Kako je ovo moguće?

Drugu figuru je okrenuo i dobio prostor za ta tri dodatka.Druga figura izgleda kao jednakokraki trougao sa zasecenim vrhom,lai je samo prividno, Postoji razlika u stepenu uglova kada se okrene ta druga figura.
 

Back
Top