Koja je filozofija religije?

gost 422686

Buduća legenda
Poruka
27.641
Dokazano je da je AI nemoguc. Dakle nasa inteligencija dolazi spolja, van materijalnog sveta, sledeca stepenica je dokaz da dolazi od Boga...
svi naucnici koji tvrde da je AI nemoguc, proglaseni su ludim, nije bez razloga, jer to potkopava materijalizam...
Evo dokaza da je Bog izmišljotina. Da smo u staroj Grčkoj sada bi verovali u Zevsa. Prema tome laku noć!
 

Ljubo2

Domaćin
Poruka
3.965
..misaono, religija pripada politici i tu nema više nikakvog smisla o veri.
Taćno.
Koliko verovanje u boga ima udela u božansko a koliko u logično ?
Logično je da ništa ne može ni da postoji, ni da desiti bez Uzroka.
Logično da mora da postoji i PRVI UZROK kao uzrok svih uzroka.
Logično je da PRVI UZROK postoji sam po sebi, od uvek i zauvek, jer nije mogao da nastane iz NIŠTA.
Logično je da ni PRVI UZROK ne može da postoji bez Uzroka.
Logično je da PRVI UZROK mora da bude sam svojim uzrokom i posledicom, zato jer je PRVI koji postoji.
Logično je da ne postoji ništa drugo, sem PRVOG UZROKA koje bi moglo da bude predmet verovanja u Boga.

Sve ovo napred što je rečeno u vezi postojanja PRVOG UZROKA je LOGIKA. I da bi se saznala Konačna Istina o postojanju PRVOG UZROKA, sada je potrebno izvršiti analizu svih činjenica iz oblasti prirodnih nauka, psihologije, pa i metafizike, da se utvrdi da li u stvarnosti postoji NEŠTO koje ispunjava sve ove gore navedene logičke uslove, da bi na kraju mogli da saznamo ŠTA je PRVI UZROK, KAKO on postoji i ZAŠTO?

Prva takva naučna činjenica je KVANTNI VAKUUM, za kojeg se u okviru fundamentalne fizike utvrdilo da je to PROSTOR u kojem nema materije i materijalnih formi. Ali takav prostor koji nije NIŠTA, već NEŠTO, iz kojeg, kada se napregne i pokrene (BIG-BANG), može da nastane NEŠTO, tj. mogu da nastanu materija, život i Svemir.

A kada se izvrši naučna analiza materije, života i Svemira, dolazimo do saznanja da se materija, život i Svemir sastoje iz sedam vrsta fizičkih i psihičkih radnji: naprezanja, kretanja, opažanja, osećanja, pamćenja, mišljenja i razumevanja.

Sada se ponovo vraćamo logici. Naime, logično je da KVANTNI VAKUUM, iako nije materijalan, ipak nije NIŠTA, već NEŠTO, zato jer raspolaže sa sedam vrsta fizičkih i psihičkih SPOSOBNOSTI i koji može da vrši sedam vrsta fizičkih i psihičkih radnji. Iz čega sledi logičnost da su materija, život i Sevmir taj isti KVANTNI VAKUUM, koji se napregnuo i pokrenuo (BIG-BANG) i postao materijalan, opažljiv i spoznatljiv. Koji sada može, ne samo da se napreže i kreće, već i opaža svoje naprezanje i kretanje, oseća, razume i pamti, a kasnije i misli o tome što je zapamtio.I još plus, i evoluira, tj uređuje svoja naprezanja i kretanja, tj. prelazi iz stanja haotičnog i neorganizovanok kretanja i rada sa značenjem nezadovoljstva i zla, u organizovano i harmonično, sa značenjem zadovoljstva i dobra.

I sada sledi pitanje koje glasi, ŠTA JE KVANTNI VAKUUM?

Odgovoor glasi: KVANTNI VAKUUM JE POLJE NEMATERIJALNE SVESTI. Kako to može da se dokaže? Može kada se objasni šta je Svest.

Šta je Svest, to svaki čovek, kao delić tog istog KVANTNOG VAKUUMA koji se napregnuo impokrenuo, zna sam po sebi. I Taj odgovor na pitanje ŠTA je Svest, glasi da je Svest ono koje je sposobo da sebe dovede u stanje SVESNOSTI.

Sledeće pitane glasi: Koje uslove Svest mora da ispuni da ni mogla sebe da dovede u stanje svesnosti?

Odgovor glasi; da bi Svest mogla da dovede sebe u stanje svesnosti, mora da ispuni SEDAM uslova. Mora da raspolaže sa SEDAM vrsta fizičkih i psihičkih sposobnosti i vrši sedam vrsta fizičkih i psihičkih radnji. Psihičke radnje: opažanje, osećanje, pamćenje, mišljenje i razumevanje, su joj potrebne da pomoću njih stekne ZNANJE o sebi i tako pomoću tog ZNANJA sebe dovede u stanje SVESNOSTI. A dve fizičke sposobnosti i radnje, naprezanje i kretanje, s obzirom da Svest nije materijalna, su joj potrebne da pomoću njih poprimi fizička, tj. materijalna svojstva sile i mase, jer bez toga ne bi mogla da postane ničega svesna, jer ne bi imala šta da opaža, oseća, pamti, misli i razume.

I to je sva i mudrost i ISTINA u vezi postojanja SVESTI u svojstvu PRVOG UZROKA, a time ujedno i istina o Božijem postojanju. Takođe i Istina o postojanju materije, života i Svemira sa značenjem POSLEDICE. Koji (uzrok i posledica) su, zapravo, samo dva različita stanja jedne i iste prirodne sile i pojave, pasivno, to je KVANTNI VAKUUM i aktivno, to su materija, živor i Svemir.

Već postoji filozofski pravacc, panteizam, koji stoji na stanovištu da su Bog i Svemir jedno i isto.

I na kraju, evo i mišljenja indijskog fizičara i jogija, Maharišija, tvorca svetskog pokreta za transcendentalnu meditaciju, koji se kroz meditacciju prosvelio i prosvetljujući se (metafizika) došao do istog saznanja. On o tome kaže:

„U osnovi sveta stoji ujedinjeno polje svih prirodnih zakona. To je nešto nematerijalno, vanvremensko, nemanifestovano, neaktivno. To je veliko ništa, koje je početak i uzrok svega. U njemu postoji sve, sve velike i male stvari, svi svetovi, svi oblici, svi odnosi, ali samo kao princip, kao ideja, kao latentna mogućnost. To je čista svest. I kad se deo te čiste svesti, makar i najsitnija njena čestica, izdvoji i stupi u aktivno stanje, kad postane dinamična, pretvara se u konkretnu stvar, u materiju, u biće, u svemir. To ništa ima potpunu svest o sebi, jer je čista svest. Ima ogromnu, beskonačnu moć samoorganizovanja, jer je kreativno, jer je ujedinjeno polje svih sposobnosti, svih mogućnosti. Njegova priroda je savršenstvo, sklad, harmonija, blaženstvo, i sve što nastaje iz toga zadržava tu osobinu, ostaje blaženstvo“.

Ko želi opširnije da se upozna sa svim ovim, preporučujem temu na ovom forumu pod naslovom "ZAKON POSTOJANJA I NOVI NAROD".
 

Ljubo2

Domaćin
Poruka
3.965
Sve je prevara.
Sve je Svest i njenih sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji. To nije, ni religija, ni filozofija, ni ideologija, ni politika, niti bilo koja druga vrsta izmišljotine i prevare. To je čista prirodna Nauka o Svesti i njenih sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji, koju do danas nismo imali. Bauka o Svesti sem koje ničeg drugog nema o čemu bi moglo da se naukuje. Sa značnjem Konačne Istina o postojanju materije, života i Svemira. Koja je Iskustveno proverljiva i dokažljiva i logički do kraja objašnjiva i razumljiva.
 

Menora

Primećen član
Poruka
717
Religija je stvorena kao rezultat nepoznavanja sveta u kome živimo. Zato što nemamo odgovore na velika životna pitanja. Ko smo mi? Odakle dolazimo? I zašto postojimo? Sve religije imaju svoje verzije tih odgovora i manipulišu ljudima sa našim neznanjem.
Tako je bilo nekad. A sada covek ima znanja pa opet maipulisu njime. Dakle drugo je sad u pitanju. Politika. Izjednacavaju nacionali identitet sa verom.
Dakle treba da se saplicemo o crkve na svakom koraku da ne zaboravimo da smo Srbi. Skaradno
 

Menora

Primećen član
Poruka
717
Poturaju tu pricu o Bogu i istorijski apekt religije, koji je pre par desetina vekova mozda i imao tad nekog smisla, jer nauka nije postojala.
Cak sad i javno i otvoreno govore kako je vera isto sto i nacionalni identitet.
Tako da na to treba i ici i na to udarati dok se ne srusi, i ne dozvoliti da krenu da vozaju i spinuju s citatima iz biblije.
 

4thman

Poznat
Poruka
8.109
Da joj pripadaš, da je proučavaš ali da je ne negiraš.

Kao i stvaranje osećaja zajedništva, grupne snage među pojedincima i da te uverava u ono u šta veruješ.

Nije joj namera da deli ljude ali pošto su ljudi ljudi oni se sami dele. Delili bi se i da ne postoje religije. Iako skoro svaka religija pokazuje netrpeljivost prema drugim religijama...
 

4thman

Poznat
Poruka
8.109
Da covek nije izmislio relgije, ne bi bilo gomile ratova i ubijanja zbog bogova...
Otvoreno bi bilo da se ratovi vode zbog resursa a ne zbog religija.
Opasna zamena teza a ljudi se prze na religije.
A resursa ima na pretek..
Vode se zbog netrpeljivosti i lošeg kadriranja elita...i sebičnosti... i mnogih laži ubeđenja(nacionalnosti, religije, interesa).

Vode ima 75% planete. Desalinizacija je moguća.
Hrane takođe ima sasvim dovoljno ali distribucija i načini proizvodnje mogu biti bolje organizovani.
Rude treba pametnije da se koriste. Vazduh manje zagađuje. Šume bolje čuvaju i održavaju.
Energenti racionalnije trošeni i da se naprave bolji dogovori oko podele istih. Do nedavno je sve funkcionisalo ali je neko odlučio da se treba ratovati za iste...
 

4thman

Poznat
Poruka
8.109
Svako ko čuje bilo kakve glasove u glavi je odlepio. Može da čuje glas Boga, đavola i glas od bilo koje izmišljene sandžame to nije normalna osoba.
Hm... a glasovi kroz pisce i ostale inpute?
Isto je. Ideja u našem umu.

Naši umovi su prijemnici raznih energija, vibracija i frekvencija.
Mnogo toga je bilo ludo pre samo 30 godina sada je postalo normalno...

Šta po tebi nije izmišljeno?
 

4thman

Poznat
Poruka
8.109
Religija je stvorena kao rezultat nepoznavanja sveta u kome živimo. Zato što nemamo odgovore na velika životna pitanja. Ko smo mi? Odakle dolazimo? I zašto postojimo? Sve religije imaju svoje verzije tih odgovora i manipulišu ljudima sa našim neznanjem.
Ili ga sakrivaju time što postoje u oblicima kojima postoje.

Baviš se njima a ne stvarnim odgovorima na ta pitanja.
Ali da li je zaista i važno?
Tu smo. Cilj je da živimo i preživimo...
 

Ljubo2

Domaćin
Poruka
3.965
Poturaju tu pricu o Bogu i istorijski apekt religije, koji je pre par desetina vekova mozda i imao tad nekog smisla, jer nauka nije postojala.
Cak sad i javno i otvoreno govore kako je vera isto sto i nacionalni identitet.
Tako da na to treba i ici i na to udarati dok se ne srusi, i ne dozvoliti da krenu da vozaju i spinuju s citatima iz biblije.
Politička, verska, nacionalna i klasna podela sveta su najveća četiri svetska zla. To su biblijska "četiri jahača apolalipse", jer sva zla ovoga sveta, tokom cele svetske istorije, pokrenule su svetske političke, verske, nacionalne i klasne vođe. One i danas uzrokuju sva zla i nezaustavljivo vode svet u propast. I nema nam spasa ako se ne pronađe ideja, pomoću koje bi sve svetske pogrešne naučne teorije, filozofije, ideologije, politike i verska učenja, koja opravdavaju političku, versku, nacionalnu i klasnu podeljenost sveta, mogle da se sruše. Jer ne postoji niti i jedan argument pomoću kojega bi moglo da se dokaže da su ove četiri svetske podele za život ljudi sveta od bilo kakve koristi i da se bez njih ne može, A argumenata da su ove četiri svetske podele največa četiri svetska zla, je bezbroj . Sem za vođe koje koriste ove podele da pomoću njih manipulišu neukim svetom, na svoju korist, a na golemu štetu sveta.
 

Menora

Primećen član
Poruka
717
Politička, verska, nacionalna i klasna podela sveta su najveća četiri svetska zla. To su biblijska "četiri jahača apolalipse", jer sva zla ovoga sveta, tokom cele svetske istorije, pokrenule su svetske političke, verske, nacionalne i klasne vođe. One i danas uzrokuju sva zla i nezaustavljivo vode svet u propast. I nema nam spasa ako se ne pronađe ideja, pomoću koje bi sve svetske pogrešne naučne teorije, filozofije, ideologije, politike i verska učenja, koja opravdavaju političku, versku, nacionalnu i klasnu podeljenost sveta, mogle da se sruše. Jer ne postoji niti i jedan argument pomoću kojega bi moglo da se dokaže da su ove četiri svetske podele za život ljudi sveta od bilo kakve koristi i da se bez njih ne može, A argumenata da su ove četiri svetske podele največa četiri svetska zla, je bezbroj . Sem za vođe koje koriste ove podele da pomoću njih manipulišu neukim svetom, na svoju korist, a na golemu štetu sveta.
Od svega navedenog, meni je verska podela najgora ubedljivo. Nepotrebna potpuno. Ne razumem verske fanatike, cak mi je i prosecan vernik fanatik.
 
Da biste mogli da kreirate nove teme, trajno koristite svoje ime i ne pogađate stalno slike - kliknite ovde da se registrujete.

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.