Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack

Meni su davno dali ovakvo objasnjenje:

Microsoft je relativno nedavno promovisao svoju novu .NET razvojnu platformu, kao nešto novo i napredno u odnosu na dosadašnje Win32 (i poneke Win16)
programe. .NET bi trebalo zapravo da nasledi Win32. To je naravno jako dug proces, i trajaće godinama.

.NET programi i dalje značajno zaostaju u performansama (pre svega brzinskim) za Win32 programima, tako da će Win32 programi i dalje živeti.

Smisao prelaska na .NET je višestruk:

- sa stanovišta programera: u reorganizaciji sadašnjeg načina razvoja softvera na nešto novije, lakše, preglednije, modernije, sigurnije i sl.

- sa stanovišta korisnika: pouzdanije i u skladu sa novim trendovima.

Na primer, ranije je neki "loše urađen" Win32 EXE mogao bez problema da "ubije" operativni sistem, pa je jedino (eventualno) restart pomagao.

.NET ima još jedan "sloj" između EXE-a i OS-a, koji (pored ostalog) čuva OS, pa neće barem teoretski moći tako lako da se nešto zezne.

I na kraju odgovor na tvoje pitanje:

EXE koji je proizveden sa .NET i EXE koji je proizveden sa Win32 - nisu isti!.

Imaju istu ekstenziju samo iz 'istorijskih' razloga, a u praksi su potpuno raznorodne
binarne tvorevine. Isto je i sa DLL fajlovima koji su proizvedeni sa .NET i sa Win32.

Taj famozni .NET framewrok sa stanovišta korisnika, služi da se novi EXE
"prepozna" i na osnovu toga i pokrene jer u sebi ima sve što mu treba da razume
EXE od .NET-a.

Ako nemaš instaliran .NET framework, a imaš EXE koji je napravljen .NET tehnologijom,
nećeš ga moći pokrenuti.

U svim novijom Windows OS-ovima, .NET će biti standardno ugrađen tako da nećeš
imati potrebu da o tome razmišljaš. Postojaće evenualno neki Update, kao za svaki
drugi program.
 

Back
Top