Ko ima daće mu se još. ko nema uzeće mu se i to što ima

kako shvatate sledeće

Matej 13,12Jer ko ima, daće mu se, i preteći će mu; a koji nema, uzeće mu se i ono što ima.

na prvi pogled zvuči nepravedno jer bi se prevelo bogati će biti sve bogatiji a siromašni sve siromašniji

ja međutim tvrdim da se radi o nečemu drugom

ko ima malo bilo čega bilo novca, bilo talenta za nešto bilo ljubavi bilo osećaja sreće bilo lične harizme, bilo duhovitosti bilo čega i radi na tome uvećavaće to što ima
ko kaže nemam, ne mogu, tj. ko ne veruje da će imati to što želi neće ni raditi na tome da ima više toga pa će izgubiti i ono što ima

zato umesto da kažete sebi da nemate i nikada nećete imati to što želite, kažite sebi imam nešto toga radom ću steći više....

bilo šta se uvećava korak po korak zrno po zrno ali mora da se krene od nečega a ne od ničega

znači nije u pitanju nešto da Bog nekako daje onima koji imaju nego samo mudro zapažanje kako funkcioniše ljudski um
Mnogo je jednostavnije.
Evo neka nam Isus sam kaze sta misli.

Gospodar je dao trojici sluga odredjenu vrednost blaga.
Jednom 5 talenata tezine.
Drugom 2.
Trecem 1
Kada se vratio, sluge svode racun pred gospodarem.

Gospodar je Isus, sluge su verni.
Talanat je nauka spasenja i mogucnost da se spasimo.

Na kraju dolazi gospodar i gleda kako
su postupili sa datim.
Onaj sa 5 je zaradio jos 5= 10.

On je prihvatio nauku Hristovu, ziveo po njoj, cak i drugima govorio o tome i oni su prihvatili.

Onaj sa 2
I on isto kao i ovaj sa 5.
Samo je imao manje znanja i nadarenosti.
2×2=4

Onaj sa 1?
Niti je to upottebio za sebe niti za druge.

Ono sto ce mu se uzeti to je spasenje.
To je znacenje price.

A ovima dvojici sa 2 i 5 talanta ce se dati spasenje.
Oni ga jos nisu imali.
Imali su samo mogucnost i podrsku opisanu talantima.
Ali posle dolaska gospodara dobili su spasenje.
Jer su imali i to sto du imali du prihvatili i ziveli po tome.
I sada im je dato.


Matej 25,19A po drugom vremenu dođe gospodar tijeh sluga, i stade se računiti s njima.
Matej 25,20I pristupivši onaj što je primio pet talanata, donese još pet talanata govoreći: gospodaru! predao si mi pet talanata; evo još pet talanata ja sam dobio s njima.
Matej 25,21A gospodar njegov reče mu: dobro, slugo dobri i vjerni! U malom bio si mi vjeran, nad mnogijem ću te postaviti; uđi u radost gospodara svojega.
Matej 25,22A pristupivši i onaj što je primio dva talanta reče: gospodaru! predao si mi dva talanta; evo još dva talanta ja sam dobio s njima.
Matej 25,23A gospodar njegov reče mu: dobro, slugo dobri i vjerni! U malom bio si mi vjeran, nad mnogijem ću te postaviti; uđi u radost gospodara svojega.
Matej 25,24A pristupivši i onaj što je primio jedan talanat reče: gospodaru! znao sam da si ti tvrd čovjek: žnješ gdje nijesi sijao, i kupiš gdje nijesi vijao;
Matej 25,25Pa se pobojah i otidoh te sakrih talanat tvoj u zemlju; i evo ti svoje.
Matej 25,26A gospodar njegov odgovarajući reče mu: zli i ljenjivi slugo! znao si da ja žnjem gdje nijesam sijao, i kupim gdje nijesam vijao:
Matej 25,27Trebalo je dakle moje srebro da daš trgovcima; i ja došavši uzeo bih svoje s dobitkom.
Matej 25,28Uzmite dakle od njega talanat, i podajte onome što ima deset talanata.
Matej 25,29Jer svakome koji ima, daće se, i preteći će mu; a od onoga koji nema, i što ima uzeće se od njega.
Matej 25,30I nevaljaloga slugu bacite u tamu najkrajnju; ondje će biti plač i škrgut zuba.

Ishod price, od nevaljalog slugu se uzelo spasrnje.
Vecnost.
Isus u daljem tekstu objasnjava sta to znaci.
Ovi kao ova dvojica sa 2 i 5 talanta su ovce.
A ovi sa 1 sto ga nisu upotre ili su ovnovi.


Matej 25,31A kad dođe sin čovječij u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njime, onda će sjesti na prijestolu slave svoje.
Matej 25,32I sabraće se pred njim svi narodi, i razlučiće ih između sebe kao pastir što razlučuje ovce od ovnova.
Matej 25,33I postaviće ovce s desne strane sebi, a jarce s lijeve.
Matej 25,34Tada će reći car onima što mu stoje s desne strane: hodite blagosloveni oca mojega; primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja svijeta.


Ovo su oni koji nidu upotrebili dato kao onaj sa 1 talantam.
Moze da bude i neki sa 5 koji ih nije upotrebio, itd
Matej 25,41Tada će reći i onima što mu stoje s lijeve strane: idite od mene prokleti u oganj vječni pripravljen đavolu i anđelima njegovijem.
 
Mnogo je jednostavnije.
Evo neka nam Isus sam kaze sta misli.

Gospodar je dao trojici sluga odredjenu vrednost blaga.
Jednom 5 talenata tezine.
Drugom 2.
Trecem 1
Kada se vratio, sluge svode racun pred gospodarem.

Gospodar je Isus, sluge su verni.
Talanat je nauka spasenja i mogucnost da se spasimo.

Na kraju dolazi gospodar i gleda kako
su postupili sa datim.
Onaj sa 5 je zaradio jos 5= 10.

On je prihvatio nauku Hristovu, ziveo po njoj, cak i drugima govorio o tome i oni su prihvatili.

Onaj sa 2
I on isto kao i ovaj sa 5.
Samo je imao manje znanja i nadarenosti.
2×2=4

Onaj sa 1?
Niti je to upottebio za sebe niti za druge.

Ono sto ce mu se uzeti to je spasenje.
To je znacenje price.

A ovima dvojici sa 2 i 5 talanta ce se dati spasenje.
Oni ga jos nisu imali.
Imali su samo mogucnost i podrsku opisanu talantima.
Ali posle dolaska gospodara dobili su spasenje.
Jer su imali i to sto du imali du prihvatili i ziveli po tome.
I sada im je dato.


Matej 25,19A po drugom vremenu dođe gospodar tijeh sluga, i stade se računiti s njima.
Matej 25,20I pristupivši onaj što je primio pet talanata, donese još pet talanata govoreći: gospodaru! predao si mi pet talanata; evo još pet talanata ja sam dobio s njima.
Matej 25,21A gospodar njegov reče mu: dobro, slugo dobri i vjerni! U malom bio si mi vjeran, nad mnogijem ću te postaviti; uđi u radost gospodara svojega.
Matej 25,22A pristupivši i onaj što je primio dva talanta reče: gospodaru! predao si mi dva talanta; evo još dva talanta ja sam dobio s njima.
Matej 25,23A gospodar njegov reče mu: dobro, slugo dobri i vjerni! U malom bio si mi vjeran, nad mnogijem ću te postaviti; uđi u radost gospodara svojega.
Matej 25,24A pristupivši i onaj što je primio jedan talanat reče: gospodaru! znao sam da si ti tvrd čovjek: žnješ gdje nijesi sijao, i kupiš gdje nijesi vijao;
Matej 25,25Pa se pobojah i otidoh te sakrih talanat tvoj u zemlju; i evo ti svoje.
Matej 25,26A gospodar njegov odgovarajući reče mu: zli i ljenjivi slugo! znao si da ja žnjem gdje nijesam sijao, i kupim gdje nijesam vijao:
Matej 25,27Trebalo je dakle moje srebro da daš trgovcima; i ja došavši uzeo bih svoje s dobitkom.
Matej 25,28Uzmite dakle od njega talanat, i podajte onome što ima deset talanata.
Matej 25,29Jer svakome koji ima, daće se, i preteći će mu; a od onoga koji nema, i što ima uzeće se od njega.
Matej 25,30I nevaljaloga slugu bacite u tamu najkrajnju; ondje će biti plač i škrgut zuba.

Ishod price, od nevaljalog slugu se uzelo spasrnje.
Vecnost.
Isus u daljem tekstu objasnjava sta to znaci.
Ovi kao ova dvojica sa 2 i 5 talanta su ovce.
A ovi sa 1 sto ga nisu upotre ili su ovnovi.


Matej 25,31A kad dođe sin čovječij u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njime, onda će sjesti na prijestolu slave svoje.
Matej 25,32I sabraće se pred njim svi narodi, i razlučiće ih između sebe kao pastir što razlučuje ovce od ovnova.
Matej 25,33I postaviće ovce s desne strane sebi, a jarce s lijeve.
Matej 25,34Tada će reći car onima što mu stoje s desne strane: hodite blagosloveni oca mojega; primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja svijeta.


Ovo su oni koji nidu upotrebili dato kao onaj sa 1 talantam.
Moze da bude i neki sa 5 koji ih nije upotrebio, itd
Matej 25,41Tada će reći i onima što mu stoje s lijeve strane: idite od mene prokleti u oganj vječni pripravljen đavolu i anđelima njegovijem.
miožda...a možda je talant u toj priči jedinica ljubavi...neko je stekao više ljubavi za bližnje neko manje već u kakvoj se porodici rodio...to je početna tačka odnosno ono što je gospodar dao slugama...e sad neko je tu svoju ljubav umnožio neko nije...
 
miožda...a možda je talant u toj priči jedinica ljubavi...neko je stekao više ljubavi za bližnje neko manje već u kakvoj se porodici rodio...to je početna tačka odnosno ono što je gospodar dao slugama...e sad neko je tu svoju ljubav umnožio neko nije...
Prica govori od svakoga ce se traziti koliko mu je dato.
Neko ne razume kao drugi.
Ili psihicki nije skroz zdrav.
Itd.
 
miožda...a možda je talant u toj priči jedinica ljubavi...neko je stekao više ljubavi za bližnje neko manje već u kakvoj se porodici rodio...to je početna tačka odnosno ono što je gospodar dao slugama...e sad neko je tu svoju ljubav umnožio neko nije...
Neces tim upornim ponavljanjima rječi ljubav proizvesti ljubav.
To je krscanski narativ imitacije.
 
Ahaa ljubav na dugme da bi se spasio.
Danas cu da volim druge da dobijem poene kod big brothera.
Okey jasno manje zlo...
problem je što iskrena ljubav mora biti bez koristoljublja...a želja za spasenjem je koristoljublje...zato hrišćani imaju tipično samo imitaciju ljubavi..hrišćanstvo je ubila priča o spasenju...uzela mu je dušu
 
Poslednja izmena:
ne može se ljubav zapovediti....ne mogu se voleti svi ljudi bez shvatanja neke osnove da su svi jednakovredna Božija deca...da su svi emanacija istog Boga...onda ljubav sledi prirodno...ali Isus nije dao tu osnovu nego samo zapovest...
Tko njega ne jede nema ljubavi.
Zato u nedjelju trk po ljubav i ostavi koju kintu.
 

Back
Top