Najznacajnija licnost u istoriji?

stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.
Najznacajnija licnost u svetskoj istoriji je Nikola Tesla!

Nikola TESLA, elektroinženjer, pronalazač
(10. 7. 1856 - 7. 1. 1943)

Nikola Tesla, američki naučnik srpskog porekla, najviše je doprineo nauci i tehnološkom progresu sveta kao pronalazač obrtnog magnetnog polja, motora, generatora i kompletnog sistema proizvodnje i distribucije električne energije na naizmeničnu struju. Po njemu je jedinica medjunarodnog SI sistema dobila naziv - mera za magnetnu indukciju "Tesla". Tesla je konstruisao generator struja visoke frekvencije i napona, danas poznat kao "Teslin transformator", transformator bez jezgra - Teslina zavojnica.

Rodjen je 10. jula 1856. g. u Smiljanu, (Vojna granica, tadašnja Austrija, danas Republika Hrvatska). Školovao se u Austriji i Austrougarskoj monarhiji. Osnovnu školu pohadjao je u Smiljanu i Gospiću (1862-1866), a Realnu gimnaziju u Gospiću (1866-1870). Završio je i Visoku realnu gimnaziju u Karlovcu (1871-1874). Od 1875. do 1878. godine studira na Politehničkoj školi u Gracu a 1880. godine upisuje studije prirodne filosofije na Karlovom univerzitetu u Pragu.

U periodu 1881-1882. godine radi u Budimpešti, u Centralnom telegrafskom uredu. Upravo tu započinje svoj veliki pronalazački period - usavršava aparat za pojačanje glasa kod telefona, a februara 1882. godine dolazi na ideju o obrtnom magnetnom polju.

Sredinom 1882. godine odlazi u Pariz, u Edisonovo Kontinentalno društvo, a 1883. godine iz Pariza prelazi u Strazbur. Tamo je napravio prvi prototip indukcionog motora. Zatim odlazi u Sjedinjene Američke Države, 1884. i počinje da radi u Edisonovoj kompaniji. Već 1885. godine napušta Edisona i osniva sopstvenu kompaniju - "Tesla Arc & Light Co." Počinje da pravi prve motore i generatore naizmeničnih polifaznih struja.

Prvi patent prijavljuje Američkom patentnom uredu 6. maja 1885. g.- "Komutator za električne dinamo-mašine". Slede patenti iz područja regulatora lučnih lampi. Tokom 1887-1890. godine prijavljuje svoje najpoznatije patente iz oblasti polifaznih naizmeničnih struja, generatore i motore. Pronalaske javno prikazuje u Američkom institutu elektroinženjera, 16. maja 1888. godine na prvom predavanju "Novi sistem motora i transformatora naizmenične struje". Odmah potom kompanija Westinghaus otkupljuje 40 Teslinih patenata iz oblasti polifaznih struja. U Pitsburgu (1888-1889) sa inženjerima Westinghouse kompanije radi na praktičnoj realizaciji svojih patenata. Tokom ovog perioda uradjene su pripreme za realizaciju prve centrale na Nijagarinim vodopadima po Teslinom sistemu. Centrala je otvorena 12. januara 1895. godine i bila je uvršćena u jedno od svetskih čuda toga doba.

Sledeću veliku oblast njegovih istraživanja čine naizmenične struje visokih frekvencija i njihovo dejstvo. Pred Američkim institutom elektroinženjera 20. maja 1891. godine u Njujorku Tesla drži predavanje "Eksperimenti sa naizmeničnim strujama vrlo visokih frekvencija i njihova primena u veštačkom osvetljenju". Godinu dana ranije (1890) objavljuje rezultate o fiziološkom dejstvu struja visokih učestanosti.

Tokom perioda od 1891. do 1896. godine prijavljuje patente vezane za varnični oscilator sa rezonantnim transformatorom kojim su u njegovim istraživanjima zamenjeni Hercov oscilator i Rumkorfov induktor. Uz patente za oscilatore, prijavljuje i mnoge patente za prateće uredjaje - prekidače kola, kondenzatore i slično.

Na poziv Kraljevskog instituta iz Londona 1892. g. i Francuskog društva za fiziku odlazi u London i Pariz, gde drži predavanje Eksperimenti sa naizmeničnim strujama visokog napona i visokih frekvencija. Tokom svog boravka u Evropi, posetio je i Beograd, 2. juna 1892. godine.

Tesla je 1893. g. svojim sistemom četiri kola u rezonanci pokazao da su antena, uzemljenje i rezonanca tri elementa koja mora da poseduje svaki predajnik i prijemnik za bežičnu telegrafiju, čime je utro put otkriću modernog radija.

Početkom 1895. godine nastavlja istraživanja visokih frekvencija proučavanjem dejstva struja na razredjene gasove, koristeći Lenardove cevi. Jedan je od prvih naučnika na Američkom kontinentu koji je dobio Rendgenske snimke šake, lobanje, kolena i lakta. Prvi je istraživač koji je ukazao na veoma štetno dejstvo Rendgenskih zraka na organizam pri suviše dugom izlaganju.

Tokom 1897. godine prijavljuje patente iz oblasti radiotehnike, a 1898. godine prijavio je patent kojim je zaštitio uređaj i način za upravljanje mehanizma pokretnih objekata. U Njujorku izvodi javni eksperiment sa radioupravljanim (teledirigovanim) brodom. Ovi patenti su mu posmrtno, pred vrhovnim sudom USA, doneli prioritet u otkriću radija.

U periodu od 1899. do 1900. Tesla boravi u Kolorado Springsu, gde na nadmorskoj visini iznad 2000 m podiže laboratoriju sa emiterom snage 200 kW. Konstruisao je transformatore koji su proizvodili napone do 12 miliona volti i struje učestanosti od nekoliko desetina hiljada herca. U Koloradu je usavršio visokofrekventni transformator, koji nosi njegovo ime - Teslin transformator; transformator bez jezgra. U eksperimetalnim beleškama iz toga perioda navodi da se kroz Zemlju rasprostiru stacionarni talasi i da se ta osobina može upotrebiti za bežični prenos energije.

Patente vezane za radiotehniku i svoje zamisli o bežičnom prenosu energije prijavljuje od 1900. do 1902. godine. U periodu 1901 - 1905. godina gradio je veliku eksperimentalnu stanicu - centralu sa visokim antenskim tornjem na Long Ajlendu, kraj Njujorka, sa idejom da realizuje svoj "Svetski radio sistem". Ovaj projekat nikada nije završio.

Kasnijih godina (1909-1922) bavio se pronalascima vezanim za mašinstvo: turbinama, pumpama, brzinomerima. Tesline pumpe bez lopatica danas su u komercijalnoj upotrebi. Tokom svoje karijere Tesla je dobio oko 250 patenata u Americi i zemljama širom sveta.
 
Najznacajnija licnost u svetskoj istoriji je Nikola Tesla!

HRONOLOGIJA ZNAČAJNIH DATUMA IZ TESLINOG ŽIVOTA


1856.
Rodio se Nikola Tesla u Smiljanu u Lici, tada Austrija, danas Republika Hrvatska;
1873.
Maturirao na Višoj realci u Rakovcu kod Karlovcu ;
1875 - 77.
Studira na Politehnici u Gracu, Austrija;
1880.
Studira prirodnu filozofiju na Karlovom univerzitetu u Pragu;
1881.
Počinje karijeru inženjera u Budimpešti i tu ostvaruje svoje prvo otkrice - aparat za pojacanje glasa kod telefona;
1882.
Pronalazi obrtno magnmetno polje. Iste godine odlazi u Pariz da radi u Edisonovoj kompaniji;
1883.
Poslom boravi šest meseci u Strazburu. Ovde je napravio radni model indukcionog motora;
1884.
Odlazi u Ameriku i prvo zaposlenje dobija u Edisonovoj kompaniji;
1885.
Napušta Edisona, osniva sopstvenu kompaniju i prijavljuje prve patente iz oblasti lučnog osvetljenja;
1888.
Prijavljuje patente indukcionog motora i sistema proizvodjenja, prenošenja i korišcenja električne energije; drži predavanje pred Društvom elektrotehničkih inženjera u Njujorku; sklapa ugovor sa Vestinghausom o korišcenju svojih patenata;
1889.
Radi godinu dana u Vestinghausovoj fabrici na usavršavanju svojih motora koji na veliko počinju da se proizvode;
1890.
Počinje da se bavi eksperimentima sa strujama visoke frekvencije; pronalazi generator struja visoke frekvencije;
1891.
Pronalazi oscilatorni transformator;
1892.
Boravi u Londonu i Parizu i drži predavanja o svojim najnovijim istraživanjima; obilazi rodni kraj, boravi u Lici a zatim i u Beogradu
1893.
Pronalazi sistem bežicne telegrafije; postiže veliki uspeh na Svetskoj izložbi u Čikagu svojim eksperimentima; zajedno sa Vestinghausom ubedljivo je demonstrirao svoj sistem proizvodnje, prenošenja i korišćenja naizmenicnih struja što je odlučujuće delovalo da se usvoji taj plan za gradnju hidroenergetskog sistema na Nijagarinim vodopadima;
1894 - 95.
Pronalazi mehaničke oscilatore i generatore električnih oscilacija;
1895.
Izgorela je Teslina laboratorija u Južnoj petoj aveniji u Njujorku.
1896.
Bavi se istraživanjima iz oblasti Rentgenskih zraka;
1897-98..
Istražuje mogućnosti bežičnog prenosa energije; prikazuje model teledirigovanog broda, što je prvi eksperiment korišćenja radio talasa za daljinsku kontrolu
1899.
U Kolorado Springsu pravi laboratoriju i u njoj eksperimentiše sa oscilatornim transformatorom od 12 miliona volti;
1900 - 05.
Na Long Ajlendu kod Njujorka pravi antenu Svetske radio stanice sa ciljem da napravi globalni sistem prenosa vesti i energije;
1907.
Napravljen prvi radni model Tesline turbine u kojoj primenjuje nov princip iskorišćenja energije fluida putem trenja;
1908.
Testirana model pumpa u fabrici Američko britanske kompanije;
1909.
Pravi skice i proračune za aeromobil; vrši prve testove sa parnom i gasnom turbinom;
1911-13.
Ispituje svoje parne turbine u Edisonovoj centrali u Njujorku;
1913.
Dobija osnovne patente za pumpu i turbinu u kojima iskorišćuje nov princip; počinje saradnju sa Dresel kompanijom projektom generatora za čeono svetlo za lokomotivu;
1914.
Prijavljuje patente za nekoliko tipova brzinometara; radi na konstrukciji različitih tipova fontana;
1917.
Radi na turbo-dinamu;
1918.- 20.
Saradjuje sa Alis Čalmers kompanijom oko proizvodnje i ispitivanja svojih parnih i gasnih turbina;
1920-23.
Saradjuje sa Bad kompanijom oko proizvodnje automobilskih motora;
1928.
Dobija patente za letilicu sa vertikalnim poletanjem;
1930 - 35.
Bavi se poboljšanjem procesa proizvodnje i prerade sumpora, gvoždja i bakra;
1936.
Predlaže projekte telegeodinamike ili veštine prenošenja energije mehaničkim putem kroz zemlju i odbrambenog oružja popularno nazvanog "zraci smrti";
1937.
Doživljava saobraćajnu nesreću;
1943.
Umire u hotelu Njujorker u Njujorku.
 
stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.

Back
Top