Minimalni standardi za partnera

Minimalan standard mladim ljudima bi trebalo da bude da je osoba uračunljiva, ozbiljna za te godine, da ima neku vrstu ambicije, da nešto radi, uči, da ima pristojne prijatelje, da bi komunikacija išla lako i da bi se zajedno mogli radovati životu a ne da jedna strana bude crnilo i da se uhvatite u neku tamu ili depresiju. Znači, normalno okruženje, osoba sa željom da raste i stvara.

Pored svega toga podrazumeva se obostrana privlačnost i da vam je lepo zajedno.
 

Back
Top