Lažno zloverje

Jeste, pa posle pljuvačina: "crkva spalila Djordana Bruna"
Jeste, naravno, a onda je oblatila Mariju iz Magdale, venčanu suprugu GIH, njegovog najvernijeg apostola, najveću učiteljicu i najobrazovaniju ženu tog vremena, a posle i Hipatiju, sotonskim metodama su umorili i to u 1. nedelju Časnog posta, ženskog Platona, i još 5.000.000 nevinih žena za vreme inkvizicije .... Šta bi sa Kopernikom? Nije li i on stradao samo zbog istine?
 
Jeste, naravno, a onda je oblatila Mariju iz Magdale, venčanu suprugu GIH, njegovog najvernijeg apostola, najveću učiteljicu i najobrazovaniju ženu tog vremena, a posle i Hipatiju, sotonskim metodama su umorili i to u 1. nedelju Časnog posta, ženskog Platona, i još 5.000.000 nevinih žena za vreme inkvizicije .... Šta bi sa Kopernikom? Nije li i on stradao samo zbog istine?
Odakle ti taj podatak? Mainstream procena je 300000 i to Jevreji uglavnom.....
 
Treba i skepticizam i logika, da ono što pročitaš možeš da procenjuješ ČP
Ne, naravno, jer ono intuitivno u našim dušama, taj "nous" koji nam je Bog podario, ne može se uobličiti ni i jednog od ta dva pledirana filozofska izraza, zato filozofi i donose svoje zaključke koristeći zakon silogizma ... Mudro - zar ne, brate Srbine?
 
NIsta ti to nece pomoci ako odes u jednom pravcu samo.
Upravo i dokazujem suprotno, jer kao nekadašnji bogoslov, bio sam đak generacije, poznajem, veoma dobro, put kojim su me usmerili nekada u bogosloviji, no baveći se klasičnom filologijom i filozofijom, naročito istorijom filozofije, horizont mi se raširio i sada mogu da vidim dalje i izoštrenije. To je i razlog što želim da i moja SPC sagleda da mnogo onoga što nameću kao dogmu nije istina, a ono što je sazdano na lažima nije vredno pišljivog boba ...Želim samo da dam svoj lični doprinos kao bi se razobličile sve laži ... Kome to smeta?
 
Poslednja izmena:
Silogizam spada u logičko razmišljanje, tačnije, deduktivno ČP
Nije samo logičko, jer da jeste ne bi se trebalo ni dokazivati na drugi način ...Ono intuitivno, ono Božije u nama, ne može se uobličiti u logiku ... Druga je stvar kako neko piskara i kako je naučen da je to taka, ali istina je uvek jedna i neosporiva ... To je smisao silogozma, omiljenog Platonovog načina izražavanja ... Meni lično je to jedna od najlepših stilskih figura izražavanja ..
 
Nije samo logičko, jer da jeste ne bi se trebalo ni dokazivati na drugi način ...Ono intuitivno, ono Božije u nama, ne može se uobličiti u logiku ... Druga je stvar kako neko piskara i kako je naučen da je to taka, ali istina je uvek jedna i neosporiva ... To je smisao silogozma, omiljenog Platonovog načina izražavanja ... Meni lično je to jedna od najlepših stilskih figura izražavanja ..
Pazi nema algoritma za dokazivanje valjanih formula matematičke logike. Zato je AI nemoguć, jer to mora intuitivno....
Dakle matematička introspektiva je van domašaja kompjutera ČP
 
Pazi nema algoritma za dokazivanje valjanih formula matematičke logike. Zato je AI nemoguć, jer to mora intuitivno....
Dakle matematička introspektiva je van domašaja kompjutera ČP
Slažem se, naravno, no pokušati nije greh, a ni gubljenje vremena ... O svemu tome možemo nešto više na pf filozofija, jer smatram da bi to zavredilo pažnju, a i nama bi, svakako, bilo korisno ...
 
Upravo i dokazujem suprotno, jer kao nekadašnji bogoslov, bio sam đak generacije, poznajem, veoma dobro, put kojim su me usmerili nekada u bogosloviji, no baveći se klasičnom filologijom i filozofijom, naročito istorijom filozofije, horizont mi se raširio i sada mogu da vidim dalje i izoštrenije. To je i razlog što želim da i moja SPC sagleda da mnogo onoga što nameću kao dogmu nije istina, a ono što je sazdano na lažima nije vredno pišljivog boba ...Želim samo da dam svoj lični doprinos kao bi se razobličile sve laži ... Kome to smeta?
Ok
 
Upravo i dokazujem suprotno, jer kao nekadašnji bogoslov, bio sam đak generacije, poznajem, veoma dobro, put kojim su me usmerili nekada u bogosloviji, no baveći se klasičnom filologijom i filozofijom, naročito istorijom filozofije, horizont mi se raširio i sada mogu da vidim dalje i izoštrenije. To je i razlog što želim da i moja SPC sagleda da mnogo onoga što nameću kao dogmu nije istina, a ono što je sazdano na lažima nije vredno pišljivog boba ...Želim samo da dam svoj lični doprinos kao bi se razobličile sve laži ... Kome to smeta?
Problem je što su dogme temelj i to armirani i ako probaš da srušiš temelj onda dokazuješ da crkva nije prava nego lažna. Imaj na umu da su neki pronašli put prema duhovnosti i na takvim temeljima.
 
dogme temelj i to armirani i ako probaš da srušiš temelj
Poznajem dogmatiku i nije mi potrebno to naglašavati, ali ako je neki temelj sazdan na lažima onda zar je potrebno istrajavati na njima. Nisam protiv bilo kakvih rušenja, ali jesam da se istina o svemu i svačemu sazna. To je ona bistra voda sa izvora o kojoj je i GIH voleo da naglasi u svojim bogatim metaforama ... Ako neko tvrdi da je Saul apostol i temelj crkve Hristove onda taj ne zna ništa iz istorije... Saul (kao što sam rekao Neron ga je zazvao Paulus) je Benjaminac, a Benjaminci su bili neprijatelji svih onih Izrajiljaca Salomonove i Davidove loze ... Isti slučaj je i sa zilotom Simonom (opet Neron kum i daje mu ime Petros) (sekirijancem, oni koji su nosili sekire, kako bi nasekirali one koji ne pripadaju njihovoj sekti)... Prizovite logiku u pomoć i odgovorite na jedno jednostavno pitanje - Zašto i, naravno, ko Simona, po tvrđenju mnogih patrologa, je bio na krst naglavačke postavljen? To, naravno, nema veze sa crkvenim dogmama i može da mi odgovoriš tako što ćeš srcem da napišeš diktat duše ...
 
LAŽNO ZLOVERJE
------------------------
Istinski verujem u Boga, i osećam ga u svojoj duši, ali onog Platonovog i Aristotelovog, jer sve drugo je materijalno gledanje na nešto što je nematerijalno, metafizičko … Sve tri velike, monoteističke, religije (hrišćanstvo, islam i budizam) doživljavaju Boga kao nešto materijalno, sebi slično, i uvek ga zamišljaju i traže na pogrešnom mestu … To je uticaj jevrejske gimnosofije - oni veruju u ono što su čuli (čulo sluha) od proroka, Isusa, Muhameda, Bude, a ne u ono što su st. Grci zazvali "eidos" - zrenje dušom …

Dakle, Aristotel je to i dokazao, postoji Bog, ali on ga je zazvao onakav kakav jeste - "νοήσεως νόησις" - (noeseos noesis) ", tj. "misli (nad) misli ", "mišljenje mišljenja", "DUŠINA DUŠA"

Zanimljivo je da se i u Bibliji takvo intuitivno zrenje na Boga nazire u Evengeliju po Jovanu, ali to "vrli crkveni oci",

MORA DA SU GA MALO PREVIŠE DRMNULI PO BOCI,

nikada nisu pravilno shvatili - njima je uvek materijalno nad produhovljenim, prosvetljenim, istinitim i, naravno, moralnim …

Da bismo pravilno razumeli to što sam boldovao, i naveo u zagradi kao original, moramo za početak razmišljanja imati to, misaono najsublimiranije, Jevanđelje po Jovanu ( Κατὰ Ἰωάννην εὐαγγέλιον) koje započinje baš ovako:

1. Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος … U početku bješe Riječ (bolji i pravilniji izraz Mudrost), i Riječ (Mudrost) bješe u Boga, i Bog bješe Riječ (Mudrost).

2. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν… Ona (Mudrost) bješe u početku (samo) u Boga.

Dakle, da utvrdimo to gradivo, da bismo razumeli čovekovu "bogolikos" , uzgred budi rečeno - nigde, baš nigde u Bibliji, ne postoji ni jedna reč koja se može tako prevesti na srpski jezik ... Nema nigde ništa što asocira na OBLIČJE, ali ima ona OUSIJA koja asocira na OBLUČJE (Utvrdi gradivo iz onoga što se zove: 4 prirodne pojave i 12 oblutaka)

Takođe, da ne bude zabune, ako sa st. grčkog jezika imenicu "anthropos" (st. grč. ἄνθρωπος) prevodimo kao čovek nećemo pogrešiti, ali samo pod uslovom ako imamo pravilno značenje i tumačenje tog "u Nebo zrećeg i Boga smotrećeg" stvorenja Božijeg.

U posebnom smislu ta imenica označuje u kompleksnoj hipostatičkoj hijerarhiji hermetičke filozofije:

Bestelesnog Čoveka, koji proizilazi (proishodi) od Boga i, kao takav, je Božija podoba …

Elem, da zapamtimo to, biće korisno, čovek je Bogu samo logolik (istovetan po Logosu = Mudrosti) i sva druga značenja i tumačenja su odraz neznanja i ne osećanja istinskog Boga u duši ...

Krstan Đ. Kovjenić

Pogledajte prilog 1341218
šta ovo predstavlja? ko je krstan đ kovjenić? Je li to postavljač teme sebe označio kao" autora" pa se citirao
Kako ( zašto) naslov teme nema veze sa sadržajem... ko ovo moderira .. ajd nebitno
Kako se zove OVO/ pod šta se podvodi (sadržajem, smislom, naslovom)?

P. S. zbunjena stvarno i malo razočarana
 
LAŽNO ZLOVERJE
------------------------
Istinski verujem u Boga, i osećam ga u svojoj duši, ali onog Platonovog i Aristotelovog, jer sve drugo je materijalno gledanje na nešto što je nematerijalno, metafizičko … Sve tri velike, monoteističke, religije (hrišćanstvo, islam i budizam) doživljavaju Boga kao nešto materijalno, sebi slično, i uvek ga zamišljaju i traže na pogrešnom mestu … To je uticaj jevrejske gimnosofije - oni veruju u ono što su čuli (čulo sluha) od proroka, Isusa, Muhameda, Bude, a ne u ono što su st. Grci zazvali "eidos" - zrenje dušom …

Dakle, Aristotel je to i dokazao, postoji Bog, ali on ga je zazvao onakav kakav jeste - "νοήσεως νόησις" - (noeseos noesis) ", tj. "misli (nad) misli ", "mišljenje mišljenja", "DUŠINA DUŠA"

Zanimljivo je da se i u Bibliji takvo intuitivno zrenje na Boga nazire u Evengeliju po Jovanu, ali to "vrli crkveni oci",

MORA DA SU GA MALO PREVIŠE DRMNULI PO BOCI,

nikada nisu pravilno shvatili - njima je uvek materijalno nad produhovljenim, prosvetljenim, istinitim i, naravno, moralnim …

Da bismo pravilno razumeli to što sam boldovao, i naveo u zagradi kao original, moramo za početak razmišljanja imati to, misaono najsublimiranije, Jevanđelje po Jovanu ( Κατὰ Ἰωάννην εὐαγγέλιον) koje započinje baš ovako:

1. Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος … U početku bješe Riječ (bolji i pravilniji izraz Mudrost), i Riječ (Mudrost) bješe u Boga, i Bog bješe Riječ (Mudrost).

2. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν… Ona (Mudrost) bješe u početku (samo) u Boga.

Dakle, da utvrdimo to gradivo, da bismo razumeli čovekovu "bogolikos" , uzgred budi rečeno - nigde, baš nigde u Bibliji, ne postoji ni jedna reč koja se može tako prevesti na srpski jezik ... Nema nigde ništa što asocira na OBLIČJE, ali ima ona OUSIJA koja asocira na OBLUČJE (Utvrdi gradivo iz onoga što se zove: 4 prirodne pojave i 12 oblutaka)

Takođe, da ne bude zabune, ako sa st. grčkog jezika imenicu "anthropos" (st. grč. ἄνθρωπος) prevodimo kao čovek nećemo pogrešiti, ali samo pod uslovom ako imamo pravilno značenje i tumačenje tog "u Nebo zrećeg i Boga smotrećeg" stvorenja Božijeg.

U posebnom smislu ta imenica označuje u kompleksnoj hipostatičkoj hijerarhiji hermetičke filozofije:

Bestelesnog Čoveka, koji proizilazi (proishodi) od Boga i, kao takav, je Božija podoba …

Elem, da zapamtimo to, biće korisno, čovek je Bogu samo logolik (istovetan po Logosu = Mudrosti) i sva druga značenja i tumačenja su odraz neznanja i ne osećanja istinskog Boga u duši ...

Krstan Đ. Kovjenić

Pogledajte prilog 1341218
Logos kad pati je Isus iz Nazareta.
Treba ga skinuti onako zive vage i pojesti kako kaze ,tko ne jede njegovo tjelo...
 
Poznajem dogmatiku i nije mi potrebno to naglašavati, ali ako je neki temelj sazdan na lažima onda zar je potrebno istrajavati na njima. Nisam protiv bilo kakvih rušenja, ali jesam da se istina o svemu i svačemu sazna. To je ona bistra voda sa izvora o kojoj je i GIH voleo da naglasi u svojim bogatim metaforama ... Ako neko tvrdi da je Saul apostol i temelj crkve Hristove onda taj ne zna ništa iz istorije... Saul (kao što sam rekao Neron ga je zazvao Paulus) je Benjaminac, a Benjaminci su bili neprijatelji svih onih Izrajiljaca Salomonove i Davidove loze ... Isti slučaj je i sa zilotom Simonom (opet Neron kum i daje mu ime Petros) (sekirijancem, oni koji su nosili sekire, kako bi nasekirali one koji ne pripadaju njihovoj sekti)... Prizovite logiku u pomoć i odgovorite na jedno jednostavno pitanje - Zašto i, naravno, ko Simona, po tvrđenju mnogih patrologa, je bio na krst naglavačke postavljen? To, naravno, nema veze sa crkvenim dogmama i može da mi odgovoriš tako što ćeš srcem da napišeš diktat duše ...
Krvna linija prenosi mudrost ..
 
Poznajem dogmatiku i nije mi potrebno to naglašavati, ali ako je neki temelj sazdan na lažima onda zar je potrebno istrajavati na njima. Nisam protiv bilo kakvih rušenja, ali jesam da se istina o svemu i svačemu sazna. To je ona bistra voda sa izvora o kojoj je i GIH voleo da naglasi u svojim bogatim metaforama ... Ako neko tvrdi da je Saul apostol i temelj crkve Hristove onda taj ne zna ništa iz istorije... Saul (kao što sam rekao Neron ga je zazvao Paulus) je Benjaminac, a Benjaminci su bili neprijatelji svih onih Izrajiljaca Salomonove i Davidove loze ... Isti slučaj je i sa zilotom Simonom (opet Neron kum i daje mu ime Petros) (sekirijancem, oni koji su nosili sekire, kako bi nasekirali one koji ne pripadaju njihovoj sekti)... Prizovite logiku u pomoć i odgovorite na jedno jednostavno pitanje - Zašto i, naravno, ko Simona, po tvrđenju mnogih patrologa, je bio na krst naglavačke postavljen? To, naravno, nema veze sa crkvenim dogmama i može da mi odgovoriš tako što ćeš srcem da napišeš diktat duše ...
Sva pamet se slila u Nemanjića i Kotromanića to su te velebne teze sto prodajes ovde umotane u univerzalni logos.
 

Back
Top