Quantcast

Ko je Isus Hristos?

gost 327469

Ističe se
Poruka
2.853
Da čujemo što ljudi i apostoli misle - TKO je Isus:
---------------------------------------------------------------------

MARKO 8,27
I krenu Isus i njegovi učenici u sela Cezareje Filipove. Putem on upita učenike:
"Što govore ljudi, tko sam ja?
MARKO 8,28
Oni mu rekoše:
"Da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći opet da si neki od proroka.
MARKO 8,29
On njih upita: "A vi, što vi kažete, tko sam ja?"
Petar prihvati i reče: "Ti si Pomazanik - Krist!
MARKO 8,30
I zaprijeti im da nikomu ne kazuju o njemu.
MARKO 8,31
I poče ih poučavati kako Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i nakon tri dana da ustane.
 

zarkus

Iskusan
Poruka
5.008
Isus je samo jedan od brojnih ubijenih od strane rimljana i kompanije. Ni po čemu poseban ni značajan. Ništa više božji sin nego bilo koji čovek...
A onaj ko veruje da je on vaskrsao,taj je jednostavno izgubio dodir sa realnošću.
 

villaret

Veoma poznat
Banovan
Poruka
13.302
Da čujemo što ljudi i apostoli misle - TKO je Isus:
---------------------------------------------------------------------

MARKO 8,27
I krenu Isus i njegovi učenici u sela Cezareje Filipove. Putem on upita učenike:
"Što govore ljudi, tko sam ja?
MARKO 8,28
Oni mu rekoše:
"Da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći opet da si neki od proroka.
MARKO 8,29
On njih upita: "A vi, što vi kažete, tko sam ja?"
Petar prihvati i reče: "Ti si Pomazanik - Krist!
MARKO 8,30
I zaprijeti im da nikomu ne kazuju o njemu.
MARKO 8,31
I poče ih poučavati kako Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i nakon tri dana da ustane.
a tko je isus piramido..da si ubacio jahva umesto gospod znao bi ko je isus..malo bi falsovan a bolje i to nego da te duh sveti zaobilazi ko da si kuga.z:p

Zato vam dajem na znanje da niko ko duhom Božijim govori neće reći: Anatemate Isusa; i niko ne može Isusa Gospodom nazvati osim Duhom Svetim.
 

Zoran Štros

Zainteresovan član
Poruka
259
Mogli bi svi da se podsetimo na dobro poznate reči iz Jevanđelja apostola Jovana...


Joh 1:1 U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč.
Joh 1:2 Ona beše u početku u Boga.
Joh 1:3 Sve je kroz Nju postalo, i bez Nje ništa nije postalo što je postalo.
Joh 1:4 U Njoj beše život, i život beše videlo ljudima.
Joh 1:5 I Videlo se svetli u tami, i tama Ga ne obuze.
Joh 1:6 Posla Bog čoveka po imenu Jovana.
Joh 1:7 Ovaj dođe za svedočanstvo da svedoči za Videlo da svi veruju kroza nj.
Joh 1:8 On ne beše Videlo, nego da svedoči za Videlo.
Joh 1:9 Beše Videlo istinito koje obasjava svakog čoveka koji dolazi na svet.
Joh 1:10 Na svetu beše, i svet kroza Nj posta, i svet Ga ne pozna.
Joh 1:11 K svojima dođe, i svoji Ga ne primiše.
Joh 1:12 A koji Ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božiji, koji veruju u ime Njegovo,
Joh 1:13 Koji se ne rodiše od krvi, ni od volje telesne, ni od volje muževlje, nego od Boga.
Joh 1:14 I reč postade telo i useli se u nas puno blagodati i istine; i videsmo slavu Njegovu, slavu, kao Jedinorodnoga od Oca.
Joh 1:15 Jovan svedoči za Njega i viče govoreći: Ovaj beše za koga rekoh: Koji za mnom ide preda mnom postade, jer pre mene beše.
Joh 1:16 I od punine Njegove mi svi uzesmo blagodat za blagodaću.
Joh 1:17 Jer se zakon dade preko Mojsija, a blagodat i istina postade od Isusa Hrista.
Joh 1:18 Boga niko nije video nikad: Jedinorodni Sin koji je u naručju Očevom, On Ga javi.
Joh 1:19 I ovo je svedočanstvo Jovanovo kad poslaše Jevreji iz Jerusalima sveštenike i Levite da ga zapitaju: Ko si ti?
Joh 1:20 I on prizna, i ne zataji, i prizna: Ja nisam Hristos.
Joh 1:21 I zapitaše ga: Ko si dakle? Jesi li Ilija? I reče: Nisam. Jesi li prorok? I odgovori: Nisam.
Joh 1:22 A oni mu rekoše: Ko si? Da možemo kazati onima što su nas poslali: Šta kažeš za sebe?
Joh 1:23 Reče: Ja sam glas onog što viče u pustinji: Poravnite put Gospodnji; kao što kaza Isaija prorok.
Joh 1:24 I behu poslanici od fariseja,
Joh 1:25 I zapitaše ga govoreći mu: Zašto, dakle, krštavaš kad ti nisi Hristos ni Ilija ni prorok?
Joh 1:26 Odgovori im Jovan govoreći: Ja krštavam vodom a među vama stoji koga vi ne znate.
Joh 1:27 On je Onaj što će doći za mnom, koji beše preda mnom; kome ja nisam dostojan odrešiti remen na obući Njegovoj.
Joh 1:28 Ovo bi u Vitaniji preko Jordana gde Jovan krštavaše.
Joh 1:29 A sutradan vide Jovan Isusa gde ide k njemu, i reče: Gle, jagnje Božije koje uze na se grehe sveta.
Joh 1:30 Ovo je Onaj za koga ja rekoh: Za mnom ide čovek koji preda mnom postade, jer pre mene beše.
Joh 1:31 I ja Ga ne znadoh: nego da se javi Izrailju zato ja dođoh da krstim vodom.
Joh 1:32 I svedoči Jovan govoreći: Videh Duha gde silazi s neba kao golub i stade na Njemu.
Joh 1:33 I ja Ga ne znadoh; nego Onaj koji me posla da krstim vodom On mi reče: Na koga vidiš da silazi Duh i stoji na Njemu to je Onaj koji će krstiti Duhom Svetim.
Joh 1:34 I ja videh i zasvedočih da je ovaj Sin Božji.
Joh 1:35 A sutradan, opet, stajaše Jovan i dvojica od učenika njegovih,
Joh 1:36 I videvši Isusa gde ide, reče: Gle, jagnje Božije.
Joh 1:37 I čuše ga oba učenika kad govoraše, i otidoše za Isusom.
Joh 1:38 A Isus obazrevši se i videvši ih gde idu za Njim, reče im: Šta ćete? A oni Mu rekoše: Ravi! (koje znači: učitelju) gde stojiš?
Joh 1:39 I reče im: Dođite i vidite. I otidoše, i videše gde stajaše; i ostaše u Njega onaj dan. A beše oko devetog sahata.
Joh 1:40 A jedan od dvojice koji čuše od Jovana i iđahu za Njim beše Andrija, brat Simona Petra;
Joh 1:41 On nađe najpre brata svog Simona, i reče mu: Mi nađosmo Mesiju, koje znači Hristos.
Joh 1:42 I dovede ga k Isusu. A Isus pogledavši na nj reče: Ti si Simon, sin Jonin; ti ćeš se zvati Kifa, koje znači Petar.
Joh 1:43 A sutradan namisli izići u Galileju, i nađe Filipa, i reče mu: Hajde za mnom.
Joh 1:44 A Filip beše iz Vitsaide, iz grada Andrijinog i Petrovog.
Joh 1:45 Filip nađe Natanaila, i reče mu: Za koga Mojsije u zakonu pisa i proroci, nađosmo Ga, Isusa sina Josifova iz Nazareta.
Joh 1:46 I reče mu Natanailo: Iz Nazareta može li biti šta dobro? Reče mu Filip: Dođi i vidi.
Joh 1:47 A Isus videvši Natanaila gde ide k Njemu reče za njega: Evo pravog Izrailjca u kome nema lukavstva.
Joh 1:48 Reče Mu Natanailo: Kako me poznaješ? Odgovori Isus i reče mu: Pre nego te pozva Filip videh te kad beše pod smokvom.
Joh 1:49 Odgovori Natanailo i reče Mu: Ravi! Ti si Sin Božiji, Ti si Car Izrailjev.
Joh 1:50 Odgovori Isus i reče mu: Što ti kazah da te videh pod smokvom zato veruješ; videćeš više od ovog.
Joh 1:51 I reče mu: Zaista, zaista vam kažem: Odsele ćete videti nebo otvoreno i anđele Božije gde se penju i silaze k Sinu čovečijem.


gdje piše -
isus je riječ?
gdje piše da je gospodin yehoshua sam reko -
ja sam riječ! - ?
ja sam bog! - ?

nigdje nikad!
zašto ne?

pa zato jer nema laži u bibliji!

==========================

za one kojima je riječ = sin:
_______________________________________

riječ = bog
bog = otac jhvh

kad bi sin gospodin yehoshua krist - bio riječ
to bi značilo da je sin = bog

tada imaš dva boga
boga oca i boga sina

tada si više božac

--------------------------------------------------------------------------------------sin od boga jedinoga oca jhvh
gospodin yehoshui = riječ = bog?
==============================================

1. ivanova 5,7
jer su trojica, što svjedoče u nebu:
"otac, logos i duh sveti;
i ova su trojica jedno,
…………………………………………..
postoji svjedočanstvo na nebu.
troje je na nebu.

1. na nebu je bog jhvh.

2. bog jhvh ima svoju riječ kojom sve stvara.
riječ je bog – riječ je jhvh.

3. bog jhvh ima svoga duha.
bog jhvh je svet i njegov duh je sveti duh.

na nebu bog jhvh i njegova riječ i njegov sveti duh koji čine jedno.
jedinoga boga jhvh.

------------------------------
stih prije i stih poslije ovoga jasno odvajaju gospodinu yehoshuu
od toga da je riječ,
jer gospodin yehoshua svjedoči na zemlji
a bog - koji je otac riječ sd - svjedoči na nebu.

======================================

1.božja zapovijest kaže tko je bog:
…………………………............................

izlazak 20,2 "ja sam jhvh, bog tvoj,
koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva.
izlazak 20,3 nemoj imati drugih bogova uz mene.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

da li je neupitno da je
bog = otac = jhvh?
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

to sad uvrsti u ivana da ti se otvore oči
------------------------------------------------------

ivan 1,1
u početku bijaše riječ i riječ bijaše u boga oca jhvh
i riječ bijaše bog otac jhvh.
……………………………………….

ivan 1,14
i bog otac jhvh = riječ napravi tijelo isusu i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu - slavu koju ima kao jedinorođenac
od boga oca jhvh - pun milosti i istine.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
kjv

joh 1:14
and the word was made flesh, and dwelt among us,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
riječ je napravila tijelo
riječ – bog – napravio tijelo – jehoshui – koji je do tada bio duhovno biće

============================
hebrejima 10,5
zato on ulazeći u svijet veli: žrtva i prinos ne mile ti se,
nego si mi tijelo pripravio;
 

Zoran Štros

Zainteresovan član
Poruka
259
Gospod Bog Svedrzitelj ili Savaot po crkvenoslovenskom
OTKRIVENJE 1,8
Ja sam Alfa i Omega, govori Gospodin Bog -
Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi,
SVEVLADAR
=============================
Onaj Koji je A&O
Taj je i SVEVLADAR!
Taj je i BOG Jedini!
_____________________


OTKRIVENJE 15,3 –
PJESMA Sina G Yehošue
svome Bogu i Ocu - JHVH -
Koji je SVEVLADAR = SVEDRŽITELJ = EL ŠADAJ = SVEMOGUĆI


=========================================

OTKRIVENJE 15,3

Pjevaju pjesmu Mojsija, sluge Božjega, i PJESMU JAGANJČEVU:

"Velika su i čudesna djela tvoja, Gospodine, Bože, SVEVLADARU!

Pravedni su i istiniti putovi tvoji, Kralju naroda!

OTKRIVENJE 15,4

Tko da te se ne boji, Gospodine, tko da ne slavi ime tvoje!

Ti si jedini svet!

I zato svi će narodi doći i klanjati se pred tobom

jer se očitovahu pravedna djela tvoja!

---------------------------------------------------
G Yehoshua je na Nebu.
ALI!

I nadalje G Yehoshua ima svoga Boga Oca YHWH.
I nadalje G Yehoshua slavi Ime Boga YHWH.
I nadalje G Yehoshua tvrdi da je JEDINO YHWH – SVET.
I nadalje G Yehoshua tvrdi da je YHWH Jedini Bog.
I nadalje G Yehoshua se klanja Jedinome Bogu YHWH.

G Yehoshua je stavljen u (skoro) istu poziciju kao i Mojsije.
-----------------------------------------------------------------

I nadalje G Yehoshua tvrdi da je Bog YHWH = El Šadaj (Svemogući)
Time G Yehoshua kaže da On – Isus NIJE A&O,
jer je A&O – BOG i El Šadaj – a G Yehoshua TO nije.
-----------------------------------------------------------------------

G Yehoshua NIJE i NEĆE nikada biti Bog.

===========================

G3841

παντοκράτωρ - pantokratōr - pan-tok-rat'-ore
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

From G3956 and G2904; the all ruling, that is, God (as absolute and universal sovereign): - Almighty, Omnipotent.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Iz G3956 i G2904; sve vladajuće, to jest, Bog (kao apsolutni i univerzalni suveren): Svemogući, Svemoćni.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Total KJV occurrences: 10


 
Top