Quantcast

Kralj Aleksandar Karadjordjevic-postanske markice

prion

Zainteresovan član
Poruka
377
16.01.1921-Takozvano I amerikansko izdanje

Prvo opšte izdanje franko maraka za celu Jugoslaviju.Naziv države -Kraljevstvo Srba,Hrvata i Slovenaca - gore u ćirilici dole u latinici.U medaljonu/u krugu/ na markama broj od 1-9 poprsje regenta Aleksandra,a na broj 10-14 poprsje kralja Petra I.Nacrti i duboki tisak AMERICAN BANK NOTE CO u New Yorku.
Obični papir žućkasta guma crtno zupčanje 12

1. 2 pare sepija / 20 miliona primeraka/
2. 5 para zelena / 50 miliona /
3. 10 para crvena /30 miliona /
4. 15 para tamnoljubičasta / 30 miliona/
5. 20 para sivocrna / 25 miliona/
6. 25 para modra / 200 miliona/
7. 50 para maslinastozelena /100 miliona/
8. 60 para rumenasta /25 miliona/
9. 75 para ljubičasta /20 miliona/
10. 1 din. narandžasta /20 miliona/
11. 2 din.žutomaslinasta/20 miliona/
12. 4 din. modrozelena /10 miliona/
13. 5 din.karminskoružičasta /5 miliona/
14. 10 din. smedjecrvena/2 miliona/

puštene u promet rešenjem 26.12.1920 godine dana 16.01.1921 godine a izgubile frankaturnu vrednost 31.10.1928 godine.

Osim navedenih količina iz New Yorka je stiglo i 10.000 serija ZUPČANIH i NEGUMIRANIH maraka i 5000 serija NEZUPČANIH i NEGUMIRANIH maraka .Ove serije su prodate skupa sa zalihama neutrošenih maraka na licitaciji 1930 godine.

Štampani arak je imao 4 prodajna arka po 10 x 10 - 100 maraka.
Poznato je dosta tipičnih pogreški no to nije tema...o tome drugi put.
Poznata je i upotreba prepolovljenih maraka kao i porto provizoriji ...
postoje falsifikati...

podatci preuzeti iz knjige Priručnik maraka Jugoslovenskih zemalja /izdanje 1948 godine/
slika preuzeta iz Michel kataloga -2005 godine

nastavak sledi
 

Prilozi

Poslednja izmena:

prion

Zainteresovan član
Poruka
377
23.01. 1923 godine
Dopunske vrednosti franko maraka .Nacrt i duboka štampa American Bank Note Co. u New Yorku.Poprsje Kralja Aleksandra I.Naziv države izmenjen u Kraljevina Srba Hrvata i Slovenaca.Papir običan za bakrotisak,bela guma,crtno zupčanje 12.

1. 1 din. crvenosmedje / 49.199 800 primeraka/
2. 5 din. karminska /2.500 000 /
3. 8 din. tamnoljubičasta / 4.800 000 /
4. 20 din zelena / 2.500 000 /
5. 30 din. narandžasta / 1.000 000 /

puštene u promet 23.01. 1923 godine izgubile frankaturnu vrednost 31.12. 1928 godine.
veoma malo primeraka je ostalo neprodato i spaljene su 1935 godine.
Marke su štampane u arcima po 4 prodajna arka 10x10 komada.takodje postoje greške kao što su otisak crteža na poledjini marke,nabori štampe,delimično nezupčano i pomaknuto zupčanje.postoje i Porto provizoriji,postoje i falsifikati...

tekst preuzet iz knjige Priručnik Maraka Jugoslovenskih zemalja -1948 godina
slika iz Michel kataloga 2005

nastavak sledi...
 

Prilozi

prion

Zainteresovan član
Poruka
377
18.02 i 05.03. 1924 godine
Privremene franko marke ,marke prethodnih izdanja sa crnim pretiskom nove vrednosti.

1. 20/60 para rumenasta /13.459 300 primeraka /
2. 5/8 din. tamnoljubičasta / 1.572 000/
prva puštena u promet 18.02 1924 godine a druga 05.03.1924 godine.,povučene iz prometa 31.10. 1928 god. a frankaturnu vrednost izgubile 31.12.1928 godine.Od neutrošenih zaliha prodavane filatelistima do 14.12.1934 god.ostatak spaljen 1935 god.
Pretisak izvršen u knjigotisku običnim slogom u državnoj markarnici.Boja pretiska na prvoj markici crne boje a na drugoj varira modrozeleni,zelenocrni i zeleni pretisak.
postoje greške pretiska naglavce,dvostrukog pretiska,oštećena i zamrljana slova,nabori štampe i otisak na poledjini marke....postoje porto provizoriji

postoje falsifikati grešaka naročito dvostrukog i naglavce kao i zelenog pretiska

izvor teksta ista knjiga
slika takodje iz michela za 2005 godinu

nastavak sledi...
 

Prilozi

prion

Zainteresovan član
Poruka
377
09.04.-26.06.1924 godina

Po Michel katalogu marke su izašle 01.07. 1924god.ali oni su neobavešteni.

Drugo izdanje Franko maraka nacrti i bakrotisak Grafičkog preduzeća THOMAS DE LA RUE ET CO. u Londonu.Papir obični za bakrotisak,guma bela,crtno zupčanje 14.
poprsje Kralja Aleksandra na levo.Naziv države Kraljevina Srba,Hrvata i Slovenaca u ćirilici i latinici.
Vrednosti 0.20,1,3,5,10,i30 din su puštene u promet 09.04.1924 godine a vrednosti 0,50-,2,15,i20 26.06.1924.godine.
Iz prometa povučene 31.10. a frankaturnu vrednost izgubile 31.12.1928 godine.prodavane filatelistima do 1934 godine a ostatak spaljen 1935 godine.

1. 20 para crna /15.000 000 primeraka /
2. 50 para sepija / 30 000 000 /
3. 1 din. karminskocrvena /100.000 000 /
4. 2 din. crnozelena / 10.000 000 /
5. 3 din. ultramarin / 60.000 000 /
6. 5 din. crvenosmedja /10.000 000 /
7. 10 din. ljubičasta / 2.000 000 /
8. 15 din. maslinasta / 2.000 000 /
9. 20 din. narandžastocrvena /4.000 000 /
10. 30.din tamnozelena /2.000 000 /

Postoje ESEJI drugih štamparija i drugačijeg rešenja koje su se našle na filatelističkom tržištu ali to je druga tema...
postoje greške sa većim i manjim otiskom crteža na poledjini marke,veće ili manje bele mrlje na licu marke,nabori štampe,razlike u boji,posdtoje nezupčani primerci/manja količina/,dvostruko zupčanje,kao i bez uspravnog zupčanja.,nabori zupčanja,marke sa medjuprostorom itd.
Poznata je i upotreba prepolovljenih maraka uglavnom marka od 20 din.u pošti Topčider rezana dijagonalno /1927 god/Postoje i Porto provizoriji.
Postoje i Falsifikati

tekst preuzet iz knjige Priručnik Maraka Jugoslovenskih zemalja -1948 godina
slika iz Michel kataloga 2005

nastavak sledi...
 

Prilozi

prion

Zainteresovan član
Poruka
377
05.06.1925 godine

Privremeno izdanje Franko maraka - marka od 3 din. ultramarinska sa crnim pretiskom nove vrednosti.Pošto su potrošene vrednosti od 25 i 50 para doneto je rešenje da se marke izdate 1924 godine od 3 dinara a koje su ostale u velikoj količini neprodate upotrebe na taj način što je na njih stavljen crni pretisak novih vrednosti od 25 i 50 para sa slovom p ispred ćirilicom i slovom p latinicom iza brojke.
Povučene su iz prometa 22.09.1928 godine,filatelistima prodavane do 1934 a 29.03.1935 spaljena je zanemarljiva količina ostatka

1. 25 p / 3 din ultramarin /5.828 250 primeraka/
2. 50 p / 3 din ultramarin /19.046 300/

Pretisak je izvršen u Državnoj markarnici u knjigotisku običnim slogom
Kako je pretisak radjen običnom štampom postoji dosta grešaka - pomeren pretisak,slika na poledjini markice,nabori štampe,zamrljani pretisci itd.
Poznati su falsifikati obrnutog pretiska,dvostrukog i tete beche pretiska,pretiska bez brojke itd.

tekst preuzet iz knjige Priručnik Maraka Jugoslovenskih zemalja -1948 godina
slika iz Michel kataloga 2005

nastavak sledi...
 

Prilozi

prion

Zainteresovan član
Poruka
377
23.01.1926. - 02.03.1927 godina

Treće izdanje franko maraka.Nacrti i rez od D.Vagnera iz Beograda.Klišei uradjeni u Državnoj štampariji u Beču,Knjigotisak Državne markarnice u Beogradu na papiru razne vrste.Poprsje kralja Aleksandra na desno,bela guma,češljasto zupčanje 12 1/2.Nema podataka o tiražu.

1. 25 para zelena
2. 50 para maslinasta
3. 1 dinar crvena
4. 2 din. crnoškriljasta
5. 3 din. modra
6. 4 din crvenonarandžasta
7. 5 din ljubičasta
8. 8 din tamnosmedja
9. 10 din. smedjemaslinasta
10 15 din. crvenosmedja
11. 20 din. tamnojorgovanasta
12. 30 din. žutonarandžasta

Poznati su nezupčani probni otisci nekih vrednosti na kredastom papiru u raznim bojama,Štampani arak se sastoji od 10x10 maraka na levom i desnom rubu zaštitna traka...
poznato je dosta pogrešaka-brojka 5 sa belom tačkom,otisak slike na poledjini marke,nabori štampe,razlike u prelivima boja,nezupčani i negumirani četverci,delimično nezupčano,marke sa medjuprostorom,mešovito zupčanje...itd
postoje tri vrste papira
a-tanki sa jasnom mrežastom strukturom
b-glatki papir sa prozirnim tačkama
c--takozvani zaštićeni papir
Na nekim markicama postoji vodeni znak -uspravne ili vodoravne crte
poznata je upotreba prepolovljenih markica rezanih dijagonalno...kao i Portoprovizoriji

poznato je dosta falsifikata naročito mešovitih zupčanja

tekst preuzet iz knjige Priručnik Maraka Jugoslovenskih zemalja -1948 godina
slika iz Michel kataloga 2005

nastavak sledi...
 

Prilozi

prion

Zainteresovan član
Poruka
377
01.11.1926 godine
Dobrotvorno izdanje s viškom u korist nastradalih od poplave.Franko marke od 1din i 10 din sa grimiznocrvenim / crveno lila / pretiskom doplate.
Pretisak Državne markarnice u knjigotisku običnim slogom Serija se sastojala od 12 vrednosti

1. 0,25 +0,25 zelena...................................... /5.769 500 primeraka/.........preostalo..................4.669 500 primeraka
2. 0,50+0,50 maslinasto smedja ...................../8.085 800 /.......................................................6.385 800
3. 1 din+0,50 crvena ..................................... /13.368 100 /.....................................................8.868 100
4. 2din+0,50 crnoškriljasta........................... /1.961 900 /.........................................................1.731 900
5. 3 din + 0,50 modra ..................................../ 1.996 800 /........................................................1.196 800
6. 4 din+0,50 crvenonarandžasta .................../1.038 700 /..........................................................478 700
7. 5 din +0,50 ljubičasta .............................../964 400 /..............................................................764 400
8, 8din + 0,50 tamnosmedja........................./ 289 100 /.............................................................209 100
9. 10 din + 1 din smedjemaslinasta .............../ 486 900 /..............................................................376 900
10. 15 din+1 din crvenosmedja....................../ 187 300 /.............................................................119 300
11. 20 din+1 din tamnojorgovanasta,.............../ 193 400 /.............................................................84 400
12. 30 din + 1 din žutonarandžasta................./ 146 300 /..............................................................86 300

Doplata je odredjena za postradale od poplave i od 01.12. 1926 prestale su vredeti i u tabeli se vidi broj maraka koje su preostale.Neke količine preostalih maraka su ponovo preštampavane pretiskom XXXX i pretiskom JUGOSLAVIJA a o tome kasnije....

Postoje tipične pogreške pretiska kao što su tanki + kod vrednosti 0,25 i 0,50,tanka brojka 5 kod vrednosti od 0,25.zatim slučajne pogreške-zamrljana štampa,oštećena slova i +,pomaknuti pretisak,otisak pretiska na poledjini marke,pretisak naglavačke,dvostruki pretisak,bezbojno utisnut pretisak,nepotpuni pretisak....

S poplavnim pretiskom pretiskane su sve vrednosti na tankom papiru sa jasnom mrežastom strukturom io kod ovog izdanja nema glatkog prozračnog ni zaštićenog papira....
Postoje Portoprovizoriji kao i mnoštvo falsifikata pretiska

tekst preuzet iz knjige Priručnik Maraka Jugoslovenskih zemalja -1948 godina
slika iz Michel kataloga 2005

nastavak sledi...
 

Prilozi

prion

Zainteresovan član
Poruka
377
07.12.1928. godine

Privremeno izdanje franko maraka Poplavne marke sa crnim pretiskom XXXX preko crvenog poplavnog pretiska.izdate kao privremene franko marke.
Pretisak Državne markarnice običnim štamparskim slogom.

1. 1 din crvena............................... /6.441 800 primeraka /
2. 2 crnoškriljasta.......................... /1.365 300 /
3. 3 din modra ................................./ 863 400 /
4. 4 din crvenonarandžasta.............. / 292 500 /
5. 5 din ljubičasta........................ /611 900 /
6. 8 din tamnosmedja ..................../117 400 /
7. 10 din smedjemaslinasta............ /298 000 /
8. 15 din crvenosmedja ................../54 400 /
9. 20 din tamnojorgovanasta........... /61.700 /
10. 30 din žutonarandžasta ............./ 42 200 /

Marke su ostale u prometu do potpunog utroška.
Postoje pogreške zamrljanog pretiska,pomaknutog pretiska,dvostruki pretisak,bezbojni pretisci itdPostoje Portoprovizoriji a i falsifikati naročito dvostrukog i naglavce pretiska....

tekst preuzet iz knjige Priručnik Maraka Jugoslovenskih zemalja -1948 godina
slika sa interneta i iz Michel kataloga 2005

nastavak sledi
 

Prilozi

prion

Zainteresovan član
Poruka
377
01.09.1931. godine - sa imenom gravera

Četvrto izdanje Franko maraka Naziv države u ćirilici i latinici - Jugoslavija -.U medaljonu poprsje kralja Aleksandra I .prema nacrtu P.Stojičevića grafičara iz Beograda,rez. od Dragutina Wagnera iz Beograda.Klišei izradjeni u državnoj štampariji u Beču.Knjigotisak Državne markarnice u Beogradu na zaštićenom papiru.Zupčanje češljasto 12 1/2 sa oznakom gravera D.Vagner.

1. 0.25 crnoškriljasta
2. 0.50 zelena
3. 1 din crvena
4. 3 din mutnomodra/plava/
5. 4 din. crvenonarandžasta
6. 5 din ljubičasta
7. 10din. maslinasto smedja
8. 15 din. crvenosmedja
9. 20 din. grimiznoljubičasta
10.30 din. jorgovanastokarminska

nema podataka o tiražu...Marke su štampane od 18.10.1930 a puštene u promet 1.09.1931 godine.Arak je imao 4 prodajna arka po 10x10-100 maraka.Na desnom i levom rubu araka nalaze se zaštitne traske.Na donjem rubu arka oznake ploča u vidu raznik slova,brojki i rozeta.
Postoje pogrešketamniji isvetliji prelivi boja,otisak crteža na naličju marke,nezupčane marke,mešovita zupčanja,delimično nezupčasno,nabori zupčanja,itdPostoje Porto provizoriji a poznati su i falsifikati....

tekst preuzet iz knjige Priručnik Maraka Jugoslovenskih zemalja -1948 godina
slika 3 markice sa interneta

nastavak sledi
 

Prilozi

prion

Zainteresovan član
Poruka
377
1.11.1929 godina

Spomen marke za Hiljdugodišnjicu Hrvatskog kraljevstva.Crteži prof.M.Peroša iz Zagreba rez D.Vagnera iz Beograda Klišei uradjeni u Državnoj štampariji u Beču,knjigotisak Državne markarnice u Beogradu na zaštićenom papiru,guma bela....
U seriji postoje tri markice ali za ovu temu je značajna samo jedna jer se na njoj pojavljuje lik Aleksandra I...
Slike kralja Tomislava i kralja Aleksandra.gore naziv države u ćirilici a dole prigodni tekst TISUĆGODIŠNJICA HRVATSKOG KRALJEVSTVA...format marke u formatu položene pačetvorine /šta god to značilo /.Štampani Arak je sadžavao 4 prodajna arka 10x5 ..50 marekica,na rubovima zaštitne trake.

1 din +0,50 ružičasta / 2.500 000 primeraka / ...prodato 640 770 primeraka pretiskano 1.820 500 primeraka

puštene u promet 1.11.19 godine ,frankaturnu vrednost imale do 31.10.1931 godine.Doplata je pripala Centralnom Duvanjskom odboru za podizanje bazilike na Duvanjskom polju u spomen kralju Tomislava.
U poštanski muzej je ostavljeno 2000 serija
Poznati su nezupčani probni otisci u raznim bojama i papirima,nezupčani primerci takodje postoje u obliku blokova i ministarskih albuma....

tekst preuzet iz knjige Priručnik Maraka Jugoslovenskih zemalja -1948 godina
slika iz Michel kataloga 2005
 

Prilozi

prion

Zainteresovan član
Poruka
377
1.11.1931 godine
Spomen marka/ iz serije od 3/ povodom 1000-godišnjice Hrvatskog kraljevstva sa crnim pretiskom Kraljevina Jugoslavija u latinici i ćirilici.Pretisak državne markarnice kliširanim slogom u knjigotisku.

1 din +0,50 crvena............/ 1.820 500 primeraka /prodato 42 700 primeraka za vreme opticaja/
puštene u promet 1.11.1931 godine,frankaturnu vrednost imale do 30.04.1932 godine.,Neprodati primerci predati odboru za gradnju spomen kapele koji ga je dalje prodavao....Pretiskivanje je izvršeno malim strojem tzv.Tiegelpresse u arcima od 50 kom.s oba alfabeta /i ćirilica i latinica za ovu marku/
postoje pogreške pretiskakao i dvostruki pretisak i pretisak naglavce....

tekst preuzet iz knjige Priručnik Maraka Jugoslovenskih zemalja -1948 godina
slika iz Michel kataloga 2005

nastavak sledi
 

Prilozi

prion

Zainteresovan član
Poruka
377
1.12.1932-18.08.1934 godine Marke sa likom Kralja Aleksandra I Ujedinitelja -bez imena gravera Vagner

Peto izdanje franko maraka,knjigotisak državne markarnice u Beogradu na zaštićenom ili i tankom papiru,zupčanje češljasto 12 1/2.

Ovo izdanje maraka je u stvari produžetak emisije izdate 1931 godine sa razlikom što je ispod rama izostavljeno ime gravera Vagner.Serija se sastoji od 10 vrednosti

1. 0,25 crnoškriljasta/sivocrna/
2. 0,50 zelena
3. 1 din crvena
4. 3 din mutnomodra / plava /
5. 4 din crvenonarandžasta
6. 5 din ljubičasta
7. 10 din maslinasta
8. 15 din smedja
9. 20 din svetloljubičasta
10. 30 din lila karmin

Tiraž nije poznat

Izrada ovih maraka je vrlo dobra,prilikom puštanja u opticaj pažljivo je odvojena makulatura tako da je poznato veoma malo grešaka
vrednost od 25 para vidi se nedostatak otiska klišea nastao savijanjem tabaka prilikom ulaska u mašinu za štampu,vrednosti 0,25 0,50 i 4 din postoje na tankom papiru.U natpisu Jugoslavija vrednost od 3 din.ima crtu i izgleda kao č.poznati se primerci gde je jedna strana nezupčana i mešovita zupčanja...postoje falsifikati.Marke su bile u opticaju do potpunog utroška...
NAPOMENA
marke od 01.09.1931. godine - su štampane nepravilno sa oznakom gravera wagnera i zbog toga je nastao spor izmedju grafičara Stojičevića i ministarstva pa su ponovo ove marke /u ovom petom izdanju/ štampane bez ikakve oznake.Pošto je Stojičević dobio spor na sudu izašle su dopunske marke od 4 vrednosti pravilno sa oznakom i crtača i gravera .
Dopunske marke od 0,75 i 1,50 su puštene u opticaj 01.04.1932. godine.a vrednosti od 1,75 i 3,50 18.08.1934 godine.Važile su do potpunog utroška.

1. 0,75 sivo zelena
2. 1,50 din ružičasta
3. 1,75 din zatvoreno crvena
4. 3,50 din nebo plava / ultramarin /

Tiraž nije poznat
Postoji mnogo pogrešaka toliko da to zahteva posebnu temu....

postoje Porto provizoriji i falsifikati mešovitog zupčanja


tekst preuzet iz knjige Priručnik Maraka Jugoslovenskih zemalja -1948 godina
knjiga Istorijski pregled poštanskih maraka Kraljevine Jugoslavije 1921-1937 /Bgd 1937/
slike sa interneta

nastavak sledi
 

Prilozi

Poslednja izmena:

prion

Zainteresovan član
Poruka
377
23.05.1933. godine
Prigodno izdanje sa doplatom za XI kongres medjunarodnih PEN klubova u Dubrovniku.6 vrednosti franko maraka su štampane u izmenjenim bojama i sa priveskom na kojem se nalazi prigodan tekst i oznaka doplate.
Knjigotisak državne markarnice,tekst na privesku običan štamparski slog.zaštićeni papir,crtno zupčanje 12 1/2

1. 0,50+0,25 crna /30 000 primeraka /
2. 0,75+0,25 žutozelena / 30 000 /
3. 1,50+0,50 ružičasta / 30 000 /
4. 3 + 1 ultramarin / 30 000 /
5. 4 + 1 ruskozelena /30 000 /
6. 5 + 1 narandžasto žuta / 30 000 /

Puštene u promet 25.05.1933 godine bile u prometu do 30.06. a frankaturnu vrednost su imale do 31.07. 1933 godine.15.000 serioja je poslato u Dubrovnik gde su prodavane na prigodnoj pošti na Lovrijencu a 15.000 serija je prodavano u većim poštama po celoj državi.Ostatak markica je odbor kongresa prodao nekom konzorcijumu...
Za štampanje ovih markica iskorišćen je kliše već postojećih markica koje su u opticaju kojima je dole dodat privezak na kome je dodata visina doplate i tekst XI int.kongres Pen -Klubova u Dubrovniku 1933 ito na markama od 050,1,50 i 4 din. u latinici a na ostale tri u ćirilici.
Postoje dva tipa natpisa na privescima...pogreške raznorazne na tekstu,suviše obimna materija za ovu temu...

Postoji i prigodni žig koji je bio u upotrebi u pošti na Lovrijencu crvene boje dvokružni,postoje i prigodne koverte.


tekst preuzet iz knjige Priručnik Maraka Jugoslovenskih zemalja -1948 godina
slika sa interneta

nastavak sledi
 

Prilozi

prion

Zainteresovan član
Poruka
377
05.09.1933 godina - pretisak JUGOSLAVIJA

Franko marke izdanja iz 1926 godine sa crnim pretiskom JUGOSLAVIJA i to gore ćirilicom a dole latinicom.
Knjigotisak kliširanim slogom državne markarnice u Beogradu.Zupčanje češljasto 12 1/2.

1. 025 zelena................................................ / 5. 414 300 primeraka /
2. 0,50 maslinasto smedja ...................../ 7.440 000 /
3. 1 din crvena ..................................... /2.245 000 /
4. 2din crnoškriljasta........................... /232 750 /
5. 3 din modra ..................................../ 1.123 850 /
6. 4 din crvenonarandžasta .................../ 1.032 850 /
7. 5 din ljubičasta .............................../ 864 150 /
8, 8din tamnosmedja........................./ 137 450 /
9. 10 din smedjemaslinasta .............../ 574 350 /
10. 15 din crvenosmedja....................../ 87 300 /
11. 20 din tamnojorgovanasta,.............../ 269 400 /
12. 30 din žutonarandžasta................./ 254 000 /

Marke su preštampane i puštene u promet 05.09.1933 godine i gotovo čitav tiraž je utrošen u prometu a svi ostatci su spaljeni 1935 godine / zanemarljive količine negde oko 30 000 primeraka markica /..
2000 serija je u poštanskom muzeju a 1000 serija poslato medjunarodnom poštanskom uredu u Bernu.
Marke su preštampavane u čitavim arcima ili u poluarcima od 5 x 10 komada kliširanim slogom.Sam pretisak ispao je loše pa ima mnogo oštećenih i deformiranih pretisaka.Jako mnogo pogrešaka ima i za to bi trebalo mnogo vremena i prostora tako da o tome neću ovde pisati...
Postoje falsifikati i PORTO provizoriji.

.
delimično tekst preuzet iz knjige Priručnik Maraka Jugoslovenskih zemalja -1948 godina

slika nekih maraka iz serije sa interneta
 

Prilozi

prion

Zainteresovan član
Poruka
377
05.09.01933 god

Franko marke poplavnog izdanja /3 vrednosti /sa crnim pretiskom JUGOSLAVIJA gore ćirilicom a dole latinicom,dok je poplavni višak poništem sa četiri crte
.Zupčanje češljasto 12 1/2

1. 025 zelena ................................. / 1 310 500 primeraka /
2. 050 maslinasto smedja ................./ 1.041 200 /
3. 1 din. crvena ................................/ 450 700 /

postoje pogreške JUGOSLAVIJA bez slova I tri puta u arku od 100 markica,dvostruki pretisak,otisak na naledju markice itd
Postoje i markice koje su već bile u pogrešci poplavnog pretiska i tako pretiskane sa 4 crte...


delimično tekst preuzet iz knjige Priručnik Maraka Jugoslovenskih zemalja -1948 godina

slika maraka iz serije sa interneta
 

Prilozi

prion

Zainteresovan član
Poruka
377
17.10.- 4.11. 1935 -posmrtno izdanje

Izdanje maraka sa crnim okvirom povodom smrti Kralja Aleksandra I .Franko marke ranijeg izdanja pretiskano crnim okvirom.
Knjigotisak državne markarnice u Beogradu na tri razna načina.Papir zaštićen zupčanje češljasto 12 1/2.

1. 0,25 crnoškriljasta....................................../ 19 430 200 primeraka /
2. 0,50 zelena ............................................../ 14 499 000 /
3. 0,75 zelenoškriljasta ................................./ 22 285 700 /
4. 1 din crvena ............................................../ 10 505 100 /
5. 1,50 din ružičasta .................................... / 44 892 500 /
6. 1,75 din višnja crvena ............................... / 2 311 100 /
7. 3 din mutno modra .................................../ 4 771 200 /
8. 3,50 din ultramarinska ............................../ 3 062 600 /
9. 4 din crvenonarandžasta............................/ 2 840 800 /
10. 5 din ljubičasta ...................................../ 1 330 700 /
11. 10 din. maslinastosmedja ....................../ 1.766 300 /
12. 15 din. crvenosmedja ............................ / 649 600 /
13. 20 din. grimiznoljubičasta......................... /747 000 /
14. 30 din. jorgovanasto karminska................../ 446 600 /

Marke su važile do utroška.

Veoma zanimljivo izdanje sa stanovišta filatelije...Usled primitivnog načina izrade i osobina raznih ploča koje su upotrebljavane kod pretiska nastale su brojne osobine i tipovi okvira a to bez bilo kakvog špekulativnog razloga.
Upravo zbog mnoštva različitosti potrebno je mnogo prostora i vremena da bi se sve samo pomenulo a kamo li kompletno obradilo i to ovoga puta ne bih obrazlagao šire.To je posebna tema.Treba pomenuti da postoje Porto provizorijumi i falsifikati crnog okvira pravljeni tušem ili u knjigotisku.Postoje i falsifikati mešovitog zupčanja

tekst preuzet iz knjige Priručnik Maraka Jugoslovenskih zemalja -1948 godina
slika sa interneta /nedostaje 1 markica /
 

Prilozi

prion

Zainteresovan član
Poruka
377
09.10.1935 -

Komemorativno izdanje povodom smrti Kralja Aleksandra I.
Gore i dole natpis u ćirilici i latinici -JUGOSLAVIJA-,u medaljonu kraljevo poprsje u admiralskoj uniformi.Dole izmedju oznaka vrednosti prigodni tekst 9.oktobar 1934.
Knjigotisak Državne markarnice crtno zupčanje 12 1/2 -11 1/2 dve vrednosti i 11 1/2 /3 vrednosti/

1. 0,75 modrozelena........................300 000 primeraka
2. 1,50 crvena ..................................300 000
3. 1,75 čokoladnosmedje...................100 00
4. 3,50 ultramarinska ........................100 000
5. 7,50 crvenojorgovanasta .................100 000

neprodate količine predate su poštanskom muzeju.Štampane su u u arcima od 10 x 10 -100 komCrtež Sretena grujića i M Markovića iz Beograda.
Postoje pogreške u štampi,nezupčani četverci,dvostruko zupčanje...

tekst preuzet iz knjige Priručnik Maraka Jugoslovenskih zemalja -1948 godina
slika sa interneta
 

Prilozi

prion

Zainteresovan član
Poruka
377
1.08.1938 godina

Dobrotvorno izdanje sa doplatom povodom otvaranja bolnice Jugoslovenskih željezničara u Demir kapiji.
zupčanje crtno 12 1/2 -11 1/2.papir zaštićen,dvobojni ofsetni tisak državne markarnice.crtež Sretena Grujića idejna skica LJ Čučakovića.

U seriji postoje 4 markice ali za ovu temu je značajna samo jedna koja prikazuje lik Kralja Aleksandra u admiralskoj uniformi.

1. 3 din + 3din modra.........................100 000 primeraka

Frankaturnu vrednost su imale do 30.11.1938 godine ,prodato je 61 165 markica a spaljeno 36 835 komada.
Za poštanski muzej je poslato 2000 kompletnih serija.
Štampane su u arcima 10 x 10 - 100 kom.Postoje nezupčani i negumirani četverci u obliku bloka,postoji i prigodni žig.

tekst preuzet iz knjige Priručnik Maraka Jugoslovenskih zemalja -1948 godina
slika sa interneta
 

Prilozi

prion

Zainteresovan član
Poruka
377
09.04.1921 godine PORTO izdanje

Privremeno izdanje porto maraka .Franko marka po 5 para koja nije izdata sa crnim odnosno crvenim pretiskom PORTO i oznakom nove vrednosti.Arak se sastoji od 10 x 10 - 100 maraka
Slika je velika 27 1/2 - 21 1/2 mm.U ovalu u sredini nalazi se poprsje regenta Aleksandra a u krugu oko slike u belim slovima na bojadisanoj podlozi natpis Kraljev.Srba ,Hrvata i Sloven.u ćirilici i latinici
U gornjim uglovima brojka 5 a u donjim oznaka PARA u ćirilici i latinici ,ostali prostor ispunjen ornamentima od lišća.
Knjigotisak državne markarnice na kredastom papiru,crtno zupčanje 11 1/2.Sam pretisak je izvršen običnim štamparskim slogom.

1. 10/5 para svetlozelena .........................../ 837 000 primeraka /
2. 30/5 para svetlozelena............................/ 3 740 000 /

pretisak je na prvoj marki bio u crvenoj a na drugoj u crnoj boji.
Postoje razni tipovi pretiska prema položaju brojke ispod reči PORTO.postoje tipične greške i na temeljnoj marki i na pretisku....Poznate su i pogreške u zupčanju-dvostruko ili trostruko vodoravno ili uspravno,izostalo zupčanje na pojedinim markama itd.postoje i franko provozorijumi-žigosane sa crnim žigom FRANCO /-Sanski most /
Frankaturnu vrednost su izgubile i povučene iz prometa 22.09.1928 godine.
Neutrošene količine su prodate na javnoj licitaciji 15.05.1930 godine.


tekst preuzet iz knjige Priručnik Maraka Jugoslovenskih zemalja -1948 godina
slika sa interneta
 

Prilozi

Poslednja izmena:
Top