Napravljen prvi rendgenski snimak atoma

Nina

Zlatna tastatura
Supermoderator
Poruka
336.680
Clipatom.jpg


Grupa naučnika uspela je uz pomoć specijalne rendgenske tehnike da snimi prvi pojedinačni atom.

Naučnici danas koriste visokoenergetsko rendgensko svetlo kako bi bolje razumeli atome i molekule, odnosno njihovu organizaciju i rekonstruisali njihove kristalne strukture.Sve do skoro, najmanja veličina koju su uspevali da „uhvate“ pomoću tih zraka je bio atogram — oko 10.000 ili više atoma, jer je rendgenski signal koji oni proizvode izuzetno slab.

Međutim, grupa istraživača, među kojima i profesor fizike Tolulope Ajaji sa Univerziteta u Ohaju, uspela je uz pomoć rendgenskih zraka da prepozna svojstva pojedinačnog atoma. Što sugeriše da se spomenuta tehnika može koristiti za razumevanje materije na nivou najmanjih komponenti.

Zašto je ovo važno?

Ovo otkriće ima potencijal da poboljša način na koji naučnici otkrivaju i proučavaju materijale, kao i da dovedu do novih otkrića u sferama modernih tehnologija i medicine
link
 
Grupa naučnika uspela je uz pomoć specijalne rendgenske tehnike da snimi prvi pojedinačni atom.
Nešto baš ne verujem u to.

Sve do skoro, najmanja veličina koju su uspevali da „uhvate“ pomoću tih zraka je bio atogram — oko 10.000 ili više atoma, jer je rendgenski signal koji oni proizvode izuzetno slab.
Nije problem u jačini signala, već u frekvenciji, odn. talasnoj dužini.
Pojedinačni atom ima prečnik od nekoliko pikometara (1x10−12).
Rendgenski zraci imaju talasnu dužinu od 1×10−10 do 1×10−8.
To je sto do hiljadu puta više od prečnika pojedinačnog atoma.

Međutim, grupa istraživača, među kojima i profesor fizike Tolulope Ajaji sa Univerziteta u Ohaju, uspela je uz pomoć rendgenskih zraka da prepozna svojstva pojedinačnog atoma.
E, to je već druga priča, nije to isto kao snimiti pojedinačni atom.
 
https://www.nature.com/nature/volumes/618/issues/7963

ovo je text na koji se poziva.
Radi se o elementnoj analizi. Znači, uspeli su da okarakterišu materijal koji se sastoji od supramolekula sa 1 atomom Fe. I uspeli su da "vide" da je atom koji posmatraju pomoću X zraka baš atom Fe. Obično je za kvalitatativnu analizu potrebno da se gleda veći uzorak.

Inače, pomoću X zraka se "vide" atomi već čitavo stoleće. Recimo, posmatranje kristala omogućava da se dobiju na ekranu slike atoma.. niza atoma. Iako je sam atom mali, rastojanja između njih su reda veličine angstrema, koliko imaju i X zraci. Zato se oni koriste za detekciju atoma.

The researchers were able to characterize the iron atom when the detector tip was around 0.5 nanometres directly above the atom.
(znači oko 5 angstrema su dospeli blizu atoma Fe i mogli su da ga detektuju)
 
Nije problem u jačini signala, već u frekvenciji, odn. talasnoj dužini.
Pojedinačni atom ima prečnik od nekoliko pikometara (1x10−12).
Rendgenski zraci imaju talasnu dužinu od 1×10−10 do 1×10−8.
To je sto do hiljadu puta više od prečnika pojedinačnog atoma.

Да, али користиш зраке веће енергије, тј. мање таласне дужине од 100 пикометара....
 

Back
Top