Nasilje u školi - šta činiti

PerfectOne

Vitača Milut
Poruka
28.520
O Boze..
Nadam se da ce cerka biti ok.
Strasno, nemam komentar.
Sada je ok
To se desilo na početku školske godine...
sledećeg leta 31.avgust nas dve hodamo po kraju i prođemo pored škole
ona meni kaže mama ne znam kako ću da uđem u ovu školu sutra...


tako da je po hitnom postupku prebačena u drugu školu
a za posledice još nisam sigurna dokle su stigle... nadam se ne daleko.
čini mi se da se oporavila tu situaciju više nikada nije pomenula.
 

MrNapokon

Buduća legenda
Poruka
43.902
Sada je ok
To se desilo na početku školske godine...
sledećeg leta 31.avgust nas dve hodamo po kraju i prođemo pored škole
ona meni kaže mama ne znam kako ću da uđem u ovu školu sutra...


tako da je po hitnom postupku prebačena u drugu školu
a za posledice još nisam sigurna dokle su stigle... nadam se ne daleko.
čini mi se da se oporavila tu situaciju više nikada nije pomenula.
Nadam se da ce biti ok. Mogu misliti kroz sta i ti prolazis kao roditelj, za nju da ne komentarisem, bilo bi suvisno.
 

georgejune

Starosedelac
Poruka
189.871
Kako bre ne mrzeti onda,pa bes u meni na svaku nepravdu,da posaljes dete negde gde znas da ga ceka samo lose, pocevsi od vakcine i vrtica ubaceni u to sablonsko zlo,zamisli da se vaspitacice tako brane i peru od jadnog deteta od 3 godine,na takvu pahulju imaju obraza da prebace krivicu
 

UltraVioletna

Iskusan
Moderator
Poruka
5.324
sto vise pricaju o vrsnjackom nasilju, nasilje je vece.. te radionice, seminari i sl.sranja.. to se resava promenom Zakona gde je skola nadlezna za takve slucajeve...
Nema škola ingerencije za najviši nivo nasilja. Tada se prosleđuje CSR- u jer on ima mehanizme,radi sa celom porodicom,a sud može da odredi i vaspitnu meru odlaska u popravni dom. Ne može to škola,to nisu njene nadležnosti.
 
Poruka
52.883
1. Kome roditelj može da prijavi vršnjačko nasilje koje njegovo dete trpi u školi?

Ukoliko roditelj ima saznanje da je njegovo dete izloženo nasilju u školi treba da se prvo obrati odeljenskom starešini, a ukoliko se već obraćao i nije zadovoljan postupanjem, može se obratiti direktoru škole. Direktor škole po saznanju saziva Tim za zaštitu, koji prikuplja sve relevantne informacije, procenjuje nivo nasilja i preduzima dalje aktivnosti. Škola o svemu obaveštava roditelja i uključuje ga u izradu i realizaciju operativnog plana zaštite za učenika.

Ukoliko se roditelj već obraćao ustanovi, a postupanje u ustanovi je izostalo može se obratiti prosvetnoj inspekciji i/ili nadležnoj školskoj upravi.

2. Da li je škola u obavezi da postupa kada se nasilje između učenika dogodilo van škole?

Ukoliko ustanova ima saznanje da se nasilje u koje su uključeni učenici dogodilo van ustanove, dužna je da pojača vaspitni rad sa učenicima uz obavezno uključivanje roditelja, osim kada se radi o nasilju u porodici, kada je nužno uključiti nadležni centar za socijalni rad. Ustanova ukoliko ima saznanje obaveštava druge nadležne ustanove-policiju i centar za socijalni rad u zavisnosti od situacije ( npr. ukoliko ima saznanje o tuči učenika koji imaju iznad 14. godina obaveštava policiju).

3. Ko vrši procenu nivoa nasilja?

Procenu nivoa nasilja vrši Tim za zaštitu uzimajući u obzir sve relevantne činjenice. Procena nivoa nasilja se donosi na osnovu analize intenziteta, stepena rizika, trajanja i učestalosti ponašanja, posledica, broja učesnika, uzrasta i karakteristika razvojnog perioda deteta, odnosno učenika. Na osnovu opsežne i detaljne analize svake individualne situacije nasilja Tim procenjuje nivo. Takođe, uzima u obzir i da li su uključene ili je potrebno da budu uključene i druge institucije.

4. Procedura vođenja vaspitno-disciplinskog postupka protiv učenika ?

Za treći nivo vršnjačkog nasilja, direktor zaključkom pokreće vaspitno-disciplinski postupak protiv učenika odmah, a najkasnije u roku od dva dana od dana saznanja, o čemu odmah, a najkasnije narednog radnog dana obaveštava roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika. U vaspitno-disciplinskom postupku učenik, uz prisustvo roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika, kao i svi ostali učesnici i svedoci moraju biti saslušani i dati pisanu izjavu. Ukoliko se roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik učenika, koji je uredno obavešten, ne odazove da prisustvuje vaspitno-disciplinskom postupku, direktor škole postavlja odmah, a najkasnije narednog radnog dana psihologa, odnosno pedagoga ustanove da u ovom postupku zastupa interese učenika, o čemu odmah obaveštava centar za socijalni rad. Vaspitno-disciplinski postupak okončava se, nakon vođenja pojačanog vaspitnog rada sa učenikom, donošenjem rešenja u roku od 30 dana od dana pokretanja. Pre donošenja rešenja moraju se utvrditi sve činjenice koje su od značaja za odlučivanje. Mere koje se učeniku izriču zavise i od rezultata pojačanog vaspitnog rada i eventualne pozitivne promene u ponašanju.


Vršnjačko nasilje

Kada govorimo o vršnjačkom nasilju bez obzira na vrste nasilja (fizičko, digitalno, seksualno, psihičko, socijalno) nasilje se razvrstava u tri nivoa, od kojih zavise i procedure postupanja. Razvrstavanje nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja na nivoe ima za cilj obezbeđivanje ujednačenog postupanja (intervenisanja) ustanova u situacijama nasilja i zlostavljanja kada su akteri deca, odnosno učenici (učenik–učenik, učenik–dete).

Isti oblici nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja mogu da se pojave na više nivoa, ali se razlikuju u intenzitetu, stepenu rizika, učestalosti, posledicama i učesnicima. Procena nivoa nasilja se donosi na osnovu analize intenziteta, stepena rizika, trajanja i učestalosti ponašanja, posledica, broja učesnika, uzrasta i karakteristika razvojnog perioda deteta, odnosno učenika.

Nivo nasilja i zlostavljanja uslovljava i preduzimanje određenih interventnih mera i aktivnosti.

Na prvom nivou, po pravilu, aktivnosti preduzima samostalno odeljenjski starešina, nastavnik, odnosno vaspitač, u saradnji sa roditeljem, u smislu pojačanog vaspitnog rada sa vaspitnom grupom, odeljenjskom zajednicom, grupom učenika i individualno.

Izuzetno, ako se nasilno ponašanje ponavlja, ako vaspitni rad nije bio delotvoran, ako su posledice teže, ako je u pitanju nasilje i zlostavljanje od strane grupe prema pojedincu ili ako isto dete i učenik trpi ponovljeno nasilje i zlostavljanje za situacije prvog nivoa, ustanova interveniše aktivnostima predviđenim za drugi, odnosno treći nivo, a to podrazumeva uključivanje Tima za zaštitu.

Na drugom nivou, po pravilu, aktivnosti preduzima odeljenjski starešina, odnosno glavni vaspitač u domu, u saradnji sa pedagogom, psihologom, timom za zaštitu i direktorom, uz obavezno učešće roditelja, u smislu pojačanog vaspitnog rada. Ukoliko pojačani vaspitni rad nije delotvoran, direktor pokreće vaspitno-disciplinski postupak i izriče meru, u skladu sa zakonom.

Na trećem nivou, aktivnosti preduzima direktor sa timom za zaštitu, uz obavezno angažovanje roditelja i nadležnih organa, organizacija i službi (centar za socijalni rad, zdravstvena služba, policija i druge organizacije i službe). Kada su izvršioci nasilja učenici starosti do 14 godina protiv kojih se ne može podneti prekršajna ili krivična prijava, niti pokrenuti prekršajni i krivični postupak, na ovom uzrastu se isključivo primenjuju mere iz nadležnosti obrazovno-vaspitnog sistema, zdravstvenog sistema i sistema socijalne zaštite. U radu sa učenikom do 14 godina roditelj ima obavezu da se uključi u pojačan, odnosno po intenzitetu primeren potrebama učenika vaspitni rad. Ukoliko prisustvo roditelja nije u najboljem interesu učenika, tj. može da mu šteti, ugrozi njegovu bezbednost ili ometa postupak u ustanovi, direktor obaveštava centar za socijalni rad, odnosno policiju ili javnog tužioca.

Na ovom nivou obavezni su vaspitni rad koji je u intenzitetu primeren potrebama učenika, kao i pokretanje vaspitno-disciplinskog postupka i izricanje mere, u skladu sa zakonom. Ako je za rad sa učenikom angažovana i druga organizacija ili služba, ustanova ostvaruje saradnju sa njom i međusobno usklađuju aktivnosti. Aktivnosti vaspitnog rada, se precizno definišu operativnim planom zaštite učenika.

eight_col_school_violence.jpg
Vidite koliki tekst a nizašta?
Isto kao što su namerno srozali nivo usluga Domova Zdravlja uključujući i socijalne zube pa sad trči kod privatnika, podiži kredit za slepo crevo....

e istom metodom se kreće u obračun sa državnim školama
Ideja je da Vaše dete pohadja PRIVATNU ŠKOLU

a provincijalci sa nešto sitne kešovine posle raspičkanog imanja doprinose svojim seljačkim zloupotrebama (oni to zovu snalažljivost) formiraju svoju decu na kretensko ponašanje

Koliko do skora Romska deca nisu bila poželjna po odeljenjima a sad imate seljače u gradu sa ocem imbecilom...

Dakle ništa nije slučajno

E sad, da li će privatne škole zażiveti u Srbiji...
 

Lagerta

Domaćin
Moderator
Poruka
4.542
da, prosvetni jadnici su nevidjene pizzde po ovom pitanju
Ovo uopšavanje šteti i vama, kao roditeljima i nama *jadnicima* jer ako deca od vas, kući, slušaju da smo mi neviđene ***** zar zaista očekujete da poštuju nas i naše pokušaje da ih vaspitamo i naučimo ih šta je socijalno prihvatljivo ponašanje. Slažem se da ima zataškavanja u nekim školama, ali ne možete reći da sve škole rade na taj način.
 

UltraVioletna

Iskusan
Moderator
Poruka
5.324
Ovo uopšavanje šteti i vama, kao roditeljima i nama *jadnicima* jer ako deca od vas, kući, slušaju da smo mi neviđene ***** zar zaista očekujete da poštuju nas i naše pokušaje da ih vaspitamo i naučimo ih šta je socijalno prihvatljivo ponašanje. Slažem se da ima zataškavanja u nekim školama, ali ne možete reći da sve škole rade na taj način.
Pa to je to - većina toga kreće upravo iz kuće.
 
Poruka
2.541
da, prosvetni jadnici su nevidjene pizzde po ovom pitanju
Ili su im vezane ruke u leptir mašnu. Oni nažalost nemaju nikakav uticak, niti smeju bilo šta da urade ili kažu. U vreme naših roditelja (pa i u moje vreme) su smeli bukvalno sve. I da kazne, i da počupaju za uvo/kosu, i da izbace sa časa. Sad... Ne znam šta da kažem. Nije ni čudo što su deca podivljala.
 

Serafim 00

Veoma poznat
Moderator
Poruka
10.864
Deca koja su nasilnici veoma često gledaju nasilje u kući i oni to smatraju za uobičajeni model ponašanja. Nažalost, kroz život srećemo ljude koji poznaju jedino jezik nasilja. Na nasilje bi trebalo odgovoriti nenasilnim metodama, poput razgovora, medijacije, ignorisanjem takvog ponašanja.
Međutim, ove metode ponekada ne daju rezultate. Jednostavno, ponekada na nasilje treba odgovoriti nasiljem. Naučiti dete da se odbrani, bilo verbalno, bilo fizički...
 

Botaničar031

Aktivan član
Poruka
1.239
Deca koja su nasilnici veoma često gledaju nasilje u kući i oni to smatraju za uobičajeni model ponašanja. Nažalost, kroz život srećemo ljude koji poznaju jedino jezik nasilja. Na nasilje bi trebalo odgovoriti nenasilnim metodama, poput razgovora, medijacije, ignorisanjem takvog ponašanja.
Međutim, ove metode ponekada ne daju rezultate. Jednostavno, ponekada na nasilje treba odgovoriti nasiljem. Naučiti dete da se odbrani, bilo verbalno, bilo fizički...
Na nasilje odgovoriti iskljucivo vecim nasiljem.
 

Top