Koje uslove treba da ispuni neka država da bi ušla u EU?

napravili su Rumunija i Bugarska dil sa NATO paktom tj. Amerikom da ih ugura u EU preko reda a da oni budu deo NATO pakta i baza za budući napad na Rusiju..Hrvatsku su gurali Vatikan i Nemačka verovatno....

mi trebamo da sačekamo u neutralnoj poziciji da vidimo kako će se događaji razvijati na svetskom nivou
I Makedonija je u NATO…
 
Makedonija nema strateški značaj Rumunije i Bugarske u potencijalnoj direktnoj konfrontaciji sa Rusijom...Rumunija i Bugarska su imale ucenjivački potencijal, Makedonija i Crna Gora ne
U konfliktu s kim? Posebno Bugarska?

Samo su Poljska i Baltik pozicionirane kako treba, ako bi Rusi prišli Bugarskoj branioci bi u njoj bili veoma brzo u ćošku - previše je otvorena prema severu.
 

Back
Top