Kristijan Šmit suspendovao Zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske


Top