Lažni sporazumi Nemaca sa četnicima

Dragan_srbcg

Ističe se
Poruka
2.641
Lažni sporazumi Nemaca sa četnicima

poternica-za-drazom.jpg


Vladislav B. Sotirović
nedelja, 20. septembar 2009.


Novokomponovana državna komisija Republike Srbije za „pronalaženje“ groba đenerala Draže Mihailovića izgleda da je oformljena sa jednim jedinim ciljem – da se grob đeneralov nikada i ne pronađe. Upravo je ova komisija i jedan od krucijalnih dokaza da se Srbija ni posle pada Berlinskog zida (a prošlo je čitavih dvadeset godina!!!) nije oslobodila partizanštine i (antisrpskog) nasleđa „narodnooslobodilačke borbe naroda i narodnosti Jugoslavije“, kao i da kaplar Josip Broz Tito i nakon skoro čitave tri decenije od fizičke smrti iz groba, i to iz Beograda, uspešno brani svoj orvelovski kult ličnosti. Verovali ili ne, ali i dan danas glavna ulica u Krupnju u Zapadnoj Srbiji još uvek nosi ime „Maršala Tita“. Da paradoks srpske današnje zbilje bude upotpunjen da napomenemo da se u istoj toj ulici („Maršala Tita“) nalazi spomen-kosturnica palim srpskim vojnicima i oficirima iz tog kraja 1914. g. koji su branili Otadžbinu protiv austrougarskog agresora (u najbukvalnijem smislu te reči) a u čijim plavim (agresorskim) uniformama je tada bio i kaplar Josip Broz (kasnije samoprozvani „maršal“ i „najveći sin svih naših naroda i narodnosti“)! Stoga se postavlja i pitanje gde su bili izvori moći za građenje najvećeg kulta ličnosti u savremenoj balkanskoj povesti (možda čak i u evropskoj obzirom da se ni Hitleru a ni Staljinu nisu nosile štafete ali Titu jesu). Pored obilate finansijsko-političke podrške NATO-a od samog svog osnivanja 1949. g. pa sve do Titove smrti 1980. g., kult ličnosti ovog bivšeg austrougarskog bojovnika se kalio i na ordinarnim lažima i falsifikatima iz doba „narodnooslobodilačke borbe jugoslovenskih naroda i narodnosti“, kao i na ideološko-politikantskim proizvoljnim interpretacijama istorijske građe koja je prošla kroz OZNA-ško-UDBA-ški jednopartijski filter moralno-političke podobnosti. U tu svrhu, na primer, korišćeni su nemački dokumenti o navodnim nemačko-četničkim sporazumima u Srbiji.

Naime, u drugoj polovini 1943. g., kada je svima, sem valjda Hitleru, bilo jasno da će Rajh izgubiti rat (pitanje je bilo samo kada) nemačka komanda Jugoistoka je počela da primenjuje novu taktiku kako bi kraj rata što više produžila. Tako se počinju pojavljivati u zvaničnim lokalnim nemačkim izveštajima i dokumentima sa prostora Nedićeve Srbije nekakvi sporazumi sa Mihailovićevim četnicima koji su usledili kao posledica prethodno navodno potpisanog primirja. Tako možemo naći u nemačkim dokumentima da je „primirje“ i „sporazum“ 28. novembra potpisano sa komandantom Gorske kraljeve garde kapetanom Nikolom Kalabićem, zatim 14. decembra sa kapetanom Mihajlom Ćaćićem i na Božić po julijanskom kalendaru sa potpukovnikom Ljubom Jovanovićem.

Ono što jednom objektivnom i nepristrasnom povesničaru (čitaj nekomunističkom) odmah bode oči nakon letimičnog pogleda na ova nemačka dokumenta jeste neosporna činjenica da nijedan od njih nije potpisan niti od jednog jedinog ravnogorskog oficira koji je navodno „uglavio“ bilateralni ugovor sa nemačkim okupatorom. Ukoliko uporedimo ova dokumenta sa onim pravim dokumentovanim sporazumima između Vermahta i Titovih partizana iz marta, aprila i maja iste godine videćemo da u „četničko-nemačkim sporazumima“ nema čak ni klasičnih zapisnika sa održanih pregovaračkih sastanaka niti pak izveštaja o toku pregovora. Možemo samo postaviti pitanje kako su uvek pedantni Nemci (bili nacisti ili ne) u novembru i decembru 1943. g. dozvolili sebi ovako veliki administrativni propust, tim više što „sporazumi“ sa Ravnogorcima stvarno i postoje na papiru ali iz nekog razloga nisu potpisani sa četničke strane. Objašnjenje je u suštini jednostavno – Vermaht je stvarno i nastojao ne samo da stupi u kontakt sa mesnim četničkim komandantima već i da ih privoli na vojnu saradnju protiv komunista kako bi se unutrašnja peta kolona razbila pre pojavljivanja sovjetskih tenkova na Dunavu.

Predstavnici ravnogorske informativne službe su se u pojedinim slučajevima i odazivali na nemačke pozive na razgovor u nameri da prosto vide šta to Nemci hoće ali su svaku saradnju sa Vermahtom bilo overenu rečima ili perom odbijali – ne samo stoga što je operativni komandant đeneral Mihailović bio striktan po tom pitanju tokom čitavog rata već i iz ličnih moralnih obzira. Međutim, nakon ovih preliminarnih razgovora Nemci su samoinicijativno pisali „tajne sporazume“ sa Dražinim četnicima i slali ih za Berlin i rasturali po Srbiji kao gotova stvar i to iz dva razloga:

Da bi uticali na Berlin da preformuliše svoju politiku na Balkanu. Hitler naime ni po koju cenu nije hteo ni da čuje o nemačkoj saradnji sa jugoslovenskim „banditima“, kako sa partizanima tako ni sa četnicima a nagrada za Titovu i Dražinu glavu od po 100.000 rajhsmaraka u zlatu s jeseni 1941. g. je još uvek važila (s tim što je za Dražinu glavu raspisana još jedna poternica sa nagradom 1943. g.). Stoga je sam Hitler poništio „Martovske sporazume“ između Titovih partizana i nemačke komande na prostoru NDH.

„Lažnim sporazumima“ sa četnicima, tj. njihovim javnim objavljivanjem po Srbiji, vodio se tzv. „poseban rat“ protiv „dražinovaca“ kako bi se čitav Ravnogorski pokret diskreditovao i tako indirektno i naterao na saradnju.

O kakvim se „sporazumnim“ tačkama (tj. obavezama) radilo (odnosno, do čega je Nemcima u Srbiji stvarno i bilo stalo) može se videti iz teksta poslatog izveštaja za Berlin o „usmenom“ dogovoru sa četničkim komandantom Ravaničke brigade, kapetanom II klase Mihailom Ćaćićem (25. decembra 1943. g.):

Obe strane prekidaju međusobne borbe (što je direktan dokaz da su četnici ratovali protiv Nemaca kao i da su Nemci organizovali potere i ofanzive protiv četnika).

Nemci neće hapsiti civile-jatake niti streljati taoce iz razloga što pripadaju pokretu đenerala Mihailovića.

Tačno navedena i razgraničena oblast se prepušta lokalnom četničkom starešini da je očisti od partizana, tj. Nemci čuvaju svoju krv a puštaju Srbe da se među sobom razračunaju.

Dogovor je imao vremenski ograničeno dejstvo (u ovom slučaju je važio do 15. januara naredne godine, tj. sve skupa tri sedmice).

Mora se reći da je u odnosu na ovakve isfabrikovane nemačke „sporazume“ sa četnicima Draže Mihailovića stvarno stanje na terenu u Nedićevoj Srbiji tokom čitavog ratnog perioda a pogotovu nakon Staljingradske i Kurske bitke bilo ratno. S druge strane, sam Draža je smatrao da u principu nije naodmet koristiti jedne neprijatelje protiv drugih isto kao i mogućnosti da se nekako od Nemaca dođe do oružja i municije i tako koliko-toliko parira Titovim partizanima koji su, za razliku od četnika, bili obilato snabdevani i oružjem i municijom i svakom drugom vojnom opremom kako od Sovjeta tako i od Anglo-Amerikanaca i to oružje uglavnom koristili protiv četnika koji su im bili u početku glavni a od sredine 1943. g. i jedini stvarni neprijatelji. Čiča je ovakve tajne zadatke nabavke oružja i municije od Nemaca, i to uglavnom preko nedićevaca, poveravao isključivo malom i pouzdanom broju ljudi. Svima drugima je svaki kontakt sa Nemcima, a pogotovo pregovaranje, bilo najstrože zabranjeno i to iz razloga koga je sam Čiča naveo u jednom pismu da takve veze sa Nemcima idu samo njima u račun sa krajnjim ciljem da prvo kompromituju a zatim i potpuno unište četnike (nakon uništenja partizana uz pomoć četnika). Đeneral je svoje komandante odvraćao ne samo od pregovora i sporazuma sa Nemcima već i sa nedićevcima i ljotićevcima kako bi se sačuvao ugled četničke organizacije kod zapadnih saveznika i samog naroda u zemlji. Stoga Draža tih dana izdaje i striktnu Naredbu koja se sastoji iz dve tačke:

Nemci su se sve do sada služili raznoraznim prevarama kako bi pohapsili i streljali četničke komandante. Komandanti Dangić u Bosni i Hercegovini i Pavle Đurišić u Crnoj Gori i Sandžaku su upravo žrtve ovakve nemačke prevare i stoga se Nemcima nikada ne sme i ne može verovati.

Potrebno je da se četnička Vrhovna komanda odmah izvesti o svakom pojedinačnom pokušaju lokalnih četničkih komandanata da stupe u vezu sa Nemcima. Bez striktne dozvole same Vrhovne komande zabranjuje se vođenje pojedinačnih pregovora sa neprijateljem. Svi glasovi o navodnim četničkim sporazumima sa Bugarima i Nemcima su lažni i trebaju se odmah demantovati.
 
Đeneral je u pojedinim slučajevima dozvoljavao da se od nedićevaca uzme ponuđeno oružje (ali bez ikakvog sklapanja sporazuma o saradnji) za borbu protiv antisrpskog belosvetskog ološa a ovakvu četničku politiku u građanskom ratu na prostoru Srbije koji su Titovi partizani otpočeli u jesen 1941. g. uprkos dogovorenom sporazumu između Draže i Tita iz septembra 1941. g. racionalno i nacionalno obrazlagao rečima da su upravo komunisti najveći neprijatelji Srpstva - „zlo koje moramo uništiti po svaku cenu“ ali i kao „smrtne neprijatelje Evrope“.

Međutim, Nemcima je odgovarala samo jedna varijanta sa četnicima a to su stvarni ili lažni javni sporazumi sa njima i stoga nemački (ali i Nedićevi) agenti počinju da pronose glasine o sporazumima sa Ravnogorcima uz svoje samostalno tumačenje. Koliko su u tome bili uspešni vidi se i iz toga da je Draža morao dva puta da interveniše protiv ovakvih neosnovanih i po četnički pokret krajnje štetnim glasinama. Prvo je poslao interni raspis svim četničkim komandantima u kome demantuje ovakve glasine i zabranjuje bilo kakve sporazume sa Nemcima, a 28. novembra (dakle istog dana kada su titoisti počeli da ruše Kraljevinu Jugoslaviju u Jajcu) izdaje i javno saopštenje u formi odgovora Nemcima na njihove dotadašnje ponude i propagandu. Ovaj odgovor koji je počeo organizovanim kanalima da se rastura 4. decembra je potpisan od strane najviših ravnogorskih vojnih i civilnih organa: Štaba Vrhovne komande jugoslovenske vojske i Centralnog nacionalnog komiteta Kraljevine Jugoslavije. Odgovor je bio jasan i glasan uz opasku da je apsolutno nelogično da se sada potpisuju sporazumi sa Nemcima kada su rat već izgubili i da je očigledno da širenje ovakvih glasina predstavlja samo poslednji trzaj gubitnika koji se i za slamčicu hvata ne bili se nekako spasao. Sporazumi sa Italijanima i Nemcima nisu sklapani ni kada su Rim i Berlin bili na vrhuncu svoje moći (za razliku od partizana) i kada je izgledalo da će Sile osovine možda i dobiti rat. Ako je tada sačuvan obraz srpskih i jugoslovenskih patriota nije bilo ni jednog racionalnog razloga da se isti krajem 1943. g. kalja.

Odgovor Nemaca na ovu Dražinu javnu objavu je bio isto tako javan: objavljen je navodni „sporazum“ sa komandantom Gorske kraljeve garde – Nikolom Kalabićem, naravno bez Nikolinog potpisa. Ipak, izvestan uspeh ovakve nemačke propagandne akcije protiv četnika Draže Mihailovića je postojao i to iz tri razloga:

Nemci su stvarno prestali da privremeno napadaju četnike i to tačno u onim oblastima u kojima su komandovali četnički komandanti koji su navodno takve „sporazume“ i sklapali pa se stoga sticao pogrešan utisak da je i došlo do nekakvih sporazuma na liniji Nemci-četnici. Ova činjenica je kasnije od strane posleratne komunističke propagande bila iskorišćena do vrhunca i služila je kao jedan od glavnih „dokaza“ (pored falsifikovanih fotografija) za četničku „kolaboraciju“ sa okupatorom dok su „Martovski sporazumi“ između partizana i Nemaca iz 1943. g. bili tabu tema za povesničare i političare. Na primer, Tito je dozvolio da se na srpskohrvatski jezik sa engleskog prevede knjiga Joza Tomaševića o četnicima ali bez objavljivanja onih stranica koje govore o „Martovskim sporazumima“.

Nemci su odjednom pustili iz zatvora veliki broj Dražinih četnika i njihovih jataka uz prestanak masovnih streljanja istih.

Četnici su još pre ovakve nemačke propagandne akcije stopirali svoju ofanzivu na Nemce (a koja je bila pokrenuta povodom i nakon kapitulacije Italije) i to iz dva razloga: jer su ih Titovi partizani napali s leđa i jer su Anglo-Amerikanci definitivno odustali od iskrcavanja na obalama jugoslovenskog dela Jadrana i time odustali od otvaranja „Drugog“ fronta na Balkanu.

Na kraju, nemačka komanda u Nedićevoj Srbiji je 1. februara 1944. g. zvanično objavila da se protiv Dražinih četnika nastavlja borba uz obrazloženje da se navodno četnici nisu držali postignutih sporazuma. Dražinovci se nisu ni mogli držati tih sporazuma (za razliku od Nemaca) jer im četnička Vrhovna komanda nije u tom smislu nikada ni izdala nikakvo naređenje (dok je nemačka komanda svojim jedinicama izdavala naređenja o obustavi vatre protiv četnika). A ravnogorska komanda nije ni mogla da izdaje takva naređenja jer stvarni sporazumi sa Nemcima nikada nisu ni postojali.


Pristigli komentari (17)

http://www.nspm.rs/istina-i-pomirenje-na-ex-yu-prostorima/lazni-sporazumi-nemaca-sa-cetnicima.html
 
ma nije, gde bi oni potpisali bilo sta sa nemcima...sto je verovatno i tacno :D:D . bili su polupismeni i polupijani.
ali, postoje neke fotografije kalebica sa nemcima, i postoji neko kalebicevo pismo , i to u nemackom arhivu....
i interesantno, do sada su cetnici tvrdili da nema govora o nikakvoj saradnji sa nemcima. sada, ipak ima malo saradnje.:hahaha::hahaha:
 
ma nije, gde bi oni potpisali bilo sta sa nemcima...sto je verovatno i tacno :D:D . bili su polupismeni i polupijani.
ali, postoje neke fotografije kalebica sa nemcima, i postoji neko kalebicevo pismo , i to u nemackom arhivu....
i interesantno, do sada su cetnici tvrdili da nema govora o nikakvoj saradnji sa nemcima. sada, ipak ima malo saradnje.:hahaha::hahaha:

pocekaj sad ce Koca da ti izadje na megdan.;)
 
Nemački zapisnik sa pregovora sa četnicima 11.8.1944.


Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije. Tom XII, knj. 4, Dokumenti nemačkog Rajha : 1944-1945

Sastanak je održan na želju ministra Nojbahera radi upoznavanja sa novim osnovama na kojima DM želi sastanak sa jednom odgovornom nemačkom ličnošću.

Prisutni: ritmajster knez Vrede, ritmajster fon Hervart, zonderfirer Horak, narednik Fidler, 'Egon'.

Sa DM-strane: major Račić, kapetan Neško Nedić, kapetan Kalabić.

Početak: 14,20, završetak 15,45.

Ritmajster knez Vrede: Kapetan Neško Nedić je preneo želju DM da dođe do jednog razgovora. Jedna visoka nemačka ličnost, a eventualno i specijalni opunomoćenik firera za Jugoistok bila bi spremna da se odazove želji DM za održavanje ovakvog razgovora. Knez Vrede je ovlašćen da razjasni sledeće: prvo, pretpostavke pod kojima bi DM želeo da se održi ovaj razgovor, i drugo, izjava da sa nemačke strane ne dolazi u obzir prihvatanje eventualnog sporazuma u pismenoj formi. Sa nemačke strane vodiće se računa da razgovor ostane u tajnosti. Na pitanje ritmajstera kneza Vredea da li major Račić i kapetan Neško Nedić govore kao opunomoćenici DM, major Račić je izjavio da su oni 10. 8. bili kod DM i da su dobili izričita ovlašćenja za ovaj razgovor.

Sa svoje strane, knez Vrede je izjavio da se i on tu nalazi po nalogu svojih pretpostavljenih, a naglašava da bi danas to mogao biti samo jedan prethodni razgovor o mogućnostima održavanja razgovora Nojbaher — DM. Posebno ističe da nije ovlašćen da sa svoje strane utvrđule bilo kakve sporazume. Zamolio je majora Račića da mu saopšti na kojim bi novim osnovama mogao da se postavi razgovor DM — Nojbaher.

Major Račić se složio sa izlaganjem kneza Vredea. Naglasio je da se dosadašnja saradnja razvijala samo na pojedinim pitanjima. Međutim, s obzirom na situaciju, moralo bi se doći do potpunog rešenja. Politička usmerenost DM i njegovog pokreta potpuno se izmenila. Oni predlažu obrazovanje jednog nacionalnog fronta uz ukqučivanje SDS, SDK, DM-odreda i svih nacionalnih snaga knje su protiv komunizma. DM-pokret je spreman da prihvati ovakav front. Glavni zadatak ie opšta mobilizacija i stvaranje jedne srpske nacionalne armije radi uništenja komunizma u Srbiji. A kad se uništi komunizam u Srbni, DM-pokret ie spreman da se, po naređenju nemačkog vođstva, angažuje na Balkanu i svuda drugade. Bugari uopšte nisu dostojni okupatori. Nemci su dali oružje Albancima, Hrvatima itd. zato što su ovi umeli da im se dodvore. Danas ih oni obmanjuju. Nemci nisu dobro upoznali ove ljude. Međutim. Srbi, koje niste upoznali, danas se bore za vas. Mi se zaklinjemo oficirskom čašću da ćemo vam biti verni. DM-pokret je spreman da da sve garantije koie zatraže Nemci. Smrtno neprijateljstvo prema komunizmu je najbolja garancija za našu vernost. Budućnost nas ne interesuje, ma kakav bio ishod rata, mi smo odlučili, ako bude potrebno. da viteški poginemo.

DM je spreman za razgovor sa poslanikom Nojbaherom. On jedino moli da se razgovor ne održi u Beogradu ili nekom drugom većem gradu. Major Račić moli da se razgovor ubrza, jer treba raditi. Komunisti planiraju jedan veliki poduhvat. Knez Vrede je odgovorio da ne može predložiti nijedan termin, jer se poslanik Nojbaher trenutno nalazi van zemlje.

Kapetan Neško Nedić je napomenuo da bi zaključivanje jednog usmenog sporazuma moralo da bude povezano sa dva uslova:

kao prvo: da DM ostane lično u ilegali, i

kao drugo: da DM-pokret ne bude odenut u nemačku uniformu.

Naime, cilj DM-pokreta je njegovo stapanje sa celokupnim nacionalno orijentisanim srpskim narodom.

Knez Vrede je izjavio da će u slučaju održavanja razgovora predložiti svojim pretpostavljenim kraljevu vilu na Oplencu. Budući da je odbijen raniji predlog Račića i Neška Nedića da to bude neko mesto u blizini Čačka, oni su prihvatili predlog.

Bez ulaženja u detalje. istaknuto je da bi pretpostavka sporazuma morala đa bude priznanje nemačke vojne uprave i obustavljanje napada protiv nje.

Račić je načeo pitanje razgraničenja srpskog prostora, a postavio je i pitanje da li DM-pokret treba da se bori i protiv komunizma u Crnoj Gori, istočnoj Bosni i Sremu. Knez Vrede je odgovorio da ne možc da iznese stav o tom pitanju.

Knez Vrede je zatim sumirao predloge i želje predstavnika DM na sledeći način:

1. DM želi da razgovara sa opunomoćenikom firera za jugoistočni prostor.

2. On teži okupljanju svih nacionalnih srpskih snaga.

3. Mobilizacija i naoružavanje svih za oružje sposobnih Srba za borbu protiv komunizma. Naoružavanje i vođstvo pod nemačkim Vermahtom.

4. DM moli da sam ostane u ilegali.

5. Pripadnici DM-pokreta ne treba da budu u nemačkim uniformama.

6. Mesto sastanka ne treba ni u kom slučaju da bude Beograd ili neki drugi veći grad.

Naše želje:

1. DM se slaže da eventualni ugovor bude usmen i ni u kom slučaju pismen.

2. On obećava da će biti obustavljene sve mere uperene protiv nemačke vojne uprave.
..................................
 
:hahaha:

kiseli opet bez izvora...

wikisource da nije :rotf:

Sto ne postavis te slike KalEbica?

sad ce ispadne da to nije bio Kalabic, vec neki KalEbic?

postavi sve slike na kojima je Kalebic, iz svete knjige komunizma da se malo divimo broju plasticnih operacija koje je Kalabic izvrsio u toku rata...LOL


Stvar je jasna, ne postoji ni jedan dokaz saradnje Draze sa Nemcima, osim standardnih komunjarskih postapalica koje smo imali prilike da vidimo vise puta od kiselog i slicnih....Za rehabilitaciju Draze danas nije potrebno nista vise do odbrana Dragic Joksimovica...

Ako je neko zainteresovan da govori o iskrenoj saradnji na nasim prostorima, za to postoji tema ''Martovski pregovori''....:)
 
Poslednja izmena:
brate ja tebe ne mogu da skontam nikako...da izvines neki izrod jesi....

Sto se tice tih tvojih ''dokumenata'', kao sto sam rekao nema mesta raspravi dok se ne postave sami dokumenti sa sve potpisima ucesnika, pecatima i svime sto prati jedan takav dokument....a tako nesto budi siguran ne postoji...

ovi sto vi postavljate, zlonamerno, tekstici sa wikisource, nema nikakvu vrednost...

---------------------

ti da si iole objektivan zapitao bi se isto....jedan kiseli kome postavis slike samih odlikovanja De Gola i Trumana iz Muzeja na Ravnoj Gori, slike dodele Legion of Merit Drazinoj cerki, itd, itd, trazi nekakve ukaze i potpise, pa posle postavljajuci neke hrvatske izvore ko po obicaju upadne u kontradiktornosti u plete se u sopstvene lazi, covek kome postavis sva tri tipa poternice za Drazom iz 43. i kao izvor navedes domace i strane istoricare, na kraju trazi da mu dostavim licno broj Novog Vremena, tog datuma, iako je prethodno sam tvrdio da poternica jeste izasla u Novom Vremenu, A ONDA KAO DOKAZ NEKAKVE SARADNJE DRAZE SA NEMCIMA POSTAVLJA NEKE TEKSTICE SA WIKISOURCE......PA ZAR NIJE OSNOVNA STVAR KADA JE OVAKO SKAKLJIVO PITANJE, DA SE POSTAVE SKENOVI TIH DOKUMENATA, GDE SE NALAZI OSNOVNA STVAR, A TO SU PECATI I POTPISI NAVODNIH UCESNIKA...

pa krajnje neozbiljno i zlonamerno...

E sad potrebe jedfnog isfrustriranog lika, kome proslost naroda ustasa ne da mira, i mogu da razumem, ali u cemu je tvoj problem...
 
Poslednja izmena:
kakvog li sjajnog kvaliteta prva slika....nesto mu se brada slabo vidi...:zper:

ima li tih slika pravog kvaliteta, tj da nisu ovako vidno ostecene i vece rezolucije ? :)

ma mora da ih ima, jer neko je morao da ih stavi u knjigu, nisu nastale u knjizi valjda...hehe

daj nam one silne slike Nikole Kalabica :mrgreen:

a vidim volis slike cetnika Koste Pecanca pa to ti je...to je ova normalnog kvaliteta...

oces da navedes neku partizansku ofanzivu na Nemce do dolaska Crvene Armije, tj. da ne racunamo guranje golobradih srpskih mladica u smrt, kakva je bila Sremski front...
 
ja imam slike pravog kvaliteta, za koje nema razloga da budu ostecene, nema sta da se prikrije, sve se jasno vidi na njima...

Zajednicki protiv svojih glavnih nerpijatelja cetnika i saveznika u slucaju iskrcavanja

part25pb0.jpg


powexchangepilinhanbosnio0.jpg


partizaniinemcike4.png


Tkzv. Martovski pregovori za koje Djilas kaze da su postavljeni jasni ciljevi, tj. krajnji u ostvarenju osnovnog cilja KPJ, a to je osvajanje vlasti:

1. Dragi Nemci mi necemo da se bijemo sa vama jer su nasi glavni neprijatelji Cetnici
2. Nemate frke, u slucaju iskrcavanja Saveznika, napadamo ih zajedno, (pa u sebi) jer nas glavni cilj je vlast, a Saveznici bi mogli da podrze cetnike...

A dok je trajao pakt Hitler Staljin, igrale se prijateljske fudbalske utakmice

slika, prijateljske fudbalske utakmice komunisti-Nemci pre 22. juna 1941. u Čačku. Slika se nalazi u Narodnom muzeju

fudbalnemciipartizaniru6.jpg


Sta mislis koliko je ovakvih slika zapravo bilo za sve vreme rata...:mrgreen:
 
Poslednja izmena:
racicikalabicjp5.jpg


a sta bi sa ovom slikom...odakle je ona, pitam se...ako izostavim samardjiceve falsifikate, mora da je iz nemackog arhiva...:D

A sto ne postavis originalnu sliku....Pa ova se vidi da je iz nekih novina ili knjige, tj za potrebe novina ili knjige....

Nija nam ni potrebna originalna slika, da vidimo o kakvoj se montazi radi, umanjeni i nalepljeni Nemac....ili je Nemac kepec za koga se zna da nije...

Pogledajte samo iza četnika Fon Vrede-a. Primećuje se da stoji na stepenicama. Ali, da je zaista stajao, morao je da bude visok do 1,50 cm, tačnije da bude patuljasti nemački oficir. Iz ovog ugla se vidi da je on umanjen, što može da znači samo jedno: on je nalepljen.Ili je on on prvo naslikan, pa dodata ova tri heroja, ili obrnuto. U svakom slučaju reč je o jasnom falsifikatu.

Da vidimo originalnu fotografiju, koja nije iz knjige ili novina...skenirana

originalkalabicawh5.jpg
 
Lazni sporazumi?

:think:


Ovo su sve slike iz svete knjige komunizma, sve vidno ostecene jer treba da prikriju falsifikate i lazne potpise....Dal je moguce da u citavoj knjizi nema jedna slika normalnog kvaliteta, a svaku cetnicku sliku koju posedujem, a ima ih masu uglavnom su odlicnog kvaliteta, zasto i ne bi bile...imam slike odlicnog kvaliteta jos iz 1903...

Ali ovde je ocigledno koja je namera...

Da stvar bude jos gora u ovoj knjizi se nalazi i clanak iz Lovcena kojim se dokazuje da je licno Hitler odlikovao Djurisica :rotf:

___________________


E sad sto se konkretno ove slike tice...pitanje za velikog poznavaoca istorije, kako misli da dokaze da je na slici Kalabic kada vidimo nekog coveka pognute glave, i kako uopste misli da dokaze sta se potpisuje....:hahaha:....valjda na osnovu toga sta pise ispod slike :dash:

Valjda kad neko nesto potpisuje i slika se, gleda u aparat :mrgreen:

Da komunistima nista nije sveto, ovo je dokaz i o tome sam pricao....Kalabicu su Nemci ubili oca, tako sto su ga prethodno golog vukli po staklu...

Da vidimo ko je sve Kalabic kod komunista....

Dakle

file0018eu4.jpg


I ovde je jasno da je Nemac nalepljen, a pored toga neko bi trebao da nam kaze gde je na slici Kalabic...:dash:

kalabicv.jpg


laznikalabicsecena.jpg


Sve vam je to ljudi Kalabic...:mrgreen:

na zalost imamo i prave slike Kalabica

13kalabicirogicsecena.jpg


1kalabic1u.jpg
 
Poslednja izmena:

Back
Top