Nacionalizam

Ascaso

Obećava
Poruka
99
Posle suviše mnogo vremena ugrabio sam priliku da do kraja iščitam knjigu "Šverceri vlastitog života" čuvenog zagrebačkog praksisovca Milana Kangrge. I tako, listajući ovu svojevrsnu autobiografiju-biografiju Kangrge/Praxis-a naišao sam na nekoliko prelepih pasusa koji se dotiču, i u razmatranje uzimaju, patriotizam i nacionalizam pa sam ih prekucao da bi ih mogao podeliti s vama... Oni slede niže u pismu...
_______

Za početak citata Igora Primorca koji sam Kangrga navodi u svojoj knjizi:

"Patriotizam je, dakako, ljubav prema svojoj zemlji koja se očituje na djelu. U tom smislu može se ustvrditi da patriotizam podrazumjeva brigu za dobrobit svoje zemlje i zemljaka. Kako smo pak moralno obavezni, a možda i inače skloni osjećati i pokazivati stanoviti stupanj brige za dobrobit i drugih ljudi općenito, očito je da patriotizam karakterizira naročita briga za dobrobit vlastite zemlje i zemljaka. Patriotizam dakle nije isto što i čovjekoljubivstvo; patriot svoju zemlju voli više nego svaku drugu, njemu je do dobrobit njegove zemlje i zemljaka stalo više nego do dobrobiti drugih zemalja i njihovih stanovnika"

pa kaže Kangrga:

Patriotizam je - usprkos tome što "lijepo zvuči" na prvi pogled - ipak jedna bitno egocentrična pozicija. Zašto? Upravo zato što već u njegovu pojmu (bitnom određenju!) leži nepoštovanje čovjeka kao čovjeka, pa se poput nacionalizma svodi na puku biologijsku (da ne kažemo "zoologijsku"!) osnovu i bitnu orijentaciju.
...
Nacionalist i nacionalizam (pa kao što vidimo i patriotizam) ostaju i zastaju u predvorju ili na pragu povijsenog i ljudskoga, pa u sebi ne sadrže nikakvih istinskih humanih vrijednosti, nego su naprotiv antipod ljudskoga.
...
Zato ovdje treba još jednom naglasiti: nacionalist je primitivna, zaostala, nezrela, ljudski još-ne-oblikovana, u sebi još-ne-oplemenjena, neizgrađena, unutrašnje šuplja psiha i egzistencija.
...
Ako je dakle duh ono opće i zajedničko, onda je nacionalizam kao takav upravo - anti-duh, jer svoju (nacionalnu) posebnost, odnosno svoju partikularitet podiže na nivo principa (dakle: općosti). A to je prema klasičnoj njemačkoj filozofiji - koja je tragala za korijenom zla (tzv. radikalno zlo) prava bit - zla, koja i jeste to podizanje partikulariteta na nivo principa (to je ono: ja, pa ja, i nitko i ništa drugo!). Zato i utoliko nacionalizam i jeste to - zlo, koje ne spaja nego razdvaja ljude, jer ih negira u njihovoj pravoj biti - čovječnosti.
...
A tu leži sva strahota te neljudskosti koja nije dozrela do humanoga, pa u samoj sebi njeguje taj pakao razdiruće unutrašnjosti ili razdrte svijesti, koja nikako da prodre do svoje samosvijesti kao slobode u sebi samoj! Jer, sloboda počinje u vlastitoj oblikovanoj unutrašnjosti, da bi se mogla potvrditi i u objektivnom životu s drugima kao zreli plod rada na samome sebi. Bez toga i dalje raste i cvjeta - zverinjak u nama i oko nas! Sloboda je ostala pred vratima puke nereflektirane samovolje. Ona se ovdje zove - nacionalizam.
...
No, pri svemu tome, ipak mi "vrag nije dao mira", pa sam jednom svojem interviewu dao naslov "Biti samo Hrvat, znači još ne biti čovjek". A to bi se dakako odnosilo i na Nijemca, Francuza i Turčina... i... Jer, čovjek je rod, a svi Hrvat, Srbi, Englezi, Nijemci... jesu i ostaju sami po sebi na nivou - vrste: genus proximum i differentia specifica. Šteta je samo u tome, što svi nacionalsiti, bilo koje "fele" ne znaju logiku, pa se uvijek malo "zbunjuju" pritom, i gledaju oko sebe, koga da malo, je li... ovaj, jer nije "naš"!
...
Ipak, dobro je podsjetiti se jedne historijski relevantne činjenice tome u prilog: Već je starogrčki najveći filozof Starog vijeka Aristotel četri stoljeća prije naše ere, ujedno kao osnivač logike, ukazao na tu distinkciju. A ta se distinkcija opet posve logički pojavljuje i u njegovoj Nikomahovoj etici, u kojoj se već na samom početku postavlja ono bitno pitanje, na koje svaki "nacionalistički um" nema pravog odgovora, pa ga - ako ikada i ikako uopće misli - hotimice zaobilazi, bojeći ga se kao "vrag tamjana", naime pitanje o čovjeku.

Govoreći o tome kako je samo po sebi razumljivo da je cilj u djelovanju i radu jednog postolara pravljenje dobrih cipela, brodograditelja da napravi dobar brod, graditelja da napravi dobru kuću, gitaraša da dobro svira gitaru itd. ali se pritom ipak mora pitati: A šta je sa čovjekom?! Naime, može se biti dobar postolar, graditelj, lječnik, gitaraš..., a da još nismo postavili pitanje: Da li su dobri i kao ljudi time što su dobri u "svojoj struci"? Aristotelu je ovdje stalo do toga da pokaže, kako i čovjek kao takav ima i treba da ima "svoj cilj", to jest da bude dobar čovjek, pored svih onih navedenih i drugih posebnih dobrih atributa, koji ga ipak još ne moraju kvalificirati kao dobrog čovjeka, a dovoljno bi bilo reći: čovjeka!
Ako sada ovu "dobru stručnost" kao posebnu određenost u smislu određenja differentia specifica prenesemo na ono određenje koje se danas (ah, ne samo danas, nažalost!) svakodnevno izvikuje kao najviša kvaliteta u pojmu "dobar Hrvat", a da time još nikako nismo dospjeli do onog genus proximum u liku čovjeka, onda se već s Aristotelovim zahtjevom moralo upitati, da li je dovoljno biti samo "dobar Hrvat", da bi netko samim time bio i "dobar čovjek" (ili - kao što je rečeno - čovjek)? Raspon i moguća nepodudarnost, pa čak i suprotnost ili protivurječnost između ovako jasno aristotelovski iskazane razlike izmešu vrste i roda (Hrvat i čovjek) postaje odmah isuviše - očita!

Što bi onda u tom kontekstu značilo biti "dobar Hrvat"? U svakom slučaju isto kao i "dobar postolar"! Međutim, ipak tu postoje dvije razlike:
1. pojam "dobrog postolara" može se točno odrediti, jer je njime već točno određen sadržaj i smisalo: pravljenje dobrih cipela, i
2. pojam "dobrog postolara" nipošto ne potire "dobrog lječnika", "dobrog graditelja", "dobrog gitaraša" itd. Naprotiv, ako postolar pravi lječniku, graditelju, gitarašu dobre cipele, oni će njega dobro lječiti, graditi mu dobru kuću i lijepo mu svirati, pa će svi zajedno biti u potpunom i najboljem suglasju međusobno.

Pojam "dobroga Hrvata", međutim, za razliku od "dobroga postolara" posve je neodređen, jer se ne zna što bi to zapravo trebalo značiti. Može se samo naslućivati njegov sadržaj i smisao, na primjer, jedna mogućnost određenja: "dobar Hrvat" činit će dobro najpre sebi, zatim drugim Hrvatima, a onda Hrvatskoj u cjelini. Ništa drugo ne leži u tom pojmu "dobroga Hrvata"! Drugo pak, taj pojam svojim pravim smislom upravo potire svakog drugoga, na primjer "dobroga Srbina", "dobroga Mađara", "dobroga Slovenca", "dobroga Talijana" itd. Čak u svom posvemašnje neutralnom određenju, taj "dobri Hrvat" po svom pojmu ne treba i ne mora činiti dobro bilo kome od navedenih, pa u tom pojmu "dobrog Hrvata" može biti implicirano čak i to, da on čini zlo svima drugima, a da ipak ostane - "dobar Hrvat" (štoviše tek ona baš najbolji?). Tako bismo mogli doći do logičkog zaključka, kako je bolje biti "dobar postolar, lječnik, graditelj...", nego "dobar Hrvat"! A to je porazno! Porazno po Hrvata! Zato se po svemu sudeći ne bismo trebali baš puno hvaliti svojim "dobrim hrvatstvom", nego bismo se morali dobrano i svojski potruditi da što prije postanemo - dobri ljudi, ako nam to ikako uspije!
Nacionalisti i populisti, međutim, tu toliko očitu razliku jednostavno ne žele priznati, jer ne mogu, budući da su još uvijek - rodovsko-plemenski mentalno konstituirani! I tu leži izvor, upravo historijski (ili: prehistorijski?) izvor svih naših nedaća i nesreća!
...
Nacionalizam je naime po svojoj bitnoj intenciji i po samoj svojoj srži (a to je suvremeni naci-fašizam ovog [XX} stoljeća doveo do poslednjih konsekvencija!) pokret, kojemu je najviša vrijednost i vrhovni cilj - ne čovjek pojedinac, nego upravo suprotno tome (nacionalni) kolektivitet!
...
Za razliku od rodovsko-plemenske (tzv. prvobitne, samonikle, u sebi još-ne-diferencirane, u sebe zatvorene i od strane pojedinaca posve neupitne) konstitucije zajednice (pri čemu je određenje HDZ-a, tj. Hrvatske demokratske zajednice protivurječno onim "demokratske", ali je posve pogođeno onim "zajednica", čemu su vjevoratno kumovali hercegovački članovi pokreta!), narod je, a time i nacija: kao u državu konstituirani narod, u samom sebi već raslojen, pa time već imamo posla s (klasno raslojenim) društvom, pri čemu pojam društva protivuriječi pojmu zajednice upravo svojim historijskim realnim procesom. Zajednica se tu pretvara u društvo, upravo suprotstavljajenih grupnih i pojedinačnih interesa. Inter - esse znači latinski doslovno biti između, tj. među nečim, među drugima ili jedan između drugih, dakle moj interes među isto takvim drugim interesima, pa to etimologijski po smislu znači: s nečim svojim vlastitim biti u odnosu na drugoga (druge), različite od mene, to jest upravo sa svojim vlastitim (različitim i drugačijim posevnim) interesom. Nema tu nikakva (narodnosnog ili nacionalnog) identiteta, a ni takvog interesa.
...
Kada bi nacionalisti rezonovali racionalno (što oni ne mogu baš kao takvi!), onda bi morali uvidjeti tu bitnu razliku, ali kada bi bili racionalni, prestali bi biti - nacionalisti (a to je tzv. circulus vitiosus), pa se tu krug nužno zatvara. Nacionalizam, naime, počiva, i to isključivo počiva na - sentimentu, blago rečeno, pa taj sentiment vjerojtno proizilazi iz genetski naslijeđene i naknadno u obitelji ili okolini odnjegovane, i tako duboko u podsvijesti sačuvane jezgre tog atavističkog sindroma.
...
 

Ascaso

Obećava
Poruka
99
Grubo, ali pogođeno rečeno, takav se tip pojedinca bori u samome sebi protiv samog jezgra ljudskosti, pa krećući se linijom manjeg otpora istraje na svojoj pukoj prirodnosti. Linija manjeg otpora u ovome se slučaju sastoji upravo u tome, što biti čovjek nije nešto naprosto dano ili na-rođeno (nitko se nije naprosto rodio čovjekom, jer to je bitna karakteristika životinje, kojoj je dostatno da se izlegne i da od mladunčeta izraste u svoju punu zrelost, i to u skladu sa svojom unaprijed danom i zadanom vrstom kao vlastitom prirodom, ona jeste ta priroda, i bitno ostaje njoj primjerena). Čovjeku to jednostavno - nije dano. Ali je, naravno, vrlo komotno i ne zahtijeva mnogo truda da se bude i ostane to što bez napora - naprosto jesi! Čista priroda!

Kada iz sebe ne možeš - doslovno rečeno - napraviti čovjeka (to se naziva i: raditi na samome sebi da bi postao to i to, kako bi svojim vlastitim djelom, trudom, mukom, "u znoju lica svoga", kao što kaže već Biblija, stvaralaštvom - da bi dakle postao konkterno društveno i prije svega posebno ljudsko biće, sa svim svojim, tek tom djelatnošću razigranim i manifestiranim sposobnostima i talentima, koji te tako čine individualnošću i osobenošću), onda ti još preostaje samo da se pozoveš na jedinu moguću općost u smislu generalnosti, za razliku od univerzalnosti (za koju bi Hegel rekao da si čovjek po sebi, tj. po svom pojmu, jer nisi više životinja, ali još nisi čovjek za sebe, jer to nisi još postao svojom specifičnom ljudskom djelatnošću), to jest na - hrvatstvo. Kako ne bi "svisnuo od muke u svojoj neoblikovanoj usamljenosti", ti se prikloniš, baš tako: prikloniš se ili prisloniš ( da ne padneš u ništavilo) drugima sličnim sebi, koji su takođe ostali to ljudski prazno ništa ili čista (rodovsko-plemenska) - prirodnost. Pa si onda "bar nešto" - Hrvat!, pa se time onda možeš čak i "ponositi", jer ti ništa drugo ne preostaje. Dakle, kada nisi u sebi imao dostatne snage da postaješ čovjekom (jer to je mukotrpan proces koji traje čitava života!), pa je dospijeti k sebi kao čovjeku jedini istinski zadatak, onda si i ostao puko ništa. Taj se zadatak naime uvijek iznova postavlja pred tebe na putu k sebi kao oblikovanoj i oplemenjenoj ljudskoj jedinki, te upravo to sačinjava jedinu istinsku radost čovjekovu, koji se onda slobodno može pogledati u zrcalo, a da se ne stidi pred samim sobom.

Mogli bismo dakle kazati: Nacionalist je nezreli čovjek (a Kant je to nazvao s pravom, iako nije misli samo na ovakav tip čovjeka, "samoskrivljenom nezrelošću").
...
A taj nacionalistički, ustački nihilizam, obnovljen nakon pola stoljeća, svojom je ideologijskom indoktrinacijom u hrvatskom narodu pomutio i ono malo sabranosti i jedva probuđene građanske svijesti, tako da su Hrvati najvećim dijelom ostali posve ošamućeni od jedne politike, koja to nije ni bila, iz jednostavnog razloga što nacionalnost ili nacionalna pripadnost ne može biti politički program ili politička osnova društvena života, osim u nacizmu i fašizmu, gdje je na djelu zvjerinjak, a ne politika!
...

Posebno je zabavno, za našu situaciju, što se (kao i kroz ostatak knjige) Kangrga sa nacionalizmom kao takvim razračunava kroz sukob sa oblikom tog deformiteta koji mu je (Kangrgi) najpod-nosniji - hrvatskim nacionalizmom.

izvor - http://socfront.anarhija.org/viewtopic.php?t=175
 

eremita

Zaslužan član
Poruka
117.195
@ Ascaso

Радо би одговорио на ову тему... али претходно морам знати

1. ШТА ЈЕ ПО НАЦИОНАЛНОСТИ КАНГРГА ???

2. ШТА СИ ПО НАЦИОНАЛНОСТИ ТИ КОЈИ СИ ПОСТАВИО ОВУ ТЕМУ ???
 

Ascaso

Obećava
Poruka
99
eremita:
@ Ascaso

Радо би одговорио на ову тему... али претходно морам знати

1. ШТА ЈЕ ПО НАЦИОНАЛНОСТИ КАНГРГА ???

Kangrga je po nacionalnosti Hrvat i u tekstu se obracunava sa hrvatskim nacionalizmom, da si procitao tekst verujem da bi uspeo da shvatis to. No, njegovo obracunavanje sa nacionalizmom je prilicno univerzalno, tako gde god on napise Hrvat ti citaj Srbin i tako dobijes obracun sa srpskim nacionalizmom
 

Sunchaser

Aktivan član
Poruka
1.336
Ascaso:
Kangrga je po nacionalnosti Hrvat i u tekstu se obracunava sa hrvatskim nacionalizmom, da si procitao tekst verujem da bi uspeo da shvatis to. No, njegovo obracunavanje sa nacionalizmom je prilicno univerzalno, tako gde god on napise Hrvat ti citaj Srbin i tako dobijes obracun sa srpskim nacionalizmom


Није истина. Кангрга је по националности Србин (колико знам, отац Србин, мајка Хрватица - - - писао је Љубомир Тадић својевремено да се Кангрга у доба маспока побунио што му - КАО СРБИНУ - хрватски шовинисти угрожавају слободу), Гајо Петровић је такође (био? - не знам да ли је човек жив) Србин, а било је још Срба међу загребачким праксисовцима. Наравно, праксисовцима је нација била важна као лањски снег (мислим, не истичем то као вредносну категорију, просто констатујем) али чисто да се зна, нема потребе да људе проглашавамо за нешто што никад нису били (Хрвате, у овом случају).
 

PAC-PAC

Domaćin
Poruka
3.894
Другу Акацији и то значи као лањски снег.
Као праксиса(практично речено) не мари ни за шта све док вођа локалних праксиса не добије метак.
Е онда су криви националисти што су пуцали криминалци који се друже са праксисама.

Практично гледано и експлицитно речено - нема праксисте док се криминал не употреби практично.

А после им ми криви.
 

Ascaso

Obećava
Poruka
99
PAC-PAC:
Другу Акацији и то значи као лањски снег.
Као праксиса(практично речено) не мари ни за шта све док вођа локалних праксиса не добије метак.
Е онда су криви националисти што су пуцали криминалци који се друже са праксисама.

Практично гледано и експлицитно речено - нема праксисте док се криминал не употреби практично.

А после им ми криви.

За тебе би боље било да си прочитао текст, него што лупеташ глупости...
 

eremita

Zaslužan član
Poruka
117.195
Ascaso:
За тебе би боље било да си прочитао текст, него што лупеташ глупости...

А за Тебе и учесника РЕВОЛУЦИЈА било би боље да одмах обуставите позиве на револуцију, тј. оружану побуну - јер то што ви радите је исто ако не и горе од онога што раде Стормфронтовци - а они су бановани са овог форума ! :evil:

п.с. ПРОЧИТАО САМ ЛОГОРЕЈУ КАНГРГЕ ! Њему као и Теби нико није крив што сте из мешовитих бракова... 'ебо вас друг Тито...
 

Ascaso

Obećava
Poruka
99
eremita:
п.с. ПРОЧИТАО САМ ЛОГОРЕЈУ КАНГРГЕ ! Њему као и Теби нико није крив што сте из мешовитих бракова... 'ебо вас друг Тито...

У недостатку било каквих аргумената окрећете се вређању јер то је на вашем пред-људском нивоу...

Наравно да су сморфронтовци бановани, они су фашисти, а ако ти је следећа мисао да су комунисти исти као и фашисти, пре него што поново почнеш да лупеташ, прво прочитај текст: http://forum.krstarica.com/threads/87727
 
Poruka
5.893
Вероватно ће испасти да нисам разумео поенту, али на такав начин се заиста може филозофирати у недоглед. Приметио сам да у цитираном тексту дотични господин аутор Хрват-Србин-небитно шта је, није избегао генерализацију.

Тако је стрпао све припаднике једне нације, који се осећају националистима или патриотама у исти кош, као да ОН ЗНА профил таквих људи, па нам исто и саопштава као једину, универзалну истину...

Употребио бих прикладан израз за овакав тип филозофирања - онанија.
 

Ascaso

Obećava
Poruka
99
Он не генерализује националисте, већ управо сурпотно - он се бави национализмом као таквим. И показује као је боље бити добар столар него добар Хрват (тј. Србин) односно да је боље бити добар човек, (тј. Човек) него бити добар Хрват (тј. Србин), показује како се лако може бити добар Хрват (тј. Србин) и уопште не бити добар човек. И закључује да бити добар Хрват (тј. Србин) значи још не бити Човек.

обрати пажњу:

Što bi onda u tom kontekstu značilo biti "dobar Hrvat"? U svakom slučaju isto kao i "dobar postolar"! Međutim, ipak tu postoje dvije razlike:
1. pojam "dobrog postolara" može se točno odrediti, jer je njime već točno određen sadržaj i smisalo: pravljenje dobrih cipela, i
2. pojam "dobrog postolara" nipošto ne potire "dobrog lječnika", "dobrog graditelja", "dobrog gitaraša" itd. Naprotiv, ako postolar pravi lječniku, graditelju, gitarašu dobre cipele, oni će njega dobro lječiti, graditi mu dobru kuću i lijepo mu svirati, pa će svi zajedno biti u potpunom i najboljem suglasju međusobno.

Pojam "dobroga Hrvata", međutim, za razliku od "dobroga postolara" posve je neodređen, jer se ne zna što bi to zapravo trebalo značiti. Može se samo naslućivati njegov sadržaj i smisao, na primjer, jedna mogućnost određenja: "dobar Hrvat" činit će dobro najpre sebi, zatim drugim Hrvatima, a onda Hrvatskoj u cjelini. Ništa drugo ne leži u tom pojmu "dobroga Hrvata"! Drugo pak, taj pojam svojim pravim smislom upravo potire svakog drugoga, na primjer "dobroga Srbina", "dobroga Mađara", "dobroga Slovenca", "dobroga Talijana" itd. Čak u svom posvemašnje neutralnom određenju, taj "dobri Hrvat" po svom pojmu ne treba i ne mora činiti dobro bilo kome od navedenih, pa u tom pojmu "dobrog Hrvata" može biti implicirano čak i to, da on čini zlo svima drugima, a da ipak ostane - "dobar Hrvat" (štoviše tek ona baš najbolji?). Tako bismo mogli doći do logičkog zaključka, kako je bolje biti "dobar postolar, lječnik, graditelj...", nego "dobar Hrvat"! A to je porazno! Porazno po Hrvata! Zato se po svemu sudeći ne bismo trebali baš puno hvaliti svojim "dobrim hrvatstvom", nego bismo se morali dobrano i svojski potruditi da što prije postanemo - dobri ljudi, ako nam to ikako uspije!
 
Poruka
5.893
Ascaso:
Он не генерализује националисте, већ управо сурпотно - он се бави национализмом као таквим. И показује као је боље бити добар столар него добар Хрват (тј. Србин) односно да је боље бити добар човек, (тј. Човек) него бити добар Хрват (тј. Србин), показује како се лако може бити добар Хрват (тј. Србин) и уопште не бити добар човек. И закључује да бити добар Хрват (тј. Србин) значи још не бити Човек.

Невероватно...Ја ћу доказати да је 1+1=0...Али, стварно, ако ми дозволе да са самим собом дискутујем, да искључимо друге учеснике и сва друга сазнања која имамо о математици...То ти је оно добар Хрват (Србин,Немац...) значи не бити Човек.

Човек је навео све постулате које чине "доброг комунисту". Увек је важније да си "друг члан" од тога какав си столар, лекар, Хрват (Србин), какав си човек. И закључујем да бити добар комуништа значи не бити ништа, до само комуништа...

Зато је то једна врло лепа онанија, која се углавном примењује на самом себи...

Невероватно ми је да се примаш на такве ликове који користе термине типа "добар Хрват (Србин...)", апсолутно је немогуће употребити такав израз, осим ако би се црнохуморно зезали, па рекли "само мртав Хрват (Србин...) је добар Хрват (Србин..).
 

eremita

Zaslužan član
Poruka
117.195
Ascaso:
У недостатку било каквих аргумената окрећете се вређању јер то је на вашем пред-људском нивоу...

Наравно да су сморфронтовци бановани, они су фашисти, а ако ти је следећа мисао да су комунисти исти као и фашисти, пре него што поново почнеш да лупеташ, прво прочитај текст: http://forum.krstarica.com/threads/87727

Хоћу... наравно... али претходно си остао дужан да одговориш сада већ на ДВА ПИТАЊА:

1. ШТА СИ ПО НАЦИОНАЛНОСТИ ???

2. ЧИЈИ ЈЕ ПОРТРЕТ НА ТВОМ АВАТАРУ ???


п.с. буди искрен и отворен... зашто се претвараш ???
 

Ascaso

Obećava
Poruka
99
eremita:
Хоћу... наравно... али претходно си остао дужан да одговориш сада већ на ДВА ПИТАЊА:

1. ШТА СИ ПО НАЦИОНАЛНОСТИ ???

2. ЧИЈИ ЈЕ ПОРТРЕТ НА ТВОМ АВАТАРУ ???

Да ли си свестан да нећеш добити одговоре на своја питња...
 

PAC-PAC

Domaćin
Poruka
3.894
Земљак, патриотизам и јесте нешто друго.
Национализам, захваљујући којем ти баштиниш све тековине модерне Европе је нешто друго, много компликованије за марксистички мозак.
Е ово је оксиморон - марксистички мозак.
 
stanje
Ova tema je zatvorena zbog neaktivnosti. Molim objavite novu temu i pridružite se diskusiji.

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.