Kojeg Srbina biste klonirali ?

Kojeg Srbina biste klonirali ?

 • Sv. Sava

 • Kralj Milutin

 • Car Dušan

 • Karađorđe Petrović

 • Milos Obrenović

 • Ilija Garašanin

 • Mihajlo Obrenović

 • Nikola Pašic

 • Kralj Petar I Karađorđević

 • Kralj Aleksandar Karađorđević

 • Slobodan Jovanović

 • Petar II Petrović Njegoš

 • Aleksandar Leka Ranković

 • Slobodan Milošević

 • Zoran Đinđić


Rezultati ankete su vidlјivi nakon glasanja.

Top