Kako uci u realnosti koje nikad nismo upoznali?

tab503

Ministar foruma
Administrator
Poruka
95.656
funny cat GIF
 

louiskrstic

Domaćin
Poruka
3.109
Dakle, ovo se granici sa fizickom stranom bitisanja, i prelazi u potpuno duhovno, uz mogucu materijalizaciju umom usled izuzetno visokofrekventnih isijavackih energija

Meditacijom ,promenama uverenja i dizanjem vibracije.
Postoji način samo treba potražiti isti. Naravno da meditacija nije ni put niti način već je više intelektualističko nastojanje da se onemogući visoka kreativnost pojedinca a um smiri na način kojim se to ne može ostvariti.
Ovo će se videti najbolje ako posmatramo Istočni i Zapadni svet.
Istični sa dominirajućom meditacijom je u dosadašnjem vremenu zaustavljao kreativnost i aktivnost pa je Indija kao njen centar dosegla štap neaktivnosti i neobezbeđivanja načina za preživljavanje svog stanovništva. Predominanti su takozvani negativni ili ženski principi.
Za razliku od Istoka, na Zapadu imamo dominaciju muški ili aktivnih i osvajačkih principa pa su se okrenuli kreaciji svega i svačega ali i osvajanju, i osvajanju svega i svakoga.
Svako može dosegnuti svetove koji su se do nedavno među religijama i naukom smatrali nesaznajnim ali neophodno je dovesti sebe u celini na neutraln ili nepristrasni put kada se kreativnost podiže ali se muški i ženski principi dovedu u balans u samoj osobi.
Zbog velikog necelovitog razumevanja ovih principa navešću ih; Muški principi su: aktivnost, agresivnost, podsticaj za ekspanziju, iskustvima u vičnosti i kreativnosti. Ženski principi su: Intuicija, odmor i pasivnost, instinkt za povlačenjem,, samo-kontemplaciju i ljubav.
O svemu ovome se ima mnogo toga reći ali to bi trebao svako sam da potraži i otkrije.
Pozdrav!
 

UltraVioletna

Iskusan
Moderator
Poruka
5.321
Naravno da meditacija nije ni put niti način već je više intelektualističko nastojanje da se onemogući visoka kreativnost pojedinca a um smiri na način kojim se to ne može ostvariti.
Ovo će se videti najbolje ako posmatramo Istočni i Zapadni svet.
Ne mogu se složiti sa ovim. Najveće mudrosti potiču upravo sa istoka,od ljudi koji su meditirali celog života,koji su utišali mentalnu i spoljašnju buku.
Sad je pitanje šta je čiji cilj - borba,rat,osvajanje i sticanje materijalnog,ili mir,harmonija,unutrašnji balans i postizanje spoznaje svoje svrhe i smisla,što nema veze sa materijalnošću.
Nikako se ne može reći da meditacija ubija kreativnost,baš naprotiv. Najbolje ideje sam dobijala u toku ili nakon meditacije. I ne samo ja.
 

louiskrstic

Domaćin
Poruka
3.109
Ne mogu se složiti sa ovim. Najveće mudrosti potiču upravo sa istoka,od ljudi koji su meditirali celog života,koji su utišali mentalnu i spoljašnju buku.
Sad je pitanje šta je čiji cilj - borba,rat,osvajanje i sticanje materijalnog,ili mir,harmonija,unutrašnji balans i postizanje spoznaje svoje svrhe i smisla,što nema veze sa materijalnošću.
Nikako se ne može reći da meditacija ubija kreativnost,baš naprotiv. Najbolje ideje sam dobijala u toku ili nakon meditacije. I ne samo ja.
Nema prave mudrosti dok pojedinac kao Biće, Duša, ne uđe u svetove čiste svesti i ljubavi. Tamo može ući samo onaj ko je potpuno izbalansirao muške i ženske principe u sebi.
Oni sa istoka samo glume balans i smirenost ali je u suštini nemaju u sebi. Drugi sa zapada ne glume ništa već su se ustremili sa svojim muškim principima na ono što je očevidno. Istok je iznedrio ogromnu pasivnost i isto tako veliko siromaštvo iz kojeg se ne izlazi dok se na pokrenu i muški principi.
Samo izbalansirani unutarnji principi mogu pojedinca odvesti u svetove čiste svesti i ljubavi, mudrosti, Inteligencije, nesebičnosti i ostalih kvaliteta.
Pa ipak, budimo jasniji, niko ne može izbalansirati svoje unutarnje principe dok potpuno ne odradi svoju karmu iz ranijih života a to, istočnjački, nadriučitelji vešto zaobilaze pod izgovorom da se ona može odraditi za samo nekoliko dana.
I još važnije, nema osobe koja sve ovo može ostvariti dok se ne sretne sa pravim predstavnikom Boga, Kreatora svega, da pojedinca spoji sa osnovnom suštinom života, tačnije sa njena dva aspekta, duhovnom Svetlošću i duhovnim Zvukom.
Bez Otvorenosti duhovnih čula da ima ova dva, Svetlosti Zvuk i svesno putije unutarnjim svetovima sve se završava na praznoj priči.
Da Svetlost i Zvuk nisu izmišljeni mogu se potražiti tragovi o njima jer su ih iskusili i apostoli. Takođe, Sveti Pavle je, pošto je pogođen ovom Svetlošću i Zvukom bio potpuno pročišćemn a njegova svest podignuta tako visoko da je od progonitelja učenika Isusovbih učenja postao najveći propovednik i učitelj.
Ovi uslovi su neophodni da neko uspeo u svojim naporima: 1) Da nađe pravog duhovnog učitelja i to onog koji je pravi predstavnik Boga u svim svetovima i to onog koji je u fizičkom telu kada i sami učenik; 2) Neophodno je slediti instrukcije učitelja jer će on preurediti karmu svojih učenika tako da je mogu odraditi još u ovom životu; 3) On će svakog učenika spojiti sa Svetlošću i Zvukom bez kojih učenik neće moći ostvariti željeni cilj; 4) Takav učitelj će biti sa svakim svojim učenikom svih 24 sata dnevno kako u toku dana u budnom stanju tako i noću dok se učenik nalazi na višim realnostima; [[Da li je ovo realnost? Svaki učenik se brzo uveri jer će se na unutarnjem sretati sa svojim učiteljem iako je on u nevidljivom telu uvek uz učenika da ga vodi, štiti i podučava. * O ovome se takođe da naći čak i u Bibliji u stihovima koje je izrekao Sveti Pavle svojim sledbenicima; "Iako nisam sa vam u telu (fizičkom) ja sam uvek sa vama u Duhu - duhovnom telu.]] 5) Pojedinac koji želi dosegnuti željeni cilj dobijaće inicijacije ali ne onakve kakve daju zapadnjački gurui već Inicijacija Duha Svetog. Njih istočnjački učitelji ne mogu davati jer su sa svojom svešću daleko ispod. {{Šta znače ove Inicijiacije? Znače da se učenik sa svakom inicijacijom spaja sa jačim tokom Zvuka i Svetlosti kao dva aspekta Duha Svetog. Tada Duh Sveti protiče kroz učenika i kroz njega pomaže i ljudima iz okruženja. Sa višim inicijacijamaq pojedinac se jače otvorio prema ovoj suštini života koja je ujedno čista i najviša ljubav Boga.}}
Koja je poenta svega ovoga?
Da i sam učenik dosegne najviša stanja svesti, najpre Samo-Realizaciju ili Znati Sebe (Dušu) a onda i Realizaciju Bog-Svesti kada zna i Boga. Tek u ovom poslednjem stadijumu pojedinac doseže svu mudrost, znanje, inteligenciju... jer su ovo duhovni kvaliteti.
Podsetio bih da meditanti obično koriste reč AUM ili Om a to je reč koja može pojedinca podići eventualno do Mentalnog sveta ali ne i da ga uvede u svetove čiste svesti i ljubavi što i jeste cilčj svakog od nas kao Bića. Duše.
Nezavisno od ovog, svako ima prava slediti ono što mu jec volja jer svako pšrepoznaje svoj sledeći korak na putu duhovnog razvitka.
P.S. Osoba na ovom putu polako ovlada svojim čulima i nagonima, onda i svojim emocijama i svojim pasijama uma tako da je um čist jer u tome najveću ulogu ina Struja ili Tok Duha Svetoga sa svijim Zvukom i Svetlošću jer On pročisti naš um i sva naša tela. Otuda, duhovni progres je mnogo više od običnih glumatanja istočnjačkih nadri učitelja.
 

louiskrstic

Domaćin
Poruka
3.109
Realnost je jedna a tamo gde bi ti da udješ, niko nije ušao...a i ako je ušao da mi ne znamo, nije izašao da bi nam rekao..:lol:
Ulazi svaki pojedinac tamo i to još za vreme svog života. Istina je da se ta visoka stanja svesti osvoje za vre,e života u fizičkom telu. Posle smrti može se čekati samo nova inkarnacija koja bi mogla biti prilika da se uradi ono što smoi propustili ranije.
Otuda, pojedinac koji ide putem duhovnog progresa jeste svestan u svojim snovima i, najzad, svesno puruje višim realnostima i on bude taj koji zna. Ostali, neka se potrude sami za sebe jer ni Isus ili bilo koji drugi nije mogao nikome to dati ni na koji način.
 

Ljubo2

Domaćin
Poruka
3.988
Svako može dosegnuti svetove koji su se do nedavno među religijama i naukom smatrali nesaznajnim ali neophodno je dovesti sebe u celini na neutraln ili nepristrasni put kada se kreativnost podiže ali se muški i ženski principi dovedu u balans u samoj osobi.
To podrazmeva da je potrebno smanjiti muški princip - agresivnost, a povećati ženski princip - ljubav.

Ovo je recept za pojedinca. A koji je recept za celo Čovečanstvo?

I za Čovečanstvo važi isto. Treba sve ljude izjednačiti, izbalansirati, smiriti, dovesti ih u stanje harmonije i reda. Drugim rečima, napraviti ravnoprava, tj. pravedann svetski društveni i ekonomski poredak. Bez ikakvih političkih, verkih, nacionalnih i klasnih podela, konkurencija, mržnji i ratova. Da bi se na taj način stvorio uslov da sve ljude sveta može da obuhvati i prožme njihova klektivna svest, u jovanovom otkrivenju označena imenom "Jagnje" i informatički, telepatski ih sve poveže u jedinstvenu živuću celinu i biće. Kao što ljudska duša, tj. aura sve ćelije i organe ljudskog telaa obuhvata i informatički povezuje u jedinstvenu celinu i biće
 

Ljubo2

Domaćin
Poruka
3.988
To podrazmeva da je potrebno smanjiti muški princip - agresivnost, a povećati ženski princip - ljubav.

Ovo je recept za pojedinca. A koji je recept za celo Čovečanstvo?

I za Čovečanstvo važi isto. Treba sve ljude izjednačiti, izbalansirati, smiriti, dovesti ih u stanje harmonije i reda. Drugim rečima, napraviti ravnoprava, tj. pravedann svetski društveni i ekonomski poredak. Bez ikakvih političkih, verkih, nacionalnih i klasnih podela, konkurencija, mržnji i ratova. Da bi se na taj način stvorio uslov da sve ljude sveta može da obuhvati i prožme njihova klektivna svest, u jovanovom otkrivenju označena imenom "Jagnje" i informatički, telepatski ih sve poveže u jedinstvenu živuću celinu i biće. Kao što ljudska duša, tj. aura sve ćelije i organe ljudskog telaa obuhvata i informatički povezuje u jedinstvenu celinu i biće
Prilikom postiranja mog gornjeg posta, greškom sajta je postirana samo polovina mog posta. Ceo post glasi ovako:

To podrazmeva da je potrebno smanjiti muški princip - agresivnost, a povećati ženski princip - ljubav.

Ovo je recept za pojedinca. A koji je recept za celo Čovečanstvo?

I za Čovečanstvo važi isto. Treba sve ljude izjednačiti, izbalansirati, smiriti, dovesti ih u stanje harmonije i reda. Drugim rečima, napraviti ravnopravan, tj. pravedan svetski društveni i ekonomski poredak. Bez ikakvih političkih, verkih, nacionalnih i klasnih podela, konkurencija, mržnji i ratova. Da bi se na taj način stvorio uslov da sve ljude sveta može da obuhvati i prožme njihova klektivna svest, u Jovanovom otkrivenju označena imenom "Jagnje" i informatički, telepatski ih sve poveže u jedinstvenu živuću celinu i biće. I kad se to desi, dhovni i materijalni svet će da se spoje u jedan jedinstveni svet. Kao što ljudska duša, tj. aura sve ćelije i organe ljudskog telaa obuhvata i informatički povezuje u jedinstvenu celinu i biće, u kojoj duša i telo postaju JEDNO.

Nažalost, prosvetljeni ljudi ne znaju da bez jedinstvenog i pravednog svetskog društvenog i ekonmskog poretka, ne može da bude svetskog mira, uzajamnog pomaganja i ljubavi, niti spajanja Čovečanstva sa njegovom kolektivnom svešću i duhovnim svetom i zato se od prosvetljenih ljudi nikada ne može da ćuje da savetuju ljudima da se ujedine i naprave pravedan svetski društveni i ekonomski poredak. Oni samo savetuju LJUBAV, a ne znaju da bez pravednog poretka ljubavi među ljudima ne može da bude, niti da bez ljubavi, spajanja Čovečanstva sa njegovom kolektivnom svešću može da bude.
 

Ljubo2

Domaćin
Poruka
3.988
Nema prave mudrosti dok pojedinac kao Biće, Duša, ne uđe u svetove čiste svesti i ljubavi. Tamo može ući samo onaj ko je potpuno izbalansirao muške i ženske principe u sebi.
Oni sa istoka samo glume balans i smirenost ali je u suštini nemaju u sebi. Drugi sa zapada ne glume ništa već su se ustremili sa svojim muškim principima na ono što je očevidno. Istok je iznedrio ogromnu pasivnost i isto tako veliko siromaštvo iz kojeg se ne izlazi dok se na pokrenu i muški principi.
Samo izbalansirani unutarnji principi mogu pojedinca odvesti u svetove čiste svesti i ljubavi, mudrosti, Inteligencije, nesebičnosti i ostalih kvaliteta.
Pa ipak, budimo jasniji, niko ne može izbalansirati svoje unutarnje principe dok potpuno ne odradi svoju karmu iz ranijih života a to, istočnjački, nadriučitelji vešto zaobilaze pod izgovorom da se ona može odraditi za samo nekoliko dana.
I još važnije, nema osobe koja sve ovo može ostvariti dok se ne sretne sa pravim predstavnikom Boga, Kreatora svega, da pojedinca spoji sa osnovnom suštinom života, tačnije sa njena dva aspekta, duhovnom Svetlošću i duhovnim Zvukom.
Bez Otvorenosti duhovnih čula da ima ova dva, Svetlosti Zvuk i svesno putije unutarnjim svetovima sve se završava na praznoj priči.
Da Svetlost i Zvuk nisu izmišljeni mogu se potražiti tragovi o njima jer su ih iskusili i apostoli. Takođe, Sveti Pavle je, pošto je pogođen ovom Svetlošću i Zvukom bio potpuno pročišćemn a njegova svest podignuta tako visoko da je od progonitelja učenika Isusovbih učenja postao najveći propovednik i učitelj.
Ovi uslovi su neophodni da neko uspeo u svojim naporima: 1) Da nađe pravog duhovnog učitelja i to onog koji je pravi predstavnik Boga u svim svetovima i to onog koji je u fizičkom telu kada i sami učenik; 2) Neophodno je slediti instrukcije učitelja jer će on preurediti karmu svojih učenika tako da je mogu odraditi još u ovom životu; 3) On će svakog učenika spojiti sa Svetlošću i Zvukom bez kojih učenik neće moći ostvariti željeni cilj; 4) Takav učitelj će biti sa svakim svojim učenikom svih 24 sata dnevno kako u toku dana u budnom stanju tako i noću dok se učenik nalazi na višim realnostima; [[Da li je ovo realnost? Svaki učenik se brzo uveri jer će se na unutarnjem sretati sa svojim učiteljem iako je on u nevidljivom telu uvek uz učenika da ga vodi, štiti i podučava. * O ovome se takođe da naći čak i u Bibliji u stihovima koje je izrekao Sveti Pavle svojim sledbenicima; "Iako nisam sa vam u telu (fizičkom) ja sam uvek sa vama u Duhu - duhovnom telu.]] 5) Pojedinac koji želi dosegnuti željeni cilj dobijaće inicijacije ali ne onakve kakve daju zapadnjački gurui već Inicijacija Duha Svetog. Njih istočnjački učitelji ne mogu davati jer su sa svojom svešću daleko ispod. {{Šta znače ove Inicijiacije? Znače da se učenik sa svakom inicijacijom spaja sa jačim tokom Zvuka i Svetlosti kao dva aspekta Duha Svetog. Tada Duh Sveti protiče kroz učenika i kroz njega pomaže i ljudima iz okruženja. Sa višim inicijacijamaq pojedinac se jače otvorio prema ovoj suštini života koja je ujedno čista i najviša ljubav Boga.}}
Koja je poenta svega ovoga?
Da i sam učenik dosegne najviša stanja svesti, najpre Samo-Realizaciju ili Znati Sebe (Dušu) a onda i Realizaciju Bog-Svesti kada zna i Boga. Tek u ovom poslednjem stadijumu pojedinac doseže svu mudrost, znanje, inteligenciju... jer su ovo duhovni kvaliteti.
Podsetio bih da meditanti obično koriste reč AUM ili Om a to je reč koja može pojedinca podići eventualno do Mentalnog sveta ali ne i da ga uvede u svetove čiste svesti i ljubavi što i jeste cilčj svakog od nas kao Bića. Duše.
Nezavisno od ovog, svako ima prava slediti ono što mu jec volja jer svako pšrepoznaje svoj sledeći korak na putu duhovnog razvitka.
P.S. Osoba na ovom putu polako ovlada svojim čulima i nagonima, onda i svojim emocijama i svojim pasijama uma tako da je um čist jer u tome najveću ulogu ina Struja ili Tok Duha Svetoga sa svijim Zvukom i Svetlošću jer On pročisti naš um i sva naša tela. Otuda, duhovni progres je mnogo više od običnih glumatanja istočnjačkih nadri učitelja.
Krstiću, čak kad dostigneš i najviši nivo duhovnog prosvetljenja, ono ništa ne znači bez intelektualnog prosvetlenja, tj. bez potpunog RAZUMEVANJA Zakona po kojem postoje i duh i materija. To razumevanje u sebi uvek sadrži odgovoe na pitanja ŠTA POSTOJI, KAKO I ZAŠTO. Jer, BOG, a to je ono što uistinu POSTOJI, je pre svega RAZUM, pa tek onda LJUBAV, jer bez potpunog RAZUMEVANJA Zakona Dobra i Zla. ljubavi ne može da bude. Jer, džaba ti što si se prosvetlio i saznao da je Bog Ljubav i džaba ti što si i ti po ugledu na Boga počeo prema svemu da osećaš ljubav, ako nisi u stanju da oko sebe poseješ tu ljubav, da sve oko tebe bude ljubav. A to sigurno nećeš da budeš u stanju, kako što niti i jedan prosvetljenik do dabas nije bio, pa čak ni Isus Hrist, ako ne znaš i NE RAZUME, da bez jedinstvenog pravednog društvenog i ekonomskog poretka ljubavi ne može da bude. Zato što je i svako društvo - POJEDINAC. Isto kao što je, na primer, ljudski organizam, POJEDINAC, iako se sastoji od milijardi ćelija kao pojedinaca. Od kojih svaka mora da voli sve druge ćelije u organizmu, kao i ceo organizam, kao što voli samu sebe, da bi i ljudski organizam, kao kolektiv ćelija, mogao da postane POJEDINAC. Isto tako i jedan prosvetljen čovek u ljudskom društvu, koji voli sve ljude i celo čovečanstvo, ne znači ništa, ako se svi drugi ljudi u ljudskom društvu mrze i uzajamno se ubijaju. Tek kad svi ljudi u celom ljudskom društvu počnu da se vole isto onako kao što i onaj prosvetljeni pojedinac voli sve druge ljude, tek onda će i celo ljudsko društvo da se sjedini i postane POJJEDINAC u kojem će umesto mržnje i rata da zavlada ljubav.

Danas, prosvetljeni ljudi u ljudskom društvu, niti znaju, niti RAZUMEJU šta treba da rade da tu svoju ljubav prenesu na ceo svet i zato njihova posvetljenost nikome nije od koristi, pa ni njima samima. Sve dok ne budu ZNALI i RAZUMELI da opšte ljubavi, harmonije i dobra u celom svetu, neće moći da bude bez JEDINSTVENOG SVETSKOG PRAVEDNOG DRUŠTVENOG I EKONOMSKOG PORETKA.

Tako ti je to, moj Louise. Hrist je još pre dve hiljade godina zagovarao ljubav i šta je s time postigao? NIŠTA. Zato jer nije znao da bez jedinstvenog pravednog svetskog društvenog i ekonomskog poretka ljubavi NE MOŽE DA BUDE. Zato i ti, Louise, ne troši džaba reči propagirajuči prosvetlenje i ljubav, ako uz to ne okačiš na sebe onaj trobojni simbol jedinstva sveta i ne počneš da propagiraš jedinstveni pravedan svetski društveni i ekonomski poredak. I kad u tme uspeš, duhovni svet će se sam približiti našem materijalnom svetu i spojiti se sa njim i na taj način prosvetliti sve ljude sveta, bez potrebe da iko meditira ili bilo šta drugo radi da bi se prosvetlio.
 

louiskrstic

Domaćin
Poruka
3.109
Krstiću, čak kad dostigneš i najviši nivo duhovnog prosvetljenja, ono ništa ne znači bez intelektualnog prosvetlenja, tj. bez potpunog RAZUMEVANJA Zakona po kojem postoje i duh i materija. To razumevanje u sebi uvek sadrži odgovoe na pitanja ŠTA POSTOJI, KAKO I ZAŠTO. Jer, BOG, a to je ono što uistinu POSTOJI, je pre svega RAZUM, pa tek onda LJUBAV, jer bez potpunog RAZUMEVANJA Zakona Dobra i Zla. ljubavi ne može da bude. Jer, džaba ti što si se prosvetlio i saznao da je Bog Ljubav i džaba ti što si i ti po ugledu na Boga počeo prema svemu da osećaš ljubav, ako nisi u stanju da oko sebe poseješ tu ljubav, da sve oko tebe bude ljubav. A to sigurno nećeš da budeš u stanju, kako što niti i jedan prosvetljenik do dabas nije bio, pa čak ni Isus Hrist, ako ne znaš i NE RAZUME, da bez jedinstvenog pravednog društvenog i ekonomskog poretka ljubavi ne može da bude. Zato što je i svako društvo - POJEDINAC. Isto kao što je, na primer, ljudski organizam, POJEDINAC, iako se sastoji od milijardi ćelija kao pojedinaca. Od kojih svaka mora da voli sve druge ćelije u organizmu, kao i ceo organizam, kao što voli samu sebe, da bi i ljudski organizam, kao kolektiv ćelija, mogao da postane POJEDINAC. Isto tako i jedan prosvetljen čovek u ljudskom društvu, koji voli sve ljude i celo čovečanstvo, ne znači ništa, ako se svi drugi ljudi u ljudskom društvu mrze i uzajamno se ubijaju. Tek kad svi ljudi u celom ljudskom društvu počnu da se vole isto onako kao što i onaj prosvetljeni pojedinac voli sve druge ljude, tek onda će i celo ljudsko društvo da se sjedini i postane POJJEDINAC u kojem će umesto mržnje i rata da zavlada ljubav.

Danas, prosvetljeni ljudi u ljudskom društvu, niti znaju, niti RAZUMEJU šta treba da rade da tu svoju ljubav prenesu na ceo svet i zato njihova posvetljenost nikome nije od koristi, pa ni njima samima. Sve dok ne budu ZNALI i RAZUMELI da opšte ljubavi, harmonije i dobra u celom svetu, neće moći da bude bez JEDINSTVENOG SVETSKOG PRAVEDNOG DRUŠTVENOG I EKONOMSKOG PORETKA.

Tako ti je to, moj Louise. Hrist je još pre dve hiljade godina zagovarao ljubav i šta je s time postigao? NIŠTA. Zato jer nije znao da bez jedinstvenog pravednog svetskog društvenog i ekonomskog poretka ljubavi NE MOŽE DA BUDE. Zato i ti, Louise, ne troši džaba reči propagirajuči prosvetlenje i ljubav, ako uz to ne okačiš na sebe onaj trobojni simbol jedinstva sveta i ne počneš da propagiraš jedinstveni pravedan svetski društveni i ekonomski poredak. I kad u tme uspeš, duhovni svet će se sam približiti našem materijalnom svetu i spojiti se sa njim i na taj način prosvetliti sve ljude sveta, bez potrebe da iko meditira ili bilo šta drugo radi da bi se prosvetlio.
Ljubo, vidi se da baš ništa ne znaš.
Na putu ka duhovnom prosvetljenju svako mora tokom odrade karme za svaki određeni svet ili novi potpuno pročistiti sve svoje omote ili tela pa samim tim i um koji je jedan od omota odnosno tela. Tada su svi šabloni očišćenji i prosvetljeni Duhom Svetim, Njegovom Svetlošću i Zvukom.
Zato, budi zamoljen da ne uskačeš tamo gde nisi dovoljno proučavao i gde praktično nisi odrađivao stvari.
Prekini biti zaprška u svakom jelu kojeg ne znaš kuvati.
Budi pozdravljen kao čovek i duhovna jedinka!
 

Ljubo2

Domaćin
Poruka
3.988
Ljubo, vidi se da baš ništa ne znaš.
Louise, obrnuto, vidi se da ti baš ništa ne znaš Ne znaš Zakon po kojem postoji Svest, ne poznaješ Zakon dobra i zla i ne poznaješ Zakon po kojem su sagrađene sve materijalne forme u Svemiru. Zakon DOBRA je sačinjen od uslova koje neko mnoštvo pojedinaca, kao na primer ćelija, mora da ispuni da bi uspelo da se ujedini i napravi telo neke bljke. životinje ili čoveka, kao pojedinca, neposredno višeg os sebe. Ili koje uslove i pravila moraju da ispune mravi da bi mogli da naprave mravinjak kao pojedinca ili pčele, pčelinjak kao pojedinca. itd. I upravo momenat kada mnoštvo pojedinaca ispuni te uslove i postane samo jedan, od sebe viši pojedinac, je momenat kada se mnoštvo nižih pojedinaca sjedinjuje sa višom svešču, nego što je njihova pojedinaćna. Kao što, na primer, kada se ćelije ljudskog organizma spoje sa ljudskom svešću, pored svoje svesti, tj. svesti ćelije, poprime od sebe višu, ljudsku svesti, Pa onda sve te ćelije imaju dve svesti. Svaka ćelija ima i svoju svest, pomoću koje može da delije kao ćelija. A sve one zajedno imaju i ljudsku svest i mogu da deluju kao ćovek. Mravlja i pčelinja društva imaju svoje kolektivne svesti i ta društva deluju i žive kao pojedinci, a ljudsko društvo još uvek nema.Ljudsko društvo još uvek ne deluje kao pojedinac i nije pojedinac. Ljudsko društvo je samo gomila individualaca koji gaze jedni po drugima, u kojem je još uvek na ceni ideja individualizma i u kojem se ideja kolektivizma odbacuje sa prezirom i mržnjom.

I ti sada Louise. želiš da poučiš Ljubu šta on treba da radi da bi se sjedinio sa najvišom, univerzalnom, svešću, prosvetlio se i pstao Bog. To je takođe individualistička ideja. I ako bi to Ljubo i postigao, šta bi to značilo za ostalih osam milijardi ljudi u čovečanstvu koji se nisu prosvetlili? Ne bi značilo ništa. Isto kao što za Čovečanstvo ne znači ništa što su se Isus Hrist ili Louis Krstić prosvetlili, a od ostalih osam milijardi ljudi u Čovečanstvu, nije ni jedan. Tvoji saveti ljudima, Louise, kako da se pojedinačno prosvetljuju, su sebični, egoistični, jer brinu samo o prosvetljavanju pojedinaca. Plus što su takvi saveti nedelotvorni. Neka milion ljudi sledi tvoje savete sa ciljem da se prosvetle, od tih milion uspeće, možda, jedan ili ni jedan. A moji saveti su univerzalni, jer omogućuju milijardama pojedinaca da se prosvetle u jednom danu. Kada je reč o ljudima, samo neka odbace sve svoje političke, verske, nacionalne i klasne pripadnosti i podele, neka se ujedine, naprave trajni mir i jedinstveni pravedni svetski društveni i ekonmski poredak i svih osam milijardi ljudi će u jednom danu da se prosvetle, jer takav društveni i ekonomski poredak je uslov za sjedinjenje Čovečanstva sa duhovnim svetom, tj. sa svojom kolektivnom svešću, "Jagnjetom".

Zašto je jedinstvo sveta, mir i jedinstveni svetski pravedni poredak uslov za to?

Zato je uslov što će tada da nestane mržnje među ljudima i ratova, i što će umesto mržnje tada da zavlada mir i ljubav. I zato što svest ljudi koji mrze, vibrira na drugačijoj talasnoj dužini od svesti ljudi koji sve vole. I zato što će tada vibracija svih ljudi sveta koji sve vole da se izjednači sa vibracijom duhovnog sveta, tj. sa vibracijom naše kolektivne svesti, u kojoj takođe vlada ljubav, pa će tada naša kolektivna svest sa lakoćom da se spaji sa ljudima koji sve vole jer im je vibracija ista. A sa ljudima sveta kakvi su oni danas, gde svi, zbog teških uslova života sve mrze, ne može da se sjedini.

Vidiš Louise, ovo što ja pričam je malo više poznavanje Zakona Svesti, života i Svemira, od znanja koje ti daješ i misliš da je ljudima potrebno, To tvoje znanje je staro hiljadama godina i do danas nije dalo nikakve rezultate. Mnogi prosvetljeniji od tebe su se u svetu pojavljivali i živeli i pričali o ljubavi i nisu uspeli ništa, pa budi siguran da nećeš ni ti. A da li ću ja da uspem, propagirajući jedinstvo sveta i pravedan svetski društveni i ekonomski poredak, to ne znam, ali sigurno znam da drugi način da se svi ljudi sveta prosvetle u jednom danu, NE POSTOJI.
Na putu ka duhovnom prosvetljenju svako mora tokom odrade karme za svaki određeni svet ili novi potpuno pročistiti sve svoje omote ili tela pa samim tim i um koji je jedan od omota odnosno tela. Tada su svi šabloni očišćenji i prosvetljeni Duhom Svetim, Njegovom Svetlošću i Zvukom.
Zato, budi zamoljen da ne uskačeš tamo gde nisi dovoljno proučavao i gde praktično nisi odrađivao stvari.
Prekini biti zaprška u svakom jelu kojeg ne znaš kuvati.
Budi pozdravljen kao čovek i duhovna jedinka!
Louise, sve ovo što ti pričaš su "trice i kučine". Nema od toga ništa, niti je kad bilo, niti će biti. Sve dok se intelektualno ne prosvetliš, tj. dok ne budeš do kraja razumeo Zakone Svesti i Zakone haosa i zla i harmonije i dobra i ne postupiš po Zakonma dobra. Pre toga niti ćeš ti uspeti do kraja da se prosvetliš, niti bilo koji drugi čovek na Zemlji.

Budi i ti pozdravljen!
 

bmaxa

Buduća legenda
Poruka
40.295
Samo izbalansirani unutarnji principi mogu pojedinca odvesti u svetove čiste svesti i ljubavi, mudrosti, Inteligencije, nesebičnosti i ostalih kvaliteta.
Da ti svetovi valjaju, ovaj ne bi postojao...
pre svega RAZUM, pa tek onda LJUBAV,
Razum je ono sto nas drzi na zemlji. Razum od racionalizacije stvari. Ljubav je nesto sto nas uzdize sa zemlje, ili iracionalizacija.
 

louiskrstic

Domaćin
Poruka
3.109
Da ti svetovi valjaju, ovaj ne bi postojao...

Razum je ono sto nas drzi na zemlji. Razum od racionalizacije stvari. Ljubav je nesto sto nas uzdize sa zemlje, ili iracionalizacija.
Najveći problem čoveka je što u ma kom stanju svesti da se zatekne uvek misli da je baš tada dosegao najbolje i najcelovitije razumevanje i to sasvim sigurno bolje i celovitije nego što ga iko drugi poseduje.
Ovu iluziju kreira njegov vlastioti um i to je problem da čovek ne želi i/ili ne može krenuti iz te tačke. To traje sve dok ga nova životna iskustva ne dovedu do zida vlastite svesti kada se rodi potreba da traga za novim, boljim, kompletnijim ili celovitijim razumevanjem i znanjem. To je potreba da načini skok u svojoj svesti i tada ponovo otkriva da pre toga nije mnogo znao niti razumeo ali da je sada, po ko zna koji put uskočio u ono "najviše" znanje i razumevanje ili u najviše stanje svesti.
Ovaj proces teče strašno dugo i zato idemo iz reinkarnacije u reinkarnaciju dok ne dosegnemo stanje svesti kada zaradimo pravo na za susret sa čistim i direktnim Tokom ili Strujom te najviše svesti i ljubavi a to je ništa drugo do li ona suština života koju znamo kao Reč Boga ili Duh Sveti.
Tek tada uz pomoć ove sveznajuće. sveprisutne ili sveprožimajuće i svemoguće suštine života sebe uzdižemo u one stadijume svesti i ljubavi za koje nismo ni pretpostavili da postoje.
To su svetovi koji se obećaju u Hrišćanstvu kao Nebesko Carstvo gde i jesmo kreirani a gde obitava i Kreator ili Bog koji je kreirao i nas Duše kao besmrtne i večite i sa svim potencijalnim kvalitetima koje poseduje i ON sam a koje smo pre tog završnog trenutka morali realizovati u sebi samima da bismo ušli u te visoke realnosti.
Otuda, ti svetovi su postojali ali nismo bili sazreli da ih znamo i u njih budemo pre nego se iskustveno iozškolujemo u nižim svetovima ili svetovima niže realnosti.
Pažnja!
Pogledaj ovo što si rekao: "Ljubav je nesto sto nas uzdize sa zemlje..." Pitaj se gde te ta ljubav uzdiže sa zemlje ako ne postoje te više realnosti ili svetovi koje si pre toga pobijao.
Upravo ovakva naša isparčana navodna znanja čine da nas je lako prepoznati da nemamo celinu razumevanja i znanja te da u jednom trenutku nešto pobijamo a u drugom tvrdimo da to nešto postoji.
Pozdrav!
 

bmaxa

Buduća legenda
Poruka
40.295
Najveći problem čoveka je što u ma kom stanju svesti da se zatekne uvek misli da je baš tada dosegao najbolje i najcelovitije razumevanje i to sasvim sigurno bolje i celovitije nego što ga iko drugi poseduje.
Ovu iluziju kreira njegov vlastioti um i to je problem da čovek ne želi i/ili ne može krenuti iz te tačke. To traje sve dok ga nova životna iskustva ne dovedu do zida vlastite svesti kada se rodi potreba da traga za novim, boljim, kompletnijim ili celovitijim razumevanjem i znanjem. To je potreba da načini skok u svojoj svesti i tada ponovo otkriva da pre toga nije mnogo znao niti razumeo ali da je sada, po ko zna koji put uskočio u ono "najviše" znanje i razumevanje ili u najviše stanje svesti.
Ovaj proces teče strašno dugo i zato idemo iz reinkarnacije u reinkarnaciju dok ne dosegnemo stanje svesti kada zaradimo pravo na za susret sa čistim i direktnim Tokom ili Strujom te najviše svesti i ljubavi a to je ništa drugo do li ona suština života koju znamo kao Reč Boga ili Duh Sveti.
Tek tada uz pomoć ove sveznajuće. sveprisutne ili sveprožimajuće i svemoguće suštine života sebe uzdižemo u one stadijume svesti i ljubavi za koje nismo ni pretpostavili da postoje.
To su svetovi koji se obećaju u Hrišćanstvu kao Nebesko Carstvo gde i jesmo kreirani a gde obitava i Kreator ili Bog koji je kreirao i nas Duše kao besmrtne i večite i sa svim potencijalnim kvalitetima koje poseduje i ON sam a koje smo pre tog završnog trenutka morali realizovati u sebi samima da bismo ušli u te visoke realnosti.
Otuda, ti svetovi su postojali ali nismo bili sazreli da ih znamo i u njih budemo pre nego se iskustveno iozškolujemo u nižim svetovima ili svetovima niže realnosti.
Pažnja!
Pogledaj ovo što si rekao: "Ljubav je nesto sto nas uzdize sa zemlje..." Pitaj se gde te ta ljubav uzdiže sa zemlje ako ne postoje te više realnosti ili svetovi koje si pre toga pobijao.
Upravo ovakva naša isparčana navodna znanja čine da nas je lako prepoznati da nemamo celinu razumevanja i znanja te da u jednom trenutku nešto pobijamo a u drugom tvrdimo da to nešto postoji.
Pozdrav!
Znas kako, ljubav me tera da radim lude stvari :P
E sad vise stanje svesti za mene je pre 22 godine bilo da vidim duhove ljudi i zivotinja i da slusam sta mi govore. I da cujem savetodavne glasove.
Onda nekih 6 godina kasnije, da imam iracionalne ideje i da se bavim magijom. Danas je to kako igram sah i kako resavam probleme,
dok mi po koja uvrnuta misao dodje |:p
Svetovi o kojima pricas, nepoznati su mi... jedino kad spavam...
 

Top