Quantcast

Mreze u SCG-067 najbolji!

Gost
Imamo 4 mreze.
2 u Srbiji: 063 , 064
2 u Crnoj Gori: 067 , 069
Monet 067 je najjeftinija mreza na svijetu a pored toga
pruza sve moguce usluge.Pokrivenost im je 98%
naseljene teritorije CG.
Stvarno su super.
 
Top