Koliko pesma gubi kad se prevede

Očigledno, za prevod odnosno prepev poezije potreban je poseban talenat, a ne samo dobro vladanje odredejnim jezikom. Naravno, original je original, pa iako prevod popravi pesmu, gde je tu pesnik, i ko uopšte ima pravo da menja ono što umetnik u trenutku inspiracije stvori.Pesnik je umetnik, prevodilac samo posrednik...
 

Back
Top