Nasilje u partnerskim odnosima

Elle

Elita
Poruka
15.315
Porodično nasilje nad ženama: Prepoznajte obrasce ponašanja i potražite pomoć
(original teksta: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/domestic-violence/art-20048397 ; prevod je delimično izmenjen i prilagođen našem podneblju)


Vaš partner se izvinjava i kaže da se ponašanje kojim vas je povredio neće ponavljati – ali vi se plašite da hoće. Povremeno se pitate da li umišljate da je to nasilje, iako je emotivni ili fizički bol realan. Ako vam ovo zvuči poznato, možda ste žrtva porodičnog nasilja.Kako prepoznati porodično nasilje


Porodično nasilje – kao i nasilje u partnerskim odnosima – javlja se među ljudima u bliskim odnosima. Porodično nasilje može imati mnoge oblike, uključujući emotivno, seksualno i fizičko nasilje, kao i pretnje nasiljem. Nasilje od strane partnera može da se desi svakome, ali je porodično nasilje obično usmereno prema ženama. Porodično nasilje može da se desi u heteroseksualnim kao i u homoseksualnim odnosima.
Nasilni odnosi uvek uključuju neravnotežu moći i kontrole. Nasilnik koristi zastrašujuće, uvredljive reči i ponašanje da bi kontrolisao partnera.

Porodično nasilje nije lako prepoznati na početku. Dok su neki odnosi očigledno nasilni od početka, nasilje obično počinje suptilno i vremenom se pogoršava.

Možda ste žrtva porodičnog nasilja ako ste u vezi sa nekim ko:
 • vas naziva raznim pogrdnim imenima, vređa i ponižava
 • vas sprečava ili obeshrabruje da radite ili školujete se, ili da viđate svoju porodicu i prijatelje
 • pokušava da kontroliše način na koji trošite novac, gde idete, lekove koje uzimate i kako se oblačite
 • se ponaša ljubomorno ili posesivno, ili vas konstantno optužuje da ste neverni
 • postaje agresivan kada koristi alkohol ili narkotike
 • vam preti nasiljem ili oružjem
 • vas udara, šuta, gura, šamara, davi ili na bilo koji drugi način povređuje vas, vašu decu ili vaše ljubimce
 • vas primorava na seksualne odnose ili uključuje u seksualne odnose protiv vaše volje
 • vas krivi za njegovo ili njeno nasilno ponašanje ili vam govori da ste to zaslužili

Ako ste u istopolnoj vezi ili ako ste biseksualni ili transrodni, takođe možete doživljavati nasilje ako ste u vezi s nekim ko:
 • preti da će odati vašim prijateljima, porodici, kolegama ili okolini vašu seksualnu orijentaciju ili rodni identitet
 • vam govori da vam vlasti neće pomoći zbog vaše seksualnosti ili rodnog identiteta
 • pravda nasilje dovodeći u pitanje vašu seksualnost ili rodni identitetTrudnoća, deca, članovi porodice i porodično nasilje

Ponekad porodično nasilje počinje – ili se pogoršava – za vreme trudnoće. Porodično nasilje ugrožava zdravlje vas i vaše bebe. Opasnost postoji i nakon što je beba rođena.
Čak i ako vaše dete nije žrtva nasilja, samo svedočenje porodičnom nasilju može biti štetno. Deca koja odrastaju u nasilnim domovima će češće biti žrtve nasilja i imati probleme u ponašanju u odnosu na ostalu decu. Kao odrasli, veća je verovatnoća da će biti nasilni ili misliti da je to normalan deo odnosa.
Možda brinete da će, ako kažete istinu, to dovesti u još veću opasnost vas, vašu decu ili druge članove porodice – i da to može rasturiti vašu porodicu. Ali, traženje pomoći je najbolji način da zaštitite sebe i one koje volite.PREKINITE ZAČARANI KRUG

Ukoliko se nalazite u nasilnoj situaciji, možda ćete prepoznati sledeći obrazac:
 • nasilnik vam preti nasiljem
 • udara vas
 • izvinjava se, obećava da će se promeniti i nudi vam poklone
 • ciklus se stalno ponavlja

Što duže ostajete u nasilnom odnosu, veća je cena koju plaćate fizički ili emocionalno. Možete postati depresivni ili anksiozni, ili možete početi da sumnjate u svoju sposobnost da se brinete o sebi. Možete se osećati bespomoćno ili ukopano.
Takođe se možete pitati da li je nasilje vaša krivica – to je čest uzrok konfuzije kod osoba koje doživljavaju porodično nasilje i čini da se još teže odlučuju da potraže pomoć.
NE PREUZIMAJTE KRIVICU

Možda niste spremni da tražite pomoć zato što verujete da ste, u najmanju ruku, delimično krivi za nasilje u odnosu. Razlozi mogu biti:
 • Vaš partner krivi vas za nasilje u vašoj vezi. Nasilni partneri retko preuzimaju odgovornost za svoje ponašanje.
 • Vaš partner ispoljava nasilničko ponašanje jedino prema vama. Nasilnici obično jako brinu o spoljašnjoj predstavi i mogu delovati vrlo šarmantno i stabilno ljudima oko vas. To može prouzrokovati da verujete da njegovo ili njeno ponašanje može da se objasni jedino nečim što ste vi uradili.
 • Terapeuti i zdravstveni radnici s kojima se sastajete nasamo ili zajedno sa partnerom nisu detektovali problem. Ukoliko im niste rekli ništa o nasilju, moguće je da će registrovati samo nezdrave obrasce u vašem razmišljanju ili ponašanju. To može dovesti do pogrešne dijagnoze. Na primer, oni koji su preživeli partnersko nasilje mogu razviti simptome koji podsećaju na hronična oboljenja kao što su sindrom iritabilnog creva ili fibromialgija. Izloženost partnerskom nasilju takođe povećava rizik od poremećaja mentalnog zdravlja kao što su depresija, anksioznost i posttraumatski stresni poremećaj (PTSP).
 • Usprotivili ste se nasilniku verbalno ili fizički, vičući, gurajući ili udarajući partnera u toku sukoba. Možda brinete da li ste nasilni, ali je mnogo verovatnije da ste reagovali u samoodbrani ili pod jakim emocionalnim nabojem. Nasilnik može da koristi takve incidente da bi manipulisao vama, predstavljajući ih kao dokaz da ste nasilni.

Ako imate problem da identifikujete šta se dešava, osvrnite se unazad i obratite pažnju na krupnije obrasce ponašanja u vašem odnosu. Tada proučite znake porodičnog nasilja. U nasilnim odnosima, osoba koja redovno koristi ovakvo ponašanje jeste nasilnik. Osoba prema kojoj je to nasilje usmereno je žrtva nasilja.Posebne situacije
 • Ukoliko ste imigrant/stranac, možete oklevati da tražite pomoć iz straha da ćete biti deportovani. Jezička barijera, ekonomska zavisnost i ograničena društvena podrška mogu da pogoršaju vašu izolaciju i mogućnost da dođete do pomoći. Obratite se nacionalnim SOS službama za pomoć. Njihove usluge su besplatne i štite vašu privatnost.
 • Ukoliko ste starija žena, možete se suočiti sa izazovima koji su u vezi sa vašim godinama i dužinom trajanja vašeg odnosa. Možda ste odrastali u vremenu u kojem se o porodičnom nasilju jednostavno nije pričalo. Vi ili vaš partner možda imate zdravstvenih problema koji povećavaju vašu zavisnost ili osećaj odgovornosti.
 • Ukoliko ste u istopolnoj vezi, možda ćete se teže odlučiti da potražite pomoć nakon napada ukoliko ne želite da otkrijete svoju seksualnu orijentaciju. Ukoliko ste seksualno napadnuti od strane žene, takođe možete imati strah da vam se neće verovati.


Ipak, jedini način da se prekine krug porodičnog nasilja jeste preduzimanje akcije. Počnite tako što ćete nekome ispričati o nasilju, bilo da je to prijatelj, član porodice, zdravstveni radnik ili neki drugi bliski kontakt. Možete takođe pozvati nacionalnu SOS liniju za žrtve nasilja.
U početku će vam možda biti teško da govorite o nasilju. Ali, treba da razumete da niste sami i da postoje stručnjaci koji će vam pomoći. Takođe ćete verovatno osetiti olakšanje i dobiti preko potrebnu podršku.
NAPRAVITE SIGURNOSNI PLAN

Napuštanje nasilnika može biti opasno. Razmotrite sledeće mere predostrožnosti:
 • Nazovite SOS liniju za žrtve nasilja za savet. Pozovite onda kada ste sigurni – kada vam nasilnik nije u blizini – ili iz doma prijatelja ili neke druge sigurne lokacije.
 • Spakujte torbu za hitne slučajeve koja će sadržati stvari koje će vam biti neophodne kada odete, kao što su odeća i ključevi. Torbu ostavite na sigurnom mestu. Držite lične dokumente, novac i lekove koje koristite pri ruci tako da možete u svako doba da ih ponesete.
 • Treba da znate tačno gde idete i kako ćete stići dotle.NEKA VAŠA KOMUNIKACIJA I LOKACIJA BUDU SIGURNE

Nasilnik može koristiti tehnologiju da prati vaš telefon, online komunikaciju i lokaciju. Ukoliko se brinete za svoju bezbednost, potražite pomoć. Da biste sačuvali svoju privatnost:
 • Koristite telefon obazrivo. Nasilnik možda prati vaše pozive i sluša vaše razgovore. Nasilni partneri možda proveravaju vaš telefon i listinge da bi videli vaše pozive i poruke.
 • Koristite kućni kompjuter obazrivo. Nasilnik možda koristi špijunski softver da bi pratio vaše imejlove i sajtove koje posećujete. Razmislite o tome da koristite kompjuter na poslu, u biblioteci ili u kući prijatelja da biste zatražili pomoć.
 • Isključite GPS uređaje. Nasilnik možda koristi GPS na vašem vozilu ili telefonu da bi znao vašu tačnu lokaciju.
 • Često menjajte lozinku vašeg imejla. Birajte lozinke koje će nasilnik teško pogoditi.
 • Brišite vašu istoriju pretraživanja na internetu. Sledite upustva pretraživača da biste obrisali bilo kakve dokaze sajtova ili slika koje ste gledali.GDE POTRAŽITI POMOĆ

U hitnim situacijama pozovite policiju.
Takođe može da pomogne:
 • Neko kome verujete. Obratite se prijatelju, rodbini, susedu, kolegi s posla itd. za pomoć.
 • SOS linija za žrtve nasilja. Obratite im se za pomoć u kritičnoj situaciji i da bi vas uputili na druge izvore, kao što su sigurne kuće.
 • Zdravstveni radnici – vaš lekar. Zdravstveni radnici će tretirati povrede i mogu vas uputiti na sigurne kuće i ostale izvore pomoći.
 • Prihvatilište za žene i decu žrtve nasilja u porodici. Ona po pravilu pružaju 24-časovnu pomoć i hitno zbrinjavanje kao i pravne savete i službe podrške.
 • Psihoterapeuti i centri za mentalno zdravlje. Savetovanje za žrtve nasilja u porodici je dostupno na mnogim mestima.
 • Lokalni sud. Sud vam može pomoći da dobijete zabranu prilaska koja zakonski obavezuje nasilnika da se drži podalje od vas, ili da se suoči sa kaznom zatvora. Ispred suda ide policija koja izriče hitne mere nasilniku: hitnu meru privremene zabrane prilaska i komuniciranja sa žrtvom nasilja i hitnu meru udaljavanja iz zajedničke nekretnine bez obzira na vlasništvo. Obe mere mogu biti izrečene istovremeno i traju 48 sati. Osnovni sud ce produžiti hitne mere na 30 dana.


Prepoznavanje nasilja u porodici ili suočavanje s njim može biti teško – ali pomoć je dostupna. Podsetite sebe na to da niko ne zaslužuje da trpi nasilje.
 

http://www.mup.gov.rs

Nasilje u porodici​

Nasilje u porodici čini svako ko primenom nasilja, pretnjom da će napasti na život ili telo, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo, telesni integritet ili duševno stanje člana svoje porodice. To je ponašanje kojim član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog ili drugih članova porodice. Svako ima pravo na zaštitu od nasilja u porodici, u skladu sa zakonom.

OBRATI SE ZA POMOĆ! NE ŠTITI NASILNIKA!
 • POLICIJA 192
 • Prijava nasilja u porodici 0800-100-600
 • Ženski centar SOS telefon protiv nasilja nad ženama i decom radnim danom (10 - 20h) 2645-328
 • SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja (14-18h) 3626-006
 • SOS Dečja linija „Broj za problem tvoj" besplatni i poverljivi pozivi (0-24h) 0800-123456
 • Savetovalište za brak i porodicu 2650-258 / Palilula (8-15.30h) 2752-224 i Zemun (8-15 h) 2695-416
 • SOS Centar za mlade (18-22h) 3192-782
 • Autonomni ženski centar – SOS telefon za podršku ženama žrtvama nasilja - 0800 100 007 (od 10h do 20h radnim danima)
 • Sigurna kuća
 • Ženska psihološka i pravna podrška – adrese i telefoni
Nasilje u porodici se, u Republici Srbiji, definiše i zabranjuje odredbama:
 1. PORODIČNOG ZAKONA (čl.197, 198, 199, 200 i 285),
 2. KRIVIČNOG ZAKONIKA (Krivična dela protiv polne slobode -glava XVIII i Krivična dela protiv braka i porodice - glava XIX) i
 3. ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU

 

https://www.womenngo.org.rs/konsult...0-nasilje-u-partnerskim-odnosima-i-u-porodici

Nasilje u partnerskim odnosima i u porodici​

ŠTA JE NASILJE NAD ŽENAMA?​

Muško nasilje nad ženama je svaki čin protiv ženine volje, a koji je ugrožava psihički, fizički, seksualno ili ekonomski. Nasilnik može biti član porodice (muž, sin, otac, brat, ujak...) ili bilo koji poznati (prijatelj, poznanik, šef, kolega) ili nepoznati muškarac. Važno je znati da se nasilje može desiti svakoj ženi i da nasilje nije posledica ženinog ponašanja nego sistema patrijarhata u kome muškarci imaju moć, a nasilje nad ženama je način da oni tu moć održe. Nasilje nad ženama je primer zloupotrebe moći jednog pola nad drugim. Nasilje nad ženama je tokom hiljada godina istorije podstaknuto od svake duštvene zajednice sve do danas.


ZAŠTO SE MUŠKO NASILJE DEŠAVA?​

Obično svako društvo podstiče tezu da je porodica privatna stvar. Medjutim, ovim stavom se nasilje u porodici prećutkuje, i oni koji unutar porodice imaju manje moći, a to su žene i deca, onda gube mogućnost da imaju podršku da izadju iz nasilja. Muškarci su naučeni da dominiraju u porodici, a ponekad ili često to rade nasilno. Deca koja odrastaju u situaciji nasilja kasnije ne poznaju drugi način komunikacije. Nakon člana 164. u Krivičnom zakonu od 2002. po prvi put država objavljuje da nasilje u prodoci nije lična stvar člana porodice nego da je to društveno i državno pitanje. Dakle, da će država kažnjavati počinioce nasilja u porodici. Tako je u svim zemljama u Evropi, i u najvećem broju zemalja u svetu. Za sve zakone koji kažnjavaju nasilje u porodici i seksualno nasilje zaslužne su mnogobrojne aktivistkinje i feministkinje ženskog pokreta koje su se godinama zalagale da se takvi zakoni formulišu i usvoje u njihovim zemljama.


KOME SE TO DOGAÐA?​

Statistike pokazuju da žrtva muškog nasilja može biti bilo koja žena, bez obzira na godine i obrazovanje, materijalnu situaciju ili nacionalnost. Medjunarodni ženski pokret je pokazao da je muško nasilje nad ženama globalna pojava, i da ima istu dinamiku u svim kulturama, samo što su neki oblici u odredjenim zajednicama različiti (spaljivanje žena, ubijanje žena zbog miraza, odsecanje klitorisa, kamenovanje žena, itd)


KO SU NASILNICI?​

Statistike pokazuju da nasilnici mogu biti muškarci bilo koje profesije, nivoa obrazovanja, materijalne situacije, nacionalnosti. Najčešće se nasilnici ne mogu prepoznati, jer su u svom muškom ili profesionalnom društvu prihvaćeni, pa se čestikaže: “U selu je med, a u kući jed”.


ZAŠTO ŽENA OSTAJE SA NASILNIKOM?​

 • zato što je niko ne podržava
 • zato što joj niko ne veruje
 • zato što drugi traže krivicu u njoj
 • zato što zakonske procedure predugo traju
 • zato što ima strah od nasilnika
 • zato što nema dovoljno prihoda
 • zato što nema gde da ode
 • zato što ima decu
 • zato što se boji da će joj on uzeti decu
 • zato što se stidi onoga šta će ljudi misliti
 • zato što je emotivno zavisna od partnera
 • zato što brine o nasilniku
 • zato što veruje da će biti bolje


KAKO MUŠKARAC POSTIŽE DUGOTRAJNO NASILJE NAD ŽENAMA?​

 • IZOLACIJA
  Muškarac koji je nasilan raznim metodama izoluje ženu od porodice, prijateljica, spoljnog sveta... Izolacija ima mnogo oblika: isključivanje telefona, zaključavanje žena, vređanje pred prijateljima, oduzimanje dokumenata...
 • MOMENTI “NEŽNOSTI”
  Muškarac koji zlostavlja ženu ima momente kada je ljubazan i nežan do sledećeg čina nasilja. Kupuje joj cveće, parfeme, izvodi u šetnju, deci kupuje poklone, da joj poljubac... Tim pozitivnim ponašanjem i obećanjima daje ženi nadu da će se promeniti. Tokom vremena ovi trenuci su sve ređi.
 • POTPUNA KONTROLA
  Cilj nasilnika je kontrola nad ženom. Nasilnik se najčešće postavlja kao vrhovni kontrolor koji odlučuje u svim situacijama kada se radi o ženinom životu. On odlučuje šta ona treba da radi, šta da govori, šta da misli, kada da telefonira, koliko novca joj je potrebno. Ona obično mora da mu polaže račun za sve što radi. Ovu kontrolu plasira kao njegovu ljubav i brigu za njom.
 • ZASTRAŠIVANJE
  Zatrašivanje je jedna od uspešnih tehnika kontrole. Nasilnik postiže kontrolu neprestanim zastrašivanjem: spaliću ti kosu, baciću te sa krova, isećiću te na komade, naći ću te kud god da odeš... Često se te pretnje odnose na decu ili na vama bliske osobe: roditelje ili sestre i braću.


ŠTA MOŽETE DA URADITE?

 • RAZGOVARAJTE SA NEKIM – IZADJITE IZ ĆUTANJA
  Recite prijateljici ili nekoj osobi u koju imate poverenja šta vam se dogodilo. Pričajte joj onoliko koliko možete i koliko god puta imate potrebu da joj to ispričate. Prepričavanje bolnog osećanja koje bismo radije zaboravile pomaže nam da povežemo izolovane dogaðaje u celovito iskustvo. Iskustva nasilja se ne zaboravljaju, ali njihova bolna dimenzija može da se umanji. Važno je da izadjemo iz ćutanja. Ćutanje nas neće spasiti, a nasilnik profitira na našem ćutanju, jer mu to daje slobodu da nastavi sa nasiljem
 • VERUJTE SEBI, VREDNUJTE SEBE – STAVITE SEBE U CENTAR SVETA
  Važno je da odlučite da verujete sebi i da vrednujete ogroman rad koji ste uložile u decu i porodicu. Do sada ste ulagale u druge, vreme je da počnete da ulažete u sebe. Vi ste sebi najvažnija. Nakon dugo godina života u nasilju obično nam je nisko samopouzdanje, iscrpljene smo i nemamo mnogo poverenja u sebe. Sve je to moguće izgraditi ponovo. Imamo puno puno primera žena koje su izašle iz nasilja. Verujte sebi.
 • VOLITE SEBE – BUDITE NEŽNI PREMA SEBI
  Ako trpite dugotrajno zlostavljanje i verujete da se on neće promeniti, verujte sebi. Vaše iskustvo o nasilju koje trpite je merodavnije nego bilo čiji saveti. Vi ste u pravu. Vrednujte svoje iskustvo. Ako ste shvatili da je trebalo iz nasilja izaći ranije, setite se da ste tada radili najbolje što ste mogli. Važno je da sada ne krenete da se kažnjavate zbog toga. Budite nežni prema sebi. Volite sebe.
 • DAJTE SEBI PROSTOR I VREME – NADJITE MREŽU PODRŠKE
  Nasilnik najčešće sistematski radi na izolaciji žena. Zato je važno da krenete da polako uspostalvjate odnose sa starim ili novim prjateljicama ili prijateljima. Dajte sebi prostor, odlučite da uradite nešto za sebe što volite, a što ne zavisi od drugih. Uzmite sebe sebi.
 • DONESITE ODLUKU
  Izlaženje iz situacije nasilje je dug proces sa radosnim krajem. On započinje odlukom i upornošću. Svaki mali korak koji ste uradili za sebe važan je za vaše samopouzdanje.
 • DOKUMENTUJTE SVOJE POVREDE - SKUPLJAJTE DOKAZE
  Idite kod lekara i uzmite potvrdu o povredama. Fotografišite povrede.
  Ako sa time ne uradite ništa konkretno odmah, imate dokaze za slučaj da nasilje prijavite kasnije.
 • PRIJAVITE POLICIJI
  Prijavite nasilje policiji. Vi ili vaša komšinica, drugarica, rodjaka ili SOS telefon. Postoje novi članovi Krivičnog zakona Republike Srbije koji kažnjavaju nasilje u porodici i silovanje u braku. Policija je dužna da reaguje po službenoj dužnosti - kada vi prijavite nasilje, oni treba da podnesu krivičnu prijavu. Tu prijavu, SUP dostavlja nadležnom tužilaštvu, a tužilaštvo onda odlučuje da li će nastaviti ili ne postupak. Važno je da imate dokaze o nasilju: lekarska uverenja o telesnim povredama, svedoke o dogadjaju, fotografije. Prijavljivanje može biti teška odluka jer se žene boje još većeg nasilja.

  To je veliki korak, jer se muškarcu daje do znanja da ima neko moćniji od njega, i da je nasilje zločin.
ZA NASILJE NEMA OPRAVDANJA
NASILJE NAD ŽENAMA JE ZLOČIN!
 
Problemi u vezi se cesto desavaju,nekako,to je prirodno,na neki nacin.
Nije uvek lako napraviti razliku izmedju obicne rasprave dvoje strasnih,zaljubljenih ljudi i partnera koji su na ivici zivaca.Zato se na kraju krajeva i zakoni po tom pitanju razlikuju od zemlje do zemlje.Ultimativna istina je da niko ne moze podvuci jasnu crtu od toga gde prestaje rasprava (koja je korisna,cak neophodna),do linije kada pocinje nasilje.Komplikovanije je nego sto se nama sa strane cini,gotovo uvek.
Jednu stvar,medjutim,svi dobro razumemo.Kada momak/muz udari,gurne,pljune...zenu/devojku ,tu je kraj,po zakonu zdrave logike.
 
Vrlo cest razlog za "ostajanje" je (pored uobicajne lazi fa ce se on promeniti),finansiski momenat.Proklete pare.U nekim "sredjenim drustvima,koji nam se (agresivno),predstavljaju kao pozeljan model ponasanja,partnerka se okrene i ode.To bas i ne ide tako u zbilji .Bas mi danas prica kolega,kako se posvadjao ,iznervirao,galamio,pomirio sa devojkom i to sve u pola sata....Cak je kaze u jednom trenutku i pao u nesvest(prvi put u zivotu)?
Tako da...komplikobano je
 
Vrlo cest razlog za "ostajanje" je (pored uobicajne lazi fa ce se on promeniti),finansiski momenat.Proklete pare.U nekim "sredjenim drustvima,koji nam se (agresivno),predstavljaju kao pozeljan model ponasanja,partnerka se okrene i ode.To bas i ne ide tako u zbilji .Bas mi danas prica kolega,kako se posvadjao ,iznervirao,galamio,pomirio sa devojkom i to sve u pola sata....Cak je kaze u jednom trenutku i pao u nesvest(prvi put u zivotu)?
Tako da...komplikobano je
U zbilji tako ide ako je brak loš a ona finansijski nezavisna.

A svađe nisu uvek pokazatelj nasilnih odnosa.
Nasilje je obrazac ponašanja i funkcionisanja odnosa a ne jedan ili par izolovanih događaja.
 
Vrlo cest razlog za "ostajanje" je (pored uobicajne lazi fa ce se on promeniti),finansiski momenat.Proklete pare.U nekim "sredjenim drustvima,koji nam se (agresivno),predstavljaju kao pozeljan model ponasanja,partnerka se okrene i ode.To bas i ne ide tako u zbilji .Bas mi danas prica kolega,kako se posvadjao ,iznervirao,galamio,pomirio sa devojkom i to sve u pola sata....Cak je kaze u jednom trenutku i pao u nesvest(prvi put u zivotu)?
Tako da...komplikobano je
ne postoji razlog stvar novac ostati u takvom odnosu. sa vremenom postaje samo gore.
ovim ne istacem da ne razumem takvu odluku. tesko je napraviti korak i izaci iz takvog odnosa ali ne treba ostajati.
 
ne postoji razlog stvar novac ostati u takvom odnosu. sa vremenom postaje samo gore.
ovim ne istacem da ne razumem takvu odluku. tesko je napraviti korak i izaci iz takvog odnosa ali ne treba ostajati.
Samo što "treba i ne treba" su uslovljeni mnogo čime.

Postoji i žensko nasilje nad muškarcima, teže dokazivo.
 
Ne znam ni ja, palo mi na pamet.
Ne verujem da je ženi koja trpi nasilje prioritet novi partner koliko mir i sigurnost.
Najgore je što se žrtva "navikne" i trpi i čeka "nešto".
Još ako ima decu sa tim čovekom, ta deca trpe žešće traume. I navikavaju se na jednu lošu matricu podsvesno. Znam po sebi.
 
neka bude da sam promašila, ali onda objasni šta je pesnik hteo da kaže onom rečenicom.
Već sam naveo da znam primer takve veze, ne braka. Odrasli ljudi, oboje rade, njega je bivša žena varala i sad je u tripu da ga i ova vara. Proveravanje telefona, svađe su često dešavanje, nadam se da nije došlo do fizičkog nasilja. Kad sve saberem i oduzmem, palo mi na pamet ono što sam napisao a vama zapalo za oko. Nišza zlonamerno nisam pomislio ni u jednom trenutku.
 

Back
Top