Kniga Leopolda Sondija "Kainov kompleks"

Soradze

Elita
Moderator
Poruka
16.887
Pored Frojda, koji je otkrio individualno nesvesno i Junga, koji je otkrio kolektivno nesvesno, Leopold Sondi je 1937. godine otkrio
i eksperimentalno dokazao postojanje trećeg nesvesnog sloja – familijarnog nesvesnog, na čemu je zasnovao svoju šikzal-analizu.
Reč je o analizi sudbine, koja za Sondija nije mistična sila, već medicinski i dubinsko-psihološki problem.

"Kainov kompleks“ spada u jedno od važnijih Sondijevih otkrića. Dok "Edipov kompleks" nastaje u trouglu majka – sin – otac, a
odlikuje ga ljubav prema majci i ubilačke ideje usmerene ka ocu, Kainov kompleks nastaje u trouglu otac – sin – brat, a karakterišu
ga ljubav prema ocu i ubilačke ideje usmerene ka bratu. Pri tome, Kaina bitno određuju ljutnja, mržnja, zavist, ljubomora, bes, prevara,
lukavstvo, želja za osvetom i snažan nagon za posedovanjem.

Jednostavnim načinom izlaganja, koji je zanimljiv ne samo za stručnjake već i za obrazovane laike, u knjizi "Kainov kompleks" Sondi
govori o različitim oblicima manifestovanja zla, odnosno o Kainu kriminalcu, ratnom zločincu, ubici, piromanu, hipohondru i samoubici
(koji ubilačke ideje usmerava ka sebi), neurotičaru, otuđenom čoveku, ali i o Kainu običnom čoveku među nama...

Sondi ipak naglašava da svaki čovek u sebi nosi pra-spremnost i sposobnost za bratoubistvo, što se najočitije vidi u svetskoj istoriji.
„Najveći deo istorije sveta čini večita priča o Kainu koja se ponavlja“, ističe Sondi. Jer, „Kain ni u najmanjoj meri nije odustao od svoje
delatnosti, ubijanja“, samo je razvio nove vidove i tehnike kamufliranja.

Sondi nema iluziju da i u budućnosti neće biti tako, ali istovremeno podseća i da pored Kaina, koji krši zakon, postoji i Mojsije, koji je
zakonodavac. Obojica su, naime, ubice, s tim što je Kain ubio svog brata Avelja iz ljubomore, ne kajući se kasnije zbog svog čina, dok
je Mojsije u afektu ubio Egipćanina, da bi potom sâm doneo zakon protiv ubijanja. Mojsije se, dakle, krije u svakom Kainu, zbog čega
Sondi smatra da je ipak moguće, istina veoma retko i natčovečanskim naporom preokrenuti zlo u dobro, odnosno ubilačke ideje u ideje
o pravičnosti.

Istoričar to opisuje ovako:

„Pleme se bori protiv plemena, selo protiv
grada, vitez protiv građanina, knez protiv crkve i plemstva,
vernik protiv nevernika, narod kulture protiv naroda prirode,
nacija protiv ugnjetača, kontinent protiv morskih sila,
konfederacije protiv centralizovane države, sistemi svetskih
država protiv želje za vladanjem svetom, ali i seljaci protiv
veleposednika, građani protiv privilegovanih, liberali pro-
tiv birokratije, parlamentarci protiv krune, pacifisti protiv
militarizma, radnik protiv kapitala, terorista protiv većine,
anarhista protiv idolatrije države“...

Ali Kain nije nosilac samo ubilačkih ideja. On nema u sebi
samo ljutnju i mržnju, bes i osvetu, zavist i ljubomoru koje
iznenada, naglo oslobađa, nalik eksploziji; Kain bezgranično
teži i dobiti. On želi da poseduje sve što ima vrednost i
da umnoži svoju moć kroz sve što poseduje, kroz sve što
je on sâm.

Kain nastavlja da vlada. On upravlja pojedincem od kolevke
do groba, a svetom od kamenog do atomskog doba i budućih
vremena, koja su tek pred nama.

Screenshot_18.png

Ilustrovao Bob Živković

Kratka priča o Kainu i Avelju

Avelj i Kain se susretoše posle Aveljeve smrti.
Hodahu pustinjom i prepoznaše se iz daljine, jer obojica behu vrlo visoki.
Braća sedoše na zemlju, založiše vatru i obedovaše.
Ćutahu kako čine umorni ljudi na izmaku dana.

Na nebu se pomaljaše zvezda koja još ne beše dobila ime.
Pri svetlosti plamena Kain primeti na Aveljevom čelu beleg od kamena,
ispusti hleb koji prinosaše ustima i zamoli da mu bude oprošten zločin.

Avelj odgovori:

– Jesi li ti ubio mene ili sam ja ubio tebe? Ne sećam se više; opet smo ovde zajedno, kao nekada.

– Sada znam da si mi istinski oprostio, jer zaboraviti znači oprostiti. I ja ću pokušati da zaboravim.

Avelj reče sporo:

– Tako je. Dok traje griža savesti, traje i krivica.

Horhe Luis Borkes
 
Šta da radimo ako smo u bliskom srodstvu sa Kainom? Kain zavidi, ljubomoran je, voli samo sebe.. Kako možemo da se distanciramo od takvih rođaka koji nisu uža porodica ali su ipak u bliskom srodstvu sa nama?

Član porodice Kain, okrenut je ka samom sebi, i želi da poseduje isto što poseduje ostala rodbina..ali se nimalo ne trudi da to nešto poseduje.

Prijatelje možemo da biramo, porodicu ne možemo.

Da li je dovoljno smanjiti komunikaciju sa Kainom, ili u toku razgovora treba da započnemo novu temu koja nema veze sa ljubomorom?

Ova tema je odlična a u meni budi razmišljanje o Kainu. Na sreću, nemam mnogo Kaina u široj porodici.

Na poslu sam izbegavala takve kolege i koleginice.
 
Šta da radimo ako smo u bliskom srodstvu sa Kainom? Kain zavidi, ljubomoran je, voli samo sebe.. Kako možemo da se distanciramo od takvih rođaka koji nisu uža porodica ali su ipak u bliskom srodstvu sa nama?

Član porodice Kain, okrenut je ka samom sebi, i želi da poseduje isto što poseduje ostala rodbina..ali se nimalo ne trudi da to nešto poseduje.

Prijatelje možemo da biramo, porodicu ne možemo.

Da li je dovoljno smanjiti komunikaciju sa Kainom, ili u toku razgovora treba da započnemo novu temu koja nema veze sa ljubomorom?

Ova tema je odlična a u meni budi razmišljanje o Kainu. Na sreću, nemam mnogo Kaina u široj porodici.

Na poslu sam izbegavala takve kolege i koleginice.
Mislim da Kaina ima u svakoj porodici... ne u obliku pravog ubice, ali u obliku brata koji se 30 godina sudi zbog ograde
koja treba pola metra da se pomeri...
Kain je svaki ljubomorni brat, zavidan zato što onaj drugi bolje zarađuje od njega... Bezbroj loših primera se mogu nabrajati
i znamo da jesmo takvi i da nam je narod takav... i ne samo mi i ne samo naš narod... i ne samo naši političari, već i političke vođe
drugih naroda... pa sve do ratnih stratega u mnogim ratovima koji se vode u svetu koji su ustvari zločinci sa nesmirujućim ubilačkim idejama
 
@Soradze slažem se. Ovo je odlična tema. Razmišljam o Kainu, u porodici, užoj i široj.

Da li možemo i na koji način da komuniciramo sa Kainom, a da mu pritom skrenemo pažnju na zavist i ljubomoru? On sebe ne vidi u tom svetlu.

Ako se Kain naljuti što ga dobronamerno kritikujemo...da li time rmožemo da izazovemo razdor u porodici? I ko je onda kriv, Kain ili mi?
 
Tema 'Znak Kaina' https://forum.krstarica.com/threads/znak-kaina.946506/

Sviđa mi se pristup Hermana Hesea ovoj temi koja uopšte nije tako laka niti površna i ne može da se svede na banalnost. U pitanju je knjiga "Demijan", a pominjano je na linku koji sam ostavio. Nešto između psihologije, duhovnosti, religije i filozofije. Verujem da je pomenuta knjiga takva, tema je zaista kompleksna ali i vrlo interesantna.
 
Tema 'Znak Kaina' https://forum.krstarica.com/threads/znak-kaina.946506/

Sviđa mi se pristup Hermana Hesea ovoj temi koja uopšte nije tako laka niti površna i ne može da se svede na banalnost. U pitanju je knjiga "Demijan", a pominjano je na linku koji sam ostavio. Nešto između psihologije, duhovnosti, religije i filozofije. Verujem da je pomenuta knjiga takva, tema je zaista kompleksna ali i vrlo interesantna.
Hvala na linku... odoh da čitam tvoju temu...
Nisam znala da postoji tema... možda ovo moje može da se nastavi na tvoje?
Mada je tvoj Kain vezan za religiju, a moj za psihologiju...
:vzagrljaj:
 
Tema 'Znak Kaina' https://forum.krstarica.com/threads/znak-kaina.946506/

Sviđa mi se pristup Hermana Hesea ovoj temi koja uopšte nije tako laka niti površna i ne može da se svede na banalnost. U pitanju je knjiga "Demijan", a pominjano je na linku koji sam ostavio. Nešto između psihologije, duhovnosti, religije i filozofije. Verujem da je pomenuta knjiga takva, tema je zaista kompleksna ali i vrlo interesantna.

Нисам прочитала целу тему на Религији, али мислим да је добро што постоје две теме о Каину. Тема је комплексна, и може да се посматра и из угла религије и из угла психологије.
 

Back
Top