Ko daje apsolutnu slobodnu volju...bog ili lucifer?

Zapovesti su date, ali ti imas slobodu da ih se ne pridrzavas. Ateisti cesto koriste kao argument upravo to da neces moci u raj ako ne slusas. Ne! Zapovesti postoje da bi covek spasao dusu svoju jer ti gresi unistavaju ono ljudsko u nama i mi tonemo svi vise i vise.

Bog, kao nas tvorac znas sta je dobro za nas te u skladu sa tim nama daje uputstvo kako ziveti srecnim zivotom.
 
Zapovesti su date, ali ti imas slobodu da ih se ne pridrzavas. Ateisti cesto koriste kao argument upravo to da neces moci u raj ako ne slusas. Ne! Zapovesti postoje da bi covek spasao dusu svoju jer ti gresi unistavaju ono ljudsko u nama i mi tonemo svi vise i vise.

Bog, kao nas tvorac znas sta je dobro za nas te u skladu sa tim nama daje uputstvo kako ziveti srecnim zivotom.

nisam ateista

zapovesti su date a ako ih se ne pridržavavaš, šta sledi ?
 
nisam ateista

zapovesti su date a ako ih se ne pridržavavaš, šta sledi ?
Nisam rekao da jesi.
Hajd ovako. Bog te je stvorio i rekao ti "Ovo su stvari koje ne smes ciniti jer ce ti ukaljati dusu i neces imati mira i neces zeleti dobro drugom ljudskom bicu. Tvojim slobodnim izborom biras. "

E, sada. Mi sami kaznjavamo svojim izborom. Bog nam govori kakvi ce uci u njegovo carstvo. Dakle, dobri ljudi koji ne zele da ubijaju, da kradu, da lazu, da naude drugima. Raj bi se raspao da se jedan takav nadje. Kao vuk medju ovcama
 
Zapovesti su date, ali ti imas slobodu da ih se ne pridrzavas. Ateisti cesto koriste kao argument upravo to da neces moci u raj ako ne slusas. Ne! Zapovesti postoje da bi covek spasao dusu svoju jer ti gresi unistavaju ono ljudsko u nama i mi tonemo svi vise i vise.

Bog, kao nas tvorac znas sta je dobro za nas te u skladu sa tim nama daje uputstvo kako ziveti srecnim zivotom.
Ne koriste ateisti to kao argument, nego vernici zakone na takav
način doživljavaju i opisuju. To nisu neki nametnuti zakoni, napravljeni
da bi čovek bio testiran, već su sastavni deo kreacije.
 
Ja sam Gospod, Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova uz mene!
----------------


naređenje ili dobronameran savet ....?
Dobronameran savet Jahveov jer je ako imaš drugih bogova onda podležeš pod zakon Jahveov da oni koji veruju u Jahvea imaju svetu dužnost da te ubiju :p

5. Mojsijeva 13,6Ako bi te podbadao brat tvoj, sin matere tvoje, ili sin tvoj ili kći tvoja, ili žena tvoja mila, ili prijatelj tvoj koji ti je kao duša tvoja, govoreći ti tajno: hajde da služimo drugim bogovima, kojih nijesi znao ni ti ni oci tvoji,
5. Mojsijeva 13,7Između bogova drugih naroda koji su oko vas, blizu ili daleko od tebe, od jednoga kraja zemlje do drugoga,
5. Mojsijeva 13,8Ne pristaj s njim niti ga poslušaj; neka ga ne žali oko tvoje, i nemoj mu se smilovati niti ga taji,
5. Mojsijeva 13,9Nego ga ubij: tvoja ruka nek se prva digne na nj da ga ubiješ, pa onda ruka svega naroda.
5. Mojsijeva 13,10Zaspi ga kamenjem da pogine; jer te šćaše odvratiti od Gospoda Boga tvojega, koji te je izveo iz zemlje Misirske, iz kuće ropske;
5. Mojsijeva 13,11Da sav Izrailj čuje i boji se, i da se više ne učini tako zlo među vama.

alternativno dobronameran savet ti je i da ne živiš u mestu gde ima onih koji veruju u druge bogove

5. Mojsijeva 13,12Ako za kakav grad svoj, koji ti Gospod Bog tvoj da da u njemu živiš, čuješ gdje govore:
5. Mojsijeva 13,13Izidoše ljudi nevaljali između tebe i otpadiše sve koji žive u gradu njihovu, govoreći: hajde da služimo drugim bogovima, kojih ne poznajete,
5. Mojsijeva 13,14Tada istraži i raspitaj, izvidi dobro, pa ako bude istina i doista se učinila ona gadna stvar među vama,
5. Mojsijeva 13,15Pobij mačem sve koji žive u gradu onom, i zatri i njega i sve što bi u njemu bilo, i stoku mačem pobij.
5. Mojsijeva 13,16I sav plijen iz njega skupi nasred ulice njegove, spali ognjem i onaj grad i sav plijen iz njega Gospodu Bogu svojemu, da bude gomila dovijeka i da se više ne sazida.
5. Mojsijeva 13,17I neka ti od prokletijeh stvari ne prione ništa za ruku, eda bi se Gospod povratio od žestine gnjeva svojega, učinio ti milost i smilovao se na te, i umnožio te, kao što se zakleo ocima tvojim,
5. Mojsijeva 13,18Kad slušaš glas Gospoda Boga svojega držeći sve zapovijesti njegove, koje ti ja danas zapovijedam, da bi činio što je pravo pred Gospodom Bogom tvojim.
 
Dobronameran savet Jahveov jer je ako imaš drugih bogova onda podležeš pod zakon Jahveov da oni koji veruju u Jahvea imaju svetu dužnost da te ubiju :p

5. Mojsijeva 13,6Ako bi te podbadao brat tvoj, sin matere tvoje, ili sin tvoj ili kći tvoja, ili žena tvoja mila, ili prijatelj tvoj koji ti je kao duša tvoja, govoreći ti tajno: hajde da služimo drugim bogovima, kojih nijesi znao ni ti ni oci tvoji,
5. Mojsijeva 13,7Između bogova drugih naroda koji su oko vas, blizu ili daleko od tebe, od jednoga kraja zemlje do drugoga,
5. Mojsijeva 13,8Ne pristaj s njim niti ga poslušaj; neka ga ne žali oko tvoje, i nemoj mu se smilovati niti ga taji,
5. Mojsijeva 13,9Nego ga ubij: tvoja ruka nek se prva digne na nj da ga ubiješ, pa onda ruka svega naroda.
5. Mojsijeva 13,10Zaspi ga kamenjem da pogine; jer te šćaše odvratiti od Gospoda Boga tvojega, koji te je izveo iz zemlje Misirske, iz kuće ropske;
5. Mojsijeva 13,11Da sav Izrailj čuje i boji se, i da se više ne učini tako zlo među vama.

alternativno dobronameran savet ti je i da ne živiš u mestu gde ima onih koji veruju u druge bogove

5. Mojsijeva 13,12Ako za kakav grad svoj, koji ti Gospod Bog tvoj da da u njemu živiš, čuješ gdje govore:
5. Mojsijeva 13,13Izidoše ljudi nevaljali između tebe i otpadiše sve koji žive u gradu njihovu, govoreći: hajde da služimo drugim bogovima, kojih ne poznajete,
5. Mojsijeva 13,14Tada istraži i raspitaj, izvidi dobro, pa ako bude istina i doista se učinila ona gadna stvar među vama,
5. Mojsijeva 13,15Pobij mačem sve koji žive u gradu onom, i zatri i njega i sve što bi u njemu bilo, i stoku mačem pobij.
5. Mojsijeva 13,16I sav plijen iz njega skupi nasred ulice njegove, spali ognjem i onaj grad i sav plijen iz njega Gospodu Bogu svojemu, da bude gomila dovijeka i da se više ne sazida.
5. Mojsijeva 13,17I neka ti od prokletijeh stvari ne prione ništa za ruku, eda bi se Gospod povratio od žestine gnjeva svojega, učinio ti milost i smilovao se na te, i umnožio te, kao što se zakleo ocima tvojim,
5. Mojsijeva 13,18Kad slušaš glas Gospoda Boga svojega držeći sve zapovijesti njegove, koje ti ja danas zapovijedam, da bi činio što je pravo pred Gospodom Bogom tvojim.

sve su to jehovna naređenja....tu nema ni S od slobodne volje, samo stege, okviri, nalaganja

ma zašto je lik naredio da mora biti samo po njegovom a gađa se sa slobodnom voljom ??
 
sve su to jehovna naređenja....tu nema ni S od slobodne volje, samo stege, okviri, nalaganja

ma zašto je lik naredio da mora biti samo po njegovom a gađa se sa slobodnom voljom ??
ne znam možda je bio jedan od reptiloida vladara koji glumi boga slično kao i njegov sluga ili sin Satana
vidi https://forum.krstarica.com/threads/reptiloidi-u-antickim-tekstovima.997828/

Jov 1,6A jedan dan dođoše sinovi Božji da stanu pred Gospodom, a među njih dođe i Sotona.
Jov 1,7I Gospod reče Sotoni: otkuda ideš? A Sotona odgovori Gospodu i reče: prohodih zemlju i obilazih.
Jov 1,8I reče Gospod Sotoni: jesi li vidio slugu mojega Jova? nema onakoga čovjeka na zemlji, dobra i pravedna, koji se boji Boga i uklanja se oda zla.
Jov 1,9A Sotona odgovori Gospodu i reče: eda li se uzalud Jov boji Boga?
Jov 1,10Nijesi li ga ti ogradio i kuću njegovu i sve što ima svuda unaokolo? djelo ruku njegovijeh blagoslovio si, i stoka se njegova umnožila na zemlji.
Jov 1,11Ali pruži ruku svoju i dotakni se svega što ima, psovaće te u oči.
Jov 1,12A Gospod reče Sotoni: evo, sve što ima neka je u tvojoj ruci; samo na njega ne diži ruke svoje. I otide Sotona od Gospoda.
 
Poslednja izmena:

Back
Top