Quantcast

Najružnija frizura ikada vidjena na SP 2

Kome je umro brica?

  • Fernando Torres

  • Carlos Valderama

  • Caludio Cannigia

  • Chris Waddle

  • Ronaldo


Rezultati ankete su vidlјivi nakon glasanja.
Top