Quantcast

Ministarstvo vjera uskratilo sredstva za izdavanje Glasa islama

Monoteizam

Aktivan član
Poruka
1.159
Ministarstvo vjera uskratilo sredstva za izdavanje Glasa islama


Četvrtak, 05. Novembar 2009.| 11:40

U Velikoj Sali Mešihata Islamske zajednice u Srbiji danas je održana konferencija za medije. Na konferenciji su se obratili glavni i odgovorni urednik Glas islama Sead ef. Šaćirović i portparol Mešihata Samir ef. Tandir.

Konferencija je održana u povodu izjave savjetnika za medije u Ministarstvu vjera Mirjane Kuburović, objavljene na zvaničnom sajtu novinske agencije Tanjug, u kojoj se kaže da je „Ministarstvo vjera uskratilo sredstva za izdavanje Glasa islama, glasila Islamske zajednice u Srbiji“.

U tom smislu, uređivački kolegijum Glasa islama izdaje

S A O P Š T E NJ E

Najoštrije osuđujemo diskriminatorski odnos Ministarstva vjera prema Glasu islama, jedinom štampanom mediju muslimana u R. Srbiji.

Ne čudi nas i ne iznenađuje ovakav potez MInistarstva vjera i ministra Bogoljuba Šijakovića, koji je u svojim ranijim izjavama i konkretnim djelovanjem vršio diskriminaciju nad Islamskom zajednicom, njenim čelnicima i vjernicima. U situaciji kada je Islamska zajednica napadnuta sa mnogo strana, ovakvim potezima ministra Šijakovića dokazuje se da je zapravo Ministarstvo vjera generator i izvršilac svih dosadašnjih ataka na Islamsku zajednicu.

Da Ministarstvo vjera krši prava Islamske zajednice i muslimana uvjerili smo se mnogo puta ranije, ali da je pomenuto ministarstvo, kao dio demokratski izabrane vlasti, spremno da guši osnovno ljudsko pravo slobode govora dokazuje koliki je stepen ugroženosti vjerskih i ljudskih prava muslimana u ovoj državi.

Kako kaže g. Kuburović, Ministarstvo je odluku o uskraćivanju sredstava glasilu Islamske zajednice donijelo zbog niza „neprimjerenih i uvredljivih tekstova na račun države Srbije i pojedinih državnih funkcionera i institucija“, ovim se potvrđuje da aktuelna vlast nije spremna da čuje kritike, mišljenje drugog i drugačijeg, niti je spremna da započne rješavanje nagomilanih problema, posebno kada je u pitanju diskriminatorski odnos prema Islamskoj zajednici, njenim ustanovama i vjernicima.

Čudi činjenica da Ministarstvo vjera ne pravi razliku između milostinje i zakonske obaveze budžetskih davanja.

Pomenuto ministarstvo ima zakonsku obavezu da pomaže sve crkve i vjerske zajednice pod jednakim uslovima, a ne da samovoljno i po ćejfu ministra jednu zajednicu favorizuje u odnosu na drugu, kao što je ovdje slučaj: Srpska pravoslavna crkva iznad svih ostalih.

Napominjemo da se budžet puni iz sredstava poreskih obveznika ove države čiji su građani i pripadnici Islamske zajednice, pa je stoga obaveza Ministarstva da se prema svim građanima Srbije odnosi isto.

Apelujemo na svu demokratsku javnost u ovoj državi, međunarodne institucije, organizacije za zaštitu ljudskih prava i vjerskih sloboda, nevladine organizacije, udruženja novinara, javne ličnosti i istaknute pojedince da dignu svoj glas protiv jednoumlja i ovog brutalnog pokušaja gušenja slobode govora i javne riječi.



Glavni i odgovorni urednik Glasa islama

Sead ef. Šaćirović


http://www.islamskazajednica.org/in...ine&task=read&page=2&category=12&article=3067
 

Monoteizam

Aktivan član
Poruka
1.159
Nastavak diskriminacije prema pripadnicima Islamske zajednice sa pozicije Ministarstva vjera


Utorak, 03. Novembar 2009.| 14:04


PREDSJEDNIK VLADE REBUBLIKE SRBIJE

G-din Mirko Cvetković

Poštovani,

Imam izuzetno neprijatnu ulogu obavijestiti Vas o nastavku doskriminacije prema pripadnicima Islamske zajednice u Srbiji sa pozicije Ministarstva vjera. Ovaj put žrtva diskriminatorskog ponašanja Ministarstva, na čelu sa ministrom Bogoljubom Šijakovićem, su studenti Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru.

Kao i prethodnih godina, ovo ministarstvo na svojoj zvaničnoj internet stranici objavilo je konkurs za dodjelu stipendija studentima vjerskih fakulteta za osnovne, master i doktorske studije. Na ovogodišnjem konkursu studenti Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru nezakonito su lišeni prava na ove stipendije. Ovakvim odnosom studenti ovog fakulteta su sasvim jasno stavljeni u nezavidan položaj u odnosu na svoje kolege sa pravoslavnih, katoličkih i drugih visokoškolskih ustanova.

Uz činjenicu da je naš Fakultet jedini te vrste na području Republike Srbije, ovaj atak doživljavamo kao još jedan udar na muslimane i Islamsku zajednicu, ali isto tako i na pravni i ustavni poredak države Srbije.

U više navrata Islamska zajednica je reagovala na diskriminatorsko ponašanje državnih organa, a posebno Ministarstva vjera. Ovaj diskriminatorski čin jasno potvrđuje nedavni zahtjev Islamske zajednice za smjenu ministra vjera Bogoljuba Šijakovića. Pojave kršenja vjerskih prava u Srbiji, a posebno nad Islamskom zajednicom, potvrdili su brojni izvještaji međunarodnih intitucija i organizacija poput Stejt Departmenta, Helsinškog odbora za ljudska prava, Amnesti Internešenela i drugih.

Sadržaj teksta ovog konkursa jasno ukazuje da je diskriminacija koncept, a ne pogreška Ministarstva vjera jer se, između ostalog, u uslovima konkursa jasno preferiraju, pored građana Republike Srbije, i građani Republike Srpske, kao i „studenti srpske nacionalnosti iz susednih zemalja“.

Diskriminatorski odnos državnih organa prema muslimanima sigurno neće doprinijeti stabilizaciji odnosa u Sandžaku, te rješavanju statusa Islamske zajednice u Srbiji. Zato od Vas očekujemo da poduzmete sve potrebne mjere u cilju zaštite ravnopravnosti muslimana u Srbiji i njihovih prava u skladu sa Ustavom i zakonima proklamovanim načelima i propisima.



S poštovanjem.



Dostavljeno: D E K A N

- Naslovu

- Kabinetu Predsjednika R. Srbije Doc. dr. hfz. Almir ef. Pramenković

- Zamjeniku predsj. Vlade g. Ivici Dačiću

- Ministru za ljudska i manjinska prava

- Bošnjačkim ministrima u Vladi R. Srbije

- Republičkom zaštitniku prava građana

- Ambasadama zemalja stalnih članica

Savjeta bezbjednosti u Beogradu

- Ambasadama muslimanskih zemalja

- Međunar. organizacijama i institucijama

za zaštitu ljudskih prava i sloboda

- Medijima

http://www.islamskazajednica.org/in...ine&task=read&page=2&category=12&article=3064
 

Monoteizam

Aktivan član
Poruka
1.159
Selektivna zaštita kulturnih zdanja

Utorak, 03. Novembar 2009.| 11:34

Glas islama: Analize

Zavod za zaštitu spomenika u Kraljevu obnavlja crkve, a zapostavlja džamije!

Saznajemo da se nadležni Zavod za zaštitu spomenika prema objektima islamske kulture odnosi neodgovorno i da ne ulaže ništa da se zaustavi njihovo dalje propadanje.

Republika Srbija je država srpskog naroda i svih građana koji u njoj žive. Ovo je preambula Ustava Republike Srbije u kome se nagovještava da je ona država srpskog naroda, a da su svi drugi spomenuti naknadno. Mnogi analitičari su ovu preambulu na ovaj način prokomentarisali i razumjeli. Organizacije za zaštitu ljudskih prava su svojevremeno podigle svoj glas protiv isključivosti koje se mogu nazreti u ustavnom rješenju gdje se favorizuje samo jedna od trideset i nekoliko nacionalnosti u državi Srbiji. Bojazni da će ovakvo rješenje Ustava imati negativne implikacije na društvena kretanja u Srbiji sve su vidljivija. Državni funkcioneri, nosioci javnih funkcija, sve češće ističu ono srpsko u svemu što bi inače trebalo da bude ne samo srpsko već svih građana ove države. Nedavno je predsjednik Srbije na vojnoj vježbi na Pešteri govorio o „srpskoj vojsci“, često se čuje i isključivost u sportu, kulturi, obrazovanju i sl., pa su uspjesi samo srpski, a oni drugi su u sjenci.

Zaštita samo za crkve

Prateći vijesti na lokalnim televizijama uočio sam da implikacije spomenutih preambula idu i mnogo dalje. Naime, vijest se odnosila na to da Zavod za zaštitu spomenika iz Kraljeva finansira obnovu ikonostasa u crkvi Svetog Nikole u Novom Pazaru. Naizgled, ništa neobično, to je i obaveza države da održava, pazi i čuva istorijske, vjerske, spomenike kulture, kakav je nesumnjivo i zdanje pomenute crkve. Međutim, kao vjernika islama i ujedno građanina ove države ne mogu se oteti utisku, a da ne pomislim na sve one hramove, džamije, hamame koji su pod, navodnim, nadzorom pomenutog Zavoda za zaštitu spomenika kulture, a na ivici su samourušavanja. Za ukrašavanje crkve se izdvajaju milioni, a za pomenute objekte islamske arhitekture, od kojih su neki i pod zaštitom UNESKO-a nema ni dinara pomoći. Primjera radi, Altun-Alem džamija u Novom Pazaru je rijetko remek djelo islamske arhitekture iz šesnaestog vijeka u fazi restauracije već godinama. Tragom vijesti o njenoj restauraciji u Medžlisu Islamske zajednice Novi Pazar saznajemo da se nadležni Zavod za zaštitu spomenika prema objektima islamske kulture odnosi neodgovorno i da ne ulaže ništa da se zaustavi njihovo dalje propadanje. Kako tvrde u Novopazarskom medžlisu, oni nailaze na brojne smetnje i prepreke od pomenutog Zavoda pri pokušaju sanacije istih sopstvenim sredstvima. Hajro-ef. Tutić kaže da je u prijašnjem periodu bilo nekih simboličnih donacija od strane Zavoda, međutim prave brige i zaštite za islamsku arhitekturu nema.

Ciljana nebriga i nemar

Šetajući užim centrom Novog Pazara, koji je nekada sa svojim čaršijama, džamijama, hamamima predstavljao pravi dragulj osmanske arhitekture, danas možete vidjeti da uz zidove džamija niču glomazne betonske konstrukcije bez smisla i plana, gutajući ljepotu drevno sazdanih bogomolja vrijednih neimara. S jedne strane Zavod budno štiti crkve, te se čitav predio oko Đurđevih stupova kod Novog Pazara proglašava zabranjenom zonom za izgradnju, navodno štiteći ambijent crkvene arhitekture, dok se, s druge strane, pred narušavanjem stare gradske arhitekture zatvaraju oči.

Ugrožena arhitektura Lejlek džamije

Najsuroviji primjer narušavanja arhitekture Novog Pazara je i izgradnja objekata u blizini Lejlek džamije. Nekoliko zgrada niče u njenom neposrednom okruženju stavljajući ovaj objekat svetskog značaja u sjenku. Od nadležnih nismo uspjeli dobiti odgovor ko je i da li je dozvolio izgradnju visokih zgrada u njenom okruženju. U Medžlisu Islamske zajednice kažu da su zahtijevali od Zavoda za zaštitu spomenika i drugih nadležnih institucija da zaštiti džamije, ali da nema odgovora.
Da li se ovo namjerno radi?! Ko to želi da promijeni bit novopazarske čaršije. Da li je surovost današnjih vlastodržaca, od kojih nažalost zavisi i kultura, veća od surovosti komunističkog režima koji je porušio mnoge džamije i spomenike koji podsjećaju na Turke, islam i muslimane.

Piše: Mr. Hajrudin ef. Balić

http://www.islamskazajednica.org/in...ine&task=read&page=2&category=12&article=3062
 

Caliburn

Poznat
Poruka
9.660
Zanimljivo je da velika ulaganja od strane većinski sunitskih zemalja u Rašku oblast nisu usmerana na obnovu kulturno-istorijskog blaga, turske, tj. islamske kulture.
Zbog čega je to tako?
Zato što ulaganja u verske objekte avramskih religija, po pravilu, imaju političku pozadinu. Đurđevi stupovi se obnavljaju da bi se pokazalo da Republika Srbija ima nameru da čuva svoj suverenitet i teritorijalni integritet.
S obzirom da se Đurđevi stupovi nalaze na mestu jedne od prestonica srpske države, porediti njihov značaj i značaj kulturno-istorijiskih spomenika kulture koje potiče od Turaka, dakle činjenično okupatora, je neozbiljno u najmanju ruku, a verovatno ima pozadinu u širenju verske netrpeljivosti i radikalizacije islamske zajednice.
Svakako treba očuvati i spomenike islamske arhitekture, jer podsećaju na raznolikost uticaja na kulturu srpskog naroda, kao i na to da Srbi imaju više od jedne veroispovesti.
Sa druge strane, Đurđevi stupovi, kao pre svega politički simbol, simbol kontinuiteta srpske državnosti, ali i kao jasna poruka muslimanskim separatistima koji sanjaju o tzv. "zelenoj transverzali", imaju prioritet nad bilo kojim drugim verskim objektom avramskih religija.
Iako nisam pripadnik avramskih religija uočavam državni interes u tome i tu akciju podržavam.
 

kami83

Legenda
Banovan
Poruka
62.444
Pa sta?

Verske organizacije nek se finansiraju same.

Ovo je potpuno tacno, ali nije stvar u tome.


generalno, Zukorlic se buni jer drzava Srbija ne postuje svoj sopstveni zakon (koji je inace donesen za vreme Kostunice, i koji je uzas uzasa), i ne zabrani registraciju jedne od islamskih zajednica, ne mogu po tom zakonu da postoje dve. Taj clan zakona , clan 21. je uveden iz razloga borbe drzave Srbije i SPC-a protiv Crnogoraca i Makedonaca. Inace, clan je katastrofalan, ali po njemu, ne mogu postojati 2 islamske zajednice, i tu je Zukorlic u pravu.

Opet, kao i uvek, glavni problem je guslanje srpskih politicara. Hoce da guslaju, a da ne trpe posledice tog guslanja.
 

Monoteizam

Aktivan član
Poruka
1.159
B92-Stanje nacije: Diskriminacija studenata FIS-a

Četvrtak, 12. Novembar 2009.| 09:36



U Emisiji TV B92 "Stanje nacije" učestvovao je potredsjednik Mešihata IZ u Srbiji muftija beogradsko-novosadski Rešad ef. Plojović i Aleksandar Raković savetnik u Ministarstvu vjera Republike Srbije. Tema o kojoj su govorili bila je diskriminacija studenata Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru sa nivoa Ministarstva vera R. Srbije.

Snimak pogledajte ovde

http://www.islamskazajednica.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3105&Itemid=755
 

Monoteizam

Aktivan član
Poruka
1.159
Glas studenata protiv diskriminacije

Studenti Fakulteta za islamske studije, njih preko pet stotina su održali protestni skup protiv diskriminatroske odluke Ministarstva vjera i ministra Bogoljuba Šijakovića da im ukine mogućnost stipendiranja od strane pomenutog ministarstva. Skup je održan danas u 12 i 30 časova ispred zgrade Fakulteta za islamske studije. Predstavnik studentskog parlamenta Edin Đerlek se obratio prisutnima.

Snimak pogledajte ovde

http://www.islamskazajednica.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3100&Itemid=755
 

Monoteizam

Aktivan član
Poruka
1.159
Aktuelnosti - Diskriminacija sa nivoa Ministarstva vjera

Utorak, 10. Novembar 2009.| 22:11



Na Regionalnoj televiziji u Novom Pazaru u emisiji "Aktuelnosti" učestvovali su predstavnici Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, dekan Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru doc.dr.hfz. Almir ef. Pramenković i portparol Mešihata Samir ef. Tandir.

Oni su govorili na temu diskriminatroskog odnosa Ministarstva vjera prema pripadnicima islama i Islamske zajednice, o čemu govore posljednji potezi Ministarstva, tj. ukidanje dotacija Glasu islama te ukidanja stipednija studentima Fakulteta za islamske studije.

Snimak pogledajte ovde

http://www.islamskazajednica.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3096&Itemid=755
 

hedon29

Aktivan član
Poruka
1.321
Koji su po tebi ti neki, i gde se pokazalo suprotno?
Mislim da je bolje da pises o takvom primeru, ukoliko ga ima. Bolje, u smislu da bi se dokazala nedoslednost drzave i necije favorizovanje.

Sta po tebi potkrepljuje ovu tvrdnju koju si izneo na pocetku teme: "Pomenuto ministarstvo ima zakonsku obavezu da pomaže sve crkve i vjerske zajednice pod jednakim uslovima, a ne da samovoljno i po ćejfu ministra jednu zajednicu favorizuje u odnosu na drugu, kao što je ovdje slučaj: Srpska pravoslavna crkva iznad svih ostalih."
 
Poslednja izmena:

Monoteizam

Aktivan član
Poruka
1.159
Koji su po tebi ti neki, i gde se pokazalo suprotno?
Mislim da je bolje da pises o takvom primeru, ukoliko ga ima. Bolje, u smislu da bi se dokazala nedoslednost drzave i necije favorizovanje.

Sta po tebi potkrepljuje ovu tvrdnju koju si izneo na pocetku teme: "Pomenuto ministarstvo ima zakonsku obavezu da pomaže sve crkve i vjerske zajednice pod jednakim uslovima, a ne da samovoljno i po ćejfu ministra jednu zajednicu favorizuje u odnosu na drugu, kao što je ovdje slučaj: Srpska pravoslavna crkva iznad svih ostalih."

Ako pogledas video snimke do kraja naci ces sve odgovore...

Zasto moze da se registruje druga IZ a ne moze da se registruje Makedonska i Crnogorska pravoslavna crkva?

Zasto moze da se finansira Bogoslovski fakultet u potpunosti(nisam protiv toga,naprotiv podrzavam),a 20 stipendija za jedini islamski fakultet u drzavi se ukidaju?

Zasto mogu da se finansiraju institucije,crkve,svestenici,... u drugim drzavama a ukida se 20 stipendija za jedini islamski fakultet u drzavi?

Zasto samozvana medresa sa sest ucenika u Beogradu dobija pomoc od 400 000 dinara mesecno,a medresa u Novom Pazaru sa 330 ucenika dobijala je 650 000 dinara?

Zasto,zasto,zasto,....
 

Monoteizam

Aktivan član
Poruka
1.159
Diskriminatroski odnos prema studentima FIS-a

Utorak, 17. Novembar 2009.| 08:13

U Specijalnoj emisiji TV Jedinstva gostovali su Sead ef. Šaćirović, glavni i odgovorni urednik Glasa islama, Samir ef. Tandir, portparol Mešihata IZ-e i Dragan Novaković, pomoćnik Ministra vjera R. Srbije. Tema na koju su govorili bila je diskriminacija studenata FIS-a od strane Ministarstva vjera te raspisan konkurs od strane Ministarstva za stipendiranje teologa gdje su ove godine sa spiska izbačeni studenti Fakulteta za islamske studije.

http://www.islamskazajednica.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3123&Itemid=755
 

hedon29

Aktivan član
Poruka
1.321
Ako pogledas video snimke do kraja naci ces sve odgovore...

Zasto moze da se registruje druga IZ a ne moze da se registruje Makedonska i Crnogorska pravoslavna crkva?

Zasto moze da se finansira Bogoslovski fakultet u potpunosti(nisam protiv toga,naprotiv podrzavam),a 20 stipendija za jedini islamski fakultet u drzavi se ukidaju?

Zasto mogu da se finansiraju institucije,crkve,svestenici,... u drugim drzavama a ukida se 20 stipendija za jedini islamski fakultet u drzavi?

Zasto samozvana medresa sa sest ucenika u Beogradu dobija pomoc od 400 000 dinara mesecno,a medresa u Novom Pazaru sa 330 ucenika dobijala je 650 000 dinara?

Zasto,zasto,zasto,....

Mozda je odgovor na vise pitanja istovetan: Moguce je da se medresa u Beogradu finansira zato sto je ona politicki podobna za razliku od medrese u Novom Pazaru. Kad kazem politicki podobna, mislim da je okrenuta drzavi Srbiji, a ne BiH federaciji i Bosnjackom politickom programu...
 

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.