MIT O KOSOVSKOM GENOCIDU

gost 41715

Elita
Poruka
17.690
Kod:
http://www.inthenationalinterest.com/Articles/Vol3Issue33/Vol3Issue33Zavales.html

Stvarnost i pomirenje: hitno potrebni na Kosovu

Džon Zavales

Pre nekoliko godina, bio sam u prilici da se uverim u pravo, osvedočeno zlo. U poseti Ruandi, moj domaćin me je doveo na mesto, koje nije bilo ni nalik ičemu van te nesrećne zemlje. Bio sam u Aušvicu, gde muzejske postavke i tmurna atmosfera podsećaju na ono što je učinjeno pre pola veka, ali nisam bio spreman za ono što sam tada video. Nova vlada Ruande odlučila je da najdelotvorniji način da se upamti milion ljudi koji su pali u genocidu 1994. jeste da se ostavi jedan broj poprišta masakra širom zemlje u onakvom stanju u kome su otkrivena.
Mesto koje sam ja posatio bio je koledž, gde su desetine hiljada Tutsija namamljene pod lažnim obećanjem zaštite, da bi ih što delotvornije skupili za masovno ubistvo. Sada, tri godine kasnije, nekoliko hiljada tela ostala su u prostorijama u kojima su umrli, prekrivena konzervansom, koji ih je pretvorio u osušene mumije. Prostorije su jedna za drugom punjene muškarcima, ženama i decom, često u položaju u kome su umrli, tržući se od metka ili dižući ruke da se zaštite od mačete. Zadah hemikalija i truleži skoro da je bio nesnosan. Još desetine hiljada leže ukopane u obližnjim grobovima, koji se razlikuju samo po blago ispupčenim humkama i sićušnim znacima, koji označavaju broj žrtava.
Često sam pisao o Kosovu i do nedavno nisam video nikakav razlog da unesem raspravu o Ruandi. Ono što me je nateralo da se predomislim bio je komentar koji sam pročitao posle pogroma koji se je desio marta. Posle ove dobro dirigovane kampanje etničkog čišćenja, osmišljene da se centralno Kosovo očisti od Srba, izaslanik Ujedinjenih nacija (koga, mislim da nisu citirali po imenu) primetio je da je video više praštanja u Ruandi, godinu dana nakon genocida, nego što sada vidi na Kosovu. Lako je odbaciti tu primedbu kao preuveličavanje, ali ona nažalost sadrži puno istine.
Po čemu se, tačno, razlikuju ova dva mesta? Najočiglednija razlika jeste da se je u Ruandi dogodio pravi, nesumnjivi genocide, pokušaj da se istrebi čitava etnička grupa. Kosovska kriza bila je daleko nejasnija. Ono što je kao gerilsku kampanju započela Oslobodilačka vojska Kosova napadajući srpske snage bezbednosti (i civile) preraslo je u opšte etničko nasilje. Stotine hiljada Albanaca je izbeglo ili je nasilno proterano u okolne zemlje. Nema sumnje da su u pojedinim mestima srpske trupe i paravojne snage ubijale nenaoružano albansko stanovništvo, baš kao što je Oslobodilačka vojska Kosova ubijala nenaoružane Srbe.
Da bi se mobilisala podrška za vojnu intervenciju, zapadne političke vođe upotrebile su reč ,,genocide”, na način za koji sada znamo da je bio bezobziran i obmanjujuć. Broj Albanaca koji su navodno poginuli u toku Miloševićeve kampanje stalno je opadao, od stotine hiljada o kojima se je govorilo tokom rata, do deset hiljada ubrzo posle rata, do konačne procene od možda nekoliko hiljada, od kojih su poginuli u oružanim sukobima i u bombardovanju NATO-a. Masovne grobnice, za koje se je tada tvrdilo da sadrže hiljade žrtava, istražene su i otkriveno je da se je ili preterivalo u brojnosti ili su u potpunosti izmišljene.
Druga razlika je to što je međunarodna zajednica vojno intervenisala na Kosovu, dok u Ruandi nije učinila ništa, gde je, prema mišljenju eksperata, minimalna upotreba sile mogla da spasi stotine hiljada života. Frustrirani prijatelji Afrike znaju da se na humanitarne katastrofe primenjuju dvostruki standardi. Nije teško zaključiti da je Kosovo, kao i Bosna pre njega, zaslužilo međunarodnu intervenciju, jer je ugroženo stanovništvo bilo belo. Sada, 2004, javno mnjenje koje prati situaciju u Africi, boji se da će kriza u zapadnom Sudanu dovesti do smrti stotina hiljada ljudi, uz mnogo gnevnih reči od strane međunarodne zajednice, ali bez ikakvog snažnog poteza protiv režima čiji zločini uveliko prevazilaze Miloševićeve. Ironično, mnogi koji su je podržali, opravdavali su ,,humanitarnu intervenciju” na Kosovu da bi nadoknadili svoju neaktivnost u Ruandi.
Ono što je danas najupečatljivije jeste različit stepen pomirenja i praštanja između ova dva mesta. Kolin Prentis, direktor nevladine humanitarne organizacije na Novom Zelandu, objasnio je to ovako: ,,Nivo prihvatanja prošlosti u Ruandi, i među Hutuima i među Tutsijima, je izvanredan. Mislim da nisam video ništa ni nalik tome na Kosovu, iako je stradanje u Ruandi bilo gore.” Prentis citira ruandanskog Tutsija, čija porodica je stradala u genocide: ,,Ljudi ovde mogu da žive zajedno, ako Hutui prihvate da je ovo učinila loša vlast i, ako se pokuša nekakva odšteta. Onda možemo živeti u miru. Ako budemo strpljivi, moćićemo da se nosimo sa ovim bolom.” Sad, ako hoćete, Kosovskog Albanca, bilo političara ili čoveka na ulici, kako kaže: ,,Svesni smo da je samo mali broj Srba bio odgovoran za zločine protiv nas. Cenimo to što je srpski narod svrgnuo Miloševića na demokratskim izborima. Današnja Srbija je drugačija i radujemo se prilici da živimo u miru sa svojim komšijama svih etničkih grupa.” Treba li išta više da kažem?
Uprkos nerealističnom optimizmu koji ispoljavaju UNMIK i mnogi drugi posmatrači (bar u javnosti; slutim da su privatno iskreniji), postoji ogromna nesposobnost od strane kosovske albanske zajednice da oprosti ono što im je učinjeno, strahote, koje, mada se ne mogu pravdati, nisu ni približne onima u Ruandi. Okarakterisati ubistva srpskih tinejdžera i 80-ogodišnjih penzionera i paljenje srednjevekovnih crkava, pet godina nakon rata, kao ,,osvetu” nije slabo, nego je ofucano. Očito, stav da na čitav srpski narod treba svaliti kolektivnu krivicu ne pristaje onima koji teže da postanu moderni Evropljani.
Ovaj stav gaji izabrano Kosovsko političko rukovodstvo, poduprto od strane njihovih simpatizera u SAD. Posle martovskog pogroma, neki novinari su imali smelosti da krivicu za nasilje pripišu albanskom nestrpljenju zbog toga što moraju da sačekaju određivanje konačnog statusa (t.j., nezavisnost). Voleo bih videti da ti isti pojedinci svale krivicu za sledeći bombaški napad Hamasa, koji pobije izraelske civile, na gušenje palestinskih nacionalnih težnji.
Upoznao sam brojne kosovske Albance i video da su jako pristojni ljudi. Tako da mi je teško što ću reći da smatram da se ni jedna etnička zajednica na svetu, posle međunarodne intervencije zbog nje, nije ponašala tako loše, sa toliko osvetoljubivosti i neopravdanog osećaja prava na to. Mnogi kritičari smatraju da na Kosovu preovladava stav ,,pobednik uzima sve”. Takav stav bi bio dovoljno neumesan i da su kosovski Albanci ustvari sami pobedili, ali su ustvari u stanju da ugnjetavaju i napadaju druge, jer je međunarodna zajednica izvojevala ,,pobedu” za njih. Svako ubistvo srpskog ili romskog civila pripisuje se zahtevu da se 1999. uklone sve srpske trupe i policija i neuspehu UNMIK-a i KFOR-a u održavanju javne bezbednosti.
I dalje nas proganja pitanje zašto su SAD i njihovi saveznici intervenisali na Kosovu. Tada je pruženo objašnjenje humanitarizma, da bi se sprečilo etničko čišćenje i druge strahote protiv civila. Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, prema kojoj Kosovo ostaje u sastavu Srbije, je u skladu sa ovim objašnjenjem. Nažalost, za rukovodstvo kosovskih Albanaca, većinu njihove populacije i, što je poražavajuće, za mnoge iz strane političke elite ovde u SAD, humanitarni ciljevi intervencije su neraskidivi od nacionalnog cilja nezavisnog Kosova. Upravo zbog toga je kosovsko rukovodstvo toliko nezainteresovano za argument standarda pre statusa. Oni očito veruju da se je 1999. rat vodio da bi oni dobili nezavisnost i da je Rezolucija 1244 bila samo prevara da se nasamare Srbi i Rusi.
Daleko od toga da su moderne demokrate spremne da se priključe Evropskoj uniji, kosovske vođe su nacionaliste iz 19. veka, koje veruju da su u Sjedinjenim državama našli Veliku silu zaštitnika. Oni smatraju da su odabrani narod koji ne može da pogreši. Dok su Srbi suočeni sa krivicom zbog Miloševića i Karadžića, ne postoji sličan process među kosovskim Albancima. U retkim slučajevima u kojima su Albanci optuženi za ratne zločine, to je zbog ubijanja drugih Albanaca, a nikada zbog ubijanja Srba ili Roma. Uzmimo, na primer, najskandalozniji slučaj, Agima Čekua, koji bi trebalo da je u Hagu zbog zločina nad srpskim civilima u Hrvatskoj, koji još uživa položaj prestiža i vlasti na Kosovu. Zbog tog osećaja nacionalne privilegovanosti, kosovsko vođstvo ne vidi ništa nelogično u tome što traži nezavisnost Kosova i maksimalnu autonomiju Albanaca u Makedoniji, odbacujući pritom kantonizaciju kosovskih Srba i nezavisnost Srba u Bosni.
Nažalost, međunarodna zajednica im je pružila to osećanje imuniteta. UNMIK, uz snažnu podršku EU i SAD, mora početi da unosi malo osećaja za stvarnost u kosovsko rukovodstvo. Redžepi, Rugova, Tači i njihove kolege moraju da shvate da nezavisnost nije zagarantovana i da je danas verovatno manje verovatna nego 1999. Trebalo bi pažljivo da planiraju kako bi Kosovo moglo da funkcioniše kao autonomna pokrajina Srbije, pošto je to mogući ishod. Mora im se reći, i to sasvim jasno, da nisu pružili ništa ubedljivije dokaze za nezavisnost nego desetine drugih etničkih gupa u svetu i da neredi i spaljivanje crkava ne čine njihov položaj ništa ubedljivijim. Ustvari, Kurdi, kojih ima više od dvadeset miliona, nigde nemaju svoju državu, a pretrpeli su mnogo gore nasilje pod Sadamom Huseinom, imaju daleko više prava – a međunarodna zajednica je obeshrabrila njihovu nezavisnost u interesu stabilnosti regiona.

...
 

gost 41715

Elita
Poruka
17.690
Nastavak...

Činjenica je da se je sadašnje kosovsko rukovodstvo pokazalo nesposobnim za delotvorno vođenje pokrajine i pružanje osnovnih usluga, a još manje za garanciju prava manjina. Nisu uspeli da zauzdaju ekstremiste, nisu uspeli da stvore tolerantno društvo, a jedva da su bar radi reda pomenuli pojam multietničke države. Za takvo ponašanje, oni očekuju da budu nagrađeni nezavisnošću. Budući glavnokomandujući UNMIK-a mora pokušati da sruši taj zid zablude. Pomirenje neće biti moguće sve dok kosovski Albanci ne private da se prava odnose i na njih, da su Srbi i ostale grupe vekovima bili na Kosovu i da nameravaju da ostanu. Ovde u SAD, rukovodstvo koje je usredsređeno na Irak, gde i zagovornici tog rata traže primer koji bi sledili, a i kritičari se nadaju da će uporediti način na koji su rešavane te dve krize, treba da pripaze kada ukazuju na Kosovo kao na uspešnu priču u svakom pravom smislu te reči.

Džon Zavales je radio u kabinetu Ministarstva odbrane od 1991. do 2001. Tokom kosovske krize 1999. bio je stacioniran u Albaniji u sastavu Operacije Sjajna Nada, humanitarne operacije za pomoć kosovskim izbeglicama. Kasnije je radio kao civilno lice kabineta Ministarstva Odbrane u mnogim zemljama Balkana i Srednje Evrope.
 

gost 41715

Elita
Poruka
17.690
Све ове тзв. функционере на Косову, када не буду требали Америма, чекаће их дуа робија.

Da je samo robija... Gore pomenuti Kurdi su pored navodnog oruzja za masovno unistenje bili izgovor za napad na Huseina. Spasili Ameri Kurde. Proslo nekoliko godina i Ameri samo odgledase kako Turci tamane te iste Kurde po Iraku, posto su sada Kurdi iznenada postali problematicni. :rolleyes:
 

gost 41715

Elita
Poruka
17.690
Ili se iza toga nazire, novi, neslužbeni stav Administracije G.W.Busha!?
Za njih je to i tako dnevno političko pitanje: danas ovako, sutra možda onako?

Meni se cini da do toga nece doci, posto je malo teze da ce Ameri priznati da su pogresili. Mada, kad razmislim, nije ni kao da su se ikad i izvinjavali. Samo okrenu na drugu stranu bez objasnjenje i to je to. Dobar izgovor za to bi bila Obamina promena politike. Ali kao sto rekoh, malo teze...
 

fosilvaso

Buduća legenda
Poruka
37.169
Meni se cini da do toga nece doci, posto je malo teze da ce Ameri priznati da su pogresili. Mada, kad razmislim, nije ni kao da su se ikad i izvinjavali. Samo okrenu na drugu stranu bez objasnjenje i to je to. Dobar izgovor za to bi bila Obamina promena politike. Ali kao sto rekoh, malo teze...

Nisu pogrešili, i ne trebaju ništa priznati, barem što se njih tiče:
Sve što su do sada preduzeli, to je bilo za rušenje one tiletove trule države sa njenom oružanom silom!
Pri tome su birali saveznike koji bi im najbolje pomogli!
Kako je to urađeno, sada može i nova stranica balkanske poltike!
 

Derer

Buduća legenda
Poruka
43.116
Promenice politiku kada Shiptari budu pocheli da im ubijaju vojnike dole.
To se na zalost uskoro nece desiti,ali je neizbezno.
A Obami zivot zavisi od neuspeha njegove protivkandidature Hilari.Ako je prodje nece poziveti dovoljno dugo da se utrkuje sa Mekejnom...ne zato shto je ne znam kako dobar nego jer iza lezbache stoje ipak neki malo vishe jachi igrachi koji bi njegovom pobedom izgubili mnogo vishe nego chak i Mekejnovom.
 

gost 41715

Elita
Poruka
17.690
Да предложимо телевизији Б92 да објави овај чланак на своме сајту? Сигурно ће прихватити, они су најобективнија телевизија на целоме свету 8-)

Banovali bi te pre nego sto bi stigao da uploadujes predlog :D

Inace, Zavalesa redovno konsultuje kako srpska, tako i albanska ekipa ,,Glasa Amerike", tako da mi se narocito zbog toga dopada ovaj clanak, jer covek govori iz iskustva, bio je u Albaniji tokom albanskog egzodusa i sto je jos vaznije zapravo zna sta je genocid.

Bio bi dobar svedok u Hagu :cool:
 

gost 41715

Elita
Poruka
17.690
Moglo bi biti brzo ako im većina zemalja ne prizna nezavisnost, ne budu primljeni u UN, a Ameri vire iza svakog ugla!
Hebate, gore stanje nego pod udbašima:D

Ustvari, koliko ja kapiram, to je jako blizu. Njihov pokret Samoopredeljenje za sad samo vandalizmom dejstvuje po zgradama i vozilima UNMIK-a i KFOR-a. Dakle bukvalno rulja koja radi to sto radi, ko god da je na vlasti. Imaju ljudi problem sa autoritetima. :rolleyes:
 

kambodza

Elita
Poruka
15.736
.....treba da znate da je shiptarsko drushtvo drugachije ustrojeno od nasheg ,kod njih josh uvek vazi porodichna svest ,tj. postoji glava porodice koja o svemu odluchuje ,tako da su im sva reagovanja promishljena ,zbog tih stvari je shiptarska mafija jedna od najorganizovanijih i najteza za razbijanje od strane pandura ,oni rade samo izmedju familije i ne primaju nikog sa strane .......
 

gost 41715

Elita
Poruka
17.690
.....treba da znate da je shiptarsko drushtvo drugachije ustrojeno od nasheg ,kod njih josh uvek vazi porodichna svest ,tj. postoji glava porodice koja o svemu odluchuje ,tako da su im sva reagovanja promishljena ,zbog tih stvari je shiptarska mafija jedna od najorganizovanijih i najteza za razbijanje od strane pandura ,oni rade samo izmedju familije i ne primaju nikog sa strane .......

Kada si u zivotu video Albanca koji je rekao ,,Ma sta se glupiraju ovi nasi s tom nezavisnoscu?!"

Cak i kad misli tako, tebi to nece reci ni za zivu glavu.
 
Da biste mogli da kreirate nove teme, trajno koristite svoje ime i ne pogađate stalno slike - kliknite ovde da se registrujete.

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.