Kupio stan...sta sada?

pele27

Primećen član
Poruka
959
Nadam se da na ovom forumu mogu da pitam nesto ovako jer sam bas u dilemi..
Elem, kupio sam stan u novogradnji od investitora, potpisao kupoprodajn ugovor, platio, dobio kljuceve i gotovo..I sta sada? Sta je moja obaveza prema drzavi sada? Stan je doduse kupljen valjda u decembru prosle godine medjutim ja nisam bio u zemlji da bih se bavio papirologijom. Medjutim sada sam tu i zelim da uradim sta treba. E sad, sta treba uraditi da bih placao porez za taj stan? Kako to funkcionise? Do sada o tome nisam razmisljao i sada cekam od prilike da mi panduri dodju na vrata..daj recite ko ima iskustva sa kupovinom nove nepokretnosti sta i kako i kojim putem. Napominjem da ne zivim u tom stanu vec moj otac kog ne vidjam, a koji po tacki u ugovoru moze da koristi stan do kraja zivota.
 
Nadam se da na ovom forumu mogu da pitam nesto ovako jer sam bas u dilemi..
Elem, kupio sam stan u novogradnji od investitora, potpisao kupoprodajn ugovor, platio, dobio kljuceve i gotovo..I sta sada? Sta je moja obaveza prema drzavi sada? Stan je doduse kupljen valjda u decembru prosle godine medjutim ja nisam bio u zemlji da bih se bavio papirologijom. Medjutim sada sam tu i zelim da uradim sta treba. E sad, sta treba uraditi da bih placao porez za taj stan? Kako to funkcionise? Do sada o tome nisam razmisljao i sada cekam od prilike da mi panduri dodju na vrata..daj recite ko ima iskustva sa kupovinom nove nepokretnosti sta i kako i kojim putem. Napominjem da ne zivim u tom stanu vec moj otac kog ne vidjam, a koji po tacki u ugovoru moze da koristi stan do kraja zivota.

U katastar za nepokretnosti u opstini u kojoj si.. a onda ,ako nisi ozenjen, da se ozenis i stvaras potomke...
P.S.Trebace ti malo srece i nerava sa alescuzamen vremenom koje ti se oduuuuuuuziiiiiii...:manikir:
 
Ides u upravu prihoda sa kupoprodajnim ugovorom, razrezu ti porez, platis porez (nista se ne mora, samo da se umre i da se plati porez), odneses im uplatnicu, oni ti udare klauzulu o placenom porezu, onda vidis jel zgrada snimljena i uknjizena, pa se sa takvim ugovorom knjizis
 
A meni jednom prilikom neko rekao da odem u poresku upravu (u ovom slucaju opstine Palilula) i da opredam paire da mi nesto kao vrate PDV i da me oslobode poreza zbog kupovine prve nepokretnosti..odem ja i ona mene sokira sa papirom koji mi treba da bih podneo zahtev - treba mi neki papir od prodavca!!!!! Naravno, coveka vise niko nigde ne moze da pronadje i to sve padne u vodu. Tako da se samo nadam da mi ne treba nista extra sem originalnog kupoprodajnig ugovora koji imam. Znaci sta 'dobar dan, dobar dan, ja dosao da mi rebnete porez' jel tako? ili nekako drugacije? :mrgreen:
 
A meni jednom prilikom neko rekao da odem u poresku upravu (u ovom slucaju opstine Palilula) i da opredam paire da mi nesto kao vrate PDV i da me oslobode poreza zbog kupovine prve nepokretnosti..odem ja i ona mene sokira sa papirom koji mi treba da bih podneo zahtev - treba mi neki papir od prodavca!!!!! Naravno, coveka vise niko nigde ne moze da pronadje i to sve padne u vodu. Tako da se samo nadam da mi ne treba nista extra sem originalnog kupoprodajnig ugovora koji imam. Znaci sta 'dobar dan, dobar dan, ja dosao da mi rebnete porez' jel tako? ili nekako drugacije? :mrgreen:

jeste overili ugovor u sudu?
 
Sve su ti napisali, a dodao bih i eventualno ako ispunjavaš uslove, a to do sada nisi uradio, refundacija pdv-a...
Kupac prvog stana može da ostvari refundaciju PDV pod sledecim uslovima:

1) da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stice prvi stan nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike;
2) da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplacena prodavcu.

Pravo na refundaciju PDV može se ostvariti za stan cija površina za kupca prvog stana iznosi do 40 m², a za clanove njegovog porodicnog domacinstva do 15 m² po svakom clanu koji nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike u periodu od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji.

Ako kupac prvog stana kupuje stan površine koja je veca od površine za koju ima pravo na refundaciju PDV, pravo na refundaciju PDV može da ostvari do iznosa koji odgovara malopre navedenoj površini.

Porodicnim domacinstvom kupca prvog stana smatra se zajednica života, privredivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupceve dece, kupcevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupcevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupcevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana.

Pravo na refundaciju PDV nema:

1) kupac stana koji je ostvario refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana;
2) clan porodicnog domacinstva kupca prvog stana za kojeg je kupac prvog stana ostvario refundaciju PDV, u slucaju kada taj clan porodicnog domacinstva kupuje stan;
3) kupac stana koji je stekao prvi stan bez obaveze prodavca da za promet tog stana plati porez na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana u skladu sa zakonom kojim se ureduju porezi na imovinu;
4) clan porodicnog domacinstva kupca stana koji je stekao prvi stan bez obaveze prodavca da za promet tog stana plati porez na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana u skladu sa zakonom kojim se ureduju porezi na imovinu, a za koga je ostvareno to poresko oslobodenje.


Nadležni poreski organ, po sprovedenom postupku, donosi rešenje o refundaciji PDV kupcu prvog stana i dužan je da vodi evidenciju o kupcima prvog stana i clanovima porodicnih domacinstava kupaca prvog stana za koje su kupci prvog stana ostvarili refundaciju PDV, kao i o iznosu ostvarene refundacije PDV.

Pravo na refundaciju PDV kupcu prvog stana može se ostvariti samo na osnovu ugovora o kupoprodaji stana overenog posle stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 08. jula 2007. godine.

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povracaj PDV i o nacinu i postupku refakcije i refundacije PDV propisuje da kupac prvog stana iz ostvaruje refundaciju PDV u skladu sa Zakonom, na osnovu pismenog zahteva, koji podnosi nadležnom poreskom organu.

Stanovima, u smislu ovog pravilnika, smatraju se stambeni objekti, ekonomski deljive celine u okviru tih objekata, kao i vlasnicki udeli na tim dobrima.

Nadležni poreski organ je organizaciona jedinica Poreske uprave koja je nadležna za prijem evidencione prijave obveznika PDV - prodavca stana u skladu sa Pravilnikom.

Zahtev za refundaciju PDV kupcu prvog stana podnosi se na Obrascu RFN – Zahtev kupca prvog stava za refundaciju PDV. Uz zahtev se dostavlja i:

1) izvod iz maticne knjige rodenih;
2) uverenje o državljanstvu;
3) dokaz o prebivalištu (overena fotokopija licne karte ili potvrda o prebivalištu);
4) overena kopija ugovora o kupoprodaji stana;
5) racun ili drugi dokument koji služi kao racun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan PDV;
6) dokaz da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplacena;
7) overena izjava kupca stana da kupuje prvi stan.

Ako kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV i po osnovu clana, odnosno clanova njegovog porodicnog domacinstva, dostavlja i:

1) dokument kojim se potvrduje da je fizicko lice po osnovu koga kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV clan porodicnog domacinstva kupca prvog stana (dokaz o srodstvu);
2) dokaz o prebivalištu clana porodicnog domacinstva (overena fotokopija licne karte ili potvrda o prebivalištu).

Izjava kupca stana da kupuje prvi stan daje se na Obrascu IKPS PDV – Izjava kupca stana da kupuje prvi stan.

Nadležni poreski organ nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refundaciju PDV rešenjem odlucuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, i u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši refundaciju PDV.

Oslobodenje od poreza na prenos apsolutnih prava kupcima prvog stana

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu propisano je da se porez na prenos apsolutnih prava ne placa na prenos prava svojine na stanu ili porodicnoj stambenoj zgradi, odnosno svojinskom udelu na stanu ili porodicnoj stambenoj zgradi fizickom licu koje kupuje prvi stan, za površinu koja za kupca prvog stana iznosi do 40 m² i za clanove njegovog porodicnog domacinstva koji od 1. jula 2007. godine nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije do 15 m² po svakom clanu, pod uslovom da:

1) je kupac prvog stana punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;

2) kupac prvog stana od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu koga kupac stice prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije.

Pravo na oslobodenje od poreza na prenos apsolutnih prava kupac prvog stana može ostvariti samo na osnovu ugovora o kupoprodaji stana overenog posle stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 8. jula 2007. godine.

Porodicnim domacinstvom kupca prvog stana smatra se zajednica života, privredivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupceve dece, kupcevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupcevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupcevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana.

Ako je površina stana koji kupac prvog stana kupuje veca od površine odgovarajuceg stana, porez se placa na prenos prava svojine na razliku površine kupljenog i površine odgovarajuceg stana.

Pravo na poresko oslobodenje nema obveznik koji pravo svojine na stanu prenosi:

1) licu na osnovu cije prve kupovine stana je jednom ostvareno pravo na refundaciju poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se ureduje porez na dodatu vrednost, ili na poresko oslobodenje od placanja poreza na prenos apsolutnih prava u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu;

2) clanu porodicnog domacinstva kupca prvog stana za koga je jednom ostvareno pravo na refundaciju poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se ureduje porez na dodatu vrednost, ili na poresko oslobodenje od placanja poreza na prenos apsolutnih prava u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu.


Poresku prijavu PPI-4 podnosi prodavac – obveznik poreza na prenos apsolutnih prava, nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave (prema opštini na cijoj se teritoriji nepokretnost nalazi). Za svrhu ostvarivanja prava na poresko oslobodenje obveznik poreza podnosi i overenu izjavu kupca da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i odredene clanove njegovog porodicnog domacinstva, kao i druge dokaze u roku od 10 dana od dana nastanka poreske obaveze,

Spisak dokaza koje treba podneti:

1) kopija licne karte kupca prvog stana;
2) uverenje o državljanstvu za kupca prvog stana;
3) kopija licne karte za odredene clanove porodicnog domacinstva (za punoletne i maloletne koji poseduju licnu kartu, a za ostale maloletne izvod iz maticne knjige rodenih i prijava prebivalištva);
4) uverenje o državljanstvu za odredene clanove porodicnog domacinstva;
5) kopija overenog kupoprodajnog ugovora o kupovini stana;
6) dokaz o prebivalištvu (fotokopija licne karte ili potvrda o prebivalištvu za kupca i odredene clanove njegovog porodicnog domacinstva);
7) za odredene clanove porodicnog domacinstva sledece dokaze o srodstvu ili bracnom stanju sa kupcem prvog stana: za supružnike izvod iz maticne knjige vencanih, za decu i roditelje izvod iz maticne knjige rodenih i za usvojenika i usvojioca rešenje nadležnog organa o usvajanju;
8) overena izjava kupca stana da kupuje prvi stan.

Kupac prvog stana izjavu daje na Obrascu IKPS - PPAP - Izjava kupca stana da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i odredene clanove njegovog porodicnog domacinstva. Stanom, u smislu ovog pravilnika, smatra se stan i porodicna stambena zgrada.
 
A meni jednom prilikom neko rekao da odem u poresku upravu (u ovom slucaju opstine Palilula) i da opredam paire da mi nesto kao vrate PDV i da me oslobode poreza zbog kupovine prve nepokretnosti..odem ja i ona mene sokira sa papirom koji mi treba da bih podneo zahtev - treba mi neki papir od prodavca!!!!! Naravno, coveka vise niko nigde ne moze da pronadje i to sve padne u vodu. Tako da se samo nadam da mi ne treba nista extra sem originalnog kupoprodajnig ugovora koji imam. Znaci sta 'dobar dan, dobar dan, ja dosao da mi rebnete porez' jel tako? ili nekako drugacije? :mrgreen:

Jesi li dobio fiskalni račun prilikom kupovine stana? :think:
 
Zahtev za refundaciju PDV kupcu prvog stana podnosi se na Obrascu RFN – Zahtev kupca prvog stava za refundaciju PDV. Uz zahtev se dostavlja i:
1) izvod iz maticne knjige rodenih;
2) uverenje o državljanstvu;
3) dokaz o prebivalištu (overena fotokopija licne karte ili potvrda o prebivalištu);
4) overena kopija ugovora o kupoprodaji stana;
5) racun ili drugi dokument koji služi kao racun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan PDV;
6) dokaz da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplacena;
7) overena izjava kupca stana da kupuje prvi stan.

Ako kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV i po osnovu clana, odnosno clanova njegovog porodicnog domacinstva, dostavlja i:
1) dokument kojim se potvrduje da je fizicko lice po osnovu koga kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV clan porodicnog domacinstva kupca prvog stana (dokaz o srodstvu);
2) dokaz o prebivalištu clana porodicnog domacinstva (overena fotokopija licne karte ili potvrda o prebivalištu).

Izjava kupca stana da kupuje prvi stan daje se na Obrascu IKPS PDV – Izjava kupca stana da kupuje prvi stan.
Nadležni poreski organ nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refundaciju PDV rešenjem odlucuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, i u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši refundaciju PDV.

Oslobodenje od poreza na prenos apsolutnih prava kupcima prvog stana


Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu propisano je da se porez na prenos apsolutnih prava ne placa na prenos prava svojine na stanu ili porodicnoj stambenoj zgradi, odnosno svojinskom udelu na stanu ili porodicnoj stambenoj zgradi fizickom licu koje kupuje prvi stan, za površinu koja za kupca prvog stana iznosi do 40 m² i za clanove njegovog porodicnog domacinstva koji od 1. jula 2007. godine nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije do 15 m² po svakom clanu, pod uslovom da:
1) je kupac prvog stana punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;
2) kupac prvog stana od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu koga kupac stice prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije.
Pravo na oslobodenje od poreza na prenos apsolutnih prava kupac prvog stana može ostvariti samo na osnovu ugovora o kupoprodaji stana overenog posle stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 8. jula 2007. godine.
Porodicnim domacinstvom kupca prvog stana smatra se zajednica života, privredivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupceve dece, kupcevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupcevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupcevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana.
Ako je površina stana koji kupac prvog stana kupuje veca od površine odgovarajuceg stana, porez se placa na prenos prava svojine na razliku površine kupljenog i površine odgovarajuceg stana.
 
Ugovor je zakljucen 12.12.2008.god. I naravno overen u sudu. E sad, naravno da fiskalni racun nemam jer stan nisam ja licno platio vec tetka koja mi je i poklonila stan..tj sve se vodi na moje ime samo sto je ona iskeshirala. E sad koliko se secam, nikakav fiskalni racun nije dobila. Koliko ovo mogu da procitam i shvatim ispunjavam kao uslove, medjutim u spisku sta mi sve treba koji sam dobrio u poreskom mi pise (ne mogu do tancina da se setim sada sta tacno) da mi treba i nesto overeno od strane prodavca ili tako nesto sto ja naravno nemam, ner prodavca ne moze niko da ujuri. Tipicni investitor koji gradi i nestane. Tako da sam se od tog PDVa vec i oprostio, mada ne bi ni imalo smisla da ga ja uzmem kada vec ja nisam dao lovu. Tako da mene trenutno brine samo taj porez, da me ne juri zakon zato sto to jos uvek nisam zavrsio..i brine me naravno moj ludi otac koji garantujem ne placa racune, oni se gomilaju tamo negde, na moje ime, a ja to ne znam. Moram da vidim sa Infostanom i EDBom ako je to ikako moguce na osnovu adrese da mi kazu kakvo je stanje sa racunima..
 
KAO PRVO : Nije lepo da oca nazivate ludim, naročito posle svega što ste napisali da se baš ni sami ne snalazite sa problemima pa vam niko dosad nije prilepio oznaku lud. Porez se uvek prvo plati a posle ako ima valjan razlog da se zahtev za refundaciju. Ako je tetka platila za vas (na vaše ime) novac onda mora račun da je na vaše ime i prodavac stana ima sigurno kopiju. Umirite malo konje,
možda vaš otac ne plaća jer nema a možda je i dementan pa ne zna....
 
A da li neko zna koliko iznosi porez (jel ide po kvadraturi ili kako?)?


Пореска основица
Члан 5.

Основица пореза на имовину код непокретности, осим пољопривредног и шумског земљишта, где порески обвезник не води пословне књиге, је тржишна вредност непокретности на дан 31. децембра године која претходи години за коју се утврђује и плаћа порез на имовину, ако овим законом није друкчије уређено.
Висину тржишне вредности непокретности утврђује надлежни порески орган, с тим што се она сваке године умањује за амортизацију прописану номенклатуром средстава за амортизацију, а највише до 70%.
За непокретност изграђену у току године, за коју се утврђује и плаћа порез на имовину, основица пореза је тржишна вредност одговарајуће непокретности на дан 31. децембра године која претходи години за коју се утврђује порез на имовину.

Члан 6.

Тржишна вредност непокретности из члана 5. овог закона утврђује се применом основних и корективних елемената.
Основни елементи јесу:
1) корисна површина;
2) просечна тржишна цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији општине.
Корективни елементи јесу:
1) локација непокретности;
2) квалитет непокретности;
3) други елементи који утичу на тржишну вредност непокретности.

Zakon
 
Poslednja izmena:
Пореска основица
Члан 5.

Основица пореза на имовину код непокретности, осим пољопривредног и шумског земљишта, где порески обвезник не води пословне књиге, је тржишна вредност непокретности на дан 31. децембра године која претходи години за коју се утврђује и плаћа порез на имовину, ако овим законом није друкчије уређено.
Висину тржишне вредности непокретности утврђује надлежни порески орган, с тим што се она сваке године умањује за амортизацију прописану номенклатуром средстава за амортизацију, а највише до 70%.
За непокретност изграђену у току године, за коју се утврђује и плаћа порез на имовину, основица пореза је тржишна вредност одговарајуће непокретности на дан 31. децембра године која претходи години за коју се утврђује порез на имовину.

Члан 6.

Тржишна вредност непокретности из члана 5. овог закона утврђује се применом основних и корективних елемената.
Основни елементи јесу:
1) корисна површина;
2) просечна тржишна цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији општине.
Корективни елементи јесу:
1) локација непокретности;
2) квалитет непокретности;
3) други елементи који утичу на тржишну вредност непокретности.

Zakon


Nisam mislila na godisnji porez, vec na porez koji se placa prilikom kupovine stana.
 
Основица пореза на пренос апсолутних права је уговорена цена у тренутку настанка пореске обавезе, уколико није нижа од тржишне вредности.


I ima tu još, ali ovo čisto da imaš predstavu, a stopa je ranije bila 5% ali je smanjena na 2.5%

A i ovo je ti je bitno

....

Oslobodenje od poreza na prenos apsolutnih prava kupcima prvog stana


Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu propisano je da se porez na prenos apsolutnih prava ne placa na prenos prava svojine na stanu ili porodicnoj stambenoj zgradi, odnosno svojinskom udelu na stanu ili porodicnoj stambenoj zgradi fizickom licu koje kupuje prvi stan, za površinu koja za kupca prvog stana iznosi do 40 m² i za clanove njegovog porodicnog domacinstva koji od 1. jula 2007. godine nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije do 15 m² po svakom clanu, pod uslovom da:
1) je kupac prvog stana punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;
2) kupac prvog stana od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu koga kupac stice prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije.
Pravo na oslobodenje od poreza na prenos apsolutnih prava kupac prvog stana može ostvariti samo na osnovu ugovora o kupoprodaji stana overenog posle stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 8. jula 2007. godine.
Porodicnim domacinstvom kupca prvog stana smatra se zajednica života, privredivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupceve dece, kupcevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupcevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupcevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana.
Ako je površina stana koji kupac prvog stana kupuje veca od površine odgovarajuceg stana, porez se placa na prenos prava svojine na razliku površine kupljenog i površine odgovarajuceg stana.

Kvinsi malo sam skratio tvoju poruku zbog preglednosti.
 
Nadam se da na ovom forumu mogu da pitam nesto ovako jer sam bas u dilemi..
Elem, kupio sam stan u novogradnji od investitora, potpisao kupoprodajn ugovor, platio, dobio kljuceve i gotovo..I sta sada? Sta je moja obaveza prema drzavi sada? Stan je doduse kupljen valjda u decembru prosle godine medjutim ja nisam bio u zemlji da bih se bavio papirologijom. Medjutim sada sam tu i zelim da uradim sta treba. E sad, sta treba uraditi da bih placao porez za taj stan? Kako to funkcionise? Do sada o tome nisam razmisljao i sada cekam od prilike da mi panduri dodju na vrata..daj recite ko ima iskustva sa kupovinom nove nepokretnosti sta i kako i kojim putem. Napominjem da ne zivim u tom stanu vec moj otac kog ne vidjam, a koji po tacki u ugovoru moze da koristi stan do kraja zivota.


ne brini, misle oni:mrgreen:
kad dođe vreme za porez, poslaće ti račun na kućnu adresu sa sve predlozima o načinu plaćanja, tj mogućnostima (mogli smo sve odmah ili na rate)
tako je nama bilo
dakle kad treba da se državi daju pare, nećeš da propustiš ne brini

ipak raspitaj se u opštini jer se verovatno razlikuje od opštine do opštine
 
KAO PRVO : Nije lepo da oca nazivate ludim, naročito posle svega što ste napisali da se baš ni sami ne snalazite sa problemima pa vam niko dosad nije prilepio oznaku lud. Porez se uvek prvo plati a posle ako ima valjan razlog da se zahtev za refundaciju. Ako je tetka platila za vas (na vaše ime) novac onda mora račun da je na vaše ime i prodavac stana ima sigurno kopiju. Umirite malo konje,
možda vaš otac ne plaća jer nema a možda je i dementan pa ne zna....


Kao prvo, drugo ili trece tog coveka cu vec nazivati kako god hocu. Lepo sam vaspitan ali neko ko nije zasluzio ni moje crno ispod nokta ne moze ni da ocekuje da ga drugacije oslovim. Pa neka mi je otac sto puta. Ali to nije tema ovde..
Znaci Vexy, kada se drzaqvi placa to te ne zaobilazi? OK, onda da cekam njih..mada cu ipak cim uhvatim neki slobodan dan da odem u opstinu i pitam sta me zanima, samo se plasim da me neko ne ispreskace sto sve do sada nisam zavrsio. Ali nisam bio tu, sta cu, a sve se vodi na mene.
I naravno, ja se u ugovoru vodim kao kupac ali racun ne znam ni gde da trazim jer, kazem, prodavca NIGDE NEMA!
 
Obzirom da si ti označen kao kupac u ugovoru, ako ispunjavaš sve uslove, u tvom najboljem interesu je da od prodavca tražiš račun ili drugi dokument koji služi kao racun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan PDV, e sad tvoja je stvar šta ćeš raditi.

8% je dobar motiv, ili nije, tvoja odluka.
 
pele, gledaj..kad si kupio stan..
morao si da platiš porez na promet
sa ugovorom o kupoprodaj odeš u poresko - tamo podneseš poresku prijavu i ugovor o kupoporodaji. odmah ćeš dobiti rešenje o porezu i rok je nekih 40 dana da platiš. za sam porez ti ne treba fiskalni račun, piše iznos u ugovoru (on se šteluje najčešče kad se radi o kupoprodaji, al kad nisi bio tu ili je cena investitora bila fiksna..ili tetka nije znala..)
eto, nije nikakva mudrost..
porez na imovinu
odeseš poresku prijavu u poresku upravu opštine gde je nepokretnost. oni će na osnovu podataka ..kupićeš obrazac u savremenoj admistraciji i popunićeš :hahaha: tebi razrezati godišni porez na imovinu....
nadam se da je jasno... tjao..
 
Naravno da imam original ugovor kod sebe..
Ma uzeo bih ja taj racun od prodavca (mada nesto i sumnjam da ga on ima jer da ste videli tu facu, tu debelu svinju sa zlatnom prstencinom na palcu, meckom sa koznim sedistima itd..ko sme da mu trazi racun? bar tetka nije verovatno) ali se on ne moze naci nigde..nestao covek..
 
Evo moonja ti je lepo napisao, mi smo malo otišli u of sa refundacijom.

Nemoj da te buni taj fiskalni račun, to ti je samo bitno za refundaciju PDV-a.

Ovde je sve rečeno.

P.S. Ako imaš još nekih nedoumica, kad odeš do poreske uprave oni će ti sve objasniti, to je tvoje pravo.

Poz
 
Poslednja izmena:

Back
Top