• Dragi prijatelji, kreiran je nov forum "Socijalna zastita" na kome ce se pricati o svim pitanjima vezanim za ovu aktuelnu temu u drustvu

Ko su bili partizani? (Kad takvi povedu narod ide za njima)

Nikita Kulganov

Buduća legenda
Poruka
26.817
242766331_10158225660326481_3756358785243538685_n.jpg
 

Лекизан

Elita
Moderator
Poruka
22.722
Мислим да немаш појма о занимањима. ,,слосер'' као занимање не постоји у номенклатури. Постоји БРАВАР а у жаргону то занимање називају још као ШЛОСЕР. Толико о твом разумевању у занимања.
Калабић је могао и да докторира геодезију али је био приглуп. Није знао да теодолитом одреди ,,на коју ће страну''.
Да шлосер, грешка у куцању, а тим што није био ни то него помоћник бравару, a те Калабићевеве земљишне књиге још се користе у Ваљеву, тако да од њега и данас има неке користи за разлику од Брозовог шлосераја.
 

Nikita Kulganov

Buduća legenda
Poruka
26.817
308955340_176354121626370_7997269660967744391_n.jpg

VLADIMIR SMIRNOV​

ing. Vladimir Smirnov - Volođa, Vlada Rus (1899 - 1985 ), učesnik NOB-ai general pukovnik JNA
Zvao se Vladimir Smirnov Volođa, emigrant Rus, građevinski inžinjer, general potpukovnik. Između dva svetska rata živeo je i radio u Jugoslaviji sa ženom Ruskinjom, koja se zvala Olimpijada. Od 1938. do 1941, živeo je i radio u Užicu kao građevinski inžinjer za Građevinsko preduzeće “Rasina”. Projektovao je podzemne trezore i dve zgrade za banku kraljevine Jugoslavije, a vodio je i stručni nazor dok su objekti građeni. Pred okupaciju 1941. podzemni trezori ispod Dovarja bili su samo grubo završeni. Dok je rukovodio radovima, Smirnov je bio pod policijskom prismotrom, jer je gradnja ovih objekata čuvana u strogoj tajnosti. Zato je policija gledala sa kim se inžinjer sastaje i druži.
Krajem jeseni 1941. godine, pred odstupanje partizana iz Užičke republike, inžinjer Smirnov je osetio da ne sme dalje ostati u Užicu. Otišao je u partizansku komandu i prijavio se, dobio pušku i preko Zlatibora krenuo sa partizanima. Kad je stigao u Sandžak, uključili su ga u novoformirani bataljon. Sa tom jedinicom u Čajniču je 1. marta ušao u sastav Prvog užičkog bataljona Druge proleterske brigade. Od tada je Smirnov stalno bio pri Vrhovnom štabu, prvo u inžinjerskom tehničkom odseku. Njegov najveći poduhvat je rušenje mosta na Neretvi u proleće 1943. i izgradnja privremenog mosta preko Jablanice, preko koga su prešli ranjenici, glavnina partizanskih snaga i Vrhovni štab...

ZANIMLJIVO​

Vladimir Smirnov poslužio je scenaristima filma Bitka na Neretvi- Stevanu i Veljku Bulajicukao inspiracija za lik minera Vlade, koga je u filmu glumio poznati američki glumac, ruskog porekla - Jul Briner
 

Добро дошли

Buduća legenda
Poruka
26.791
Jugoslоvenski partizani
https://web.archive.org/web/20160711180521/http://www.znaci.net:80/index.php
Hronologija događaja:
1942-5-10 - Zbog nadiranja italijanskih jedinica CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije napustili Foču i uputili se prema s. Plužinama (kod Šavnika).
1942-5-10 - Delovi italijanske divizije -Pusterija-, nastupajući s pravca Goražda, zauzeli Foču, iz koje su se Vrhovni štab NOP i DV Jugoslavije i delovi 1. i 2. proleterske NOU brigade, Romanijskog NOP i Fočanskog NO dobrovoljačkog odreda pravovremeno povukli.
1942-5-10 - U s. Osječenici (kod Nikšića) održano Prvo vojno-političko savetovanje delegata Lovćenskog NOP odreda i Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda i predstavnika Grahova, Banjana i Vučjeg Dola. Tom prilikom je zaključeno: da se ne napušta front na liniji Pandurica - Goštac - V. Nenada - pl. Draškovica - Vardar
1942-5-10 - Dvrsnik, da se formiraju dva udarna bataljona sa područja Orjenskog bataljona i da se jedan od njih uputi u s. Osječenicu; da se bolje organizuje rad u pozadini i suzbije razorna četnička aktivnost.


Hronologija događaja:
1942-6-10 - Objavljen ukaz kralja Petra II Karađorđevića po kome Štab Draže Mihailovića postaje Vrhovna komanda jugoslovenske vojske u otadžbini.
1942-6-10 - Vrhovna komanda jugoslovenske vojske u Londonu izdala ukaz kojim se Draža Mihailović postavlja za načelnika štaba Vrhovne komande.
1942-6-10 - VŠ NOP i DV Jugoslavije doneo odluku o formiranju 4. i 5. proleterske NOU brigade od crnogorskih partizanskih jedinica koje su se, pod pritiskom italijanskočetničkih snaga, povlačile iz Crne Gore prema pl. Goliji i pl. Volujaku.
1942-6-10 - Nemačka borbena grupa -Vestbosnien-, sastava: dvanaest nemačkih pešadijskih, jedan tenkovski i jedan pionirski bataljon i dva diviziona artiljerije, pet mađarskih monitora i oko dvadeset pet ustaških i domobranskih bataljona, sa izvesnim brojem četnika i milicionera (ukupno oko 35-40.000 vojnika), podržana od nekoliko eskadrila avijacije, otpočela kozarsku operaciju (koja je trajala do 30. jula), u kojoj je okružila 2. krajiški NOP odred (5 bataljona sa 3.500 boraca, 1 avion, 2 tenka, 2 oklopna automobila i 4-6 topova) s ciljem da ga uništi. Međutim, zahvaljujući herojskom otporu i jedinstvu naroda i jedinica. Odred je, u borbi u okruženju, razbio i uništio desetak neprijateljskih (domobranskih, ustaških i nemačkih) bataljona. Ponesen uspesima, on je tada ocenio da može odbraniti Kozaru. Ali kada je, u pogoršanoj situaciji, preduzeo proboj, on je, opterećen velikim zbegom i brojnim ranjenicima, pretrpeo znatne gubitke; ipak se delom probio a delom, razbijen u manje grupice, izbegao uništenje [Na okružnoj konferenciji KPJ za Kozaru (20. i 21. IX 1942) gubici 2. krajiškog NOP odreda su procenjeni na oko 1700 mrtvih, ranjenih i nestalih, uključujući i 500 ubijenih ranjenika. Neprijateljski gubici su ocenjeni na oko 7.000 izbačenih iz stroja. aplenjeno je preko 2.000 pušaka, 200 p. mitraljeza, 24 minobacača, a uništeno i oštećeno 11 tenkova. Po nemačkim podacima nemačke jedinice imale su 70 mrtvih i 187 ranjenih, a domobranske 475 mrtvih, 725 ranjenih i 510 nestalih, pri čemu nisu uračunati oni domobrani koji su se u međuvremenu vratili u jedinice.]. Do kraja. jula neprijatelj je dvaput prokrstario pl. Kozaru i pl. Prosaru, uništio veći broj ranjenika, sela opljačkao, a nekoliko desetina hiljada stanovnika internirao u logore i preselio ih u druge krajeve.
1942-6-10 - Delovi nemačke oklopne borbene grupe -Vedel- (dva bataljona motorizovane pešadije, bataljon tenkova i jedan artiljerijski divizion) prodrli iz Banje Luke i zauzeli Prijedor. Iznenađena Komanda mesta, sa zaštitnom četom, velikim brojem građana i pozadinskim rukovodstvima, probila se pod borbom na Kozaru.
1942-6-10 - Kod s. Radosavske (blizu Prijedora) delovi 1. krajiške NOU brigade razbili 1. bataljon 1, domobranskog pešadijskog puka.
1942-6-10 - Između s. Prijeboja i s. Ličkog Petrovog Sela (kod Titove Korenice) partizanski bataljon -Ognjen Prica- napao iz zasede kolonu jačine oko 120 ustaša. U borbi je poginulo 40 ustaša, dok partizani nisu imali gubitaka.
1942-6-10/11 - Delovi, 1. ličkog NOP odreda -Velebit- porušili železničku prugu Gospić-Lovinac u dužini od 900 m.
1942-6-10 - Na drumu kod s. Rovta (blizu Vrhnike) 2. četa 4. bataljona Notranjskog NOP odreda napala italijanske blindirane automobile: jedan potpuno uništila a drugi oštetila.
1942-6-10/11 - U s. D. Stepošu (kod Kruševca) delovi Jastrebačkog NOP odreda spalili opštinsku arhivu i razoružali 10 četnika.


Gradovi slobodne teritorije u teritoriji Jugoslavije na dan 10-06-1942 (crveno):
Poreč * Rovinj * Pazin * Labin * Rijeka * Novo Mesto * Metlika * Senj * Vojnić * Karlobag * Vrginmost * Koprivnica * Glina * Gospić * Čazma * Cazin * Korenica * Bihać * Zadar * Udbina * Virovitica * Gračac * Daruvar * Prijedor * Pakrac * Bosanski Petrovac * Sanski Most * Drvar * Šibenik * Bosansko Grahovo * Slavonska Požega * Banja Luka * Trogir * Glamoč * Jajce * Split * Livno * Teslić * Sombor * Bosanski Šamac * Bugojno * Doboj * Travnik * Subotica * Imotski * Tuzla * Bijeljina * Mostar * Zvornik * Sarajevo * Novi Sad * Sremska Mitrovica * Vlasenica * Ruma * Šabac * Zrenjanin * Foča * Gacko * Dubrovnik * Bileća * Valjevo * Trebinje * Beograd * Pančevo * Pljevlja * Užice * Prijepolje * Nikšić * Aranđelovac * Smederevo * Čačak * Cetinje * Požarevac * Bijelo Polje * Podgorica * Kragujevac * Kraljevo * Berane * Vrnjačka Banja * Novi Pazar * Kruševac * Bor * Negotin * Zaječar * Niš * Knjaževac * Leskovac * Debar * Vlasotince * Vranje * Skoplje * Kičevo * Prilep*
 

Лекизан

Elita
Moderator
Poruka
22.722
Jugoslоvenski partizani
https://web.archive.org/web/20160711180521/http://www.znaci.net:80/index.php
Hronologija događaja:
1942-5-10 - Zbog nadiranja italijanskih jedinica CK KPJ i VŠ NOP i DV Jugoslavije napustili Foču i uputili se prema s. Plužinama (kod Šavnika).
1942-5-10 - Delovi italijanske divizije -Pusterija-, nastupajući s pravca Goražda, zauzeli Foču, iz koje su se Vrhovni štab NOP i DV Jugoslavije i delovi 1. i 2. proleterske NOU brigade, Romanijskog NOP i Fočanskog NO dobrovoljačkog odreda pravovremeno povukli.
1942-5-10 - U s. Osječenici (kod Nikšića) održano Prvo vojno-političko savetovanje delegata Lovćenskog NOP odreda i Orjenskog bataljona Nikšićkog NOP odreda i predstavnika Grahova, Banjana i Vučjeg Dola. Tom prilikom je zaključeno: da se ne napušta front na liniji Pandurica - Goštac - V. Nenada - pl. Draškovica - Vardar
1942-5-10 - Dvrsnik, da se formiraju dva udarna bataljona sa područja Orjenskog bataljona i da se jedan od njih uputi u s. Osječenicu; da se bolje organizuje rad u pozadini i suzbije razorna četnička aktivnost.


Hronologija događaja:
1942-6-10 - Objavljen ukaz kralja Petra II Karađorđevića po kome Štab Draže Mihailovića postaje Vrhovna komanda jugoslovenske vojske u otadžbini.
1942-6-10 - Vrhovna komanda jugoslovenske vojske u Londonu izdala ukaz kojim se Draža Mihailović postavlja za načelnika štaba Vrhovne komande.
1942-6-10 - VŠ NOP i DV Jugoslavije doneo odluku o formiranju 4. i 5. proleterske NOU brigade od crnogorskih partizanskih jedinica koje su se, pod pritiskom italijanskočetničkih snaga, povlačile iz Crne Gore prema pl. Goliji i pl. Volujaku.
1942-6-10 - Nemačka borbena grupa -Vestbosnien-, sastava: dvanaest nemačkih pešadijskih, jedan tenkovski i jedan pionirski bataljon i dva diviziona artiljerije, pet mađarskih monitora i oko dvadeset pet ustaških i domobranskih bataljona, sa izvesnim brojem četnika i milicionera (ukupno oko 35-40.000 vojnika), podržana od nekoliko eskadrila avijacije, otpočela kozarsku operaciju (koja je trajala do 30. jula), u kojoj je okružila 2. krajiški NOP odred (5 bataljona sa 3.500 boraca, 1 avion, 2 tenka, 2 oklopna automobila i 4-6 topova) s ciljem da ga uništi. Međutim, zahvaljujući herojskom otporu i jedinstvu naroda i jedinica. Odred je, u borbi u okruženju, razbio i uništio desetak neprijateljskih (domobranskih, ustaških i nemačkih) bataljona. Ponesen uspesima, on je tada ocenio da može odbraniti Kozaru. Ali kada je, u pogoršanoj situaciji, preduzeo proboj, on je, opterećen velikim zbegom i brojnim ranjenicima, pretrpeo znatne gubitke; ipak se delom probio a delom, razbijen u manje grupice, izbegao uništenje [Na okružnoj konferenciji KPJ za Kozaru (20. i 21. IX 1942) gubici 2. krajiškog NOP odreda su procenjeni na oko 1700 mrtvih, ranjenih i nestalih, uključujući i 500 ubijenih ranjenika. Neprijateljski gubici su ocenjeni na oko 7.000 izbačenih iz stroja. aplenjeno je preko 2.000 pušaka, 200 p. mitraljeza, 24 minobacača, a uništeno i oštećeno 11 tenkova. Po nemačkim podacima nemačke jedinice imale su 70 mrtvih i 187 ranjenih, a domobranske 475 mrtvih, 725 ranjenih i 510 nestalih, pri čemu nisu uračunati oni domobrani koji su se u međuvremenu vratili u jedinice.]. Do kraja. jula neprijatelj je dvaput prokrstario pl. Kozaru i pl. Prosaru, uništio veći broj ranjenika, sela opljačkao, a nekoliko desetina hiljada stanovnika internirao u logore i preselio ih u druge krajeve.
1942-6-10 - Delovi nemačke oklopne borbene grupe -Vedel- (dva bataljona motorizovane pešadije, bataljon tenkova i jedan artiljerijski divizion) prodrli iz Banje Luke i zauzeli Prijedor. Iznenađena Komanda mesta, sa zaštitnom četom, velikim brojem građana i pozadinskim rukovodstvima, probila se pod borbom na Kozaru.
1942-6-10 - Kod s. Radosavske (blizu Prijedora) delovi 1. krajiške NOU brigade razbili 1. bataljon 1, domobranskog pešadijskog puka.
1942-6-10 - Između s. Prijeboja i s. Ličkog Petrovog Sela (kod Titove Korenice) partizanski bataljon -Ognjen Prica- napao iz zasede kolonu jačine oko 120 ustaša. U borbi je poginulo 40 ustaša, dok partizani nisu imali gubitaka.
1942-6-10/11 - Delovi, 1. ličkog NOP odreda -Velebit- porušili železničku prugu Gospić-Lovinac u dužini od 900 m.
1942-6-10 - Na drumu kod s. Rovta (blizu Vrhnike) 2. četa 4. bataljona Notranjskog NOP odreda napala italijanske blindirane automobile: jedan potpuno uništila a drugi oštetila.
1942-6-10/11 - U s. D. Stepošu (kod Kruševca) delovi Jastrebačkog NOP odreda spalili opštinsku arhivu i razoružali 10 četnika.


Gradovi slobodne teritorije u teritoriji Jugoslavije na dan 10-06-1942 (crveno):
Poreč * Rovinj * Pazin * Labin * Rijeka * Novo Mesto * Metlika * Senj * Vojnić * Karlobag * Vrginmost * Koprivnica * Glina * Gospić * Čazma * Cazin * Korenica * Bihać * Zadar * Udbina * Virovitica * Gračac * Daruvar * Prijedor * Pakrac * Bosanski Petrovac * Sanski Most * Drvar * Šibenik * Bosansko Grahovo * Slavonska Požega * Banja Luka * Trogir * Glamoč * Jajce * Split * Livno * Teslić * Sombor * Bosanski Šamac * Bugojno * Doboj * Travnik * Subotica * Imotski * Tuzla * Bijeljina * Mostar * Zvornik * Sarajevo * Novi Sad * Sremska Mitrovica * Vlasenica * Ruma * Šabac * Zrenjanin * Foča * Gacko * Dubrovnik * Bileća * Valjevo * Trebinje * Beograd * Pančevo * Pljevlja * Užice * Prijepolje * Nikšić * Aranđelovac * Smederevo * Čačak * Cetinje * Požarevac * Bijelo Polje * Podgorica * Kragujevac * Kraljevo * Berane * Vrnjačka Banja * Novi Pazar * Kruševac * Bor * Negotin * Zaječar * Niš * Knjaževac * Leskovac * Debar * Vlasotince * Vranje * Skoplje * Kičevo * Prilep*
У Србији нема ниједан, нема!
 

Добро дошли

Buduća legenda
Poruka
26.791
Па колико још треба да се чекам да би демантовао самог себе.Да ниси и ти на путу у музеј као прока......
,,Стрпљење човека краси'', каже народна мудрост. Ако си човек, сачекаћеш!
 

Bren

Elita
Poruka
19.171
Partizanski pokret je bio izuzetno štetočinski po interese srpskog naroda u celini. Podizanje tzv. ustanka u Srbiji dovelo je do ogromnih represalija Trećeg rajha nad civilnim stanovništvom. Svecki revolucionar u nekom selu u Šumadiji ubije nemačkog mlekara na biciklu a potom ovi streljaju 100 Srba. Koja je tu korist za srpski narod? Dakle, što se Srbije tiče komiunisti su štetočine. Na teritoriji NDH, politički komesari su uneli raskol i kasniji građanski rat među Srbima koji su do tada imali jedinstveni antiustaški pokret. Što je još gore, budale zadojene svetskom revolucijom, u NDH napadnu Nemce( pa se onda desi Kozara) i još gore Italijane koji su do tada , koliko toliko, štitili od ustaša Srbe na svojoj teritoriji. Još jedno nerazumljivo ludilo od strane srpskih komunista. Svakako, partizanski pokret je bio veoma loš po Srbe ako se izuzmu komesari i prvoborci koji su oteli stanove po Beogradu. Danas su njihova deca i unuci glavne perjanice antisrpskih pokreta u Srbiji.
 

Nikita Kulganov

Buduća legenda
Poruka
26.817
Partizanski pokret je bio izuzetno štetočinski po interese srpskog naroda u celini. Podizanje tzv. ustanka u Srbiji dovelo je do ogromnih represalija Trećeg rajha nad civilnim stanovništvom. Svecki revolucionar u nekom selu u Šumadiji ubije nemačkog mlekara na biciklu a potom ovi streljaju 100 Srba. Koja je tu korist za srpski narod? Dakle, što se Srbije tiče komiunisti su štetočine. Na teritoriji NDH, politički komesari su uneli raskol i kasniji građanski rat među Srbima koji su do tada imali jedinstveni antiustaški pokret. Što je još gore, budale zadojene svetskom revolucijom, u NDH napadnu Nemce( pa se onda desi Kozara) i još gore Italijane koji su do tada , koliko toliko, štitili od ustaša Srbe na svojoj teritoriji. Još jedno nerazumljivo ludilo od strane srpskih komunista. Svakako, partizanski pokret je bio veoma loš po Srbe ako se izuzmu komesari i prvoborci koji su oteli stanove po Beogradu. Danas su njihova deca i unuci glavne perjanice antisrpskih pokreta u Srbiji.
Kada dodju ovakvi ''eksperti'' i pocnu da pricaju njihovu istoriju sto su oni izmsilili.....
- Italijani koji su doveli ustase na vlast i rekli evo vam drzava i radite sta hocete su ''spasavali Srbe''
- Ustaski pokolji su poceli u NDH cim su dosli vlast, a da niko nikoga nije napao, desili su se pokolji po Hercegovini, Bosni, Bjelovaru, Slavonija....i onda se ''desila Kozara'', partizani su upravo stitili Srbe da ih ustase ne pokolju.
Partizanski pokret je bio odlican po Srbe jer su Srbi u NDH preziveli zahvaljujuci partizanskom pokretu.
 

Brđanin

Domaćin
Poruka
4.167
Kada dodju ovakvi ''eksperti'' i pocnu da pricaju njihovu istoriju sto su oni izmsilili.....
- Italijani koji su doveli ustase na vlast i rekli evo vam drzava i radite sta hocete su ''spasavali Srbe''
- Ustaski pokolji su poceli u NDH cim su dosli vlast, a da niko nikoga nije napao, desili su se pokolji po Hercegovini, Bosni, Bjelovaru, Slavonija....i onda se ''desila Kozara'', partizani su upravo stitili Srbe da ih ustase ne pokolju.
Partizanski pokret je bio odlican po Srbe jer su Srbi u NDH preziveli zahvaljujuci partizanskom pokretu.
Jeste. Zato su porobljeni na Kozari, odakle su transportovani u logore smrti gdje su mahom pobijeni.
 

Bren

Elita
Poruka
19.171
Kada dodju ovakvi ''eksperti'' i pocnu da pricaju njihovu istoriju sto su oni izmsilili.....
- Italijani koji su doveli ustase na vlast i rekli evo vam drzava i radite sta hocete su ''spasavali Srbe''
- Ustaski pokolji su poceli u NDH cim su dosli vlast, a da niko nikoga nije napao, desili su se pokolji po Hercegovini, Bosni, Bjelovaru, Slavonija....i onda se ''desila Kozara'', partizani su upravo stitili Srbe da ih ustase ne pokolju.
Partizanski pokret je bio odlican po Srbe jer su Srbi u NDH preziveli zahvaljujuci partizanskom pokretu.

Nemaš ti pojma a što nije ni čudno jer si se "obrazovao" uz filmove Veljka Bulajića. Što se Kozare tiče, tu akciju su inicirali Nemci kao odgovor na stalne komunističke sabotaže na podkozarskim prugama i rudniku Ljubija. Nemce je jedino interesovalo da eksploatacija i transport rude teču nesmetano. Da nije bilo tih sabotaža Nemci ne bi pregazili Kozaru niti bi civile prepustili ustaškim manijacima. Srećom, pa su se tvoji komunisti "probili" iz obruča i nastavili svetsku revoluciju. Da se zna, da je deo Kozare(manji) ostao netaknut jer su ga držali četnici. Na primeru Kozare se lepo vidi koliko je komunističko-partizanski pokret u NDH bio štetan za Srbe. Na teritorijama koje su držali Italijani nije bilo ustaških pokolja u većoj meri. To je činjenica.
 

Nikita Kulganov

Buduća legenda
Poruka
26.817
Nemaš ti pojma a što nije ni čudno jer si se "obrazovao" uz filmove Veljka Bulajića. Što se Kozare tiče, tu akciju su inicirali Nemci kao odgovor na stalne komunističke sabotaže na podkozarskim prugama i rudniku Ljubija. Nemce je jedino interesovalo da eksploatacija i transport rude teču nesmetano. Da nije bilo tih sabotaža Nemci ne bi pregazili Kozaru niti bi civile prepustili ustaškim manijacima. Srećom, pa su se tvoji komunisti "probili" iz obruča i nastavili svetsku revoluciju. Da se zna, da je deo Kozare(manji) ostao netaknut jer su ga držali četnici. Na primeru Kozare se lepo vidi koliko je komunističko-partizanski pokret u NDH bio štetan za Srbe. Na teritorijama koje su držali Italijani nije bilo ustaških pokolja u većoj meri. To je činjenica.
Tek ti nemas pojma, jer izmisljas svoju ''istoriju''.
Ustase cim su dobili vlast poceli su pokolji - Bjelovar, Srem, Slavonija, Kordun, Banija, Hercegovina i poceli su da rade ustaski logori smrti. Kako su sve to prepustili Nemci ustasama da rade ?
Ustase su poceli klanja i na Kozari, i sada po tebi trebali su da puste da ih sve poubijaju, da Nemci ne bi pokrenuli ofanzivu ? Koja ''logika''
Cetnici su postpisali sporazume da ustasama i sa njima zajedno se borili protiv partizana, a to sto su druge Srbe te iste ustase klale i ubijale, to za cetnike nije bilo vazno.
Da nije bilo partizana koja su se borili protiv ustasa u NDH i unistvali ustaske garnizone jajce, Livno,Bihac, Tomislavgrad. Kupres....nebi jedan Srbin preziveo u NDH.
To su istorijske cinjenice, a ne tvoje prizvoljne mastarije
 

Добро дошли

Buduća legenda
Poruka
26.791
Jugoslоvenski partizani
https://web.archive.org/web/20160711180521/http://www.znaci.net:80/index.php
Хронологија догађаја:
1942-7-11
- Делови 2. пролетерске НОУ бригаде потиснули 105 усташких милиционера и неколико жандарма и заузели с. Шебешић (код Травника), где су порушили шумску пругу и уништили 3 локомотиву и 4 управне зграде пилане -Угар-.
1942-7-11 - Један батаљон италијанске дивизије -Сасари-, ојачан четом тенкова и артиљеријом, и око 250 четника из Бос. Грахова, уз подршку једне ескадриле авиона, извршили напад на партизански батаљон -Старац Вујадин- Динарско-далматинског НОП одреда у доњем Ливањском пољу. До 13. јула непријатељ је продро до с. Сајковића, али је противнападом партизанског батаљона -Старац Вујадин- и 2. далматинског ударног партизанског батаљона одбачен у Бос. Грахово. Између осталих, заробљено је 38 италијанских војника, док се један део подавио у блату Ждраловца.
11.7.1942 - У рејону с. Кулаглића (код Прозора), у сусретној борби између 4. батаљона 1. пролетерске НОУ бригаде и једне чете усташке Црне легије, смртно рањена, а следећег дана подлегла ранама, политички комесар чете у 4. батаљону Олга Јовичић Рита, народни херој.
1942-7-11/12 - Трећи батаљон 4. пролетерске НОУ бригаде лако савладао мању усташко-жандармеријску посаду и заузео Г, Вакуф, где су сутрадан формирани НО одбор и Команда места.
1942-7-11 - Делови 1. славонског НОП одреда и Банијска пролетерска чета, после седмочасовне жестоке борбе, заузели усташко упориште у с. Сирачу (код Дарувара). Непријатељ је имао око 20 мртвих и рањених. Заплењено је 26 пушака, 600 метака и други ратни материјал.
1942-7-11 - На пл. Лисцу Велешки НОП одред -Пере Тошев- водио је борбу у окружењу против много јачих бугарских снага и полиције из Велеса (сада: Титов Велес), па се у току ноћи вештим маневром извукао из окружења.
1942-7-11 - На пустари код с. Лаћарка (близу Срем. Митровице) група бораца 4. чете Фрушкогорског НОП одреда разоружала непријатељску стражу и запленила 7 пушака са 250 метака, доста друге војничке опреме и 5 коња са запрегом.
1942-7-11 - У селима Лаћарку, Мартинцима и Суљму (близу Срем. Митровице) месне десетине спалиле 8 дреш-гарнитура и 1 круначу за кукуруз.


Градови слободне територије на територији Југославије на дан 11-07-1942 (црвено):
Пореч * Ровињ * Пазин * Лабин * Ријека * Ново Место * Метлика * Сењ * Војнић * Карлобаг * Вргинмост * Копривница * Глина * Госпић * Чазма * Цазин * Кореница * Бихаћ * Задар * Удбина * Вировитица * Грачац* Дарувар * Приједор * Пакрац * Босански Петровац * Сански Мост * Дрвар * Шибеник * Босанско Грахово * Славонска Пожега * Бања Лука * Трогир * Гламоч * Јајце * Сплит * Ливно * Теслић * Сомбор * Босански Шамац * Бугојно * Добој * Травник * Суботица * Имотски* Тузла * Бијељина * Мостар * Зворник * Сарајево * Нови Сад * Сремска Митровица * Власеница * Рума * Шабац * Зрењанин * Фоча * Гацко * Дубровник * Билећа * Ваљево * Требиње * Београд * Панчево * Пљевља * Ужице * Пријепоље * Никшић *Аранђеловац * Смедерево * Чачак * Цетиње * Пожаревац * Бијело Поље * Подгорица * Крагујевац * Краљево * Беране * Врњачка Бања * Нови Пазар * Крушевац * Бор * Неготин * Зајечар * Ниш * Књажевац * Лесковац * Дебар * Власотинце * Врање * Скопље *Кичево * Прилеп
 
Da biste mogli da kreirate nove teme, trajno koristite svoje ime i ne pogađate stalno slike - kliknite ovde da se registrujete.

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.