Manipulacije

Disko Kauč

Elita
Poruka
23.710
Sećam se da su na jednom seminaru kada su govorili o sebi i svojim dobrim osobinama čak dvojica ustali i istakli da su dobri manipulatori. To je, razume se, u meni izazvalo šok i potprckujuću prirodu te sam na glas rekla "Pa šta ćemo mi s ovolikim manipulatorima ovde" he he he. Pa je mladić doobjasnio da navodi ljude da rade dobre stvari. He he he
Elem, da ne bih ja mudrovala, pročitajmo šta su neki pametniji ljudi rekli. Nudim ovaj tekst sa sajta: www.institut.edu.rs


Izvor: dablju dablju dablju tačka institut tačka edu tačka...

20 moćnih tehnika manipulacije i 20 načina da ih izbegnete


Iako u idealnim okolnostima dijalog zaista može predstavljati iskreni susret dva bića, u stvarnosti se često druga osoba doživljava kao prepreka ili čak kao pretnja. Savremena kultura ne samo da ohrabruje distancu među ljudima već podstiče manipulativne tehnike u komunikaciji kao sredstvo nesmetane kontrole drugih. Pravi dijalog, za koji su antički filozofi smatrali da je moguć u filozofiji kao težnji ka istini, danas predstavlja utopijski projekat.

Manipulacija (lat. manus – ruka; rukovoditi, upravljati nečim/nekim) podrazumeva veštinu da se druge osobe (objekti manipulacije) navedu na postupke koji služe nekoj posebnoj svrsi ili ličnoj koristi manipulatora (onoga koji manipuliše).

Motivacija ili manipulacija?
manipulacija1-233x300.jpg
Šta je krajnji cilj vršenja uticaja? Da li je cilj da vas neko motiviše da uradite nešto što bi trebalo, ili da manipuliše vama kako biste uradili nešto što ta osoba želi? Cilj i suština manipulacije je prilagoditi ponašanje pojedinca u skladu sa zahtevima manipulatora kako bi manipulator ostvario svoje ciljeve.

Iako je otvorena i direktna komunikacija prepreka svakoj manipulaciji, tako nešto je u praksi retko moguće ostvariti, jer su danas skoro svi skloni manipulisanju. U borbi sviju protiv svih, nastojimo da ostvarimo svoje ciljeve i obezbedimo povoljniji položaj za sebe u odnosu na druge. Tako, manipulacija prerasta u nauku, umeće koje se od nas zahteva u svim sferama života.

Tehnike za odbranu od manipulacije
Iako je u današnjem svetu manipulacija neminovnost, potrebno je obratiti pažnju na njene signale kako ne bismo postali žrtva. Umeće dobrog manipulatora je u tome da i ne primetite da ste izmanipulisani. Opreznost je neophodna upravo zato što manipulacija može prerasti u potrebu da se upravlja drugim ljudima, da se različitim trikovima utiče na nečije ponašanje, što bi kao rezultat imalo da se pojedinac oseća loše. Na taj način, manipulacija prerasta u pravu psihološku igru.
Kada jednom naučite kako da izađete na kraj sa manipulativnim ljudima, olakšaćete sebi život, imaćete više samopouzdanja, bolje odnose sa ljudima i veću moć u svojim rukama.

Postoje različite tehnike manipulacije, a najčešće se primenjuju: ucene, izazivanje osećaja krivice, poigravanje emocijama, pridobijanje poverenja kako bi se lakše moglo manipulisati, davanje lažnih komplimenata i slično. U nastavku ćemo ukazati na neke od najčešćih oblika manipulacije i pružiti primere za odbranu od takvih neželjenih uticaja.

1. Prebacivanje krivice
Ništa ne čini osobu podložnijom manipulisanju kao osećaj krivice, zbog koga će osoba učiniti sve kako bi se iskupila. Osećaj krivice osobu čini ranjivom, te se razvija osećaj nelagodnosti u komunikaciji. Ova metoda se najčešće koristi od strane agresivnih ljudi. Ako primetite da vas neko stalno podseća na nešto što ste skrivili, naročito u situacijama kada to uopšte nije tema razgovora, možete posumnjati na manipulaciju. Bitno je da se tada odbranite na pravi način. Primeri:
A: Prestanite da se svađate! Zar ne vidite da me zbog vas boli glava?!
B: Bićemo tiši, iako nismo krivi što Vas boli glava.

A: Samo ti idi na žurku i lepo se provedi. Nećeš valjda odustati zato što se ja ne osećam dobro.
B: Loše se osećam kad to čujem. Voleo bih da idem na žurku, ali saznanje da tebi nije dobro bi mi pokvarilo raspoloženje. Da li bi mogla da lepo provedeš veče i kada ja nisam tu?

2. Izigravanje žrtve
U teoriji je ovakvo ponašanje poznato i kao Kalimerov efekat, što upućuje na večno isterivanje neke pravde, pri čemu se stalno ističe da je osoba o kojoj je reč izvukla najdeblji kraj. Primeri:
A: Jadan ja… Sve sam upropastio.
B: I, šta ćeš sada uraditi kako bi rešio problem?

A: Hoćeš da ja umrem od tuge!
B: Iako znam da te moja odluka boli, nemam nameru da je promenim. Iskreno želim i verujem da ćeš uspeti da povratiš svoj mir.

3. Pritisak i insistiranje
Princip ove tehnike manipulacije je da se taktikom postepenog pojačavanja pritiska ostvaruju veći efekti, pa često sagovornik ne bude svestan da je izmanipulisan. Primeri:
A: Moraš da mi pomogneš. Život je u pitanju!
B: Osećam pritisak kada tako govoriš. Odbijam da poverujem da je u pitanju tvoj život. Čini mi se da samo želiš moju pomoć.

A: Morate odmah doneti odluku, posle će biti kasno!
B: Nije važno. Više volim i da odustanem, nego da preuranjeno reagujem.

4. Proganjanje
manipulacija5-300x200.jpg
Proganjanje je nastojanje da se učvrsti autoritet manipulatora i omogući jačanje njegovog ega, dok se lagano uništava žrtva kojom se manipuliše. Suština je u isticanju nejednakosti koje postaju osnove manipulacije. Za ovaj metod su neophodne dve strane: progonitelj i žrtva (tj. osoba koja prihvata ulogu žrtve). Primeri:
A: Kakav nesposobnjaković!
B: To je Vaše mišljenje, koje lično ne delim.

A: Koleginice, Vi ne uključujete mozak! Ovaj radni zadatak je katastrofalno skarabudžen!
B: To je samo Vaše mišljenje, a ne opšteprihvaćena činjenica.

5. Ljutnja
Sa osobom koja je ljuta ne vredi započinjati komunikaciju. Najbolje rešenje je konverzaciju prekinuti dok se osoba ne smiri u potpunosti. Primeri:
A: Stvarno želiš da izgubim strpljenje? Uradi kako sam ti rekla!
B: Ne, želim da pronađemo rešenje. Ipak, pošto vidim da si sada uznemirena, razgovor ćemo nastaviti kasnije.

6. Simpatija
Cilj ove strategije jeste izbegavanje sukoba mišljenja, te da se kod sagovornika pobudi simpatija kako bi postao fleksibilniji. Ljudi su skloni da poklone poverenje osobama koje su im sličnije, na šta sagovornik u ovom slučaju računa. Primeri:
A: Svakog jutra Vas srećem u gradskom prevozu…
B: Da, ali to nije dovoljno da bih stekla poverenje u Vas.

A: Kakva slučajnost, i Vi igrate tenis!
B: Tako je, kao i hiljade drugih ljudi.

7. Laskanje
Ova tehnika predstavlja svojevrsni način ulagivanja, način da ostvarite ono što ste zamislili. Primeri:
A: Ti si tako pametna i lepa, sigurno ti neće predstavljati problem da…
B: Tačno je da mi to ne bi predstavljalo problem, ali u ovom trenutku nisam spremna da ti pomognem.

A: Ovde sam jer ste vi najbolji na tržištu.
B: Objasnite mi Vaš slučaj i reći ću Vam šta realno mogu učiniti za Vas.

8. Uslovno laskanje
Suština ove tehnike je da se osoba uveri da neće imati status cenjene, poštovane osobe i slično ukoliko ne ućini ono što manipulator zahteva. Primeri:
A: Budi dobar, pomozi mi!
B: Rizikujući da ti više ne budem simpatičan, danas ti ne mogu pomoći.

9. Osećanja i porodične veze
Budući da se porodični odnosi zasnivaju na uzajamnosti i poverenju, manipulatori te odnose mogu koristiti s ciljem ostvarivanja vlastite koristi. Primeri:
A: Ja sam tvoja majka! Ne možeš da me ne poslušaš!
B: Jesam tvoja ćerka, ali ja odlučujem da li ću ti i kako pomoći u ovoj situaciji.

10. Emotivno ucenjivanje
Emotivna ucena je najlakši i najčešće primenjivani model manipulacije. Primeri:
A: Ako me ostaviš, umreću!
B: Iako ti sada izgleda da sam ti neophodan, u stanju si da odlično funkcionišeš i bez mene, kao što si i činila pre nego što si me upoznala.

A: Ako odeš od mene, život ću ti pretvoriti u pakao!
B: Pretnjom me svakako nećeš zadržati, a neću se dvoumiti da se obratim policiji ako mi budeš pravio probleme.

11. Pretnja
Ova tehnika manipulacije zasniva se na osećanju straha koji se izaziva kod sagovornika kojim se manipuliše, pri čemu on postaje podložan daljim uticajima. Primeri:
A: Neće se na ovom završiti, upozoravam Vas!
B: Upozoren sam, ali i ja Vas upozoravam da ću o ovom razgovoru sačiniti službenu belešku i da ću Vas prijaviti nadležnima.

12. Laži, zle namere
Ova tehnika se zasniva na zloupotrebi poverenja koje žrtva ima u manipulatora. Primer:
A: Kada sam to rekao, trebalo je da shvatiš da sam u stvari želeo da…
B: Nisam najveštija u tumačenju misli. Stoga bih više volela da mi precizno kažete kako da to razumem.

13. Insinuacija i ironija
Suština ove tehnike je da manipulator duhovitošću ili na neki drugi način prikrije stvarno značenje svojih reči. Primer:
A: Uopšte nemaš smisla za humor. Vidi, nemoj pogrešno da me shvatiš…
B: Ne sviđa mi se to što tvrdiš, kao ni činjenica da želiš da utičeš na moje viđenje stvari.

14. Paradoks
Suština je u davanju suprotnih uputstava i informacija sagovorniku kako bi se on zbunio i kako ne bi znao šta je zaista ispravno. Primer:
A: Preuzmi svoju ulogu glave porodice! Idi, pokaži se!
B: Kako mogu da se pokažem i da budem glava porodice ako mi ti naređuješ?

15. Trik komunikacija
manipulacija4-300x198.jpg
Ovo je način da se manipuliše sagovornikom tako što bi se on naterao da učini nešto što će ga kasnije obavezati i što se može okrenuti protiv njega. Primer:
A: Vaše kolege tvrde da… (da bi žrtva nešto priznala)
B: Šta su tačno rekli? Voleo bih da znam o čemu tačno pričamo.

16. Veštački dug
Tehnika se ogleda u tome da manipulator nudi uslugu ili pomoć s ciljem da vas učini dužnikom, da bi posle mogao sve da naplati višestruko i ostvari svoj inicijalni plan. (Ništa danas nije besplatno!) Primer:
A: Želite li probati ovu čokoladu? (U supermarketu)
B: Probaću je rado, ali Vas unapred upozoravam da je neću kupiti.

17. Zamka doslednosti
Iako je doslednost jedna od odlika vaspitane osobe, manipulator vas može naterati da ispoljavanjem doslednosti učinite sve što on želi.
A: Rekli ste da ste ljubitelj klasične muzike, stoga ne smete propustiti ovaj koncert!
B: Iako jako volim klasičnu muziku, nećete me naterati da potrošim 200 evra za taj koncert.

18. Ograničavanje slobode
Kada se čoveku nametnu neke granice i kada mu se nagovesti da sledeći put neće moći da dobije nešto što želi, aktivira se osećaj propuštanja nečeg vrednog, te će bez mnogo razmišljanja doneti odluku (ukoliko ne shvati da se zapravo radi o manipulaciji). Primer:
A: Morate brzo odlučiti, jer ponuda važi samo još danas!
B: Nikada ne donosim odluke na brzinu. Odgovoriću Vam kad budem razmislila.

19. Autoritet
manipulacija2-300x198.jpg
Skloni smo da često poverujemo stručnjacima pre nego vlastitom iskustvu, te se u časopisima ili TV reklamama često mogu naći svedočenja istaknutih stručnjaka koji preporučuju određeni proizvod kao dokazano najbolji. Primeri:
A: Klinički testirano.
B: Proveriću rezultate testa.

A: Studije potvrđuju…
B: Odlučiću kada pročitam te studije.

20. Društveni dokaz
U ljudskoj je prirodi da stalno traga za potvrdama društva, za prihvatanjem od strane okoline, pa je efekat mase značajan činilac manipulacije. Poznata je izreka: Kud svi Turci, tu i mali Mujo. Pojedinac se navikava da razmišlja onako kako misli većina, stoga kupuje paste za zube koje većina kupuje, nosi odeću koju nose drugi, jede u restoranima u kojima većina jede, izlazi na mesta koja su popularna…

Ipak, nikada nije bilo teže – ali zato i značajnije – izboriti se za vlastiti stav i autentičnost. Biti svoj, odlučivati po sopstvenim merilima i željama – znači biti čovek u masi bezličnosti.

Literatura:

Mihajlović, Bojan. 2017. Manipulacija. Veštine uticaja – veštine pregovaranja – čitanje govora tela, Beograd: Institut za ekonomiku i finansije.
Tomić, Zorica. 2014. Razumevanje i nesporazumi. Beograd: Čigoja štampa.


Kada pročitamo sve ovo, ovako fino, nameće se pitanje: da li je uopšte moguće voditi život bez manipulacija? I zašto ljudi ne traže ono što žele direktno? (Mislim ovaj tekst je lajt, biće i gorih.)
 
Poslednja izmena:

Neno

Veoma poznat
Moderator
Poruka
13.640
Manipulacija je iskorištavanje nečije dobrote,susretljivosti, ljubaznosti.. ili povjerenja. Iz svega toga, mnogi ljudi su postali nepovjerljivi i povučeni.. što je još gore, vješti manipulatori znaju da su u tome pravi majstori i tu svoju nadmoć manipulacije doživljavaju kao intelektualnu nadmoć.. najgore je kad te izmanipuliše neko od koga to najmanje očekuješ, jer manipulisanje je izigravanje i čisto obmanjivanje.
 

Ната Ли

Buduća legenda
Poruka
33.397
To je tek crvena zona. I karte bi tu morale otvorene da budu. Po mom mišljenju. Ne zna mati šta je najbolje za njezinog sina. :malav:

Zbog toga se bez potrebe naprave raskoli.


Nisi u pravu.
Zamisli da neko potpuno depresivan ne želi da traži pomoć, čak ni da prizna da ima problem....Ako ti je stalo naći ćeš načina da je navedeš da shvati da joj treba pomoć.
Samo jedan primer.
 

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.