Мере заштите рада на рачунару.

AleX

Ističe se
Poruka
2.501
Научници који се баве ергономијом (проучавањем интеракције човека и машине) дали су следеће сугестије у циљу елиминисања потенцијалних проблема:

Најчешће сметње настају с очима. Очи су тако грађене да најефикасније виде на даљину. Рад с екраном захтева интензивну концентрацију на ствар у близини. При промени фокуса очију са даљине, штоје њихово природно стање, на близину, активирају се разни мишићи којима се врши акомодација сочива ока. Други мишићи усмеравају поглед оба ока према унутра тако да посматрају само један знак на екрану, док опет, неки други мишићи померају усмерање очију брзо са једног знака у речи на други. Поред тога, појачана пажња при гледању у екран доводи до смањења природног број трептаја, па се због тога око више не влажи нормално.

Користити столицу са могућностима прилагођавања која би омогућила кориснику правилан положај у односу на екран. Код нас је уобичајена пракса да се томе не посвећује посебна пажња, већ се екран постави где стане, и како може, на столу. Екран мора да буде удаљен 35 до 50 сm од очију корисника. Када усправно седи и поглед усмерава право, корисник треба да види горњу ивицу екрана под углом од 10°, а центар екрана под углом од -20° у односу на овако усмерен поглед.
Да би се спречила честа велика померања очију и главе, материјал који се гледа треба да буде што ближе екрану. Корисна је примена сталака за држање материјала. Поред тога, овај материјал треба да буде на истој удаљености од очију као и екран, јер се тиме спречава промена фокуса приликом гледања у екран или материјал. Честе промене фокуса доводе до честог активирања мишића очију што замара очи.
Осветљење околине такође треба да буде прилагођено. Иако потребе за осветљењем варирају од особе до особе, осветљење екрана треба да буде 3 до 5 пута веће негс светло у соби. То значи да осветљење околине при раду са рачунаром треба да буде мање него што је уобичајено. За друге радове на столу треба користити локализована светла, на пример покретне лампе. Оне су засењене и могу да се подесе да се избегне рефлексија радне површине на екрану.
Контраст треба подесити тако да се знаци добро виде у односу на позадину на екрану.
Минимизирати рефлексију с екрана постављањем екрана тако да прозор или други извори светлости буду иза корисника. Никада не треба екран тако поставити да корисник седи лицем према незасењеном прозору. За спречавање рефлексије могу се користити различити филтери који се стављају преко екрана. Неки од ових филтера имају могућност уземљења, чиме се осим рефлексије, смањује и зрачење с екрана.
Да би се одмориле руке, уз тастатуре се постављају одговарајући ослонци за шаке. Слични ослонци постоје и за подлошке за миша. Међутим, иакоје код нас уобичајено да се подлошка за миша постави на ивицу стола, па тако лакат приликом рада са мишем виси у ваздуху, постављању миша треба поклонити дужну пажњу и поставити га тако ла при раду са мишем цела подлактица, укључујући и лакат, буде ослоњена.
Правилно седење је значајан чинилац очувања здравља, јер неправилно седење може да изазове тешке деформације и обољења. Треба седети усправно и на читавој столици, усправљене кичме. Стопала треба да су једно поред другог или да је једна нога истурена напред. Није здраво седети прекрштених ногу јер то омета правилну циркулацију крви.
Одмарање може да реши већину ових проблема. С обзиром на то да рад на рачунару захтева интензивну концентрацију на екран и документе са којима се ради, важан је одмор. Препоручује се 15 минута одмора на свака два сата континуалног рада за кориснике који имају умерене визуелне захтеве или оптерећење (мање од 60% гледања у екран у току рада). За кориснике који имају велике визуелне захтеве (на пример, технички цртачи, дизајнери, итд.), велико радно оптерећење или радне операције које се понављају, препоручује се 10 - 15 минута одмора на сваки сат рада.

Преузето из књиге за I разред средње школе ,,Рачунарство и информатика".
 
Poslednja izmena:
1.6 Zdravlje, sigurnost, čovjekova okolina

Niska cijena PC računara omogućila je njihovu masovnu primenu. Računari su raspoređeni širom preduzeća i ustanova neposrednim korisnicima, što je dovelo do njihove uspešnije primjene i zadovoljstva korisnika.
Međutim, medicinski i fizički efekti svakodnevnog višečasovnog gledanja u ekran i korišćenja tastature i miša nisu još potpuno poznati. Već su se javili neki problemi vezani za oči, zglobove na šakama i laktove, a može da bude i drugih. Korisnici se žale na česte glavobolje, zamor očiju i peckanje u njima, dvostruku sliku itd. Ovi problemi se mogu u velikoj mjeri smanjiti ili otkloniti pravilnim položajem pri radu s računarom i pauzama u radu. Češće smetnje nastaju s očima. Pri promeni fokusa sa daljine, što je njihovo prirodno stanje, na blizinu, zamaraju se mišići koji vrše akomodaciju sočiva oka. Pojačana pažnja pri gledanju u ekran dovodi do smanjenja prirodnog broja treptaja, zbog čega se oko ne vlaži normalno.

Ergonomija
Naučnici koji se bave ergonomijom (proučavanjem interakcije čoveka i mašine) dali su nekoliko sugestija u cilju eliminisanja potencijalnih problema.

Oči
Treba koristiti stolicu koja korisniku omogućava pravilan položaj u odnosu na ekran, Ekran mora biti udaljen 35-50 cm od očiju korisnika. Da bi se spriječila česta velika pomeranja očiju i glave, materijal koji se gleda treba da je što bliže ekranu. Pored toga, materijal treba da bude istoj udaljenosti od očiju kao i ekran jer se time spriječava promena fokusa, koja i dovodi do čestog aktiviranja očnih mišića i do zamora očiju.

Osvetljenje
Ni jako ni slabo. Svjetlo pri radu s računarom uvijek mora biti upaljeno, a kontrast s okolinom ne smije biti prevelik. Preporučuje se indirektno svjetlo - ono nastalo odbijanjem od zidova. Ukoliko se koristi direktni izvor svjetlosti, treba ga udaljiti i ne sme biti vidljiv dok gledamo u monitor. Ne smije biti odbljeska na monitoru. Radna površina ne bi smjela vršiti odbljesak (npr. metal ili staklo). Za sprečavanje refleksije mogu se koristiti različiti filtri koji se stavljaju preko ekrana. Neki od ovih filtara imaju i uzemljenje, čime se, osim refleksije, smanjuje i zračenje s ekrana.

Pravilno sedenje
Ovo je značajan činilac očuvanja zdravlja, jer nepravilno sedenje može da izazove teške deformacije i oboljenja. Treba sedeti uspravljene kičme i na čitavoj stolici. Stopala treba da su jedno pored drugog ili da je jedna noga isturena napred. Gornji i donji dio leđa mora biti uspravljen i naslonjen na naslon. Nije zdravo sedeti prekrštenih nogu jer to ometa pravilnu cirkulaciju krvi. Miš treba pomicati prednjim dijelom ruke, a ne samo iz zgloba (tako se smanjuje krivi položaj ruke).

Radna površina
Svi predmeti potrebni za rad moraju biti na stolu na dohvatu ruku kako bi se izbjegla istezanja i naprezanja pri dohvatu. Potrebna je velika radna površina kako bi na nju stalo i više nego što prosječno koristimo. Ako često kucate tekstove iz knjiga ili časopisa nabavite odgovarajuće držače.

RSI (Repetitive Strain Injury)
Usled nepravilnog i dugotrajnog korišćenja tastature i miša može doći do bolesti RSI - ponavljanje stresnih opterećenja. Da bi se odmorile ruke, uz tastaturu se postavljaju odgovarajući oslonci za šake. Slični oslonci postoje i za podloge za miša. Postavljanju miša treba pokloniti dužnu pažnju i postaviti ga tako da cela podlaktica, uključujući i lakat, bude oslonjena.

CTS (Carpal Tunnel Syndrome)
Jedan oblik RSI-a, je bolno stanje vezano za korištenja računara koje se najčešće prijavljuje osiguravajućim društvima. Broj slučajeva CTS-a je u SAD-u porastao oko 500% u zadnjih pet godina, a broj operativnih zahvata za njegovu sanaciju je prešao 200.000 godišnje. Procjenjuje se da od njega u SAD-u trenutno boluje više od 2 miliona ljudi.

Monitori
Monitor mora biti podesiv po visini i uglu nagiba. Mora biti postavljen direktno (ravno) ispred korisnika u svrhu smanjenja naprezanja vrata. Visina pogleda mora biti oko 5 cm ispod gornje ivice monitora. Monitor treba biti udaljen od korisnika za približno njegovu dužinu ruke. Font mora biti dovoljne veličine. Korisnici sa bifokalnim naočarima trebaju nagnuti monitor unazad. Važno je koristiti monitore sa oznakom LR – Low Radiation. Ovi monitori imaju odgovarajuće filtere kao zaštitu od zračenja.

Buka i ventilacija
Buku treba uskladiti sa sopstvenim ukusom. Prevelika buka uzrokuje napetost;
Ukoliko koristite slušalice, postavite ih tako da udobno stoje i da ton nije preglasan;
Prostor u kojem radimo mora biti dobro provetren, grijan ili hlađen;

Odmor
Pauze u radu rješavaju većinu ovih problema, obzirom na to da rad na računaru zahtijeva intenzivnu koncentraciju na ekran i dokumente s kojima se radi. Za korisnike koji imaju umerene vizuelne zahtjeve ili opterećenje (manje od 60% gledanja u ekran tokom rada preporučuje se 15 minuta odmora na svaka dva sata kontinuiranog rada. Za korisnike koji imaju velike vizuelne zahtjeve (tehnički crtači, dizajneri itd.), veliko očno opterećenje ili radne operacije koje se ponavljaju, preporučuje se 10 - 15 minuta odmora na svaki sat rada.

Električni kablovi
Kablovi za napajanje računara električnom energijom trebaju biti dobrog kvaliteta, jer svaki kvar dovodi do isključenja računara i gubitka podataka. Pri lošem napajanju ili prekidu el. energije, može doći do kvara računarskih komponenti. Kablove treba odabrati tako da ne dođe do preopterećenja.

Reciklaža
Stručne službe (Odsek za obradu otpada) izrađuje analize i studije o korišćenju sekundarnih sirovina, njihovom skladištenju i mogućnostima recikliranja na najsavremeniji način vodeći računa prije svijega o faktorima koji bi mogli ugroziti zdravlje ljudi i životnu sredinu. Reciklažom potrošenih tonera i pokvarenih monitora se, ne samo smanjuju troškovi proizvodnje istih, već i čuva životna sredina.

ECDL Modul 1 - Osnovi informacionih tehnologija - Šundek, Dabić
 
I jedna zanimljiva slicica vezana za ergonomiju...

ergonomija-257x300.jpg
 
Jes, da znaju kako je lepo igrati heroje iz ležećeg stava....

Pričamo o radu na računaru, ne o igranju igrica.

sve je ovo lepo i poucno,al kada bi ste batalili italic slova mnogo bi lakse islo ovo citanje :mrgreen: ,a i ne bih zamarao toliko oci

Za sve su krivi quote tagovi.
Sredio sam problem.
Izvadio sam iz quote tagova.
 

Back
Top