Land art- zemljana umetnost

Mika

dream catcher
Moderator
Poruka
20.250
U novom pravcu savremene umetnosti za stvaranje dela umetnik izlazi iz svog ateljea. Dela više nisu izložena u zatvorenom prostoru, nego u prirodi. Umetnik se predaje prirodi i stvara neobična dela korišćenjem prirodnih materijala koje nalazi u prirodi.

Sve ovo je donelo do stvaranja novog pravca u savremenoj umetnosti koji dobija naziv landart. Ovaj neobičan pravac nastaje šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka u Velikoj Britaniji, zatim Americi gde se dalje širi po celom svetu. Dela umetnika se mogu videti na najrazličitijim mestima, interesantnih oblika i veličina.

Umetnost landarta odnosno dizajniranje zemlje napušta muzeje i galerije kao izložbeni prostor. Umetnici se okreću prirodi i umesto platna za slikanje oni koriste prostranu zemlju. Landart je umetnost koja spaja skulpturu, arhitekturu, poljoprivredu, dizajn i druge srodne nauke. Umetnik vešto upravlja sa materijalom koji je dat u prirodi i stvara dela ogromnih veličina. Bira mesta koja su izolovana od gradova i daje značaj netaknutoj prirodi i ekologiji. Umetnik izražava svoju slobodu i kreativnost kroz dela koja ostaju u prirodi duži period. Vremenske prilike utiču na to da delo nikad nije isto, odnosno da se menja i da je podložno vremenu.
Autor teksta: Jelena Dudaš
2fd1db9d84e79fe6591e38b1d71f1623.jpg
 

Mika

dream catcher
Moderator
Poruka
20.250
Jedan od poznatih umetnika koji se počeo baviti landartom je amerikanac Robert Smithson. Njegov najpoznatiji rad dizajniranja zemlje je ,,Spiral Jetty’’ nastao 1970. godine. Ovo delo se nalazi u Velikom slanom jezeru u severnom delu Jute u SAD. Interesantno je to da se ovo delo može videti samo kad se povuče voda, inače je ono potopljeno. Umetnik je koristio kamen, alge i zemlju kako bi napravio spiralno pristanište veličine 4,5 m × 457,2 m.

1618920220202.png


Andrew Rogers je landart umetnik koji je stvori takozvanu seriju dela pod imenom ,,Rhythms of Life”. Projekat spada u najveći poduhvat savremene umetnosti landarta. Za ovaj projekat umetnik je koristio kamen gde je stvarao lanac od kamenih skulptura. Projekat je sačinjen od 51 dela koja su postavljena na 16 različitih egozitčnih lokacija. Na svakoj lokaciji se nalaze do tri skulpture odnosno geoglifa veličine i do 40 000 m2.

Umetnici kroz landart izražavaju svoju kreativnost i moć manipulisanja sa prirodnim materijalima. Landart spaja umetnost i prirodu na kreativan način i teži njenom očuvanju.
 

Mika

dream catcher
Moderator
Poruka
20.250
"Desert breath"

Ovo delo je rađeno dve godine i završeno je u martu 1997. godine pod nazivom ,,Desert Breath’’ (Pustinja koja diše). Tim pod imenom D.A.ST. Arteam su činile tri grčke umetnice – Danae Stratou, skulptor, Alexandra Stratou, dizajner i Stella Constantinides, arhitekta. Želele su da prikažu beskonačnost i zato su se obratile pustinji. Delo je napravljeno na površini od 10 ha u Egipatskoj pustinji Sahari, nedaleko od Hurgada grada na Crvenom moru.

Za izgradnju ovog dela je utrošeno oko 8 000 m3 peska koji je formiran tako da stvara ispupčene i udubljene konusne forme koje su spiralno poslagane oko zajedničkog centra. Centar je jedna velika posuda prečnika od 30 m i napunjena je vodom.

Kao i sva druga landart dela su podložna vremenu i propadanju tako je već i na ovom pustinjskom delu vidljiv spori raspad i uticaj erozije.
 

Top