена и нерастављива, она је због тога непропадљива и бесмртна.


Glavne Maksimove bogoslovske misli nisu zasnovane na ovom promišljanju
 

jerohinac

Buduća legenda
Poruka
48.246
Duh i dusa se ne poistovecuju vec preplicu.
Možeš li da mi konkretno objasniš šta je to u čoveku ...duh...a šta je to u čoveku...duša...

Možeš li da mi kažeš šta biva sa tim duhom u čoveku kada čovek umre...
Šta biva sa dušom u čoveku, kada čovek umre...

Dusha coveka je ceo covek tako i njegov duh.
Dusha = telo + duh.
Nije od nikakvog značaja to, što se ja ne bih složio sa tim. Medjutim, sa tim da je ...Duša=telo + duh...Isus se ne bi složio...

Matej 10:28... ''I ne bojte se onih koji ubijaju telo, a dušu ne mogu ubiti; nego se bojte Onog koji može i dušu i telo pogubiti u paklu.''

A ne bi se sa tim ni Pavle složio...

2 Korićanima 1:23... ''A ja za svedoka Boga prizivam na svoju dušu da štedeći vas ne dođoh više u Korint.''

Rimljanima 2:9... ''Nevolja i tuga na svaku dušu čoveka koji čini zlo, a najpre Jevrejina i Grka;''

:manikir:

P.S. Mono, kako uspevaš da u svako doba i dana i noći ovde na forumu bivaš...:whistling:
 

jerohinac

Buduća legenda
Poruka
48.246
Ako ćemo priču o bogatašu i Lazaru čitati kao doslovni opis stanja nakon smrti, onda se tu provlače neki čudni sporedni zaključci.
Da li ću biti iznenadjen ako mi predočiš te...čudne zaključke...Nemam pojma zbog čega ali teško da ću iznenadjen biti...

A meni je malo neobično tumačenje onog sveštenika, tvog prijatelja onog izmedju ostalog i umetnika koji za vaskrsenje Mojsijevo kaže, da je Mojsije vaskrsao temporalno pre Isusa ali da je ustvari Mojsije vaskrsao posle Isusovog vaskrsenja koje je atemporalno vaskrsenje. Šta ti o tome misliš...

Budi ti meni pozdravljen.
 

Arianna

Buduća legenda
Poruka
43.455
Možeš li da mi konkretno objasniš šta je to u čoveku ...duh...a šta je to u čoveku...duša...

Možeš li da mi kažeš šta biva sa tim duhom u čoveku kada čovek umre...
Šta biva sa dušom u čoveku, kada čovek umre...Nije od nikakvog značaja to, što se ja ne bih složio sa tim. Medjutim, sa tim da je ...Duša=telo + duh...Isus se ne bi složio...

Matej 10:28... ''I ne bojte se onih koji ubijaju telo, a dušu ne mogu ubiti; nego se bojte Onog koji može i dušu i telo pogubiti u paklu.''

A ne bi se sa tim ni Pavle složio...

2 Korićanima 1:23... ''A ja za svedoka Boga prizivam na svoju dušu da štedeći vas ne dođoh više u Korint.''

Rimljanima 2:9... ''Nevolja i tuga na svaku dušu čoveka koji čini zlo, a najpre Jevrejina i Grka;''

:manikir:

P.S. Mono, kako uspevaš da u svako doba i dana i noći ovde na forumu bivaš...:whistling:
1 Mojsijeva 2: 7 Jehova Bog je stvorio čoveka od zemaljskog praha i udahnuo mu u nozdrve dah života,

i čovek je postao živa duša.

Pise covek je postao dusa a ne da ima dusu. Dusa je sastavni deo coveka.

Dakle telo + duh = dusha

Dah ili duh

Dakle, kao što je telo bez duha* mrtvo, tako je i vera bez dela mrtva. (Jakov 2:26)

dalje

Biblija kaze da kad osoba umre, ‘duh se vraca k Bogu, koji ga je dao’ (Propovjednik 12:7)

Tada se prah vraća u zemlju, gdje je i bio, a duh* se vraća pravome Bogu, koji ga je dao.

Dakle Bog daje duh - zivotnu snagu, coveku, da bi mogao da zivi.Vecni zivot je nesto sto nam Bog obecava i tako je i stvorio prvobitne ljude da zive vecno.

Gde ocekujemo Vecni zivot?

Ja ocekujem na Zemlji kada bude sveopste vaskrsavanje ljudi na Zemlji za vreme Hristove hiljadugodisnje vladavine.
Vecinu ocekuje vecni zivot na Zemlji.

Biblija kaze: o stanju mrtvih

“Jer živi znaju da će umrijeti, a mrtvi ne znaju ništa niti im ima plate,
jer im se spomen zaboravio. I ljubavi njihove i mržnje njihove i zavisti njihove nestalo je,
i više nemaju dela nigde ni u čemu što biva pod suncem”
(Propovednik 9:5, 6).

Sin Božji, Isus Hrist, rekao je da “ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas sina Božijega,
i izići će” (Jovan 5:28, 29).

Apostol Pavle je izrazio svoje “nadanje na Boga da će biti uskrsenje mrtvima, i pravednicima i grešnicima”
(Dela apostolska 24:15).

Jov, verni Božji sluga prethršćanskog vremena, takođe je izrazio svoju nadu u uskrsnuće:

“Kad umre čovek, hoće li oživeti? Sve dane vremena koje mi je odredjeno čekaću dokle mi dodje promena. Zazvaćeš, i ja ću ti se odazvati; delo ruku svojih poželećeš” (Jov 14:14, 15).

A ako je dusa besmrtna onda ne treba uskrsenje.

A uskrsenje je temeljna nauka hriscanstva.

Besmrtnost duse i vaskrsenje iskljucuju jedno drugo.

U istocnjackim religijama gde nema Hrista ima besmrtnosti duse.


Psalmist je napisao da kad osoba umre, ‘iz nje iziđe duh, i vrati se u zemlju svoju:

taj dan propadnu sve pomisli njene’
(Psalam 146:4).


Biblija kaže da kad covek umre, ‘duh se vraća k Bogu, koji ga je dao’ (Propovednik 12:7)

Dakle duh se vraca Bogu duh - zivotna snaga

a ne dusa

Dusa je sastavni neodvojivi deo coveka..

kao sto kaze u Postanju " i posta covek dusha ziva"

1 Mojsijeva 2
7 Tada je Jehova Bog načinio čoveka od praha zemaljskoga i udahnuo mu u nosnice dah života,
i čovek je postao živa duša.


Kad covek umre - dusa umire.
A Bog vraca u zivot coveka uskrsenjem.
Tako kaze Bozja rec.

dusha - nefesh

Da li NEFES ima besmrtnost u sebi ?

SAM BOG NAM DAJE ODGOVOR :

Gle sve su duse NEFES moje , kako dusa NEFES oceva tako i dusa NEFES sinovlja moja je, koja dusa NEFES zgresi ona će poginuti.
Jezekija 18,4.
 

jerohinac

Buduća legenda
Poruka
48.246
1 Mojsijeva 2: 7 Jehova Bog je stvorio čoveka od zemaljskog praha i udahnuo mu u nozdrve dah života,

i čovek je postao živa duša.

Pise covek je postao dusa a ne da ima dusu. Dusa je sastavni deo coveka.

Dakle telo + duh = dusha
Promakla ti je jedna sitnica u vezi sa Postanak 2:7. Nije sporno da piše ono...i posta čovek duša živa. A nisi zapazila da postoje dve radnje u vezi sa Božijim stvaranjem čoveka. Iz one prve radnje...A stvori Gospod Bog čoveka od praha zemaljskog... jasno proizilazi da je čovek u jednom segmentu svoje prirode materijalan. A kada se u kontekstu čita ono...i posta čovek duša živa... oćitim proizilazi dvojnost u sastavu čovekove prirode.

A ono materijalno telo od praha zemaljskog, inicirano dahom životnim, postalo je duša živa. I naravno, to materijalno telo nije dobilo dušu, već je postalo...duša živa. A ta duša čovekova biva onaj duhovni segment čoveka.

Mono, zar nije očito da telo prvog čoveka Adama, kada je stvoreno od praha zemaljskog nije bilo živo... sve dok ...nije postalo duša živa. Adamovo telo samo po sebi nije bilo nosilac života, sve dok nije ...postalo duša živa.

A da, promaklo ti je da mi nešto konkretno kažeš u vezi sa ovim...

Matej 10:28... ''I ne bojte se onih koji ubijaju telo, a dušu ne mogu ubiti; nego se bojte Onog koji može i dušu i telo pogubiti u paklu.''

2 Korićanima 1:23... ''A ja za svedoka Boga prizivam na svoju dušu da štedeći vas ne dođoh više u Korint.''

Rimljanima 2:9... ''Nevolja i tuga na svaku dušu čoveka koji čini zlo, a najpre Jevrejina i Grka;''

A u vezi sa ovim...

Dakle telo + duh = dusha
Mogu li da napišem ovako...Dakle telo + duh =
krv...

Levitski 17:14...''jer je duša svakog tela krv njegova, to mu je duša. Zato rekoh sinovima Izrailjevim: Krv ni jednog tela ne jedite, jer je duša svakog tela krv njegova. Ko bi je god jeo, da se istrebi.''


:manikir:

 

jerohinac

Buduća legenda
Poruka
48.246
Krv je deo tela.
Duh nije krv.
Mono, Mono...baš si me ono, prosvetlila jer nisam imao pojma da je krv deo tela...:hahaha1:

Mono...hajde ponovo pročitaj stih...

Levitski 17:14...''jer je duša svakog tela krv njegova, to mu je duša. Zato rekoh sinovima Izrailjevim: Krv ni jednog tela ne jedite, jer je duša svakog tela krv njegova. Ko bi je god jeo, da se istrebi.''

:manikir:
 
Top