Quantcast

НЕ УЗИМАЈ УЗАЛУД ИМЕНА ГОСПОДА БОГА СВОГА

aeternum

Poznat
Poruka
8.385
Kada je Isus rekao jevrejima reci JA SAM.

To su reci Hebrejskom jasno znace ja sam Bog.
Da li Kula Strazara priznaje da je Isus veliko JA SAM ?

Priznaje, ali kaze, kako je Isus rizikovao zivot kada je to rekao, da ga ubiju jevreji.

A kula najvaznije zaboravja.

Da Isus stvarno nije JA SAM i jednak sa Ocem JA SAM, tek tada bi rizikovo zivot.
Nikada ne bi mogao ili smeo da izgovori da je on JA SAM.

Vazno je da Kula priznaje da je Isus JA SAM.

Mislim da se kula postepeno vraca odbacenoj istini da je Isus Bog i jednak sa Ocem, samo ne sme naglo, da se vernici ne bi sokirali.

Napisati sledece na oficijelnom sajtu svedoka, je vise nego cudo..

Kula Strazara:


JA SAM se zato rodio i zato sam došao na svet, da svedočim za istinu.“ (Pročitati Jovana 18:33-37.) Iako je znao da može biti osuđen na smrt, Isus Hrist je izgovorio ove reči pred rimskim namesnikom Judeje.

https://www.jw.org/sr-latn/publikacije/časopisi/w20140715/moji-svedoci/

Znaci sama Kula priznaje da je isus rekao da je Bog, JA SAM.
LUPAS I IZMISLJAS
ja sam ne znaci nista

Biblija kaze da je Isus Bozji Sin evo:
1. Kušač mu se približi i reče mu: Ako si Sin Božji, zapovedaj da se ovo kamenje pretvori u hlebove. (Matej 4:3)
2. i reče mu: Ako si Sin Božji, skoči dole, jer je napisano: "Anđelima svojim zapovediće za te, i oni će tebe na ruke uzeti, da gde nogom svojom za kamen ne zapneš." (Matej 4:6)
3. Oni koji bejahu u lađi približiše se Isusu i pokloniše mu se, govoreći: Zaista si ti Sin Božji! (Matej 14:33)
4. Prvosveštenik mu reče: Zaklinjem te živim Bogom da nam kažeš jesi li ti Hristos, sin Božji. (Matej 26:63)
5. i govoreći: Ti koji hram razvaljuješ i za tri dana opet sagrađuješ, pomozi sad sam sebi! Ako si Sin Božji, siđi s krsta! (Matej 27:40)
6. Centurion i oni koji s njim čuvahu Isusa, pošto videše kako se zemlja zatrese i šta bi, obuze veliki strah, i oni rekoše: Ovo je zaista bio Sin Božji! (Matej 27:54)
7. I dusi nečisti, kad ga viđahu, pripadahu k njemu i vikahu: Ti si Sin Božji! (Marko 3:11)
8. Kad centurion koji stajaše prema njemu vide kako izdahnu, reče: Ovaj je čovek zaista bio Sin Božji! (Marko 15:39)
9. Anđeo joj odgovori: Duh Sveti doći će na te, i sila Najvišega oseniće te. Zato i sveto dete koje će se od tebe roditi nazvaće se sin Božji. (Luka 1:35)
10. Reče mu đavao: Ako si Sin Božji, zapovedaj ovome kamenu da postane hleb. (Luka 4:3)
11. Đavo ga odvede još u Jerusalim, postavi ga na vrh hrama, i reče mu: Ako si Sin Božji, skoči odavde dole, (Luka 4:9)
12. Iz mnogih iziđoše i zli duhovi vičući i govoreći: Ti si Sin Božji! Ali im on zaprećivaše, i ne davaše im da govore, jer oni znadijahu da je on Hristos. (Luka 4:41)
13. Svi rekoše: Ti li si dakle Sin Božji? A on im reče: Vi kažete, jesam. (Luka 22:70)
14. I ja videh i zasvedočih da je on Sin Božji. (Jovan 1:34)
15. Natanailo odgovori i reče mu: Ravi!, Ti si Sin Božji, ti si kralj Izrailjev. (Jovan 1:49)
16. i mi verovasmo i poznasmo da si ti Hristos, Sin Božji. (Jovan 6:69)
17. kako vi govorite onome koga Otac posveti i posla na svet: Hulu govoriš! I to zato što rekoh: Ja sam Sin Božji? (Jovan 10:36)
18. Kad to Isus ču, reče: Ova bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se proslavi Sin Božji s nje. (Jovan 11:4)
19. Reče mu ona: Da, Gospode! Verujem da si ti Hrist, Sin Božji, koji je trebao da dođe na svet. (Jovan 11:27)
20. a ova su napisana da verujete da Isus jeste Hristos, sin Božji, i da, verujući, imate život u imenu njegovom. (Jovan 20:31)
21. Filip mu reče: Ako veruješ od svega srca svoga, možeš. A evnuh odgovori: Verujem da je Isus Hristos Sin Božji. (Dela 8:37)
22. i odmah je propovedao po sinagogama da je Isus Sin Božji. (Dela 9:20)
23. Jer sin Božji, Isus Hristos, koga propovedasmo vama ja, Silvan i Timotej, ne bi "da i ne", nego u njemu bi "da". (2. Korinćanima 1:19)
24. nauči se - i ako je Sin Božji bio - poslušanju, po onome što podnese, (Jevrejima 5:8)
25. Ko počini greh od đavola je, jer đavo greši od početka. Sin se Božji zato javi da uništi dela Đavolja. (1. Jovanova 3:8)
26. Ko prizna da je Isus Sin Božji, Bog u njemu stoji i on u Bogu. (1. Jovanova 4:15)
27. Ko je koji svet pobedi, osim onoga koji veruje da je Isus Sin Božji? (1. Jovanova 5:5)
28. A znamo da Sin Božji dođe i dade nam razum da poznamo Boga istinitoga, i da budemo u istinitom Sinu njegovom Isusu Kristu. On je koji je istiniti Bog i život večni. (1. Jovanova 5:20)
29. Anđelu Tijatirske Crkve napiši: Evo šta govori Sin Božji, koji ima oči kao plamen ognjeni, i noge kao usjali bakar. (Otkrivenje 2:18)
30. Ja vam kažem: koji god prizna mene pred ljudima, priznaće i Sin čovečji njega pred anđelima Božjim; (Luka 12:8)
31. On se uzdao u Boga; neka mu pomogne sad, ako ga voli, jer govoraše: "Ja sam Sin Božji". (Matej 27:43)
Jovan 3:16 Jer Bog toliko ljubi svet, da je Sina svoga jedinorođenoga dao, da ni jedan koji u njega veruje ne propadne, nego da ima život večni.
Jovan 17:3 A život je večni u tome da tebe poznaju, tebe, jedinoga istinitoga Boga, i onoga koga si ti poslao, Isusa Hrista.

Sve je meni predao Otac moj, i niko ne zna za Sina do Otac, niti Oca ko zna do Sin i ako kome Sin hoće objaviti. (Matej 11:27)

Simon Petar odgovori: Ti si Hristos, Sin Boga živoga. (Matej 16:16)

: A danu tome i o času niko ne zna, ni anđeli nebeski, ni Sin, nego Otac sam. : (Matej 24:36)


Sam Bog je sa neba posvedocio nakon Isusovog krstenja u vodi…da je ISUS njegov SIN

Svedocanstvo Boga da je Isus njegov Sin, tj Sin Bozji...

I gle, glas s nebesa progovori: Ovo je sin moj ljubljeni, u kome je moje blagovoljenje. (Matej 3:17)

Dok on još govoraše, oblak sjajan zakloni ih, i, gle, ču se glas iz oblaka koji reče: Ovo je Sin moj ljubljeni, na kome je moje blagovoljenje; njega poslušajte! (Matej 17:5)
I ču se glas s nebesa koji progovori: Ti si sin moj ljubljeni, u kome je moje blagovoljenje! (Marko 1:11)
I dođe oblak te ih zakloni, i iziđe glas iz oblaka: Ovo je Sin moj ljubljeni, njega poslušajte! (Marko 9:7)

i siđe na nj Duh Sveti u telesnom obliku kao golub, i ču se glas s neba koji progovori: Ti si Sin moj ljubljeni, u tebi je moje blagovoljenje! (Luka 3:22)

Jer on primi od Boga Oca čast i slavu kad dođe k njemu glas: "Ovo je sin moj ljubljeni, u kome je moje blagoslovljenje." (2. Petrova 1:17)[/spoilr]
 
Poslednja izmena:

aeternum

Poznat
Poruka
8.385
Pa naravno da je rekao, jer kako bi drugi mogli da kazu da se pravi bogom?

Isus je to jasno rekao i jeverji su to dobro razumeli.

Problem je sto mi citamo prevod i onda to nekima nije jasno.

Isus je pored toga sto puta pokazivao da je Bog.
Kada neko na to moze da zmuri, onda neznam vise.
Isus je u otrkivenju jasno rekao da je bog.
Kako bi ucenici mogli da tvrde da je bog ako on to njima licno nije rekao?
Isus je rekao
Čuste da vam kazah: idem i doći ću k vama. Kad biste me ljubili, obradovali biste se što rekoh da idem k Ocu.
Jer je Otac moj veći od mene. (Jovan 14:28)
 

aeternum

Poznat
Poruka
8.385
NEKA NAM SAMA KULA
Pise lazi.
AKO TE ZANIMA STA PISE EVO OVDE PA CITAJ
https://wol.jw.org/sr-Latn/wol/d/r353/lp-sbo/1101989304
a trojstvo nije Biblijsko jer je prema Bibliji BOg jedan
i evo kako se razvilo https://wol.jw.org/sr-Latn/wol/d/r353/lp-sbo/1101989303

Šta kaže Biblija o Bogu i Isusu?

DA LI bi ljudi, ako bi čitali Bibliju od početka do kraja bez unapred stvorene predodžbe o Trojstvu, sami naišli na takvu ideju? Ne, ni u kom slučaju.
Ono što bi nepristrani čitalac vrlo jasno razumio je to da je samo Bog Svemogući Stvoritelj, odvojen i različit od bilo koga drugog, a da je Isus takođe odvojen i različit, da je stvoreno biće, podložno Bogu, a takav je bio i u svom predljudskom postojanju.

Bog je jedan, a ne tri
BIBLIJSKO učenje da je Bog jedan naziva se monoteizam. A L. L. Pein, profesor crkvene istorije, ukazuje na to da monoteizam u svom najčišćem obliku ne dopušta nikakvo Trojstvo: „Stari je zavet strogo monoteističan. Bog je jedno jedino lično biće. Shvatanje da je u tome trojstvo. . . potpuno je bez ikakve podloge.„

Da li se, otkad je Isus bio na Zemlji, nešto u monoteističkoj veri promenilo? Pein odgovara: „Na ovom mestu ne postoji prelom između Starog i Novog zaveta. Monoteistička tradicija se nastavlja. Isus je bio Jevrejin, poučavan od jevrejskih roditelja o Starom zavetu. Njegova su učenja bila u srži jevrejska; dakako, doneo je novo evanđelje, ali ne i novu teologiju. . . A ključni citat jevrejskog monoteizma bilo je i njegovo uverenje: ’Čuj, Izraele: Gospod je Bog naš jedini Gospod.’„

Ove reči zapisane su u 5. Mojsijevoj 6:4. Prevod Stvarnost prevodi ovaj stavak ovako: „Čuj, Izraele! Jahve je Bog naš, Jahve je jedan!„* U ovom stavku reč „jedan„ nema bližih gramatičkih definicija koje bi ukazivale na množinu, tako da bi mogla ukazivati na nešto drugo osim samo na jednu osobu.

Ni hrišćanski apostol Pavle nije nagovestio promenu u prirodi Boga; u tome se nije ništa izmenilo ni kad je Isus došao na Zemlju. Pavle piše: „A Bog je jedan„ (Galatima 3:20; vidi i 1. Korinćanima 8:4-6).

Kroz čitavu Bibliju se na hiljade puta govori o Bogu kao o jednoj osobi. Kad on govori, govori kao nepodeljena individua. Biblija u tom pogledu ne može biti jasnija. Tako Bog objašnjava: „Ja sam Jehova. To je ime moje, i nikome drugome neću dati svoju slavu„ (Isaija 42:8, NS). „Ja sam Jahve, Bog tvoj. . . Nemoj imati drugih bogova uz mene„ (2. Mojsijeva 20:2, 3, St). (Naglašeno od nas.)

Zašto bi svi od Boga nadahnuti biblijski pisci govorili o Bogu kao o jednoj osobi, ako se on ustvari sastoji od tri osobe? Kojoj bi to svrsi služilo, osim što bi se ljude dovodilo u zabludu? Ako bi se Bog sastojao od tri osobe, sigurno bi se pobrinuo da to biblijski pisci tako razjasne da o tome ne bi mogla postojati sumnja. Bar su pisci Hrišćanskih grčkih spisa, koji su lično bili u kontaktu sa Sinom Božjim, trebali to da učine. Međutim, oni to nisu učinili.

Ono što su pisci Biblije jasno razjasnili bilo je to da je Bog jedna Osoba — jedno jedino nerazdeljeno Biće koje nema sebi ravnog: „Ja sam Jahve i nema drugoga; osim mene Boga nema„ (Isaija 45:5, St). „Ti [si], kome je ime Jehova, jedini Najviši nad svom zemljom„ (Psalam 83:18, NS).

U Bogu nema više osoba

ISUS je nazvao Boga ’jedinim istinitim Bogom’ (Jovan 17:3). Nikada se nije osvrtao na Boga kao na neko božanstvo sastavljeno od više osoba. Zato se u Bibliji samo Jehovu naziva Svemogućim. Inače, reč „svemogući„ ne bi imala smisla. Ni Isus ni sveti duh ne označavaju se svemogućima, jer samo je Jehova Najviši. On je, prema 1. Mojsijevoj 17:1, objasnio: „Ja sam Bog svemogući.„ A u 2. Mojsijevoj 18:11 (NS) piše: „Jehova [je] veći od svih drugih bogova.„

Reč ’eloʹhah (bog) u Hebrejskim spisima ima dva pluralna oblika, naime ’elohimʹ (bogovi) i ’elohehʹ (bogovi od). Uopšte, ovi se pluralni oblici odnose na Jehovu i u tom slučaju se prevode u singularu (jednini), tj. kao „Bog„. Ukazuju li pluralni oblici na Trojstvo? Ne. Viliam Smit u delu A Dictionary of the Bible (Rečnik Biblije) piše: „Neobična ideja da se [’elohimʹ] odnosi na trojstvo osoba u Božanstvu, jedva da sada nailazi na podršku naučnika. Ili se radi o onome što gramatičari nazivaju pluralom veličanstva, ili označava puninu božanske snage, sveukupnost moći koju ispoljava Bog.„

Časopis The American Journal of Semitic Languages and Literatures kaže za ’elohimʹ: „Gotovo se uvek konstruira sa singularnim glagolskim predikatom i zahteva singularni pridevski atribut.„ Neka kao zorni prikaz posluži ovo: Titula ’elohimʹ javlja se 35 puta u izveštaju o stvaranju i svaki put je glagol koji opisuje što je Bog rekao ili učinio u singularu (jednini) (1. Mojsijeva 1:1–2:4). Pisac zato dolazi do zaključka: „[’Elohimʹ] se mora pre objasniti kao intezivni plural, koji označava veličinu i veličanstvo.„

’Elohimʹ ne znači „osobe„, nego „bogovi„. Oni koji tvrde da ova reč podrazumeva Trojstvo, sami sebe čine politeistima, obožavateljima više nego jednog Boga. Zašto? Jer bi to značilo da su u Trojstvu tri boga. Međutim, gotovo svi pobornici Trojstva odbacuju gledište da su u Trojstvu tri međusobno odvojena boga.

Biblija upotrebljava reči ’elohimʹ i ’elohehʹ i kad se osvrće na niz krivih bogova ili na idole (2. Mojsijeva 12:12; 20:23). Ali, u drugim slučajevima mogu se odnositi i na samo jednog jedinog krivog boga; tako su se Filisteji osvrnuli na ’Dagona, boga [’elohehʹ] svojega’ (Sudije 16:23, 24). Vaala se naziva ’bogom [’elohimʹ]’ (1. Samuilova 18:27). Osim toga, ovaj izraz se primenjuje i na ljude (Psalam 82:1, 6). Mojsiju je bilo rečeno da za Arona i faraona treba biti kao „Bog„ [’elohimʹ] (2. Mojsijeva 4:16; 7:1).

Očigledno, upotreba titula ’elohimʹ i elohehʹ za krive bogove i čak za ljude nije značila da su oni množina bogova; tako ni primena ’elohimʹ ili ’elohehʹ na Jehovu isto ne znači da je on više nego jedna osoba, posebno ako uzmemo u obzir svedočanstvo ostalih delova Biblije o ovoj temi.

Isus, zasebno stvorenje

DOK je Isus bio na Zemlji, bio je čovek, doduše savršen, jer Bog je bio taj koji je preneo Isusovu životnu snagu u maternicu Marije (Matej 1:18-25). No, to nije bio njegov početak. On sam je objasnio da je sišao „s neba„ (Jovan 3:13). Zato je bilo sasvim prirodno da je kasnije svoje sledbenike upitao: „A šta ako vidite Sina čovečjeg [Isusa] kako uzlazi tamo gde je pre bio?„ (Jovan 6:62, NS).

Prema tome, pre nego je došao na Zemlju, Isus je već živio na nebu. No, da li je on postojao kao jedna od osoba u svemoćnom i večnom trojednom Bogu? Nije, jer Biblija jasno kaže da je Isus u svom predljudskom postojanju bio od Boga stvoreno duhovno biće, kao što su to i anđeli. Ni anđeli, a ni Isus, nisu postojali pre nego su stvoreni.

Isus je u svom predljudskom postojanju bio „prvorođenac svakoga stvorenja„ (Kološanima 1:15, St). Bio je „početak Božjeg stvaranja„ (Otkrivenje 3:14, NS). Nije opravdano izraz „početak„ [grčki: arheʹ] tumačiti kao da znači da je Isus bio „početnik„ Božjeg stvaranja. U svojim spisima Jovan upotrebljava preko 20 puta različite oblike grčke reči arheʹ i svaki put ove reči imaju značenje „početka„. Da, Isus je bio stvoren od Boga kao početak nevidljivih Božjih stvorenja.

Zapazimo kako se ovi osvrti na Isusovo poreklo tačno poklapaju s izrazima koji su slikovito upotrebljeni za „Mudrost„: „Jahve me stvori kao počelo svoga djela, kao najraniji od svojih čina, u pradoba. Rodih se prije nego su utemeljene gore, prije brežuljaka. Kad još ne bijaše načinio zemlje, ni poljana, ni početka zemaljskom prahu„ (Priče Solomonove 8:12, 22, 25 26, St). Izraz „Mudrost„ upotrebljava se da bi se personifikovao onaj koga je Bog stvorio; i većina naučnika slaže se u tome da se ovde zaista radi o stilskoj figuri, koja se odnosi na Isusa kao duhovnu osobu u predljudskom postojanju.

Kao „Mudrost„ u svom predljudskom postojanju, Isus je rekao dalje da je bio „kraj njega [Boga], kao graditeljica„ (Priče Solomonove 8:30, St). U skladu s Isusovom ulogom graditelja, za njega se u Kološanima 1:16 kaže: „Kroz njega bi sazdano sve što je na nebu i na zemlji„.

Tako je Svemogući Bog kroz svog graditelja, svog saradnika, stvorio sve druge stvari. Biblija to sažima ovako: „Ali mi imamo samo jednoga Boga, Oca, od kojega je sve. . . i jednoga Gospodina Isusa Krista, kroz kojega je sve„ (1. Korinćanima 8:6, St). (Naglašeno od nas.)

Nema sumnje, Bog je rekao ovom graditelju: „Načinimo čoveka na svoju sliku„ (1. Mojsijeva 1:26, NS). Neki su tvrdili da reč „načinimo„ ukazuje na trojstvo. No, ako bi ti rekao: „Sada ćemo nešto učiniti za sebe„, niko naravno ne bi došao na pomisao da ove reči ukazuju na to da je u tebi ujedinjeno više osoba. Ti jednostavno želiš reći da će na nečemu raditi dve ili više osoba. Tako je i s Bogom. Kad je on rekao „načinimo„ samo je razgovarao s jednom drugom osobom, sa svojim prvim duhovnim stvorenjem, s graditeljem, s predljudskim Isusom.
 
Poslednja izmena:

Glasnik.

Buduća legenda
Poruka
27.188
danas u 0 44 sati:
a da vi malo prosirite vidike :)

laku noc
Tacno ceka da odem sa foruma da bi zatrpala receno da nebi vecina pogledala sta se pise.
Osoba je potpuno svesna neistine koje pise i potpuno svesno ih pise.
Zna da ne moze da demantuje receno i pribegava zatrpavanju.
Nisam vidio neku orrgnizaciju koja je prevarnija.
Ovi su presli i vlast.
Zamislite da ovi dobiju vlast?
 
Poslednja izmena:

Gost3333

Veoma poznat
Poruka
14.014
Tacno ceka da odem sa foruma da bi zatrpala receno da nebi vecina pogledala sta se pise.
Osoba je potpuno svesna neistine koje pise i potpuno svesno ih pise.
Zna da ne moze da demantuje receno i pribegava zatrpavanju.
Nisam vidio neku orrgnizaciju koja je prevarnija.
Ovi su presli i vlast.
Zamislite da ovi dobiju vlast?
Pa dobro i ti si adventista. Tu ste negde
 

Kerkyra

Buduća legenda
Poruka
42.798
A evo i ovde smo svedoci da pojedini, koji u Boga ne veruju, niti žele da u Njega poveruju, ipak posećuju ovaj "Religija" podforum, iako je u njegovom podnaslovu napisano da je on namenjen "Za verujuće i one koji bi želeli da veruju. Sve o religiji i istoriji religije".
Zašto, ne znam.
Ne smeta mi to. Samo mi je žao.
Svako ima svoje razloge.
Ali, uzimaju ime Božje nedostojno. Na razne načine, pa i time što Mu ime pišu malom slovom:
bog umesto Bog.
Opet,
ako baš uporno to žele da čine, pa ko sam ja da im zameram?
Ali.......
neće to na dobro izaći.
Nikada niko nije se sa Bogom nekažnjeno sprdao. Ne znaju da je STRAŠNO to što čine. Rekao bih, još strašnije nego što stoji u ovoj tvojoj priči.
Svako pred Bogom stoji sam, i za svoje postupanje odgovara sam. I to je pošteno.

Pozdrav svim ljudima dobre volje...
Hristos Vaskrse.

Odlicno uoceno, ni ja ovo ne bih bolje rekla, a istinito.

Vrlo je opasno to sto rade, ali svako za sebe odgovara.

Mogu jedino jos da dodam, da se za vreme komunizma cak to ustalilo i kroz psovke...goreg nema i nemoj da se pitamo zasto se smanjujemo kao nacija.
 

Glasnik.

Buduća legenda
Poruka
27.188
Pa dobro i ti si ...... Tu ste negde
Ali nisam sledbenik kulta licnosti zvanog Miki kult, kao ti.
Ja sledim Boga ne stvorenja.
Ti sto sledis Miki kult, imas istu nauku kao ja.
Jedino ovo sa kultom je razlika.
Samo ti kult neda da,se glupiras na njegovom forumu jer odma, sledi ban.
Pa, si dosao ovde.
Tamo sme samo kult da se glupira.
 

Gost3333

Veoma poznat
Poruka
14.014
Ali nisam sledbenik kulta licnosti zvanog Miki kult, kao ti.
Ja sledim Boga ne stvorenja.
Ti sto sledis Miki kult, imas istu nauku kao ja.
Jedino ovo sa kultom je razlika.
Samo ti kult neda da,se glupiras na njegovom forumu jer odma, sledi ban.
Pa, si dosao ovde.
Tamo sme samo kult da se glupira.
Moj vodja kulta je umro pre oko 2000 godina. Zvao se Gospod Isus Hrist.
 

Glasnik.

Buduća legenda
Poruka
27.188
Moj vodja kulta je umro pre oko 2000 godina. Zvao se Gospod Isus Hrist.
Onda se ponasaj kao taj vodja a ne neotesano i brutalno kao kult.
Te metode kulta kao bato pod mac i slicno, nije htiscanstvo.
Vec ljudska sila..
A ti se uci od Hrista i oslanjaj na njegovu silu a ne kao kult na svoju.
Uzmi i uci se Teologiji kako ti kult kaze, pa argumentovano nastupaj u diskusiji ne iz mrznje ili u ljudskoj sili.
Svaki covek ima od Boga dato mesto na ovoj zemlji i pravo da bude sta hoce.
A on je sudija, on ce posle da sudi.
 

Gost3333

Veoma poznat
Poruka
14.014
Onda se ponasaj kao taj vodja a ne neotesano i brutalno kao kult.
Te metode kulta kao bato pod mac i slicno, nije htiscanstvo.
Vec ljudska sila..
A ti se uci od Hrista i oslanjaj na njegovu silu a ne kao kult na svoju.
Uzmi i uci se Teologiji kako ti kult kaze, pa argumentovano nastupaj u diskusiji ne iz mrznje ili u ljudskoj sili.
Svaki covek ima od Boga dato mesto na ovoj zemlji i pravo da bude sta hoce.
A on je sudija, on ce posle da sudi.
Ti u svaku pricu ubacis Miroljuba. Najbolje da ti ja dam njegov broj pa ga zovi da se ispricate kada si toliko opsednut njime.
 

Glasnik.

Buduća legenda
Poruka
27.188
Ti u svaku pricu ubacis Miroljuba. Najbolje da ti ja dam njegov broj pa ga zovi da se ispricate kada si toliko opsednut njime.
A ne volis da te neko obelezava a ti volis drugoga da obelezavas?
To se zove licemerje.
Ne treba mi broj tvog kulta.
Doprinesi nesto diskusiji, mani se etiketiranja i bavljenka licnoscu.
Pa ce onda i tebi da bude dobro.
A ako slabo poznajes Teologiju , pitaj kulta ili ovde pitaj.
Ima moja tema, postavite pitanja.
 

Gost3333

Veoma poznat
Poruka
14.014
A ne volis da te neko obelezava a ti volis drugoga da obelezavas?
To se zove licemerje.
Ne treba mi broj tvog kulta.
Doprinesi nesto diskusiji, mani se etiketiranja i bavljenka licnoscu.
Pa ce onda i tebi da bude dobro.
A ako slabo poznajes Teologiju , pitaj kulta ili ovde pitaj.
Ima moja tema, postavite pitanja.
Sta god kazem ubacis Miroljuba u pricu. Ne citam sektaske knjige kao sto su Kule strazara. Citam knjige kao sto sam i rekao, poput Tajne Biblije od A. Medvedeva.
 

Glasnik.

Buduća legenda
Poruka
27.188
Sta god kazem ubacis Miroljuba u pricu. Ne citam sektaske knjige kao sto su Kule strazara. Citam knjige kao sto sam i rekao, poput Tajne Biblije od A. Medvedeva.
Pa ta knjiga je od dr Radise Antica ne od Medvedeva i dobra je.
I nisam ti rekao da citas knjige vec da pitas ako te nesto zanima.

A ako ne, onda se ponasaj kao hriscanin
Ne pominjem Miroljoba vec kult.
Ali samo zato sto si igrao na tu kartu.
 

Bogomolj@c

Aktivan član
Poruka
1.005
Odlicno uoceno, ni ja ovo ne bih bolje rekla, a istinito.

Vrlo je opasno to sto rade, ali svako za sebe odgovara.

Mogu jedino jos da dodam, da se za vreme komunizma cak to ustalilo i kroz psovke...goreg nema i nemoj da se pitamo zasto se smanjujemo kao nacija.

A ima i ovo zanimljivo zapažanje,
kada smo u temi oko imena Gospodnjeg.
Koje nam može poslužiti da brzo saznamo s kim razgovaramo.
Ateisti, antiteisti, bogoborci, jeretici... raznih boja,
teško i nevoljno koriste reč Hristos.
Namesto njega najčešće primenjuju Isus.
Ovo nije nevažno.
Odavde se vidi temeljni stav prem Gospodu Isusu Hristu.
Isus Mu je ime,
kao što je nekome ime Branko, Ognjen, Milica, Zorka...
A Hristos Mu nije prezime
već znači Mesija, Spasilac, Izbavitelj.. Hristos je funkcija.
Po tome kako ga neko naziva vidimo da li Gospoda Isusa Hrista taj smatra čovekom ili Bogočovekom.
Samo Isus,
i dosledno sve vreme tako, Isus
- odmah je jasno da takvi potenciraju da je On samo čovek. Npr. JS.
Takođe i Papska jeres, često koristi reč Kršćani namesto Hrišćani.
Opet, negirajući da je Isus Hristos. Naglašavajući krst, znamenje, simbol...
a ne suštinu koja je da su Hrišćani sledbenici Hrista a ne krsta.
*
Zato u Sv.Pismu stoji:
''Oni su Njegovi koji priznaju da je Isus Hristos.''
Koji izbegavaju reč Hristos - nisu Njegovi.
A čiji su...... neka se zamisle.
 

Kerkyra

Buduća legenda
Poruka
42.798
A ima i ovo zanimljivo zapažanje,
kada smo u temi oko imena Gospodnjeg.
Koje nam može poslužiti da brzo saznamo s kim razgovaramo.
Ateisti, antiteisti, bogoborci, jeretici... raznih boja,
teško i nevoljno koriste reč Hristos.
Namesto njega najčešće primenjuju Isus.
Ovo nije nevažno.
Odavde se vidi temeljni stav prem Gospodu Isusu Hristu.
Isus Mu je ime,
kao što je nekome ime Branko, Ognjen, Milica, Zorka...
A Hristos Mu nije prezime
već znači Mesija, Spasilac, Izbavitelj.. Hristos je funkcija.
Po tome kako ga neko naziva vidimo da li Gospoda Isusa Hrista taj smatra čovekom ili Bogočovekom.
Samo Isus,
i dosledno sve vreme tako, Isus
- odmah je jasno da takvi potenciraju da je On samo čovek. Npr. JS.
Takođe i Papska jeres, često koristi reč Kršćani namesto Hrišćani.
Opet, negirajući da je Isus Hristos. Naglašavajući krst, znamenje, simbol...
a ne suštinu koja je da su Hrišćani sledbenici Hrista a ne krsta.

*
Zato u Sv.Pismu stoji:
''Oni su Njegovi koji priznaju da je Isus Hristos.''
Koji izbegavaju reč Hristos - nisu Njegovi.
A čiji su...... neka se zamisle.

Ima istine....nije mi nikad palo na pamet zasto je to tako, ali ovo je vrlo verovatno objasnjenje.
 

aeternum

Poznat
Poruka
8.385
A ima i ovo zanimljivo zapažanje,
kada smo u temi oko imena Gospodnjeg.
Koje nam može poslužiti da brzo saznamo s kim razgovaramo.
Ateisti, antiteisti, bogoborci, jeretici... raznih boja,
teško i nevoljno koriste reč Hristos.
Namesto njega najčešće primenjuju Isus.
Ovo nije nevažno.
Odavde se vidi temeljni stav prem Gospodu Isusu Hristu.
Isus Mu je ime,
kao što je nekome ime Branko, Ognjen, Milica, Zorka...
A Hristos Mu nije prezime
već znači Mesija, Spasilac, Izbavitelj.. Hristos je funkcija.
Po tome kako ga neko naziva vidimo da li Gospoda Isusa Hrista taj smatra čovekom ili Bogočovekom.
Samo Isus,
i dosledno sve vreme tako, Isus
- odmah je jasno da takvi potenciraju da je On samo čovek. Npr. JS.
Takođe i Papska jeres, često koristi reč Kršćani namesto Hrišćani.
Opet, negirajući da je Isus Hristos. Naglašavajući krst, znamenje, simbol...
a ne suštinu koja je da su Hrišćani sledbenici Hrista a ne krsta.
*
Zato u Sv.Pismu stoji:
''Oni su Njegovi koji priznaju da je Isus Hristos.''
Koji izbegavaju reč Hristos - nisu Njegovi.
A čiji su...... neka se zamisle.
Zasto pises lazi
vec sam ti napisal da je Isus Hrist Bozji Sin
a ti kazes da neki potenciraju da je covek.
Zna se da je bio u ljudskom telu jedno vreme
nakon cega je vaskrsao na nebo.
JS sve temelje na onome sto kaze Bozja rec zato su i pravi vernici
Jer imaju tu izvornu veru Boga
I jer slede Hrista naizvaju se hriscanima.
Isus Hristos je Bozji Sin duhovno bice daleko iznad svih andjela i ljudi.
evo vec sam pisala iz Biblije je sve

pa ako cenis Bozju rec prihvatices iz nje dokaze
ako ne nek ti je Bog na pomoc.
evo jasno pise u Bibliji da je Isus Hrist Bozji Sin
a Hrist ili Hristos je jedno te isto, stvar izgovora
Hrist znaci pomazanik.
Isus Hrist je posrednik izmedju Boga i ljudi
Biblijski dokazi:
1. Kušač mu se približi i reče mu: Ako si Sin Božji, zapovedaj da se ovo kamenje pretvori u hlebove. (Matej 4:3)
2. i reče mu: Ako si Sin Božji, skoči dole, jer je napisano: "Anđelima svojim zapovediće za te, i oni će tebe na ruke uzeti, da gde nogom svojom za kamen ne zapneš." (Matej 4:6)
3. Oni koji bejahu u lađi približiše se Isusu i pokloniše mu se, govoreći: Zaista si ti Sin Božji! (Matej 14:33)
4. Prvosveštenik mu reče: Zaklinjem te živim Bogom da nam kažeš jesi li ti Hristos, sin Božji. (Matej 26:63)
5. i govoreći: Ti koji hram razvaljuješ i za tri dana opet sagrađuješ, pomozi sad sam sebi! Ako si Sin Božji, siđi s krsta! (Matej 27:40)
6. Centurion i oni koji s njim čuvahu Isusa, pošto videše kako se zemlja zatrese i šta bi, obuze veliki strah, i oni rekoše: Ovo je zaista bio Sin Božji! (Matej 27:54)
7. I dusi nečisti, kad ga viđahu, pripadahu k njemu i vikahu: Ti si Sin Božji! (Marko 3:11)
8. Kad centurion koji stajaše prema njemu vide kako izdahnu, reče: Ovaj je čovek zaista bio Sin Božji! (Marko 15:39)
9. Anđeo joj odgovori: Duh Sveti doći će na te, i sila Najvišega oseniće te. Zato i sveto dete koje će se od tebe roditi nazvaće se sin Božji. (Luka 1:35)
10. Reče mu đavao: Ako si Sin Božji, zapovedaj ovome kamenu da postane hleb. (Luka 4:3)
11. Đavo ga odvede još u Jerusalim, postavi ga na vrh hrama, i reče mu: Ako si Sin Božji, skoči odavde dole, (Luka 4:9)
12. Iz mnogih iziđoše i zli duhovi vičući i govoreći: Ti si Sin Božji! Ali im on zaprećivaše, i ne davaše im da govore, jer oni znadijahu da je on Hristos. (Luka 4:41)
13. Svi rekoše: Ti li si dakle Sin Božji? A on im reče: Vi kažete, jesam. (Luka 22:70)
14. I ja videh i zasvedočih da je on Sin Božji. (Jovan 1:34)
15. Natanailo odgovori i reče mu: Ravi!, Ti si Sin Božji, ti si kralj Izrailjev. (Jovan 1:49)
16. i mi verovasmo i poznasmo da si ti Hristos, Sin Božji. (Jovan 6:69)
17. kako vi govorite onome koga Otac posveti i posla na svet: Hulu govoriš! I to zato što rekoh: Ja sam Sin Božji? (Jovan 10:36)
18. Kad to Isus ču, reče: Ova bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se proslavi Sin Božji s nje. (Jovan 11:4)
19. Reče mu ona: Da, Gospode! Verujem da si ti Hrist, Sin Božji, koji je trebao da dođe na svet. (Jovan 11:27)
20. a ova su napisana da verujete da Isus jeste Hristos, sin Božji, i da, verujući, imate život u imenu njegovom. (Jovan 20:31)
21. Filip mu reče: Ako veruješ od svega srca svoga, možeš. A evnuh odgovori: Verujem da je Isus Hristos Sin Božji. (Dela 8:37)
22. i odmah je propovedao po sinagogama da je Isus Sin Božji. (Dela 9:20)
23. Jer sin Božji, Isus Hristos, koga propovedasmo vama ja, Silvan i Timotej, ne bi "da i ne", nego u njemu bi "da". (2. Korinćanima 1:19)
24. nauči se - i ako je Sin Božji bio - poslušanju, po onome što podnese, (Jevrejima 5:8)
25. Ko počini greh od đavola je, jer đavo greši od početka. Sin se Božji zato javi da uništi dela Đavolja. (1. Jovanova 3:8)
26. Ko prizna da je Isus Sin Božji, Bog u njemu stoji i on u Bogu. (1. Jovanova 4:15)
27. Ko je koji svet pobedi, osim onoga koji veruje da je Isus Sin Božji? (1. Jovanova 5:5)
28. A znamo da Sin Božji dođe i dade nam razum da poznamo Boga istinitoga, i da budemo u istinitom Sinu njegovom Isusu Kristu. On je koji je istiniti Bog i život večni. (1. Jovanova 5:20)
29. Anđelu Tijatirske Crkve napiši: Evo šta govori Sin Božji, koji ima oči kao plamen ognjeni, i noge kao usjali bakar. (Otkrivenje 2:18)
30. Ja vam kažem: koji god prizna mene pred ljudima, priznaće i Sin čovečji njega pred anđelima Božjim; (Luka 12:8)
31. On se uzdao u Boga; neka mu pomogne sad, ako ga voli, jer govoraše: "Ja sam Sin Božji". (Matej 27:43)
Jovan 3:16 Jer Bog toliko ljubi svet, da je Sina svoga jedinorođenoga dao, da ni jedan koji u njega veruje ne propadne, nego da ima život večni.
Jovan 17:3 A život je večni u tome da tebe poznaju, tebe, jedinoga istinitoga Boga, i onoga koga si ti poslao, Isusa Hrista.

Sve je meni predao Otac moj, i niko ne zna za Sina do Otac, niti Oca ko zna do Sin i ako kome Sin hoće objaviti. (Matej 11:27)

Simon Petar odgovori: Ti si Hristos, Sin Boga živoga. (Matej 16:16)

: A danu tome i o času niko ne zna, ni anđeli nebeski, ni Sin, nego Otac sam. : (Matej 24:36)


Sam Bog je sa neba posvedocio nakon Isusovog krstenja u vodi…da je ISUS njegov SIN

Svedocanstvo Boga da je Isus njegov Sin, tj Sin Bozji...

I gle, glas s nebesa progovori: Ovo je sin moj ljubljeni, u kome je moje blagovoljenje. (Matej 3:17)

Dok on još govoraše, oblak sjajan zakloni ih, i, gle, ču se glas iz oblaka koji reče: Ovo je Sin moj ljubljeni, na kome je moje blagovoljenje; njega poslušajte! (Matej 17:5)
I ču se glas s nebesa koji progovori: Ti si sin moj ljubljeni, u kome je moje blagovoljenje! (Marko 1:11)
I dođe oblak te ih zakloni, i iziđe glas iz oblaka: Ovo je Sin moj ljubljeni, njega poslušajte! (Marko 9:7)

i siđe na nj Duh Sveti u telesnom obliku kao golub, i ču se glas s neba koji progovori: Ti si Sin moj ljubljeni, u tebi je moje blagovoljenje! (Luka 3:22)

Jer on primi od Boga Oca čast i slavu kad dođe k njemu glas: "Ovo je sin moj ljubljeni, u kome je moje blagoslovljenje." (2. Petrova 1:17)[/spoilr]
 
Poslednja izmena:

aeternum

Poznat
Poruka
8.385
Ne znam da li si primetio (možeš i proveriti) u Bibliji se samo na dva mesta Isus Hrist spominju zajedno i to u jevanđelju po Jovanu.
Isus se uvek koristi kada se govori o Dobru, a Hrist kada je reč o Istini.
Tako je zasto bi se stalno spominjalo Isus Hrist
Kada se kaze Isus zna se na koga se misli.
cesto pise Sin Bozji, kao kada Bog kaze za Isusa ovo je sin moj voljeni.
 

Glasnik.

Buduća legenda
Poruka
27.188
ИмеУреди


Име Исус потиче од грчке речи Ιησούς (Исоус), која је хеленизација хебрејске речи יהושע (Јехошуа) од хебрејско-арамејског ישוע (Јешуа), што значи Јахве спасава. Христос је титула која потиче од грчке речи χριστός (христос), односно помазаник, што се подудара са хебрејским називом речи месија (машиах).

Isus je tacno i Hristis he racno.
Kada nekonksze Isus, misli ns osobu koja he i Hristis.
Kada neko kaze Hristos, misli na osobu koja je i Isus.

Isus je govotno lakse i brze pa neki kiriste tu varijabntu.
I u tome je cela tajna.
Oni koji aludiraju samo na Isus ili samo na Hristos, i jedni i drugi nisu u pravu.
Tacno je oboje.

Јахве спасава
 

Bogomolj@c

Aktivan član
Poruka
1.005
Zasto pises lazi
vec sam ti napisal da je Isus Hrist Bozji Sin
a ti kazes da neki potenciraju da je covek.
Zna se da je bio u ljudskom telu jedno vreme
nakon cega je vaskrsao na nebo.
JS sve temelje na onome sto kaze Bozja rec zato su i pravi vernici
Jer imaju tu izvornu veru Boga
I jer slede Hrista naizvaju se hriscanima.
Isus Hristos je Bozji Sin duhovno bice daleko iznad svih andjela i ljudi.
evo vec sam pisala iz Biblije je sve

pa ako cenis Bozju rec prihvatices iz nje dokaze
ako ne nek ti je Bog na pomoc.
evo jasno pise u Bibliji da je Isus Hrist Bozji Sin
a Hrist ili Hristos je jedno te isto, stvar izgovora
Hrist znaci pomazanik.
Isus Hrist je posrednik izmedju Boga i ljudi
Biblijski dokazi:
1. Kušač mu se približi i reče mu: Ako si Sin Božji, zapovedaj da se ovo kamenje pretvori u hlebove. (Matej 4:3)
2. i reče mu: Ako si Sin Božji, skoči dole, jer je napisano: "Anđelima svojim zapovediće za te, i oni će tebe na ruke uzeti, da gde nogom svojom za kamen ne zapneš." (Matej 4:6)
3. Oni koji bejahu u lađi približiše se Isusu i pokloniše mu se, govoreći: Zaista si ti Sin Božji! (Matej 14:33)
4. Prvosveštenik mu reče: Zaklinjem te živim Bogom da nam kažeš jesi li ti Hristos, sin Božji. (Matej 26:63)
5. i govoreći: Ti koji hram razvaljuješ i za tri dana opet sagrađuješ, pomozi sad sam sebi! Ako si Sin Božji, siđi s krsta! (Matej 27:40)
6. Centurion i oni koji s njim čuvahu Isusa, pošto videše kako se zemlja zatrese i šta bi, obuze veliki strah, i oni rekoše: Ovo je zaista bio Sin Božji! (Matej 27:54)
7. I dusi nečisti, kad ga viđahu, pripadahu k njemu i vikahu: Ti si Sin Božji! (Marko 3:11)
8. Kad centurion koji stajaše prema njemu vide kako izdahnu, reče: Ovaj je čovek zaista bio Sin Božji! (Marko 15:39)
9. Anđeo joj odgovori: Duh Sveti doći će na te, i sila Najvišega oseniće te. Zato i sveto dete koje će se od tebe roditi nazvaće se sin Božji. (Luka 1:35)
10. Reče mu đavao: Ako si Sin Božji, zapovedaj ovome kamenu da postane hleb. (Luka 4:3)
11. Đavo ga odvede još u Jerusalim, postavi ga na vrh hrama, i reče mu: Ako si Sin Božji, skoči odavde dole, (Luka 4:9)
12. Iz mnogih iziđoše i zli duhovi vičući i govoreći: Ti si Sin Božji! Ali im on zaprećivaše, i ne davaše im da govore, jer oni znadijahu da je on Hristos. (Luka 4:41)
13. Svi rekoše: Ti li si dakle Sin Božji? A on im reče: Vi kažete, jesam. (Luka 22:70)
14. I ja videh i zasvedočih da je on Sin Božji. (Jovan 1:34)
15. Natanailo odgovori i reče mu: Ravi!, Ti si Sin Božji, ti si kralj Izrailjev. (Jovan 1:49)
16. i mi verovasmo i poznasmo da si ti Hristos, Sin Božji. (Jovan 6:69)
17. kako vi govorite onome koga Otac posveti i posla na svet: Hulu govoriš! I to zato što rekoh: Ja sam Sin Božji? (Jovan 10:36)
18. Kad to Isus ču, reče: Ova bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se proslavi Sin Božji s nje. (Jovan 11:4)
19. Reče mu ona: Da, Gospode! Verujem da si ti Hrist, Sin Božji, koji je trebao da dođe na svet. (Jovan 11:27)
20. a ova su napisana da verujete da Isus jeste Hristos, sin Božji, i da, verujući, imate život u imenu njegovom. (Jovan 20:31)
21. Filip mu reče: Ako veruješ od svega srca svoga, možeš. A evnuh odgovori: Verujem da je Isus Hristos Sin Božji. (Dela 8:37)
22. i odmah je propovedao po sinagogama da je Isus Sin Božji. (Dela 9:20)
23. Jer sin Božji, Isus Hristos, koga propovedasmo vama ja, Silvan i Timotej, ne bi "da i ne", nego u njemu bi "da". (2. Korinćanima 1:19)
24. nauči se - i ako je Sin Božji bio - poslušanju, po onome što podnese, (Jevrejima 5:8)
25. Ko počini greh od đavola je, jer đavo greši od početka. Sin se Božji zato javi da uništi dela Đavolja. (1. Jovanova 3:8)
26. Ko prizna da je Isus Sin Božji, Bog u njemu stoji i on u Bogu. (1. Jovanova 4:15)
27. Ko je koji svet pobedi, osim onoga koji veruje da je Isus Sin Božji? (1. Jovanova 5:5)
28. A znamo da Sin Božji dođe i dade nam razum da poznamo Boga istinitoga, i da budemo u istinitom Sinu njegovom Isusu Kristu. On je koji je istiniti Bog i život večni. (1. Jovanova 5:20)
29. Anđelu Tijatirske Crkve napiši: Evo šta govori Sin Božji, koji ima oči kao plamen ognjeni, i noge kao usjali bakar. (Otkrivenje 2:18)
30. Ja vam kažem: koji god prizna mene pred ljudima, priznaće i Sin čovečji njega pred anđelima Božjim; (Luka 12:8)
31. On se uzdao u Boga; neka mu pomogne sad, ako ga voli, jer govoraše: "Ja sam Sin Božji". (Matej 27:43)
Jovan 3:16 Jer Bog toliko ljubi svet, da je Sina svoga jedinorođenoga dao, da ni jedan koji u njega veruje ne propadne, nego da ima život večni.
Jovan 17:3 A život je večni u tome da tebe poznaju, tebe, jedinoga istinitoga Boga, i onoga koga si ti poslao, Isusa Hrista.

Sve je meni predao Otac moj, i niko ne zna za Sina do Otac, niti Oca ko zna do Sin i ako kome Sin hoće objaviti. (Matej 11:27)

Simon Petar odgovori: Ti si Hristos, Sin Boga živoga. (Matej 16:16)

: A danu tome i o času niko ne zna, ni anđeli nebeski, ni Sin, nego Otac sam. : (Matej 24:36)


Sam Bog je sa neba posvedocio nakon Isusovog krstenja u vodi…da je ISUS njegov SIN

Svedocanstvo Boga da je Isus njegov Sin, tj Sin Bozji...

I gle, glas s nebesa progovori: Ovo je sin moj ljubljeni, u kome je moje blagovoljenje. (Matej 3:17)

Dok on još govoraše, oblak sjajan zakloni ih, i, gle, ču se glas iz oblaka koji reče: Ovo je Sin moj ljubljeni, na kome je moje blagovoljenje; njega poslušajte! (Matej 17:5)
I ču se glas s nebesa koji progovori: Ti si sin moj ljubljeni, u kome je moje blagovoljenje! (Marko 1:11)
I dođe oblak te ih zakloni, i iziđe glas iz oblaka: Ovo je Sin moj ljubljeni, njega poslušajte! (Marko 9:7)

i siđe na nj Duh Sveti u telesnom obliku kao golub, i ču se glas s neba koji progovori: Ti si Sin moj ljubljeni, u tebi je moje blagovoljenje! (Luka 3:22)

Jer on primi od Boga Oca čast i slavu kad dođe k njemu glas: "Ovo je sin moj ljubljeni, u kome je moje blagoslovljenje." (2. Petrova 1:17)[/spoilr]

Kako se to izražavaš?
Kakve laži?
 

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.