Najbitnija promena u čovečanstvu?

Гром

Domaćin
Poruka
4.280
Najbitnija promena u čovečanstvu će se desiti u narednih petnaestak godina.
Primećuje se porast duševnih bolesti, depresija se visoko kotira među bolestima, ljudi pate na mnoge načine.
A šta je patnja?
Patnja je duševna bol, i kao što nas telesni bolovi upozoravaju da telu radimo nešto šta ne bi trebalo, tako nas duševni bolovi upozoravaju da svojoj duši radimo ono šta ne bi trebali. Strahovi, brige, zebnje, jadi, gnev, ljutnja, mržnja, nedostatak samopouzdanja, besmisao....sve su to oblici patnje duše koja žudi za pogrešnim stvarima.
Biblija ove dane poredi sa porođajnim mukama žene koja treba da rodi. A čovečanstvo na nivou kolektivne svesti je ta žena koja treba da rodi sina, da rodi muško koje će biti uzeto k prestolu božijem. Logos je to dete koje treba da se rodi, a logos pored ostalog znači i Smisao. treba da se rodi čovek kojem će volju pokretati smisao a ne hormoni koji ga teraju da produži svoje seme, svoj rod, svoju vrstu, Jer da bi produžili svoje seme mi se šepurimo kao golubi pred golubicama, pa nam u toj igri šepurenja trebaju dobra kola, skupi telefoni, znanje, imanje, velike kuće, titule, sve da bi smo za svoje seme stvorili uslove da se proširi a da pritom nismo svesni zašto sve to radimo nego nam se to čini lepim i da bi smo voleli sve to da imamo, nesvesni da je u pozadini svega šepurenje, ludiranje majmuna pred majmunicom. za čoveka kojeg pokreću hormoni se kaže da razmišlja jajima. I kao što je pojava homosapiensa iskorenila neandertalca, tako će pojava čoveka koga pokreće smisao, čoveka Logosa, iskoreniti čoveka kojem volju određuju hormoni. Drugi Hristov dolazak se ogleda u pojavi čoveka koji svoju volju pokreće smislom. Pojava čoveka koji smislom utiče na svoju volju umesto da hormoni vladaju njegovom voljom. Bogovi će hoditi zemljom.
 
Poslednja izmena:
Poruka
6.363

https://sh.wikipedia.org/wiki/Ledeno_doba#Završetak_ledenih_doba


Čovjek​

Pojava humanizacije, tj. nastajanja čovekolikih bića starija je od kvartara, no pojava čoveka manje-više sličnog današnjem vezana je uz pleistocen. Od samog početka tog razdoblja žive razne vrste hominida (čovekovih predaka) koje se verovatno nadovezuju na neogenski rod Ramapitekus.

Ljudima najbliži bili su hominidi roda Australopitekus koji su živjeli već u neogenu, a izumrli na početku pleistocena. Živeli su, bar se tako pretpostavlja, na području Afrike. Najnapredniji među njima bio je Homo habilis, koji se javlja na početku pleistocena. Taj hominid kretao se dvonožno i izrađivao je primitivno oružje koje je dobijao grubom obradom kamena (odvaljivanjem ili otkidanjem).

Ovo je bila prva etapa hominizacije. Nakon toga počinje druga etapa. U njoj se pojavljuju razni oblici hominida koji se u novije vrijeme uvrštavaju u rod Homo. Razlikuju se Homo erectus erectus, Homo erectus pekinensis, Home erectus rhodesiensis, Homo erectus heidelbergensis i drugi. Svi oni pripadaju rodu Arhantropi. Specifičnost ovih hominida je u tome što su bili prvi te vrste na evroazijskom kontinentu. To potvrđuje već spomenutu činjenicu kako su se i ljudi, kao i životinje, preko zaleđenih prostora u doba glacijala širili na ona područja koja su u toplijim razdobljima bila odvojena morem i na taj način nedostupna.

Homo erektus počinje koristiti pećine za svoje stalnije boravke, poznaje vatru, izrađuje bolje i modernije oruđe te sve više posmatra život svog plena (životinje) i podređuje mu svoj život, prateći velika krda za vreme njihovih seobi. Pretpostavlja se da su se pri komunikaciji koristili i nekom vrstom primitivnog jezika. Jedno nalazište Homo erektusa nalazi se i u Hrvatskoj—u pećini Šandalji kod Pule.

U trećoj etapi javlja se grupa Paleoantropi. Njihova nalazišta prisutna su u Evropi i Aziji. Nalazi se spominju pod različitim imenima. Vrsti Homo preneanderthalensis pripisuju se nalazišta u Krapini, Eringsdorfu u Nemačkoj, Sakopastore u Italiji i Ganovce u Slovačkoj. P
od vrstom Homo neanderthalensis nabrajaju se nalazišta Neandertal kod Dizeldorfa, Spi u Belgiji, Gibraltar, Le Mustije, La Šapel-o-Sent u Francuskoj i Tešik Tašu u Uzbekistanu. Danas su te obe vrste poznate pod jednim imenom—Homo sapiens neanderthalensis.

Završetak ledenih doba​

Kraj ledenih doba karakteriše povećanje temperature i povlačenje glečera i ledenog pokrivača. Uz ta dva procesa takođe dolazi do podizanja nivoa mora i nastajanja ostrva i zaliva.
Danas se uzima da se završetak poslednjeg ledenog doba odigrao otprilike 10000 godina pre nove ere.
T
ada se led povukao u svoje sadašnje granice i formirali su se klimatsko-vegetacijski pojasevi kakve danas poznajemo. Nakon pleistocena nastupio je holocen u kojem i danas živimo.

1672688051777.jpeg


 

Ljubo2

Domaćin
Poruka
4.037
Šta je najvažnija promena tokom razvoja ljudskosti/neljudskosti?
Život se manifestuje kao nagon samoodržanja, sa značenjem večite težnje od nepostojanja, nezadovoljstva i zla, ka postojanju, zadovoljstvu i dobru.

Ovo podrazumeva da su najvažnije promene tokom razvoja ljudskosti uvek bile: promalaženje sve boljih i boljih rešenja o tome kako se najlakše opstaje i ostvaruje zadovoljstvo i dobro, a izbegava smrt, nezadovoljstvo i zlo.

Ovo pronalaženje sve boljih i boljih rešenja se tokom istorije razvoja čovečanstva, ogledalo na polju razvoja međuljudskoh odnosa prilikom podele rada i rezultata rada, imajući na umu da opstati u životu i uživati u njemu je direktno uslovljeno duhovnim i materijalnim blagostanjem. Koje je direktno uslovljeno razvojem tehnoloija materijalne proizvodnje i odnosa ljudi u društvu prilokom podele rada i rezultata rda.

Kada je reč o odnosima ljudi prilkom podele rada i rezultata rada, misli se na društvene i ekonomske poretke: robovlasništvo, feudalizam, kapitalizam, fašizam i socijalizam, kji su bivali sve pravedniji i pravedniji. Gde imamo da je feudalizam bio pravedniji od robovlasništva, kapitalizam od feudalizma, ili fašizma, a socijalizm od kapitalizma.

Što podrazumeva da se najvažnija promena u razvoju ljudskosti tokom istorije uvek ogledala kroz razvoj međuljudskih odnosa prilikom podele rada i rezultata rada, tj. ogledala se kroz društvene i eknomske poretke koji su bivali sve pravedniji i pravedniji, Sve dok na kraju, ako se pre toga ne samou ništimo, ne napravimo jedinstveni svetski potpuno pravedni društveni i ekonomski poredak. Poretka u kojem neće da bude robovlasnika i robova, feudalaca i kmetova, kapitalista i radnika, eksploatatora i eksploatisanih, gospodara i slugu, uzvišenih i poniženih itd. već će svi ljudi u pogledu podele rada i rezultata rada da budu potpuno ravnopravni. Kao, na primer, ščele u košnici, mravi u mravinjaku ili ćelije i organi unutar tela biljaka, životinja i ljudi.

I tek kad se to desi, ljdskost će da bude na vrhunci svog razvoja od kojeg nema dalje.
 

bmaxa

Buduća legenda
Poruka
42.305
Život se manifestuje kao nagon samoodržanja, sa značenjem večite težnje od nepostojanja, nezadovoljstva i zla, ka postojanju, zadovoljstvu i dobru.

Ovo podrazumeva da su najvažnije promene tokom razvoja ljudskosti uvek bile: promalaženje sve boljih i boljih rešenja o tome kako se najlakše opstaje i ostvaruje zadovoljstvo i dobro, a izbegava smrt, nezadovoljstvo i zlo.

Ovo pronalaženje sve boljih i boljih rešenja se tokom istorije razvoja čovečanstva, ogledalo na polju razvoja međuljudskoh odnosa prilikom podele rada i rezultata rada, imajući na umu da opstati u životu i uživati u njemu je direktno uslovljeno duhovnim i materijalnim blagostanjem. Koje je direktno uslovljeno razvojem tehnoloija materijalne proizvodnje i odnosa ljudi u društvu prilokom podele rada i rezultata rda.

Kada je reč o odnosima ljudi prilkom podele rada i rezultata rada, misli se na društvene i ekonomske poretke: robovlasništvo, feudalizam, kapitalizam, fašizam i socijalizam, kji su bivali sve pravedniji i pravedniji. Gde imamo da je feudalizam bio pravedniji od robovlasništva, kapitalizam od feudalizma, ili fašizma, a socijalizm od kapitalizma.

Što podrazumeva da se najvažnija promena u razvoju ljudskosti tokom istorije uvek ogledala kroz razvoj međuljudskih odnosa prilikom podele rada i rezultata rada, tj. ogledala se kroz društvene i eknomske poretke koji su bivali sve pravedniji i pravedniji, Sve dok na kraju, ako se pre toga ne samou ništimo, ne napravimo jedinstveni svetski potpuno pravedni društveni i ekonomski poredak. Poretka u kojem neće da bude robovlasnika i robova, feudalaca i kmetova, kapitalista i radnika, eksploatatora i eksploatisanih, gospodara i slugu, uzvišenih i poniženih itd. već će svi ljudi u pogledu podele rada i rezultata rada da budu potpuno ravnopravni. Kao, na primer, ščele u košnici, mravi u mravinjaku ili ćelije i organi unutar tela biljaka, životinja i ljudi.

I tek kad se to desi, ljdskost će da bude na vrhunci svog razvoja od kojeg nema dalje.
Napredak drustva zapravo samo usavrsava odnos prema robovima. Danas si isto rob, ali se stvara iluzija da si slobodan, a zapravo
radis za gazdu isto, samo sto gazda nema nikakvih obaveza prema tebi. Socijalizam se pokazao kao humaniji od kapitalizma,
ali je to zapravo sve postalo diktatura, koja naravno predstavlja vracanje u istoriju, u vreme kraljevina i feudalizma.
Dakle, socijalizam jos nismo videli...
 

Обилић

Poznat
Poruka
8.828
Šta je najvažnija promena tokom razvoja ljudskosti/neljudskosti?
Šta je najviše uticalo na razvoj modernog čoveka?

Odgovor je dat (najbolji do sad) u Kjubrik-Klarkovoj priči "Odiseja u svemiru 2001."

Ko ne ume da nađe film ili knjigu, reći ću: pomenuta dvojica su iznela tezu da razvoj homo sapiensa direktno inicira neko ili nešto sa strane (mi bi rekli Bog).

Kad se to dešava ?
Uvek kada hominid dođe na nivo promene ...
 

Patata Caliente

Buduća legenda
Poruka
25.375
Šta je najvažnija promena tokom razvoja ljudskosti/neljudskosti?
Šta je najviše uticalo na razvoj modernog čoveka? Modernog muškarca/žene?
Šta je uticalo da čovek postane nosilac Zemlje, ili da li je? Ali to je već širenje teme...
morao bi da definises periode, jer ljudska evolucija ima vise faza koje se mogu odvojiti u nekim intervalima istorije, a sve te faze imaju faktore/ljude/neke bitne, mnogo bitne momente koji su promenili tok razvoja naglavacke

ako gledas samo modernog coveka, sta to znaci, 50/100/200/1000 godina?

ako gledas ovaj zadnji uzlet civilizacije kao celine, dakle zadnju industrijsku revoluciju oko 250 godina unazad

coveka je bez sumnje najvise promenilo odvajanje od religije i cvrst prelazak na naucni smer. tu treba zahvaliti matematicarima, inzenjerima svih fela, fizicarima, biolozima etc

ali u tom naucnom smislu, mozda najvazniji momenat je evolutivna biologija i Carls Darvin kao pojedinac ispred svih, uz svo duzno postovanje prema svima koji su doprineli
 
P

pasuljsko rebarce

Gost
Šta je najvažnija promena tokom razvoja ljudskosti/neljudskosti?
Šta je najviše uticalo na razvoj modernog čoveka? Modernog muškarca/žene?
Šta je uticalo da čovek postane nosilac Zemlje, ili da li je? Ali to je već širenje teme...
nista se ne menja jer ljudi generalno i dalje ostaju stoka sa inteligencijom paramecijuma
moderan covek moze da zavidi napr. srednjevekovnom na mnogim stvarima kojih je jel "razvojom" lisen
nikad nije ni bio, niti ce biti, jer je greska prirode
 

Steinadler

Poznat
Moderator
Poruka
7.480
Odredjena znanja koja su dostignuta, otkrivena, spoznata, promjeniće svjest pojedinaca, ali ne i svih, možda manjine, zato ćemo uvijek imati divljake u društvu. Tačno je da se ljudi radjaju iznova, "tabula rasa", veliki je to posao, ponovo instalirati sve postojeće aplikacije u nove glave...
 

bmaxa

Buduća legenda
Poruka
42.305
Odredjena znanja koja su dostignuta, otkrivena, spoznata, promjeniće svjest pojedinaca, ali ne i svih, možda manjine, zato ćemo uvijek imati divljake u društvu. Tačno je da se ljudi radjaju iznova, "tabula rasa", veliki je to posao, ponovo instalirati sve postojeće aplikacije u nove glave...
Ne moze znanje da promeni svest. Evo, danas ima mnogo vise obrazovanih ali svest nije nimalo napredovala... ono sto su stari ljudi postigli
nije prevazidjeno... zapravo mi se danas u napretku svesti oslanjamo na tehnike ustanovljene pre vise hiljada godina i tu nema novih
izuma ni napretka...
 

bmaxa

Buduća legenda
Poruka
42.305
Najbitnija promena u čovečanstvu će se desiti u narednih petnaestak godina.
Primećuje se porast duševnih bolesti, depresija se visoko kotira među bolestima, ljudi pate na mnoge načine.
Sto bi se nesto bitno promenilo u sledecih 15 godina?
Dusevne bolesti su jednostavno metod vaspitavanja i potcinjavanja nepodobnih u drustvu...
To je etiketiranje koji vodi u prevaspitavanje. Eto sve do 70 i neke je homoseksualizam
bio dusevna bolest, a sad je mainstream. Dakle dusevne bolesti ne postoje nego
su etiketa drustva za politicki nepodobne, ne naucno utvrdjena cinjenica, nego
metod ispiranja mozga, umesto "lecenja".
 

Steinadler

Poznat
Moderator
Poruka
7.480
Ne moze znanje da promeni svest. Evo, danas ima mnogo vise obrazovanih ali svest nije nimalo napredovala... ono sto su stari ljudi postigli
nije prevazidjeno... zapravo mi se danas u napretku svesti oslanjamo na tehnike ustanovljene pre vise hiljada godina i tu nema novih
izuma ni napretka...
bmaxa izgleda ima poklopac za svaki lonac, ali opet para pod pritiskom prolazi koliko god se stisne odozgo... :] kategorije znanja su veoma opširne, neće mnogo uticati na svijest ako znamo da promjenimo alnaser na kolima ili da napravimo neki koktel, ali onda duhovna saznanja, znanja, koja proizilaze najpre iz društvenih nauka i sl. itekako će uticati na svijest.
 

bmaxa

Buduća legenda
Poruka
42.305
bmaxa izgleda ima poklopac za svaki lonac, ali opet para pod pritiskom prolazi koliko god se stisne odozgo... :] kategorije znanja su veoma opširne, neće mnogo uticati na svijest ako znamo da promjenimo alnaser na kolima ili da napravimo neki koktel, ali onda duhovna saznanja, znanja, koja proizilaze najpre iz društvenih nauka i sl. itekako će uticati na svijest.
Drustvene nauke nemaju nikakve veze sa duhovnim saznanjima... duhovna saznanja su jako stara, i sve sto znamo je sturo, jer se izgubilo
vremenom i zaboravilo. Ono sto su ljudi imali pre nekoliko hiljada godina, sada se ne zna, i covek je drasticno degradirao u tom pogledu.
To je zato sto je to proizilazilo iz prirode i kada je covek morao da se sam snalazi, to ga je mnogo cemu naucilo, dok savremena
civilizacija gubi simbiozu sa prirodom, te tako i duhovna saznanja degadiraju, pa se danasnja saznanja ogranicavaju na to
kako da se covek snadje u drustvu, koje je tehnicki razvijeno, ali samim tim i zakrzljava mozak...
 

Top